آیا مخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

آیا مخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

آیا مخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

 

اگر سیستم هاي‌ شرط بندی را بـه اندازه کافی مطالعه کنید، متوجه خواهید شد کـه هیچ استراتژی بر لبه خانه غلبه نمیکند. بـه هر طریقی، همه ی انها در نهایت تسلیم مزیت خانه می شوند.آیا مخترعان سیستم شرط بندی فکر می‌کنند کـه می توانند برنده شوند؟این سوال مهم را میتوان دراین پست مطالعه کنید.

 

تقریبا قابل توجه اسـت کـه هیچ سیستم قماری وجود ندارد کـه بتواند کازینوها را ساقط کند. بـه هرحال، ریاضیدانان مشهور پشت عده اي از استراتژی هاي‌ شرط بندی هستند.

 

برای مثال بلز پاسکال سرنگ و پرس هیدرولیک را اختراع کرد. اما حتی او هم نتوانست راهی برای دور زدن لبه کازینو پیدا کند.

 

آیا مخترعان سیستم شرط بندی مانند پاسکال واقعاً معتقد بودند کـه می توانند خانه را شکست دهند؟ یا انها فقط بـه دنبال ایجاد راه هاي‌ جدید و مبتکرانه برای قمار بودند؟

 

راهنمای زیر عده اي از مشهور ترین سیستم هاي‌ شرط بندی و مخترعان انها را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین فلسفه هاي‌ سازندگان را هنگام توسعه استراتژی هاي‌ قمار آن ها پوشش میدهد .

 

برخی از مخترعان معروف سیستم شرط بندی چه کسانی هستند؟

تعداد زیادی از استراتژی هاي‌ شرط بندی امروزه در معرض هستند. با این حال، عده اي از آن ها بـه دلیل محبوبیت و توسعه دهندگان خود برجسته هستند. در این جا عده اي از برجسته ترین استراتژی هاي‌ قمار موجود وجوددارد.

 

دالامبر

Jean le Rond d’Alembert سیستم شرط بندی را کـه نام خودرا در قرن هجدهم اختراع کرد. مرد فرانسوی این استراتژی پیشرفت منفی را بـه عنوان راهی برای بـه دست آوردن آهسته آهسته باخت توسعه داد.

 

مانند تمام سیستم هایي کـه در این جا توضیح داده شده اند، D’Alembert با قرار دادن حداقل شرط جدول شروع می‌شود. تا زمانی کـه برنده هستید با حداقل شرط ادامه میدهید.

 

اما پس از باخت، شرط خودرا یک واحد افزایش می‌دهید. بعد از هر باخت متوالی، شرط بندی را یک واحد افزایش میدهید.

 

در همین حال، پس از هر برد، شرط ها را یک واحد کاهش خواهید داد. شـما بـه همین ترتیب ادامه می‌دهید تا دوباره بـه حداقل شرط برسید.

 

در این جا یک مثال در مورد نحوه کار D’Alembert آورده شده اسـت:

 

اندازه واحد = 5 دلار
5 دلار شرط بندی کنید و ببازید «-5 دلار».
10 دلار شرط بندی کنید و ببازید «-15 دلار».
15 دلار شرط بندی کنید و ببازید «30- دلار».
20 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «-10 دلار».
15 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «+5 دلار».

آیامخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

بازگشت به حداقل شرط

هنری Labouchère سیاستمدار و نویسنده ادعا می کند کـه یکی از سیستم هاي‌ شرط بندی پیچیده تر اسـت . با این وجود، اکثر قماربازان می توانند پس از توضیح مختصری بـه سرعت بـه این موضوع پی ببرند.

 

Labouchere با نوشتن یک رشته اعداد شروع می‌شود. این دنباله باید تعداد سودهایی را کـه می‌خواهید برنده شوید گرد آوری کند.

 

برای مثال، ممکن اسـت بـه دنبال 20 دلار دریک دنباله خاص باشید. دراین حالت میتوانید رشته زیر را ایجاد کنید:

 

3؛ 4؛ 5؛ 4؛ 4 = 20

 

برای تعیین شرط ها، نخستین و آخرین شماره را از دنباله بردارید. اگر این شرط بندی برنده شود، هردو شماره را خط زده و بـه شرط بعدی میروید. با فرض باخت شرط، سپس ان را بـه انتهای رشته اضافه می کنید.

 

در اینجا یک مثال در مورد عملی کردن Labouchere آورده شده است:

دنباله 3؛ 4؛ 5؛ 4؛ 4 اسـت.

شـما 7 دلار شرط می بندید و برنده می‌شوید — سکانس جدید 4؛ 5؛ 4 اسـت.
شـما 8 دلار شرط می بندید و بازنده می‌شوید — سکانس جدید 4؛ 5؛ 4؛ 8 اسـت.
شـما 12 دلار شرط می بندید و برنده می‌شوید — سکانس جدید 5؛ 4 اسـت.
شـما 9 دلار شرط بندی می کنید و برنده می‌شوید – توالی کامل میشود «سود 20 دلار».

 

مارتیندل «مارتینگل»

این سیستم تنها سیستم موجود در فهرست اسـت کـه توسط یک ذهن مشهور توسعه نیافته اسـت. صاحب کازینو انگلیسی جان هنری مارتیندیل «نه Martingale» این استراتژی شرط بندی را بـه عنوان راهی برای فریب قماربازان ایجاد کرد.

 

مارتیندیل در اطراف کازینو خود قدم زد و بازیکنان را تشویق کرد کـه شرط هاي‌ خودرا پس از باخت دو برابر کنند تا پول پس بگیرند. پس از یک برد، او بـه انها توصیه می کند کـه بـه حداقل شرط بندی بازگردند.

 

در این جا یک مثال در مورد نحوه عملکرد Martingale آورده شده اسـت:

5 دلار شرط بندی کنید و ببازید «-5 دلار».
10 دلار شرط بندی کنید و ببازید «-15 دلار».
20 دلار شرط بندی کنید و ببازید «-35 دلار».
40 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «+5 دلار».

 

این سیستم کـه توسط بلز پاسکال توسعه داده شده، برعکس Martingale اسـت. بـه جای دو برابر کردن شرط ها پس از باخت، انها را پس از برد دو برابر می کنید.

 

البته، شـما می‌خواهید برنده هاي‌ بانکی را دریک مقطع زمانی دریافت کنید. بـه همین دلیل اسـت کـه اکثر کاربران Paroli طبق معمولً پس از برنده شدن در سه دور متوالی بـه حداقل شرط برمی گردند.

 

در اینجا یک مثال در مورد استفاده از Paroli آورده شده است:

5 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «+5 دلار».
10 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «+15 دلار».
20 دلار شرط بندی کنید و برنده شوید «+35 دلار».

 

فلسفه های پشت این سیستم های قمار چه بود؟

D’Alembert، Labouchère، و Pascal همه ی سیستم هاي‌ خودرا با امید بـه پیروزی ایجاد کردند. احتمالاً همه ی انها تلاش قابل توجهی را برای توسعه استراتژی هاي‌ شرط بندی انجام دادند کـه امیدوار بودند برنده شوند.

 

Labouchère «1831-1912» یک اشراف زاده ثروتمند انگلیسی بود کـه در طول سال هاي‌ دانشگاهی خود بابت از دست دادن 6000 پوند در پیست هاي‌ مسابقه بـه خود می بالید. او در نهایت شروع بـه مطالعه سیستم ها از جمله D’Alembert کرد تا نتایج خودرا التیام بخشد.

 

این تحقیق باعث شد کـه Labouchère استراتژی خودرا توسعه دهد. او علیرغم این کـه یک ریاضیدان حرفه اي نبود، یکی از سیستم هاي‌ پیچیده تر را ایجاد کرد.

 

شرط بندی

دالامبر «1717-1783» در ریاضیات عالی بود، اگر چه او گرفتار مغالطه قمارباز شد. او بـه اشتباه استدلال می کرد کـه اگر دم‌ها با ورق زدن سکه‌ها همان‌ گونه بالا می آیند، دفعه بعد سرها بیشتر میشوند. بنابر این، این احتمال وجوددارد کـه او بـه اشتباه فکر کرده باشد کـه سیستم قمار او می تواند سود تضمین شده اي ایجاد کند.

 

بلز پاسکال «1623-1662» در نظریه احتمال برای قمار و سایر زمینه ها نقش اساسی داشت. او در ارائه مفاهیمی مانند ارزش مورد انتظار، کـه امروزه تعداد زیادی از بازیکنان حرفه اي پوکر و شرط بندی هاي‌ ورزشی از ان استفاده می‌کنند.

 

از زمان خود جلوتر بود. با توجه بـه فرماندهی عالی پاسکال در قمار و ریاضی، او ممکن اسـت متوجه شده باشد کـه پارولی تضمینی برای کار کردن نبود.

 

جان دی مارتیندیل تضاد جالبی با نوابغی اسـت کـه در بالا مورد بحث قرار گرفت. گزارش شده اسـت کـه او قماربازان را بـه استفاده از Martingale تشویق می کرد تا بتواند از آن ها پول پس بگیرد.

 

البته Martingale می تواند برای مدت طولانی بـه طور موثر کار کند. این یک ابزار عالی برای استفاده در هنگام تعقیب ضرر اسـت.

 

با این حال، مانند سایر سیستم هاي‌ قمار، در نهایت در دراز مدت شکست می‌خورد. بـه همین دلیل اسـت کـه مارتیندیل توانست بـه طور موثر مردم را تشویق کند تا از سیستم خود استفاده کنند بدون این کـه شبیه یک کلاهبردار بـه نظر برسند.

 

چرا سیستم های شرط بندی واقعا کار نمی کنند؟

تعداد زیادی از سیستم هاي‌ قمار در ایجاد برنده هاي‌ کوتاه مدت خوب هستند. با این حال، آن ها شانس بازی هایي کـه در ان استفاده می شوند را تغییر نمی‌دهند.

 

شـما قرار اسـت از سیستم‌هایي با شرط‌بندی با پول زوج استفاده کنید، کـه بهترین شانس را برای برنده شدن فراهم میکند. در این جا نگاهی بـه احتمالات پشت شرط بندی هاي‌ مختلف پول زوج می‌اندزیم:

 

باکارا – 50.68٪ شانس برنده شدن «منهای 5٪ کمیسیون»
بلک جک – 47.5% «بدون احتساب تساوی»
کرپس – 49.29٪ «شرط گذراندن خط»
رولت اروپایی – 48.65% «هر شرط بندی با پول زوج»

 

برای مثال، اگر از D’Alembert با رولت اروپایی استفاده میکنید، همان‌ گونه 48.65% شانس برنده شدن در هر شرط زوجی دارید.

 

در همین حال، این خانه 51.35 درصد شانس برنده شدن دارد. این احتمال فقط بـه دلیل استفاده از یک سیستم شرط بندی تغییر نمی‌کند.

 

البته، ممکن اسـت دریک رگه داغ پیش بروید و خودرا متقاعد کنید کـه یک سیستم خاص خطاناپذیر اسـت. با این حال، دیر یا زود، بـه دلیل مزیت خانه، از سرما رنج خواهید برد.

آیامخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

آیا سیستم شرط بندی وجود خواهد داشت که بر لبه خانه غلبه کند؟

عده اي از باهوش ترین ریاضیدانان تاریخ سیستم هاي‌ قمار را توسعه داده اند. هیچ یک از انها یک استراتژی شرط بندی ایجاد نکرده اند کـه هر بار تضمین شده باشد.

 

Martingale بیشترین پتانسیل را برای ارائه سود تضمین شده دارد. شـما از نظر تئوری همیشه با این سیستم با پول بی نهایت برنده خواهید شد. البته هیچکس عرضه نامحدود پول نقد ندارد.

 

حتی اگر اینقدر خوش شانس بودید، باید نگران محدودیت هاي‌ شرط بندی روی میز نیز باشید. کازینوها حداکثر شرط بندی را برای کاهش اثربخشی سیستم ها اعمال میکنند.

 

در اکثر کازینوهای زمینی و آنلاین، شـما فقط می‌توانید حداکثر تا 500 دلار در هر دور شرط بندی کنید. در نهایت هنگام استفاده از سیستمی مانند Labouchere یا D’Alembert بـه این محدودیت خواهید رسید.

 

البته، اشکال خاصی از قمار با یک استراتژی مناسب قابل شکست هستند. شرط بندی ورزشی و تگزاس هولدم دو نمونه از این دست هستند. با این حال، شـما از یک سیستم شرط بندی ساده استفاده نمیکنید و از طریق بازی هاي‌ کازینویی با شانس ثابت سودهای تضمین شده بـه دست آورید.

 

نتیجه آیا مخترعان سیستم شرط بندی فکر می کنند که می توانند برنده شوند؟

هر مخترع سیستم قمار تحت پوشش در این جا احتمالاً در هنگام ایجاد استراتژی‌هاي‌ شرط‌بندی افکار متفاوتی داشته اسـت.

 

مارتیندیل می دانست کـه دو برابر کردن شرط‌بندی بعد از هر باخت فقط می تواند برای مدت طولانی کارساز باشد. بنابر این، او این سیستم را برای مشتریان کازینو خود تحت فشار قرار داد زیرا می دانست کـه آن ها در نهایت بازنده خواهند شد.

 

Labouchère سرگرمی قمار خودرا بـه مطالعه سیستم هاي‌ شرط بندی مختلف تبدیل کرد. نتیجه یک استراتژی از خود او بود کـه امروزه نیز بـه طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

D’Alembert راهبردی را ایجاد کرد کـه شبیه یک نسخه کمتر فرار از Martingale اسـت. بنابر این، بازیکنان با بانک‌هاي‌ کوچک‌تر می توانند بدون ترس از ان استفاده کنند.

 

پاسکال با تعداد زیادی از مفاهیم اختراعی در زمینه قمار اعتبار دارد. سیستم پارولی، اگر چه بی خطا نیست، اما یکیدیگر از ایده هاي‌ عالی اوست.

 

کدام بازی های کازینو بهترین (و بدترین) شانس را دارند؟
کدام بازی های کازینو بهترین (و بدترین) شانس را دارند؟ کدام بازی های کازینو بهترین «و بدترین» شانس را دارند؟ کدام بازی های کازینو بهترین (و بدترین) شانس را دارند؟ هیچ ...
آموزش روش کلی کرایتریون در شرط بندی چیست؟
آموزش روش کلی کرایتریون در شرط بندی چیست؟ آموزش روش کلی کرایتریون در شرط بندی چیست؟ آموزش روش کلی کرایتریون چیست؟ معیار کلی یک فرمول ریاضی برای تعیین اندازه ...
شرط بندی هاینزبت (Heinz Bet) بررسی مزایا و معایب این ترفند
شرط بندی هاینزبت (Heinz Bet) بررسی مزایا و معایب این ترفند شرط بندی هاینزبت «Heinz Bet» بررسی مزایا و معایب این روش سایت شرط بندی هاینزبت «Heinz Bet» شرط بندی هاینز بهترین ...
بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟
بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟ بد بیت در شرط بندی ورزشی چیست؟ حتی اگر شرط بندی ورزشی بلد نیستید، احتمالاً در مورد ضربات بد و بد ...
کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی
کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی کد پی اس ووچر (PS Voucher) رایگان بدون احراز هویت برای شرط بندی   پی اس ووچر یک را برای پرداخت پول ...
اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید !
اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید ! اصل پارتو در شرط بندی همه آنچه که باید بدانید اصل پارتو، کـه قانون 80/20 نیز نامیده می شود، برای طیف ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی