استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال + آموزش کامل شرط بندی فوتبال

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال + آموزش کامل شرط بندی فوتبال

آموزش کامل استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال ،در پیشبینی و نیز شرط بندی استراتژی ها و روش هاي‌ فراوانی برای پیشبینی بازی وجوددارد. امروز می‌خواهیم یکی از استراتژی هایي کـه در شرط بندی میکس استفاده میشود، بـه اسم استراتژی فرمولی یا smart formula 777 را خدمت شـما معرفی کنیم، پس با ما همراه باشید.

مقاله آموزشی امروز در مورد استراتژی 777 در شرط بندی اسـت و شـما با یادگیری این فرآیند و انجام ان میتوانید درصد خطای شرط بندی خودرا تا حد قابل توجهی کاهش دهید .

 

نگاهی به استراتژی 777 در شرط بندی

بـه این روش استراتژی فرمولی یا smart formula 777 هم می‌گویند و همانند استراتژی هاي‌ شرط بندی فوتبال کرنر، لایو و شوربت… می‌تواند راه کار مناسبی برای بازی کردن ارائه کند . این استراتژی بـه خصوص در شرط بندی ورزش فوتبال بسیار مهم اسـت و باید کاملا در مورد ان اطلاعات خودتان را بالا ببرید.

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال + آموزش کامل شرط بندی فوتبال

چگونه با استراتژی 777 شرط بندی کنیم ؟

دراین استراتژی کـه همیشه در شرط بندی میکس از ان استفاده میشود و کاربرد زیادی در میکس دارد بـه طور کل می‌تواند ۷ بازی را پوشش دهد و برای استفاده از این استراتژی در بستر شرط میکس شـما باید 7 بازی و 7 میکس را تشکیل بدهید کـه هر میکس از 3 بازی تشکیل شده اسـت و شـما بایستی بر روی ان میکس مبلغی کـه از قبل تعیین کرده‌اید را شرط بندی کنید.

 

واحد مقدار دهی بازی بـه خود شـما و موجودی بانک شـما بستگی دارد . برای مثال ممکن اسـت شخصی برای خود یک واحد را هزارتومان درنظر بگیرد . کـه جمعا تبدیل 7 میکس بـه 7 واحد از هزارتومان میشود 7 هزار تومان . البته هر شخص می تواند هر واحد را به‌صورت سلیقه اي با مبلغی کـه درنظر دارد ببندد کـه این عمل بستگی بـه بانک رول ان شخص دارد .

 

بسیاری این استراتژی رابا شرط بندی سیستمی اشتباه می‌گیرند اما اینطور نیست چون مبالغی کـه افراد برای شرط بندی درنظر می گیرند متغییر اسـت و استراتژی 777 بر خلاف روش سیستمی برگرفته از یک فرمول ثابت اسـت .

آموزش کامل شرط بندی فوتبال

شرط بندی فوتبال با استفاده از استراتژی 777

اگر هدفتان برنده شدن از طریق این استراتژی اسـت سعی کنید هر 7 بازی را بـه صورت یک شکل و یکنواخت شرط بندی کنید.

 

برای مثال اگر روش بازی شـما بـه شکلی اسـت کـه پیشبینی شـما اور 3 اسـت بهتر اسـت کـه همین روال رو در بقیه بازی ها هم رعایت کنید و هم میتوانید برای کاهش ریسک باخت و بالا بردن احتمال برنده شدن . یک یا دو حالت را باخت یا برد انتخاب کنید چون درست در آمدن هر 7 انتخاب شـما در پیشبینی و تعداد گل ها ان هم در 7 بازی.. بسیار سخت اسـت و حتی افراد حرفه اي هم این ریسک را نمی کنند.

 

پیشنهاد میشود ضریب انتخابی خودتان را از 1.70 کمتر نیاورید.

برای این کـه با روند استراتژی 777 بیشتر آشنا شوید بـه این مثال دقت کنید.

ما 7 بازی رابا ضرایب مختلف درنظر می گیریم.

ضریب 1.75 = بازی 1

ضریب 2.20 = بازی 2

ضریب 1.85= بازی 3

ضریب 3 = بازی 4

ضریب 2.75 = بازی 5

ضریب 3.3 = بازی 6

ضریب 1.9= بازی 7آموزش کامل استراتژی 777 در شرط بندی فوتبال

استراتژی فرمولی فوتبال یا smart formula 777

همانگونه کـه خودتان می دانید باید این 7 بازی را شرط میکس کنیم خب در فرمول زیر اینکار را انجام میدهیم.

میکس اول = بازی3 + بازی2 + بازی 1

میکس دوم = بازی 5 + بازی4 + بازی 1

میکس سوم = بازی7 + بازی6 + بازی 1

میکس چهارم = بازی6 + بازی4 + بازی 2

میکس پنجم = بازی7 + بازی 5+ بازی 2

میکس ششم = بازی 6 + بازی 5 + بازی 3

میکس هفتم = بازی 7 + بازی4 + بازی 3

 

این جا 7 میکس انجام شد.

حالا فرض کنید نتایج بازی ها بدست آمده بـه شکل زیر باشد.

 

بازی 1 ✔

بازی 2✔

بازی 3 ✖

بازی 4 ✖

بازی 5 ✔

بازی 6 ✔

بازی 7 ✔

 

دراین صورت طبق پیشبینی شـما و طبق جدول بندی میکس ما 2 شرط میکس برنده خواهیم داشت.

میکس سوم = بازی7 + بازی6 + بازی1 با جمع ضریب 6.95

میکس پنجم = بازی7 + بازی 5+ بازی 2 با جمع ضریب 6.85

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال

استراتژی فرمولی فوتبال یا smart formula 777

 

دراین استراتژی ۷ بازی وجوددارد کـه کاربران باید با استفاده از این ۷ بازی ۷ میکس تشکیل دهند کـه هر میکس شامل ۳ بازی باشد کـه بعد از تشکیل این میکس ها، بر روی هر میکس مقدار مشخصی پول را کـه از قبل تعیین کرده ایم شرط بندی می کنیم.

 

بـه همین دلیل اسم‌ این استراتژی ۷۷۷ می باشد یعنی همان ۷ بازی ۷ میکس و ۷ واحد پول البته باید این را درنظر داشته باشید کـه مقدار پولی کـه برای هر میکس تعیین می کنید بستگی بـه همان سود بانکی و مقدار بودجه اي دارد کـه خودتان بـه صورت منطقی تعیین کرده‌اید و نظارت ان بر می گردد بـه مدیریت بانکی شـما.

 

این استراتژی رابا شرط بندی سیستمی اشتباه نگیرید چون این یک فرمول ثابت می باشد و سیستمی‌ نیست، امکان دارد کـه کاربری ۱۰۰۰ تومان برای هر میکس هزینه کند وقتی ان را ۷ برابر میکنید مبلغ ۷۰۰۰تومان بدست آید و ممکن اسـت فرد دیگری ۱۰۰۰۰ تومان هزینه کند و برای ۷ میکس خود ۷۰۰۰۰ درنظر بگیرد این کامل بـه بانک رول شـما مربوط می‌باشد.

 

برای موفق شدن دراین استراتژی بهتر اسـت کـه هر ۷ بازی را بـه یک شکل شرط بندی کنید برای مثال اگر بازی اول شـما بـه این ترتیب اسـت کـه شـما پیشبینی اور ۳.۵ کرده‌اید ،بهتر اسـت تمامی بازی ها را بـه این شکل ادامه دهید یا می‌توانید برای پایین آوردن ریسک و بالا بردن احتمال برد خودتان فقط یکی از دو حالت برد یا باخت را انتخاب کنید تا این کـه بخواهید نتیجه دقیق را پیشبینی کنید چون کار بسیار دشواری اسـت کـه شـما بتوانید تمامی ۷ بازی را بـه صورت دقیق با تعداد گل پیشبینی کنید حتی شرط بندان حرفه اي هم دراین مواقع بـه مشکل بر می‌خورند.

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال

بـه ضرایب هر بازی دقت کنید و آنالیر هاي‌ قبلی را مشاهده کنید و بـه خوبی تحقیق کنید تا تصمیم درستی بگیرید دقت کنید کـه ضریب بازی کـه انتخاب میکنید کمتر از ۱.۷۵ نباشد.

 

فرض کنید کـه ۷ بازی انتخاب کرده ایم با ضرایب مختلف بـه این صورت:

بازی اول:ضریب ۲.۲۰
بازی دوم:ضریب ۱.۸۵
بازی سوم:ضریب ۱.۸۵
بازی چهارم:ضریب ۳.۳
بازی پنجم:ضریب ۳.۵
بازی ششم:ضریب ۲
بازی هفتم:ضریب ۱.۵

 

بعد از انتخاب بازی ها با میکس هاي‌ خودرا تشکیل می‌دهیم کـه هر کدام شامل ۳ بازی می‌باشد.

ترکیب اول =بازی ۱+۲+۳
ترکیب دوم= بازی ۱+۴+۵
ترکیب سوم=بازی۳+۶+۷
ترکیب چهارم=بازی ۲+۵+۷
ترکیب پنجم=۲+۴+۶
ترکیب ششم=۳+۵+۶
ترکیب هفتم= ۳+۴+۷

 

خب بـه این ترتیب ۷ میکس خودرا نیز تشکیل دادیم و شرط بندی را شروع می کنیم.

نتایج بازی ها بـه شکل زیر می باشد:

بازی اول : برد
بازی دوم: باخت
بازی سوم: برد
بازی چهارم: برد
بازی پنجم:برد
بازی ششم: باخت
بازی هفتم: برد

استراتژی 777 در پیش بینی فوتبال

دراین صورت فقط ۲ تا میکس برد محسوب میشود :

میکس هفتم و دوم

ضریب ترکیب اول مجموعا :۸.۸۵
ضریب ترکیب دوم‌ مجموعا:۶.۴۸

 

اگر فرض کنیم کـه مقدار پولی کـه برای هر میکس هزینه کردیم ۱۰۰۰ تومان باشد بـه طور کلی ۷هزار تومان هزینه کردیم و با دو میکس کـه باعث برد ما شده اند برد ما بـه صورت تقریبی ۱۵ هزار تومان شد و سود خالص ما از این برد هم تقریباً ۸ هزار تومان شد.امیدواریم از استراتژی فرمولی فوتبال خوشتان آمده باشد.

 

فرم پیش بینی بازی چلسی و لسترسیتی (لیگ برتر انگلیس، 29 اردیبهشت)
فرم پیش بینی بازی چلسی و لسترسیتی (لیگ برتر انگلیس، 29 اردیبهشت) فرم پیش بینی بازی چلسی و لسترسیتی «لیگ برتر انگلیس، 29 اردیبهشت»   متئو کواچیچ، آندریاس کریستنسن ممکن اسـت بازگردند. لستر بدون ...
فرم پیش بینی بازی تاتنهام و آرسنال (لیگ برتر انگلیس، 22 اردیبهشت)
فرم پیش بینی بازی تاتنهام و آرسنال (لیگ برتر انگلیس، 22 اردیبهشت) فرم پیش بینی بازی تاتنهام و آرسنال «لیگ برتر انگلیس، 22 اردیبهشت»   دربی بالفعل تعیین کننده فصل شمال لندن برای هردو ...
فرم شرط بندی بازی فیورنتینا و رم (سری آ ایتالیا، 19 اردیبهشت)
فرم شرط بندی بازی فیورنتینا و رم (سری آ ایتالیا، 19 اردیبهشت) فرم شرط بندی بازی فیورنتینا و رم «سری آ ایتالیا، 19 اردیبهشت»   فیورنتینا دوشنبه شب بـه دنبال عملکرد بهتری اسـت کـه ...
تحلیل پیش بینی بازی لیورپول و تاتنهام (لیگ برتر انگلیس، 17 اردیبهشت)
تحلیل پیش بینی بازی لیورپول و تاتنهام (لیگ برتر انگلیس، 17 اردیبهشت) تحلیل پیش بینی بازی لیورپول و تاتنهام «لیگ برتر انگلیس، 17 اردیبهشت»   تلاش بی امان چهارگانه لیورپول در عصر شنبه ادامه ...
تحلیل شرط بندی بازی ویارئال و لیورپول (لیگ قهرمانان اروپا)
تحلیل شرط بندی بازی ویارئال و لیورپول (لیگ قهرمانان اروپا) تحلیل شرط بندی بازی ویارئال و لیورپول «لیگ قهرمانان اروپا»   تحلیل شرط بندی بازی ویارئال و لیورپول با یک پای خود ...
فرم پیش بینی بازی اودینزه و اینتر (سری آ ایتالیا، 11 اردیبهشت)
فرم پیش بینی بازی اودینزه و اینتر (سری آ ایتالیا، 11 اردیبهشت) فرم پیش بینی بازی اودینزه و اینتر «سری آ ایتالیا، 11 اردیبهشت»   فرم پیش بینی بازی اودینزه و اینتر میلان ؛ ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی