ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضریب پیش بینی فوتبال

ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضریب پیش بینی فوتبال

آموزش اولیه تا حرفه ای ضرایب پیش بینی فوتبال

در ابتدایی پیش بینی ورزشی و شرط بندی فوتبال باید از آموزش ضرایب شرط بندی مطلع باشیم تا احتمال باخت دراین شرط بندی را کاهش دهیم. روش‌هاي‌ متفاوتی برای نشان دادن ضرایب در سایت‌هاي‌ پیشبینی ورزشی وجوددارد کـه دراین مقاله بـه دو روش از رایجترین روش‌هاي‌ موجود اشاره می کنیم.

 

روش هایي کـه سایت هاي‌ شرط بندی با ان ضرایب را تعیین می‌کنند در طول سال هاي‌ اخیر تغییر بسیاری زیادی کرده اسـت . بازار تعیین ضرایب قبلا توسط افرادی اهل شهر وگاس کـه در پیشبینی خبره بودند تعیین می ‌شد . اما اکنون با استفاده از الگوریتم هاي‌ پیچیده و نرم افزارهای جدید ؛ خروجی بهتری حاصل شده اسـت .

ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضرایب پیش بینی فوتبال

یک چیز تغییری نکرده است : هدف ضریب سازان

یک موردی کـه در طول زمان تغییر نکرده اسـت این اسـت کـه ضریب سازان باید هردو طرف یک بازی را بالانس کنند . اگر شـما مقالات بعدی ما را دنبال نمایید ؛ متوجه می‌شوید کـه شـما نیز میتوانید با استفاده از برخی محاسبات ساده ؛ احتمالات عده اي از بازی ها را پیشبینی کنید . اما خطوط شرط بندی طراحی نشده اند کـه نتیجه دقیق بازی را نشان دهند . بنابر این بهتر روش برای شکست دادن سایت هاي‌ شرط بندی این اسـت کـه زمانی شرط ببندید کـه فکر میکنید تناقضی بین اتفاقات دنیای واقعی با ضرایب وجوددارد .

 

ضرایب چگونه به دست می آیند ؟

ضرایب طراحی شده اند تا وزنه بین دو طرف یک رخداد را بالانس کنند . در دنیای کامل ؛ یک سایت پیشبینی مقدار برابری از هردو طرف شرط بندی اینترنتی دریافت میکند و چه آن ها برنده شوند چه بازنده ؛ سایت سود 5 الی 10 درصدی خودش را خواهد داشت .بنابر این مهم اسـت بدانید کـه هدف سایت هاي‌ پیشبینی ترسیم یک تصویر از واقعیت نیست و هدف آن ها این اسـت کـه ریسک هاي‌ خودشان را کم تر کنند .

ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضرایب پیش بینی فوتبال

تعیین ضرایب در گذشته چگونه بود ؟

اگر چه هدف بوکی ها در طول زمان ثابت بوده اسـت ؛ اما متدهای انجام کار توسط آن ها ؛ تغییر بسیار زیادی کرده اسـت . قبل از اختراع کامپیوتر ها و زمانی کـه تلفن نقش اساسی در ارتباطات داشت ؛ ضریب سازان در اتاق هایي در لاس وگاس جمع می شدند تا ضرایب درست را بـه دست آورند . چونکه شرطبندی در ایالت نوادا از ابتدا آزاد بوده اسـت ؛ تعداد زیادی از بوکی هاي‌ مشهور دنیا در لاس وگاس شروع بـه کار کردند و اکنون نیز کمپانی هاي‌ زیادی مقر خودشان را در لاس وگاس می سازند .

 

رنگینگ قدرت

پیش از آنکه شرطبندی هاي‌ آنلاین مد شود ؛ ضریب سازان از تکنیک هاي‌ رنکینگ قدرت خودشان استفاده می‌کردند . این کـه این تکنیک ها دقیقا چه بوده همان‌ گونه یک راز محسوب می شود زیرا ضریب سازان طبق معمول آن ها را فاش نمی کنند و نمی‌گویند کـه چه فاکتورهایی دراین تکنیک موثر اسـت . ما اکنون می دانیم کـه اکثر فاکتورهای انها همانند فاکتورهایی اسـت کـه رسانه از ان برای برتری دادن بـه یک تیم استفاده میکند . مثلاً این کـه بازیکنان چه شرایطی دارند و نحوه بازی تیم یا برنامه بازی هاي‌ یک تیم .

 

بعد از بـه دست آوردن رنکینگ قدرت ؛ ضریب سازان گزارش هاي‌ مصدومیت بازکنان را بررسی می‌کردند و شماره اولیه را بـه دست می آورند . وقتی کـه پول زیادی از این راه حاصل شد ؛ آن ها شیوه ضریب سازی را تغییر دادند .

 

دراین دوره ؛ ضریب سازی بیشتر توسط یک فرد با تجربه انجام می‌شد و مثل هم اکنون توسط آمار و ارقام کامپیوتری صورت نمی‌گرفت . بعد از این کـه محبوبیت پیشبینی فوتبال زیاد شد ؛ روش هاي‌ جدید ضریب سازی نیز ایجاد شد . هندیکپ زن هاي‌ قهار مانند ” جیمی گریک ” هنوز هم در ضریب سازی موثر بوند اما آن ها تنها عوامل موثر نبودند !

ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضرایب پیش بینی فوتبال

تعیین ضرایب سایت های پیش بینی امروزه چگونه است ؟

امروزه ضریب سازی افرادی با مسئولیت پذیری بالاتر را نیاز دارد . درست اسـت کـه احساس ضریب سازان و پیشبینی هاي‌ انها نیز در ضریب سازی موثر اسـت اما ارزش گذشته را دارا نمی باشد . ریاضی دانان و آمار شناسان در بازار بت امروزی ؛ نقش مهمی ایفا می‌کنند . همانگونه کـه ضریب ساز برجسته ” تاد فورمن ” می‌گوید : ” امروزه ضریب سازی فقط x و y نیست بلکه شناختن مارکت نیز اهمیت بسیاری دارد . “

 

امروزه با کمک کامپیوتر ها ؛ ریاضی دانان و آمار شناسان می‌توانند بـه اطلاعات دهه هاي‌ گذشته نیز دسترسی داشته باشند و از تاریخ نیز برای ضریب سازی استفاده کنند . کاری کـه انسان نمی‌تواند در چند هفته انجام دهد را کامپیوتر در چند ثانیه انجام می‌دهند .

 

آیا رنکینگ قدرت همچنان در ضرایب سایت های پیش بینی مهم است؟

بله رنکینگ قدرت هنوز هم نقش غیرقابل انکاری دارد ولی نحوه تهیه ان عوض شده اسـت . اکنون برای بـه دست آوردن این فاکتور ؛ رفتار پیشبینی کننده ها و واکنش عمومی بـه بازی ها نیز دخیل می‌شود . کامپیوتر ها می‌توانند دیتای بیشتری از انسان را پردازش کنند و بوکی ها میتوانید از این امر بـه نفع خودشان استفاده کنند .

 

با استفاده از این ریاضی دانان و آمار شناسان ؛ پروسه تهیه ضرایب بسیار دقیق تر شده اسـت و بـه جای تکیه بر غرایض ؛ اکنون فرآیند بر اساس آمار و اطلاعات دقیق تر شکل می‌گیرد .

 

بعضا در عده اي از بوکی ها مشاهده شده کـه علاوه بر ریاضی دانان و متخصصان کامپیوتر ؛ از افراد روان‌شناس نیز استفاده می شود تا بتوانند رفتارهای بت باز ها را تشخیص دهند و با تعیین ضرایب محبوب ؛ بتوانند سود خودرا بیشتر کنند .

ضرایب پیش بینی فوتبال + آموزش مبتدی تا حرفه ای ضرایب پیش بینی فوتبال

سایت های با ضرایب پیش بینی فوتبال بالا در ایران کدامند ؟

در ایران سایت هایی که دارای بالاترین ضرایب پیش بینی فوتبال هستند کـه در زیر انها را بـه شـما معرفی کرده ایم.سایت سیگاری بت و ولف بت در سال 1399 راه اندازی شده ولی این وبسایت برای جذب کاربر بیشتر، ضرایب پیش بینی فوتبالش را افزایش داده و تقریباً یک سوم نسبت بـه دیگر سایت ها بیشتر اسـت.

 

ضرایب کسری «Fractions»

روش سنتی و قدیمی نمایش ضرایب، نمایش کسری اسـت. این نحوه نمایش طبق معمول بـه صورت کسری ۲/۱ ؛ ۱۰/۱ ؛ ۱۰۰/۱ برای نشان دادن مبلغ سودی کـه دریافت میکنید نسبت بـه میزان شرطی اسـت کـه می‌بندید. بـه عنوان مثال ضریب ۲/۱ بیان میکند کـه در ازای هر یک پوندی کـه شرط می‌بندید ۲ پوند سود دریافت خواهید کرد. سپس شـما باید مبلغ شرط اولیه خود یعنی یک پوند را هم بـه ان اضافه کنید تا مبلغ دریافتی نهایی شـما «سه پوند» مشخص شود.

 

بـه عنوان مثال:

اگر با ۱۰ پوند بـه عنوان مبلغ شرط روی نتیجه‌ي یک بازی با ضریب ۲/۱ شرط ببندید، سود شـما ۲۰ پوند خواهد بود کـه این سود بـه اضافه ۱۰ پوند مبلغ شرط اولیه، دریافتی نهایی شـما را بـه ۳۰ پوند می رساند.

 

و اگر با ۱۰ پوند روی یک گزینه شرط با ضریب ۵/۲ شرط ببندید، سود حاصله برابر با ۲۵ پوند اسـت کـه با اضافه شدن ۱۰ پوند مبلغ شرط اولیه بـه ان دریافتی نهایی شـما ۳۵ پوند خواهد بود.

ضرایب اعشاری «Decimals»

ضرایب اعشاری جز یکی از ساده ترین ضرایب محسوب می شوند. تفاوت اصلی ان با ضرایب کسری دراین اسـت کـه در ضرایب اعشاری مبلغ سود بـه همراه مبلغ شرط لحاظ شده اسـت. پس ضریب اعشاری ۳.۰ در حقیقت همان ۲/۱ اسـت ودر ازای یک پوند شرط بـه شـما ۳ پوند برمی‌گرداند. شـما بـه سادگی میتوانید مبلغ شرط خودرا در ضریب اعشاری ضرب کنید و حاصل ضرب مبلغ برداشت «مجموع سود خالص و مبلغ شرط» شـما خواهد بود.

 

بـه عنوان مثال:

۱۰ پوند بـه عنوان مبلغ شرط ضرب در ضریب ۳.۰ برابر اسـت با ۳۰ پوند مجموع سود خالص و مبلغ شرط.

۱۰ پوند بـه عنوان مبلغ شرط ضرب در ضریب ۳.۵ برابر اسـت با ۳۵ پوند مجموع سود خالص و مبلغ شرط.

 

نمایش ضرایب و تغییر آنها در سایت

برای تغییر نمایش نوع ضرایب در سایت، از بالای صفحه سمت چپ روی آیکون تنظیمات کلیک کنید و از قسمت «نمایش ضرایب» نوع اعشاری یا نوع کسری را انتخاب کنید.

 

نظریه مربی فوتبال وین رونی درباره عادت شرط بندی صحبت می کند
نظریه مربی فوتبال وین رونی درباره عادت شرط بندی صحبت می کند نظریه مربی فوتبال وین رونی درباره عادت شرط بندی صحبت می کند نظریه مربی فوتبال وین رونی در مورد مشکلات خود ...
شرط بندی لیگ روسیه | شانس شرط بندی لیگ برتر سوپر لیگ روسیه
شرط بندی لیگ روسیه | شانس شرط بندی لیگ برتر سوپر لیگ روسیه شانس شرط بندی لیگ برتر سوپرلیگ روسیه شرط بندی لیگ روسیه Bandy Super League 2020 روشن اسـت: چه کسانی مورد علاقه ...
لیگ ترکیه نکاتی برای موفقیت در شرط بندی لیگ برتر ترکیه
لیگ ترکیه نکاتی برای موفقیت در شرط بندی لیگ برتر ترکیه نکاتی برای موفقیت در شرط بندی لیگ برتر ترکیه سوپر لیگ ترکیه بهترین رقابت در سطح فوتبال ترکیه اسـت. این خانه ...
پیش بینی تیم السد قطر در سال 2021 در بهترین سایت شرط بندی فوتبال
پیش بینی تیم السد قطر در سال 2021 در بهترین سایت شرط بندی فوتبال پیش بینی تیم السد قطر در سال 2021 لیگ ستارگان قطر تماس در عمل با یک ثابت اکتان بالا این هفته ...
استراتژی شرط بندی فوتبال | ترفندهای پیش بینی فوتبال قبل از فصل
استراتژی شرط بندی فوتبال | ترفندهای پیش بینی فوتبال قبل از فصل استراتژی شرط بندی فوتبال: استراتژی شرط بندی قبل از فصل تابستان برای بسیاری ممکن اسـت یک ورزش محبوب باشد ؛ اما ...
استراتژی شرط بندی فوتبال زنده + آموزش های ویژه برای برنده شدن
استراتژی شرط بندی فوتبال زنده + آموزش های ویژه برای برنده شدن آموزش های ویژه استراتژی شرط بندی فوتبال زنده استراتژی شرط بندی فوتبال زنده چندین سال پیش توسط سایت هاي‌ شرط بندی ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی