استراتژی بلک جک فیبوناچی – سیستم شرط بندی فیبوناچی

استراتژی بلک جک فیبوناچی – سیستم شرط بندی فیبوناچی

استراتژی بلک جک فیبوناچی – سیستم شرط بندی فیبوناچی

استراتژی بلک جک فیبوناچی بـه اندازه مارتینگل مشهور اسـت ؛ اما آن ها ذاتاً متفاوت هستند. با این وجود ؛ چگونه می‌توانیم از سیستم شرط بندی فیبوناچی استفاده کنیم؟اگر هدف شـما از بازی بلک جک فقط تفریح ​​اسـت ؛ نیازی بـه استفاده از استراتژی هاي‌ شرط بندی ندارید ؛ اما اگر مربوط بـه قمار و کسب درآمد اسـت ؛ باید ساختار شرط بندی خودرا با استفاده از ترکیبی از چارچوب هاي‌ شرط بندی ارتقا دهید. در مورد اخیر ؛ استراتژی فیبوناچی بلک جک یکی از چارچوب هاي‌ شرط بندی اسـت کـه دراین مقاله از explosiongame.info توضیح داده شده اسـت و میتوانید از ان استفاده کنید.

 

استراتژی بلک جک فیبوناچی و همه آنچه باید در مورد آن بدانید

دانستن حقایق جالب بلک جک در درک ماهیت بازی نسبتاً مفید اسـت ؛ اما نمیتواند از مناسب بودن ساختار شرط بندی شـما خاطرجمعی حاصل کند. اگر می‌خواهید یک میز بلک جک با چهره اي شاد و جیب هاي‌ سنگین بگذارید ؛ مهم اسـت کـه سبک قمار خودرا با یک چارچوب خوب مانند سیستم شرط بندی فیبوناچی مجهز کنید. برای یادگیری همه ی چیز در مورد این روش ؛ یادگیری این قسمت را ادامه دهید.

 

استراتژی فیبوناچی چیست؟

سیستم فیبوناچی یک استراتژی برای شرط بندی اسـت کـه طبق معمولً پیروزی یک جلسه را تضمین می‌کند ؛ بـه ضرر زیان هاي‌ بزرگ زمانی کـه اوضاع خراب می‌شود. این چارچوب از اعداد فیبوناچی برای فشار دادن شرط بندی ها پس از ضرر استفاده میکند.

 

درست مانند Labochere ؛ تا زمانی کـه بازیکن حداقل 1/3 از شرط بندی هاي‌ نقدی را برنده شود ؛ کـه در بیشتر موارد 48 تا 49.5 درصد احتمال برنده شدن را دارند ؛ در ان زمان سیستم فیبوناچی یک جلسه برد را بـه ارمغان می آورد. ؛ تا زمانی کـه بازیکن تلاش خودرا از دست ندهد.

 

استراتژی فیبوناچی در بلک جک چگونه کار می کند؟

هنگام بازی با استفاده از روش فیبوناچی و دنباله ان ؛ همیشه شرط بندی میشود کـه شرط اولیه بازیکن در هر چرخه یک واحد شرط بندی باشد. هدف از این امر این اسـت کـه وقتی 0 در دنباله نادیده گرفته میشود ؛ 1 بـه نخستین شماره تبدیل میشود. اگر بـه عنوان مثال بازیکنی با هر واحد 5 دلار شرط بندی کند ؛ مبلغ شرط بندی اصلی او 5 دلار خواهد بود.

 

یک بازیکن در ان مرحله از نتایج بدست آمده از شرط اول استفاده می‌کند تا تعداد واحدهای مورد نیاز خودرا برای شرط بندی بعدی بداند و چرخه برای همه ی شرط بندی هاي‌ بعدی دوباره انجام میشود. در هر نقطه اي کـه بازیکن با استفاده از روش فیبوناچی شرط بندی کند ؛ باید دو شماره را در دنباله فیبوناچی پس بگیرد.

 

دو مورد خاص برای این استاندارد وجوددارد. اگر بازیکنی قبل از پیروزی بـه هرحال دو شماره را پشت سر نگذاشته باشد ؛ باید یک‌بار دیگر دنباله را شروع کند. علاوه بر این ؛ هر بار کـه یک بازیکن در چرخه برنده اسـت ؛ باید یک‌بار دیگر دنباله را شروع کند.

 

نوع معکوس چارچوب فیبوناچی

بیشتر چارچوب هاي‌ شرط بندی شکل معکوس دارند. در صورتی کـه تکنیک مورد استفاده شـما بستگی بـه استاندارد افزایش شرط در هنگام باخت داشته باشد ؛ در ان زمان گزینه برعکس امکان افزایش مبالغ را هنگام برنده شدن فراهم میکند.

 

استاندارد معکوس چارچوب فیبوناچی کـه با چندین دک بازی می‌کند شبیه این اسـت: هنگام برنده شدن ؛ شرط بندی یک مرحله افزایش می‌یابد ودر صورت شکست ؛ دو مرحله کاهش می‌یابد. تعداد زیادی از بازیکنان برعکس فیبوناچی را مفید نمیدانند ؛ زیرا برای بـه دست آوردن مزایای مهم ؛ چندین پیروزی متوالی مهم اسـت.

 

چگونه می توان از استراتژی فیبوناچی در بلک جک استفاده کرد؟

پیروی از روش فیبوناچی بـه صبر زیادی نیاز دارد. سعی کنید امیدوار نباشید کـه بـه سرعت دست مزد خوبی دریافت کنید. ما همچنین پیشنهاد میکنیم یک تکه کاغذ و قلم را نزدیک خود نگه دارید. شـما باید اقدامات و شرط بندی خودرا بنویسید. سعی کنید با ارقام درگیر نشوید ؛ رعایت دنباله بسیار مهم اسـت.

 

راهنمای ما را مطالعه کنید تا با محاسبه روش فیبوناچی آشنا شوید:

گرد نتیجه شرط تراز شـما

1 فروشنده برنده می‌شود $1 -$1
2 فروشنده برنده میشود $1 -$2
3 فروشنده برنده می‌شود 1+1=$2 -$4
4 شـما برنده می‌شوید 2+1=$3 -$7
5 شـما برنده میشوید 3+2=$5 -$2
6 فروشنده برنده می‌شود 1+1=$2 -$4
7 شـما برنده میشوید 2+3=$5 +$1

 

همانگونه کـه اشاره شد باید جانشین خودرا بنویسید. جانشینی ما شکل همراه داشت-1-1-2-3-5 … وقتی شرط بازیکن 5 دلار بود ؛ او برنده شد. دراین مرحله ؛ ما باید 2-3 و 5 را از دنباله خود حذف کنیم. در نتیجه ؛ پیشرفت 1-1 بـه نظر میرسد ؛ بنابر این ما باید از شرط بندی 2 دلاری استفاده کنیم. با استفاده از سیستم شرط بندی فیبوناچی در بلک جک ؛ تصور این اسـت کـه با برنده شدن بازیکن بازگردید.

استراتژی بلک جک فیبوناچی - سیستم شرط بندی فیبوناچی

مزایا و معایب استراتژی بلک جک فیبوناچی

مزیت سیستم شرط بندی فیبوناچی در بلک جک این اسـت کـه استفاده از ان از Martingale امن تر اسـت زیرا شرط بندی شـما برای مدت طولانی تری کوچک تر می‌ماند. مزیت دیگر این اسـت کـه شـما فقط باید نیمی از همان رقمی را کـه از دست داده اید برنده شوید تا در نهایت سود ببرید.

 

نقطه ضعف سیستم شرط بندی فیبوناچی در بلک جک همان موضوعی اسـت کـه بـه همه ی تکنیک هاي‌ این نوع ضربه میزند. درصورت عدم موفقیت در باخت ترسناک ؛ مبالغ هنگفتی را بـه ثمر می‌رسانید و بازیابی ان دشوار اسـت.

 

استفاده از استراتژی بلک جک فیبوناچی در هنگام شکست

در حین باخت ؛ بازیکنی کـه تصمیم گرفت با سیستم فیبوناچی بازی بلک جک انجام دهد ؛ باید شرط بندی را بسازد و ان را معادل دو بازی قبلی کند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر شرط اصلی 5 دلار باشد ؛ در ان مرحله پس از باخت ؛ باید 10 شرط بندی کنید. درصورت عدم موفقیت مجدد ؛ شرط بـه 15 دلار افزایش مییابد و مبلغ زیر معادل 25 دلار خواهد بود. بـه این مشکل همچنین بـه عنوان یک معایب اساسی سیستم شرط بندی فیبوناچی درنظر گرفته میشود – فقط در قسمت هاي‌ کوتاه بازی نیرومند اسـت.

 

آیا سیستم بلک جک فیبوناچی کار می کند؟

سیستم فیبوناچی بلک جک توضیح داده شده بـه دلیل بی دردسر بودن و امکان تغییر شناخته شده اسـت. بدیهی اسـت کـه یک چارچوب وابسته بـه اعداد فیبوناچی کامل نیست و 100 urance خاطرجمعی برای برنده شدن را نمی‌دهد. بـه طور کلی ؛ شرط بندی بدون درنظر گرفتن چارچوب شرط بندی کـه استفاده می‌کنید ؛ دائماً آزمایش شانس اسـت.

 

استراتژی فیبوناچی بلک جک بـه شـما قول می‌دهد کـه هزینه ضررهای خود در دورهای گذشته را بپردازید. بـه طور هم زمان می‌توانید انتظار پاداش داشته باشید فقط درصورت بروز یک پیروزی در چند دور متوالی. دراین راستا ؛ ما نمی‌توانیم سیستم شرط بندی فیبوناچی را بهترین روش برای بلک جک درنظر بگیریم. این استراتژی تنها یکی از قابل توجه ترین سیستم ها اسـت.

 

بـه طور هم زمان استراتژی فیبوناچی بلک جک درصورت محدود شدن بانکداری بسیار قوی اسـت. برنده شدن مقدار محدودی پول نقد بدون درنظر گرفتن شمارش کارت و سایر نکات برجسته معمولی بلک جک قابل تصور اسـت.

 

نکاتی در مورد استراتژی بلک جک فیبوناچی

مانند هر روشی کـه استفاده می‌کنید ؛ با این چارچوب شرط بندی نیز دائماً خودرا با هدف سود و محدودیت ضرر تعیین کرده و هر اتفاقی بیفتد بـه ان پایبند باشید. علاوه بر این ؛ از سیستم شرط بندی فیبوناچی درکنار کارت هاي‌ رویه سیاه استفاده کنید کـه بهترین شانس را برای برنده شدن در مسافت هاي‌ طولانی بـه شـما میدهد «اگر چه بـه طور واضح تضمین نشده اسـت».

 

سوالات متداول در مورد چارچوب فیبوناچی

آیا استفاده از استراتژی فیبوناچی هنگام بازی بلک جک مجاز است؟

تا آنجا کـه یک بازیکن از توانایی خود برای شمارش کارت ها با استفاده از جانشینی فیبوناچی استفاده می‌کند ؛ پیشرفت را نمیتوان غیرقانونی دانست. این شمارش مکانیکی کارت ها اسـت کـه در باشگاه هاي‌ قمار ممنوع اسـت.

 

باشگاه هاي‌ قمار نمیتوانند بازیکنی را برای بازجویی در اتاق عقب نگه دارند ؛ زیرا یکی از آن ها با استفاده از استراتژی فیبوناچی برای شمارش کارت ارتباط دارد ؛ زیرا حبس یک فرد بدون بار غیرقانونی اسـت. رویکرد ایده آل برای پرهیز از ایجاد شک در شمارش کارت ؛ برگزاری جلسات کوتاه بازی و شرط بندی در عده اي از باشگاه هاي‌ قمار اسـت.

استراتژی بلک جک فیبوناچی - سیستم شرط بندی فیبوناچی

چه کسی چارچوب فیبوناچی را ایجاد کرد؟

دنباله فیبوناچی بـه نام لئوناردو پیسانو ؛ ریاضیدان ایتالیایی نامگذاری شده اسـت. این کتاب برای نخستین بار درکتاب پیسانو ؛ Liber Abaci «ایتالیایی» یا کتاب محاسبات بـه زبان انگلیسی در 1202 منتشر شد. در هر صورت ؛ ادعاهایی وجوددارد کـه نشان می‌دهد این دنباله درحدود 200 سال قبل از میلاد مسیح در کارهای حسابی سانسکریت و هندی برجسته شده اسـت.

 

آیا سیستم شرط بندی فیبوناچی برای کارآموزان یا متخصصان است؟

این چارچوب در مقایسه با کارآموزان برای کارشناسان بسیار تحسین برانگیز اسـت. قبل از تسلط بر جانشینی و حفظ آن ها بدون اشاره بـه منابع مکتوب ؛ بـه کمی صبر نیاز اسـت.

 

در کدام باشگاه قمار آنلاین می توانم با استفاده از استراتژی بلک جک فیبوناچی بلک جک بازی کنم؟

هیچ باشگاه قمار بلک جک پیشنهادی وجود ندارد کـه بازیکنان بتوانند از چارچوب شرط بندی فیبوناچی استفاده کنند. اکثر باشگاه هاي‌ قمار بـه طور کلی بازیکنان را از استفاده از هر گونه وسیله غیرطبیعی کـه بتواند بر چارچوب شرط بندی آن ها غلبه کند ؛ منع میکند. نکته اصلی برای بازیکنان این اسـت کـه جلسات بازی خودرا کوتاه نگه دارند تا از ایجاد شک در شمارش کارت ها صرف نظر از این کـه آن ها اعداد را بـه خاطر آورده اند یا نه ؛ خودداری کنند.

 

برچسب‌ها:
قوانین تسلیم بلک جک – آیا باید از این بازی استفاده کنید؟
قوانین تسلیم بلک جک – آیا باید از این بازی استفاده کنید؟ قوانین تسلیم بلک جک - آیا باید از این بازی استفاده کنید؟ برای اکثر بازیکنان ؛ بلک جک یک بازی بسیار ...
قانون نرم 17 در بلک جک – همه آنچه شما نیاز دارید
قانون نرم 17 در بلک جک – همه آنچه شما نیاز دارید قانون نرم 17 در بلک جک - همه آنچه شما نیاز دارید اگر می‌خواهید در بلک جک برنده شوید ؛ باید ...
مهمترین آداب ادبی بلک جک – بازی به عنوان یک جنتلمن!
مهمترین آداب ادبی بلک جک – بازی به عنوان یک جنتلمن! مهمترین آداب ادبی بلک جک - بازی به عنوان یک جنتلمن! برای کسانی کـه بلک جک منبع درآمد اسـت ؛ تعقیب ...
استراتژی بلک جک 1-3-2-6 | سیستم شرط بندی 1-3-2-6
استراتژی بلک جک 1-3-2-6 | سیستم شرط بندی 1-3-2-6 استراتژی بلک جک 1-3-2-6 _ سیستم شرط بندی 1-3-2-6 آیا برای ساختاربندی شرط بندی خود بـه یک روش ساده نیاز دارید؟ ...
استراتژی بلک جک شرط بندی مسطح – ساده اما کاربردی
استراتژی بلک جک شرط بندی مسطح – ساده اما کاربردی استراتژی بلک جک شرط بندی مسطح - ساده اما کاربردی برای افزایش بازدهی شرط بندی خود ؛ استفاده از یک سیستم ...
استراتژی Blackjack Labouchere بلک جک یا 21 – سیستم شرط بندی لغو
استراتژی Blackjack Labouchere بلک جک یا 21 – سیستم شرط بندی لغو استراتژی Blackjack Labouchere - سیستم شرط بندی لغو کسب درآمد در آثار بزور و با تهدید، با روش مانند استراتژی بزور ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی