آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟ عده اي از قماربازان در حین انجام بازی مورد علاقه خود هرگز نمی‌توانند استراحت کنند. از سوی دیگر، عده اي از قماربازان کازینو بدون توجه بـه این کـه در چه بازی اي هستند نمی‌توانند ببازند.

 

چه چیزی باعث می شود یک بازیکن بهترین کارت ها را بگیرد؟ چه چیزی باعث می شود تاس بـه نفع شـما بیفتد؟ مهمتر از ان؛ آیا شانس واقعا وجوددارد؟ و چگونه هنگام قمار خوش شانس می شوید؟

 

دراین صفحه، ما سعی خواهیم کرد بـه این سؤالات بپردازیم. ما چند خرافات در قمار، علم شانس، و همچنین تاثیر شانس بر بازی‌هاي‌ مبتنی بر مهارت را بررسی خواهیم کرد.

 

قماربازان و خرافات

از لحظه‌اي کـه نياکان ما برای نخستین بار بازی‌هاي‌ شانسی را بـه صورت رقابتی انجام می‌دادند، قماربازان بـه دنبال راهی برای بـه دست آوردن شانس بودند . حتی قبل از رفتن بـه کازینو، عده اي از بازیکنان برای خاطرجمعی از بازگشت بخت و اقبال خود برای جلسه آینده، یک برنامه روتین کامل را انجام می‌دهند.

 

این رفتارهای تشریفاتی ممکن اسـت بـه کوچکی یک تغییر کمد لباس باشد. من یک قمارباز بسیار خرافاتی را می شناسم کـه هر بار کـه بـه قمار میرود اصرار دارد همان ژاکت سبز رنگ را بپوشد.

 

او تنها نیست. من مرتباً با قماربازانی برخورد می کنم کـه بـه من می گویند لباس خوش شانس‌شان مسئول رگه‌هاي‌ بردشان اسـت. من مردان بالغ را مستقیماً در چشمان من نگاه کرده‌ام و توضیح داده‌اند کـه چگونه کل سرمایه خودرا صرفاً بر اساس غلط بودن رنگ پیراهن خود از دست داده‌اند.

آیا شانس در واقع وجود دارد؟

بنا بـه دلایلی، بـه نظر می رسد کـه جوراب و لباس‌هاي‌ زیر نیز شانس زیادی با ان‌ها دارند. و این بـه کالاهای لباس ختم نمیشود. یک دستبند طلسم خوش شانس، یک جفت گوشواره، گردنبند، انگشتر یا حتی یک کلاه ظاهرا می‌تواند باعث ایجاد یا شکستن جلسه قمارباز شود.

 

خرافات در طول هاي‌ باورنکردنی ادامه دارند. عده اي از قماربازان کازینو اصرار دارند کـه قبل از رفتن بـه کازینو همان وعده غذایی را بخورند. حتی قماربازانی وجود دارند کـه اصرار دارند دریک زمان مشخص روی یک صندلی خاص بنشینند تا لیدی لاک را بگیرند.

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

علم شانس

شانس بـه عنوان نیرویی تعریف شده اسـت کـه اقبال یا مصیبت بـه ارمغان می آورد. چگونه می توانید یک چیز ناملموس مانند شانس را از نظر علمی اندازه گیری کنید؟

 

خوب، شـما نمی‌توانید. بـه هرحال دقیقاً نه… با این حال، راه‌هایي برای بررسی تأثیرات اعتقاد بـه شانس روی قماربازان وجوددارد. خود شانس هیچ معیار قابل اندازه گیری واقعی ندارد. در واقع، شانس فقط برای کسانی وجوددارد کـه بـه ان اعتقاد دارند.

 

مثلا:

بیایید تصور کنیم کـه یک بازیکن برنده یک جکپات پیشرونده عظیم اسـت. اگر بازیکن بـه شانس اعتقاد نداشته باشد، احتمالاً فقط تصور می کند کـه دستگاه مناسب را در زمان مناسب انتخاب کرده اسـت.

 

برعکس، بازیکنی کـه جوراب خوش شانس خودرا پوشیده باشد و از وعده غذایی خوش شانس خود قبل از ان لذت برده باشد، این واقعیت را تمجید خواهد کرد کـه Lady Luck بـه موفقیت رسیده اسـت.

 

بنابر این، کدام بازیکن صحیح اسـت؟ ابتدا باید بـه روی سکه نگاه کنیم. کازینوها بـه دلیل پولی کـه از در خارج می شود، در تجارت باقی نمی‌مانند. در واقع، تنها حدود 5 درصد از بازدیدکنندگان کازینو برنده می شوند. بنابر این، این بدان معناست کـه اکثریت قاطع قماربازان کازینو اصلا خوش شانس نیستند.

آیا شانس در واقع وجود دارد؟

علم شانس واقعاً بـه قانون احتمالات می رسد. اگر بازیکنی دریک سفر کازینویی برنده بزرگی شود، ممکن اسـت بـه عنوان شانس برچسب گذاری شود زیرا قوانین احتمال خلاف آن ها اسـت.

 

در مورد اکثریت قریب بـه اتفاقی کـه کازینو و تکه‌اي از پول خودرا ترک میکنند چطور؟ آیا انها بـه سادگی بدشانس هستند؟
نه، اگر در کازینو پول از دست بدهید.

 

ممکن اسـت دلایل مختلفی داشته باشد. با این حال، شانس بـه ندرت یکی از آنهاست. بازی‌هاي‌ کازینو بـه نفع کازینو هستند. این مزیت خانه نامیده می شود و کازینوها را سیاه نگه می دارد.

 

فرض کنید در خیابان راه میروید و بـه یک اسکناس 20 دلاری برخورد می کنید، ممکن اسـت فکر کنید این روز خوش شانس شماست. آیا این بدان معناست کـه هر بار کـه در شهر قدم می‌زنید و پول پیدا نمی‌کنید روز بدی اسـت؟

 

اگر 20 دلار را روی حاشیه بگذارید چه؟ آیا نفر بعدی که در آن صورت می آید نیز روز خوش شانسی دارد؟

کاملا تصادفی

بازی هاي‌ کازینو کاملا تصادفی هستند. حتی با 20 دلار، یک رشته اتفاقات تصادفی وجود داشت کـه منجر بـه فرود آمدن ان بـه پای شـما شد. بیشتر در مورد بازی هاي‌ کازینو هم همین طور اسـت. اتومبیل هاي‌ اسلات از مولدهای اعداد تصادفی برای تولید نتایج استفاده می کنند.

 

این RNG ها پیام خاصی را دریافت می کنند کـه برای پرداخت جکپات ارسال می شود. این پیام‌ها در RNG کدگذاری می شوند و جک‌پات بـه‌طور تصادفی فعال میشود.

 

هیچکس، حتی برنامه نویس، نمی‌تواند بادقت پیشبینی کند کـه یک اتومبیل چه زمانی پرداخت می کند. با این حال، یک بازیکن میتواند برای نخستین بار وارد کازینو شود، یک اسکناس 20 دلاری را در دستگاه سیلی بزند، چرخش را فشار دهد و ناگهان میلیونر شود.

آیا شانس در واقع وجود دارد؟

مردم از شانس باورنکردنی این بازیکن حيرت زده خواهند شد. با این حال، این یکسری رویداد های کاملاً تصادفی بود. اگر همان بازیکن وارد کازینوی دیگری می ‌شد یا حتی پشت دستگاه دیگری می‌نشست، نتایج متفاوت می ‌شد.

 

در همین حال، احتمالاً بازیکنی در همان کازینو وجوددارد کـه ساعت‌ها در روز با همان دستگاه بازی کرده اسـت. اگر آن ها بـه جکپات رسیده بودند، تقریبا مطمئناً بـه سررسید نسبت داده می شد.

 

بـه نظر می رسد شانس داستان بهتر را دنبال می کند. واقعیت این اسـت کـه ضربه زدن هر بازیکن تصادفی اسـت.

 

با این تفاوت کـه بازیکن روی دستگاه هرروز شانس بیشتری دارد، احتمال در هر چرخش ثابت می‌ماند. سررسید بودن محصول فرعی مغالطه قمارباز اسـت کـه در ان نتایج گذشته بـه نحوی بر نتیجه فعلی تأثیر میگذارد. اشتباه قمارباز بیش از یک بانک را ورشکست کرده اسـت.

 

مهارت ضرب و شتم شانس

هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد اگر با کلاه شانس خود در مقابل بازیکنی کـه سال هاي‌ لازم را صرف کرده تا مهارت هاي‌ خودرا بـه خوبی تقویت کند، پشت میز پوکر بنشینید، بـه زودی متوجه خواهید شد. البته پوکر یک حیوان متفاوت اسـت. بیایید روی بازی هاي‌ شانسی واقعی تمرکز کنیم.

 

بازی هاي‌ کازینو بـه دقت طراحی شده اند تا تراشه هاي‌ شـما را تخلیه کنند. اگر وارد میشوید، 100 دلار روی میز بیندازید و بلافاصله ان را از دست میدهید، احتمالاً شروع بـه جستجوی یک سرگرمی جدید می کنید.

 

در درازمدت، با حذف عده اي از جکپات‌هاي‌ عظیم یا شمارش کارت، ضرر خواهید کرد. کلید قمار کازینو این اسـت کـه تا زمانی کـه ممکن اسـت در بازی بمانید. گاهی اوقات، شـما حتی می توانید کازینو را بـه عنوان برنده ترک کنید، اما بـه چیزی بیش از شانس نیاز دارد.

 

بلک جک یکی از بهترین بازی‌های کازینویی است

قوانین ساده و راحت برای یادگیری هستند، و لبه خانه بسیار پایین اسـت. با این حال، اگر وارد یک کازینو شوید و پشت میز بلک جک بنشینید، بـه سادگی با تکیه بر شانس خوب خود برای راهنمایی شـما، تقریبا مطمئناً هر بار شکست خواهید خورد و بـه سرعت از بازی خارج خواهید شد.

 

با این حال، اگر از استراتژی اصلی بلک جک استفاده کنید، میتوانید بـه اسانی ساعت‌ها بلک جک بازی کنید، بدون این‌کـه هیچ ضربه مهمی در سرمایه خود ایجاد کنید.

 

چگونه می‌توانم این را بدانم؟ زیرا ریاضیات قبلاً برای ما انجام شده اسـت. یک نمودار استراتژی اساسی 100٪ مزیت کازینو را کاهش میدهد.

 

اگر پوشیدن جوراب هاي‌ یکسان هرروز بـه شـما حس بهتری میدهد، ان را دنبال نمایید. با این حال، برای کار بر روی مهارت خود وقت بگذارید و شانس خودرا نشان خواهد داد.

 

لاکی استریک توضیح داده شد

در مورد موارد نادری کـه بازیکن بـه رگه هاي‌ برد باورنکردنی ادامه می‌دهد چطور؟ عده اي از تماشاگران قماربازی را کـه برنده‌هاي‌ متوالی بیش از 10 بازی میکند، یک رگه خوش شانس درنظر میگیرند.

 

بازهم، این یک معضل ایجاد می کند، زیرا در نهایت، ریاضیات هنوز جواب می‌دهد. بـه عنوان مثال، تصور کنید یک سکه را 1000 بار ورق بزنید.

 

احتمال سر یا دم در هر پرتاب 50 درصد اسـت. اکنون، 1000 هنوز یک حجم نمونه نسبتاً کوچک اسـت. اما در نهایت نتیجه نهایی باید حدود 50/50 باشد.

 

با این حال، هر تلنگر جداگانه سکه کاملاً مستقل اسـت و نتایج قبلی را درنظر نمیگیرد. در واقع، شـما می توانید 1000 هد متوالی دریافت کنید. متاسفانه، احتمال ان فوق العاده کم اسـت. با این حال، بـه هر نحوی، اجرای پنج یا چند نتیجه متوالی بسیار رایج‌تر خواهد بود.

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

ببینید، تعداد زیادی از مردم تصور میکنند کـه اگر یک شرط 50 درصد امتیاز داشته باشد، نتایج در کوتاه‌مدت بـه طور مساوی پخش می شوند. بنابر این، اگر آن ها پنج بار پشت سر هم مشکی شرط می‌بندند و میبازند، مشکی را دوبرابر می کنند، زیرا باید زمان ضربه زدن مشکی فرا رسیده باشد.

 

این بـه اشتباه قمارباز برمی گردد. هر نتیجه در هر بازی شانسی کاملاً تصادفی اسـت و تحت تأثیر نتایج قبلی نیست.

 

زمانی کـه یک بازیکن دریک “روی خوش شانس” قرار میگیرد، آن ها صرفاً دوره اي از نتایج مثبت را تجربه می کنند. امیدواریم قبل از این کـه قوانین احتمال بـه آن ها برسد، بازیکن از میز دور شود و آن ها همه ی چیز را از دست بدهند.

آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

نتیجه آیا شانس در واقعیت وجود دارد؟

آیا شانس واقعا وجوددارد؟ این همه ی در چشم بیننده اسـت. کسی کـه تماشای یک بازیکن برنده انبوه پول نقد روی میزهاست، ممکن اسـت وی را خوش شانس بداند.

 

همان بازیکنی کـه سالها صرف یادگیری کاهش حاشیه‌هاي‌ خانه کرده اسـت، ممکن اسـت ان را کار سخت بنامد.

 

خوش شانس باشید یا بدون شانس، هیچ راهی بهتر از یادگیری هر چیزی کـه می توانید در مورد بازی هاي‌ مورد علاقه خود دارید، برای فاصله گرفتن مداوم از کازینو با پول بیشتر وجود ندارد.

 

شرط بندی هاینزبت (Heinz Bet) بررسی مزایا و معایب این ترفند
شرط بندی هاینزبت (Heinz Bet) بررسی مزایا و معایب این ترفند شرط بندی هاینزبت «Heinz Bet» بررسی مزایا و معایب این روش سایت شرط بندی هاینزبت «Heinz Bet» شرط بندی هاینز بهترین ...
بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟
بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟ بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟ حتی اگر شرط بندی ورزشی بلد نیستید، احتمالاً در مورد ضربات بد و بد ...
کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی
کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی   پی اس ووچر یک را برای پرداخت پول ...
اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید !
اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید ! اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید اصل پارتو، کـه قانون 80/20 نیز نامیده می شود، برای طیف ...
ترس از باخت شرط چیست؟
ترس از باخت شرط چیست؟ ترس از باخت شرط چیست؟ ترس از باخت شرط چیست؟ همه ی ما دوستی داریم کـه همیشه در انتخاب شرط بندی ...
نحوه استفاده از سیستم شرط بندی Labouchere
نحوه استفاده از سیستم شرط بندی Labouchere نحوه استفاده از سیستم شرط بندی Labouchere نحوه استفاده از سیستم شرط بندی Labouchere یک سیستم پیشرفت منفی اسـت کـه بیشتر ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی