توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو قمار کازینو می‌تواند یک سرگرمی عالی باشد. اجازه نده کسی بهت متفاوت بگه ترفند این اسـت کـه طعمه گرایش انسان بـه سوء تفاهم الگوها نشویم.

 

بیشتر مردم از نظر بیولوژیکی برنامه ریزی شده اند تا بـه دنبال الگوهایی در طبیعت باشند. این یک پاسخ تکاملی اسـت کـه بقای بشریت را دریک دنیای متخاصم تضمین کرد.

 

اما در کازینو منجر بـه اشتباه می شود. دراین مطلب، من چندین کلمه را برای قماربازان کازینو با محوریت موضوع الگوهای غلط بـه خردمندان ارائه میکنم.

 

یاد بگیرید که از اشتباه قمارباز پرهیز کنید

مردم طبق معمول فکر میکنند کـه احتمال وقوع چیزی بر اساس انچه قبلا اتفاق افتاده تغییر می کند. این بـه اندازه کافی معقول بـه نظر می‌رسد، درست اسـت؟

 

بـه هرحال، اگر شـما فقط برنده جکپات دریک دستگاه اسلات شده اید، احتمال برنده شدن دوباره جکپات در چرخش بعدی مطمئناً باید کمتر باشد، درست اسـت؟

 

اشتباه.

بیشتر شرط‌هایي کـه هنگام قمار در کازینو انجام می دهید ؛ شرط‌بندی روی رویداد های مستقل اسـت. اتفاقی کـه در شرط قبلی افتاد هیچ تاثیری بر احتمال اتفاقی کـه قرار اسـت در شرط بعدی بیفتد ندارد.

 

بـه عنوان مثال، اگر احتمال 1 در 1000 برنده شدن جکپات در دستگاه اسلات دارید، هر بار کـه قرقره ها را می چرخانید، این احتمال وجوددارد. بر اساس انچه قبلاً اتفاق افتاده اسـت، بالا یا پایین نمی‌رود.

 

اگر 3000 چرخش متوالی باخت داشته اید، احتمال دریافت جکپات در چرخش بعدی مانند قبل اسـت – 1 در 1000.اگر دو چرخش برنده پشت سر هم داشته اید، احتمال دریافت جکپات در چرخش بعدی نیز مانند قبل اسـت – 1 در 1000.

 

بیشتر سیستم‌های شرط‌بندی کازینو بر اشتباه قمارباز دلالت دارند

رایجترین سیستم شرط بندی در قمار کازینو، سیستم Martingale نام دارد. برای این کـه در درازمدت کار کند، اشتباه قمارباز باید درست باشد.

 

اما بـه دلیلی بـه ان “اشتباه” می‌گویند.

 

در اینجا نحوه عملکرد سیستم Martingale در تئوری آمده است:

شـما بعد از باخت، اندازه شرط خودرا دو برابر می کنید. اگر چندین بار متوالی ببازید، شرط خودرا چندین بار پشت سر هم دو برابر می کنید.

 

Martingale طبق معمولً هنگام شرط‌بندی با پول زوج استفاده میشود، مانند شرط‌بندی روی قرمز در رولت.

 

تاس

ایده این اسـت کـه بعید اسـت توپ چهار یا پنج بار متوالی روی قرمز فرود بیاید.

 

بنابر این، اگر در شرط اول 5 دلار شرط بندی کنید و ببازید، در شرط دوم 10 دلار شرط بندی می کنید. اگر ان شرط را برنده شوید، 5 دلار سود همراه با ضرر اصلی خود خواهید داشت.

 

اما اگر شرط دوم را ببازید، اندازه شرط خودرا دوباره دو برابر می کنید و اینبار بـه 20 دلار می رسید. اکنون، اگر برنده شوید، 15 دلاری را کـه در دو شرط قبلی از دست داده اید، پس میگیرید و 5 دلار برای ان سود خواهید داشت.

 

در حالی کـه این درست اسـت کـه فرود آمدن چهار یا پنج بار متوالی روی قرمز نسبتاً بعید اسـت، اما شرط نمی‌بندید کـه توپ چهار یا پنج بار متوالی روی قرمز فرود آید.

 

شـما روی قرمز شدن توپ در چرخش بعدی شرط بندی می کنید.

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

سیستم Martingale تنها سیستم شرط بندی نیست که باید از آن اجتناب کرد

سال‌ها پیش، کتابی در مورد ضرب و شتم خودرو هاي‌ بازی با پول واقعی توسط قماربازی بـه نام جان پاتریک خواندم. من حدس و گمان هایي را دیده ام کـه او یک شیل برای کازینوها اسـت. نمیدانم این درست اسـت یا نه، اما ممکن اسـت او هم همین طور باشد.

 

توصیه قمار او ترسناک اسـت.

یکی از توصیه‌هاي‌ قمار کـه او ارائه میکند مربوط بـه از دست دادن چرخش‌ها دریک بازی خودرو اسلات اسـت. او پیشنهاد می کند اگر هفت «کشش عریان» پشت سر هم دارید، از یک بازی خودرو‌هاي‌ اسلات دست بکشید.

 

«یادم نیست کـه هفت شماره جادویی اسـت یا این کـه او از شماره دیگری استفاده می کند. فقط بـه یاد دارم کـه تعداد دفعات شکست پشت سر هم محدودیتی وجود داشت.»

 

ایده این بود کـه دستگاهی کـه قرقره‌ها را هفت بار پشت سر هم می‌چرخانید و نتیجه نمی دهد، یک دستگاه «سرد» اسـت و بـه همان اندازه پول پرداخت نمیکند.

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

ممکن اسـت یک اتومبیل سرد باشد یا نباشد، اما هفت چرخش آن قدر نمونه کوچک اسـت کـه نمیتوان گفت کـه بازی بـه طور کلی چه نوع فرکانس ضربه اي دارد.

 

ممکن اسـت دریک ساعت 500 چرخش در همان دستگاه انجام دهید و 200 چرخش برنده را ببینید. این نسبت 40 درصد خواهد بود.

 

این بدان معنا نیست کـه شـما در چنین بازی‌هایي نیز برنده خواهید شد. رابطه پرداخت ها با شانس برنده شدن چیزی اسـت کـه تعیین می کند بازی چقدر برای کازینو سودآور اسـت.

 

قمارباز متوسط ​​نمی تواند بر لبه خانه غلبه کند

بازی‌هاي‌ کازینو با چیزی بـه نام «لبه خانه» اندازه‌گیری میشوند. این را خواهید دید کـه بـه عنوان “مزیت” یا “سوز کردن” نامیده می شود. مهم نیست اسمش را چه میگذارید، این پدیده ریاضی اسـت کـه نمیتوانید در درازمدت این بازی ها را شکست دهید.

 

و لبه خانه تابعی از ریاضیات پشت بازی اسـت. آن ها هنوز کاملاً تصادفی هستند. شـما فقط نمی‌توانید برنده شوید زیرا پرداخت ها بـه گونه اي ارزیابی می شود کـه کازینو همیشه سود می کند.

 

در اینجا مثالی از دلیل این امر آورده شده است:

بیایید بگوییم کـه می خواهید برنده شدن در چرخش رولت را برای خود تضمین کنید. انجام ان راحت اسـت. روی هر شماره روی میز شرط بندی کنید. این 100٪ از نتایج ممکن را پوشش میدهد.

 

بازی های کازینو

برنده شدن شـما در یکی از ان شرط‌بندی‌هاي‌ تک شماره تضمین شده اسـت، بـه این معنی کـه پرداختی 35 بـه 1 را مشاهده خواهید کرد.

 

مشکل این اسـت کـه در کل 38 شماره روی چرخ رولت وجوددارد، بنابر این شـما 37 مورد از این شرط‌ها را از دست خواهید داد.

 

تفاوت بین 37 شرطی کـه از دست می دهید و پرداخت 35 بـه 1 در شرطی کـه برنده میشوید، لبه خانه اسـت.

 

شـما 3700 دلار روی میز دارید و یک برد تضمینی 3500 دلار دارید، بنابر این در مجموع 200 دلار از دست می دهید.

 

اگر یک قمارباز معمولی هستید، تکنیک های مزیت را فراموش کنید

اکثر مردم عزم و تمرکز لازم برای تبدیل شدن بـه قماربازان را ندارند. بـه هرحال، احتمالاً برای تعداد زیادی از انها ارزشش را ندارد، زیرا تقریبا همیشه فقط با بـه دست آوردن یک شغل مناسب، درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

 

شمارش کارت ها سرگرم کننده بـه نظر می‌رسد و راحت تر از ان چیزی اسـت کـه برخی فکر می‌کنند. شـما فقط تعداد نسبی کارت هاي‌ بالا بـه کارت هاي‌ کم را در عرشه ردیابی می کنید. شـما وادار نیستید بـه خاطر بسپارید کـه کدام کارت ها بازی شده اسـت.

 

وقتی عرشه نسبتاً غنی از 10 ها و آس اسـت، اندازه شرط هاي‌ خودرا افزایش می دهید. بقیه زمان، شـما حداقل شرط می بندید.

 

به نظر به اندازه کافی آسان است، درست است؟

مشکل این اسـت کـه شـما باید اینکار را بدون گرفتار شدن انجام دهید. کازینوها بـه شمارنده هاي‌ کارت اجازه نمی‌دهند بلک جک بازی کنند – بـه هرحال اگر در ان مهارت داشته باشند.

 

تصور کنید سعی می کنید تمام این اعداد را از نظر ذهنی ارزیابی کنید بدون این کـه بـه نظر برسید کـه در حال تمرکز هستید.

 

این رابا تصور این کـه چقدر راحت اسـت برای کازینو ببیند کـه شـما اندازه شرط‌هاي‌ خودرا کم و زیاد می کنید، ان را تکمیل کنید.

 

تقلب در کازینوها را فراموش کنید

همچنین وسوسه انگیز اسـت کـه در مورد تلاش برای فریب دادن کازینوها بـه نوعی فکر کنید. شـما می توانید بـه معنای واقعی کلمه ده ها روش تقلب در بازی هاي‌ کازینو رابا یک جستجوی سریع پیدا کنید.

 

این روشها تقریبا همیشه برای کازینو راحت اسـت. و مجازات برای دستگیر شدن در حال تقلب در کازینو جدی اسـت.

 

نه، شـما را بـه زیرزمین نمی‌برند و انگشت شـما را قطع نمی‌کنند، بلکه شـما را تحت تعقیب قرار می‌دهند. در نوادا، تقلب در بازی هاي‌ کازینو نیز یک جنایت اسـت.

 

داشتن یک جنایت در سابقه شـما می‌تواند عواقب جدی در دراز مدت داشته باشد.

توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

برنده شدن در کوتاه مدت غیرممکن نیست

زیبایی رویداد های تصادفی دراین اسـت کـه می‌توان در کوتاه مدت برنده شد. این لذت رفتن بـه کازینو اسـت. گاهی اوقات، شاید 20 درصد مواقع – اگر یک قمارباز متوسط ​​باشید – برنده بـه خانه می آیید.

 

این جادوی احتمالات و رویداد های تصادفی اسـت. گاهی اوقات اتفاقاتی کـه بعید اسـت رخ دهد. و گاهی اوقات، آن ها بیشتر از انچه کـه احتمالشان نشان میدهد رخ می‌دهند.

 

می توانید روی رنگ قرمز در رولت شرط بندی کنید و اجازه دهید وقتی برنده شدید، پول ان را افزایش دهید. این امکان وجوددارد کـه با انجام اینکار بـه یک برد پیروز بروید و پول خودرا چندین بار متوالی دو برابر کنید.

 

با این حال، ترفند اینجاست:

شـما در حال نواختن صندلی هاي‌ موزیکال هستید و نمیدانید چه زمانی قرار اسـت موسیقی متوقف شود.

 

اگر هیچکس در کازینو برنده نمی شد، هیچکس بازی نمیکرد. در واقع، کازینو برندگان را دوست دارد، زیرا برندگان دلیلی هستند کـه مردم برای انجام تجارت بیشتر با انها بازمی‌گردند.

 

نتیجه توصیه عاقلانه برای قماربازان کازینو

قمار کازینو یک سرگرمی سرگرم کننده اسـت، اما یک اعتیاد شوم اسـت. نکته اصلی کـه باید بـه خاطر داشته باشید این اسـت کـه عرشه در مقابل شـما انباشته شده اسـت.

 

اگر شکست دادن کازینوها راحت بود، آن ها از کار می افتادند و همه ی ثروتمند میشدند.

 

6 روشی که قماربازها می توانند از ریاضیات برای برنده شدن استفاده کنند
6 روشی که قماربازها می توانند از ریاضیات برای برنده شدن استفاده کنند 6 روشی که قماربازها می توانند از ریاضیات برای برنده شدن استفاده کنند   در حالی کـه اکثر قماربازان بـه میزان استفاده ...
5 شعار شخصی که هر قمارباز بزرگ کازینو با آن زندگی می کند
5 شعار شخصی که هر قمارباز بزرگ کازینو با آن زندگی می کند 5 شعار شخصی که هر قمارباز بزرگ کازینو با آن زندگی می کند   نکته خنده دار در مورد قماربازان موفق کازینو ...
استفاده از ریاضی در بازی های کازینو و برنده شدن 100 درصد تضمینی
استفاده از ریاضی در بازی های کازینو و برنده شدن 100 درصد تضمینی استفاده از ریاضی در بازی های کازینو اگر می خواهید نتایج خودرا در کازینو التیام بخشید، ریاضی بهترین گزینه شـما اسـت. ...
ریاضی جایزه کازینو آنلاین و موبایل پیشرفته
ریاضی جایزه کازینو آنلاین و موبایل پیشرفته ریاضی جایزه کازینو آنلاین و موبایل پیشرفته ریاضی جایزه کازینو آنلاین هر جایزه کازینو آنلاین و تلفن همراه در ابتدا بسیار ...
چرا مجوزهای کازینو آنلاین در واقع مهم هستند؟
چرا مجوزهای کازینو آنلاین در واقع مهم هستند؟ چرا مجوزهای کازینو آنلاین در واقع مهم هستند؟ اکثر قماربازان آنلاین توجه زیادی بـه صدور مجوز پشت کازینوهای موبایلی نمی کنند. ...
6 دلیل برای استراحت از قمار کازینو
6 دلیل برای استراحت از قمار کازینو 6 دلیل برای استراحت از قمار کازینو 6 دلیل برای استراحت از قمار کازینو پدر و مادرم هردو در صنعت قمار ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی