شرط بندی در پوکر چیست؟

شرط بندی در پوکر چیست؟

شرط بندی در پوکر چیست؟

پرداخت پول نقد از طرف یک بازیکن پوکر. با این توافق کـه شخص شرط بندی سهمی از پول برنده «بازی نقدی» یا جایزه مسابقات را دریافت می کند. کسی کـه پول نقد میگذارد پشتیبان اسـت، در حالی کـه بـه بازیکن پوکری کـه سهام را دریافت می کند اسب گفته می شود. شرط بندی یک سرمایه گذاری اسـت. شرط بندی در پوکر چیست؟ این سوال را برای شـما نمایش میدهیم.

 

قراردادهای شرط بندی پوکر :

کجا می توان در پوکر بـه صورت آنلاین شرط بندی کرد، قطعات را فروخت یا کسی را بـه اشتراک گذاشتاین جایی اسـت کـه بازیکن برای بازی در بازی‌هاي‌ دلخواه خود یا بازی‌هایي کـه پشتیبان ترجیح میدهد، پول دریافت می کند.

 

شبیه کاری است که سرمایه‌گذاران فرشته انجام می‌دهند:

پول را در چشم‌اندازی قرار می دهند کـه معتقدند بازدهی مثبتی بـه همراه خواهد داشت. با این حال، بـه جای این کـه سرمایه گذاری یک شرکت باشد، یک بازیکن پوکر اسـت.

 

قراردادهای اولیه در گذشته چیزی جز یک توافق دست دادن بین دو نفر نبود. بـه موجب ان شخصی بـه شخص دیگری X دلار در ازای درصد Y از برد خود داد. ممکن اسـت یک بازیکن پوکر حرفه اي از دیگری حمایت می کند یا یک فرد تجاری از یک ستاره در حال ظهور حمایت می کند.

 

امروز، پیچیده تر اسـت. هنوز معاملات مبتنی بر اعتماد وجوددارد. با این حال، بازیکنان پوکر آنلاین اغلب قراردادهایی را امضا می کنند کـه شرایط معامله را مشخص می کند. شامل همه ی چیز از دوره زمانی و بازی‌هاي‌ خاص گرفته تا پرداخت مالیات و نشانه‌گذاری. همه ی از قبل توافق شده اند. این بـه این دلیل اسـت کـه سهامداران و حامیان طبق معمول یک دیگر را نمی شناسند.

 

هر شخصی می تواند از هر شخصی با سایت‌هاي‌ اختصاصی سهامداری حمایت کند کـه افرادی را کـه میخواهند سرمایه‌گذاری کنند با افرادی کـه مایل بـه سرمایه هستند، مرتبط میکند. این باعث میشود کـه در پوکر خیلی آسان‌تر شوید، اما خطرات را نیز افزایش داد. بـه همین دلیل قراردادها امری عادی اسـت. علاوه بر این، بـه همین دلیل اسـت کـه یک پشتیبان اغلب در فعالیت‌هاي‌ اسب خود «اسب = شخصی کـه شرط‌بندی میشود» در نمد ورودی بیشتری خواهد داشت.

شرط بندی در پوکر چیست؟

چرا درگیر شرط بندی شویم و چرا کسی را به اشتراک بگذاریم؟

چرا می خواهید در بازی هاي‌ نقدی و تورنمنت ها شرط بندی کنید یا شروع بـه شرط بندی بازیکنان پوکر کنید؟ پاسخ واریانس اسـت – زیرا پوکر یک بازی پر پیچ و خم اسـت. حتی اگر بهترین بازیکن جهان باشید، مواقعی پیش می آید کـه دریک بازی باخت پیش می روید.

 

کمک به شرط بندی پوکر آنلاین و زنده :

کاهش نوسانات
حامیان/بازیکنان بـه درآمد خود ادامه می دهند، حتی در زمان نزول.
بازیکنان در بازی‌هاي‌ بزرگ تر عکس می گیرند یا بـه سطوح بالا میروند.

 

بگویید کـه شـما یک بازیکن برنده با قیمت 100 دلار NL هستید، اما نمیخواهید سرمایه پوکر خودرا بـه خطر بیندازید تا بـه 200 دلار NL بپردازید. بازیکنان دارای ریسک بالا کـه در تورنمنت هاي‌ خرید 100000 دلاری شرکت می کنند طبق معمولً یک حامی دارند یا بخشی از اکشن خودرا فروخته اند.

 

پشتیبان ها فقط برنده ها برگشته اند

سرمایه‌گذاری پشتیبان باید ارزش ریسک را داشته باشد – یک حرکت +EV برای کسب درآمد بدون بازی. بنابر این، طبق معمولً تحقیقات زیادی برای یافتن کسی کـه بـه اشتراک گذاشته می شود انجام میشود. از جمله آمار بازیکن، ROI، نظرات جامعه، و تجزیه و تحلیل دست. یک بازیکن باید در همه ی زمینه ها بـه اندازه کافی قوی باشد اگر بخواهد شرط بندی شود. بـه همین ترتیب، حامیان باید روی افراد مناسب سرمایه گذاری کنند.

 

بله، اگر حامی هستید، این یک راه عالی برای کسب درآمد اسـت و برای کاهش واریانس و ریسک برای بازیکنان عالی اسـت. با این حال، هردو باید در هماهنگی کار کنند.

 

یک قرارداد شرط بندی پوکر چگونه کار می کند؟

برای تضمین یک معامله چه اقداماتی باید انجام دهید و آن معامله چگونه خواهد بود؟

 

مرحله 1:

یک پشتیبان/بازیگر پیدا کنید. میتوانید اینکار را از طریق سایت‌هاي‌ اختصاصی استیکینگ، سایت‌هاي‌ پوکر پول واقعی مانند GGPoker، انجمن‌ها، رسانه‌هاي‌ اجتماعی یا از طریق دوستان انجام دهید.

 

مرحله 2:

ارزش خودرا ثابت کنید. هر پلتفرم بازی پوکر یا فردی می خواهد ببیند کـه چقدر خوب هستید. این بـه این معنی اسـت کـه نتایج خودرا نشان دهید و احتمالاً با یک پشتیبان از میان برخی دستان خود برای نشان دادن روند فکر خود عبور کنید.

 

مرحله 3:

در مورد شرایط توافق کنید. هر معامله متفاوت خواهد بود. بـه عنوان یک قاعده کلی، تقسیم سود 50/50 خواهد بود. با این حال، پشتیبان ممکن اسـت شـما را بـه عنوان یک ریسک بزرگتر ببیند و سهم بیشتری از سود را مطالبه کند. شرایط شامل موارد زیر نیز خواهد بود:

مبلغی کـه قرار اسـت شرط شود.
توافق تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
انواع بازی برای انجام.

 

مخاطراتی کـه باید برای انها بازی کرد.
تعداد دست‌ها/بازی‌ها/ساعت‌ها در هفته.
الزامات اضافی، مانند XX ساعت مربیگری و بـه اشتراک گذاری تاریخچه دست.

 

مرحله 4:

دریافت/ارسال وجوه خود. پس از تکمیل توافق، پشتیبان برای انجام بازی‌هاي‌ آنلاین یا بازی‌هاي‌ زنده ؛ وجوهی را بـه حساب بازیکن منتقل میکند .

 

مرحله 5:

پخش و ردیابی. بازی خارج از این بازی ها می تواند قرارداد را باطل کند و جریمه هاي‌ مالی را در پی داشته باشد. ممکن اسـت فضایی برای بازی خارج از قرارداد وجود داشته باشد، اما این باید با پشتیبان توافق شود. در نهایت، بازیکن باید نتایج را دنبال کند و انها رابا پشتیبان بـه اشتراک بگذارد.

 

مثال توافقنامه شرط بندی پوکر:

حامی و اسب «بازیکن» بـه درصد تقسیم خاص، کـه بستگی بـه نوع از بازی هاي‌ در حال پخش اسـت. اگر معامله برای بازی‌هاي‌ نقدی آنلاین کم هزینه باشد، ریسک پشتیبان کم اسـت. با این حال، اگر بازیکن دریک سری مسابقات 25000 دلاری رقابت کند، خطر بالاست. بنابر این، هر چه ریسک و ریسک بیشتر باشد، درصد پشتیبان بیشتر خواهد بود.

 

بیایید فرض کنیم این معامله برای MTTهای آنلاین استاندارد با خرید 10 تا 100 دلاری اسـت کـه یک ریسک متوسط ​​درنظر گرفته می شود. پشتیبان موافقت میکند کـه 2000 دلار شرط کند و از تقسیم 50/50؛ منهای شرط «کـه بـه عنوان stakeback شناخته میشود» راضی اسـت . با این حال، از آنجایی کـه پشتیبان ریسک را می‌پذیرد، ان‌ها نیز خواهان پس گرفتن سهام هستند. عده اي از معاملات نیاز دارند کـه ابتدا سهام پرداخت شود.

 

در اینجا سناریوهای مختلف وجود دارد:

بازیکن 1000 دلار برنده می شود، بنابر این تمام ان پول باید بـه پشتیبان برای تسویه بدهی – سود صفر برود.
انها 1500 دلار برنده می‌شوند، 1000 دلار برای پشتیبان ارسال می کنند + 50٪ از 500 دلار «مجموع 1250 دلار» و 250 دلار سود برای بازیکن باقی می‌گذارد.

 

بازیکن برنده نمیشود، بنابر این انها در آرایش هستند . بـه این معنی کـه قبل از این کـه برای خود پول دربیاورند باید بدهی را جبران کنند.

عده اي از معاملات شرط بندی پوکر، بازیکن را ملزم بـه بازپرداخت آنی ندارند. دراین سناریو، سهام یک بدهی شناور اسـت کـه همیشه وجوددارد. با این حال، هر چیزی کـه بازیکن برنده شود، طبق شرایط توافق شده تقسیم می شود.

 

سهام فقط باید در پایان معامله یا در بازه زمانی تعیین شده توسط حامی بازپرداخت شود. پشتیبان همیشه سهام خودرا پس میگیرد و هر سودی بر اساس یک درصد توافق شده تقسیم می شود.

 

همه چیز درباره شرط بندی در پوکر – راهنمای شرط بندی پوکر

“آرایش” چیست؟

آرایش پوکر نوعی بدهی اسـت – این پولی اسـت کـه بازیکن بـه یک حامی بدهکار اسـت زیرا ان را از دست داده اسـت. اگر بازی پوکر را برای همیشه کنار بگذارید، بدهی از بین می‌رود. از طرف دیگر، می توانید پول را از جیب خود پرداخت کنید و دوباره مذاکره کنید. کاری کـه بسیاری انجام می دهند این اسـت کـه بـه بازی برای یک حامی و تلاش برای پرداخت بدهی ادامه می دهند.

 

نحوه کار آرایش

بـه عنوان مثال، بازیکن یک سهام 1000 دلاری دریافت می کند و همه ی ان را از دست می دهد ودر آرایش 1000 دلاری میوفتد. این سناریو می تواند بـه این صورت انجام شود:

 

پشتیبان 1000 دلار بیشتر بـه شـما می دهد – بنابر این شـما 2000 دلار بدهکار هستید.
بازیکن X 1500 دلار برنده می شود و 500 دلار برای پشتیبان می فرستد تا مقداری ضرر اصلی را بپردازد.
بازیکن X 1000 دلار را برای بازی در روزبعد نگه می دارد و 500 دلار دیگر برنده می شود.

 

آن ها ان 500 دلار را برای پشتیبان می فرستند و اکنون آرایش ندارند.
این بازیکن یک سهام 1000 دلاری باقیمانده و یک فهرست خالص دارد.

 

بـه عنوان یک بازیکن، هنگامی کـه آرایش خودرا تمام کردید، این شانس را دارید کـه شروع بـه کسب درآمد برای خود کنید. ما پیشنهاد میکنیم در حالی کـه هنوز در آرایش هستید، معامله دیگری انجام ندهید، زیرا این مورد ناپسند اسـت و ممکن اسـت شهرت شـما را خدشه دار کند.

 

نشانه گذاری در بازی پوکر چیست؟

نشانه گذاری پوکر جایی اسـت کـه شـما برای سرمایه گذاری حق بیمه دریافت می کنید. بـه عنوان مثال، شـما می توانید اکشن را برای یک تورنمنت 1000 دلاری بفروشید. اگر بـه قیمت اسمی می‌فروشید، 10 درصد سهام 100 دلار «10 درصد از 1000 دلار = 100 دلار» هزینه خواهد داشت. با این حال، شـما یک بازیکن قوی با بازگشت سرمایه مثبت «ROI» هستید. بنابر این، شـما معتقدید کـه سرمایه گذاری بهتری نسبت بـه یک بازیکن معمولی دارید.

 

اگر اینطور اسـت، می توانید نشانه گذاری را شارژ کنید. بـه جای فروش بـه ارزش اسمی، تصمیم می گیرید کـه 10% نشانه گذاری کنید. این بدان معناست کـه هزینه سرمایه گذاری در حال حاضر بـه جای 100 دلار، 110 دلار اسـت. فرمول ارزیابی این در هنگام شرط بندی در پوکر این اسـت:

 

1000 دلار خرید X 10 درصد سهام X 10 درصد نشانه گذاری = 10 دلار بـه هزینه سرمایه گذاری اضافه می شود

«1000 X 0.10 X 0.10 = 10»

 

اکثر بازیکنان از ROI و مقدار مورد انتظار «EV» خود برای تعیین میزان نشانه گذاری استفاده می کنند. بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی در بیش از 5000 تورنمنت 10% ROI داشته باشد «یعنی 10% بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هاي‌ خود درآمد داشته باشد»؛ میگویند EV او 10% بهتر از میدان اسـت.

 

بنابر این، آن ها حق دریافت 10٪ نشانه گذاری را دارند. البته ممکن اسـت افراد دیگر موافق نباشند. با این حال، این اصل کلی اسـت کـه بازیکنان روی ان کار می کنند و بـه نوبه خود نحوه عملکرد مارک آپ در پوکر اسـت.

 

تمدید قراردادهای سهام در یک دوره زمانی

تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ نقدی و قراردادهای شرط‌بندی پوکر MTT، یک‌باره هستند. کسی میـــخواهد دریک تورنمنت خاص بازی کند، شخص دیگری پیشنهاد می دهد کـه هزینه ورودی خودرا پوشش دهد و بازی ادامه دارد. با این حال، گاهی اوقات، معاملات بلندمدت وجوددارد:

 

معاملات بسته

طبق معمولً زمانی کـه یک رویداد بزرگ مانند سری جهانی پوکر «WSOP» اتفاق میوفتد. حتی بازیکنانی کـه دارای استراتژی مسابقات پوکر در سطح جهانی هستند ؛ از یک پشتیبان می خواهند کـه آن ها را برای XX مقدار پول یا XX تعداد رویداد پوشش دهد. تمام بندهای مربوط بـه آرایش و بازپرداخت سهام اعمال می شود.

 

معاملات ماهانه / سالانه

پشتیبان موافقت می کند کـه هزینه XX تعداد بازی/ساعت در روز/هفته را برای یک دوره معین پوشش دهد. این می تواند شش ماه، یکسال یا بیشتر باشد.

 

فروش قطعات

افرادی کـه نمیخواهند وارد معاملات رسمی بلندمدت شوند، همان‌ گونه می توانند با فروش قطعاتی از اقدامات خود کمک مالی دریافت کنند. فروش یک قطعه را می توان برای رویداد های منفرد یا طبق معمولً یکسری رویدادها انجام داد. بـه عنوان مثال، شـما می خواهید 20 MTT را در GGPoker برای WSOP آنلاین بازی کنید .

 

کل هزینه 3500 دلار خواهد بودو شـما می خواهید ریسک خودرا کاهش دهید. بنابر این، شـما 60 درصد از اکشن خود «در مجموع 2100 دلار» را بـه 10 تکه مساوی تقسیم می کنید و 40 درصد از پول خود «1400 دلار» را وارد می کنید. هر فرد می تواند یک قطعه از شـما را بـه قیمت 210 دلار بخرد و 10٪ از هر چیزی را کـه برنده شوید دریافت کند.

شرط بندی در پوکر چیست؟

شرط بندی در پوکر چیست؟

شرط بندی بازی نقدی

بله، شـما در حال تلاش برای بـه دست آوردن پول برای ارتقاء و انجام بازی هاي‌ بزرگتر یا جبران ریسک خود هستید. اما شرط بندی بازی هاي‌ نقدی طبق معمولً شامل معاملات استاندارد 50/50 نمیشود.

 

بـه عنوان مثال، شـما یک بازیکن برنده با قیمت 5/10 دلار هستید و می خواهید با قیمت 10/20 دلار یک ضربه بزنید، کـه برای ان یک حامی بـه شـما تقسیم 50/50 را پیشنهاد می کند. شـما برای دو برابر سهام بازی می کنید اما 50 درصد از سود خودرا از دست می‌دهید. از نظر تئوری، شـما فقط بـه همان مقدار پول خواهید برد.

 

بـه علاوه، بازی‌هاي‌ 1/2 دلاری احتمالاً سخت‌تر خواهند بود. بنابر این ارزش یک معامله 50/50 با پتانسیل درآمد یکسان در برابر بازیکنان بهتر را ندارد.

 

بهتر اسـت یک تقسیم 25/75 داشته باشید کـه بـه نفع شـما وزن شود یا درصدهای فروش داشته باشید. بنابر این می توانید میزان ریسک و پاداش هاي‌ احتمالی خودرا بازرسی کنید. ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه 30 درصد از اکشن خودرا بفروشید و 70 درصد از هر چیزی را کـه برنده هستید، بگیرید.

 

شرط بندی مسابقات

هر معامله اي کـه روی میز باشد، دلیل محبوبیت بازی در مسابقات پوکر بـه دلیل تنوع اسـت. واریانس در MTT ها بسیار بیشتر از بازی هاي‌ نقدی اسـت. تعداد بازیکنان در حال اجرا تفاوت را ایجاد می کند. زیرا شکست دادن 1000 بازیکن سخت اسـت. بـه خصوص زمانی کـه کرکره ها بـه طور مداوم بالا می روند و ضربه هاي‌ بدی وجوددارد. البته، بازده پذیرش واریانس بیشتر، مقدار پولی اسـت کـه می توانید برنده شوید.

 

امکان شرکت دریک تورنمنت آنلاین 100 دلاری و برنده شدن 2500000 دلار وجوددارد. این یک بازگشت بزرگ در سرمایه گذاری شـما اسـت. با این حال، مشکل این اسـت کـه ممکن اسـت وادار شوید 200 MTT بازی کنید قبل از این کـه چنین امتیازی را بـه دست بیاورید – البته اگر هرگز.

 

برای حامی، این یک پیشنهاد ریسک در مقابل پاداش اسـت. آیا بازیکن بـه اندازه کافی خوب و سازگار اسـت؟ اساساً آیا یک بازیکن می تواند دریک دوره طولانی بیشتر از ان چیزی کـه ببازد، برد؟ ممکن اسـت ماهها طول بکشد تا یک بازیکن مسابقات ضررهای خودرا جبران کند و سود کسب کند.

 

حامیان این را می‌پذیرند زیرا میدانند بازیکن یا بازیکنانی کـه در ان شرط می‌بندند میتوانند در درازمدت برنده شوند و علاوه بر این، میتوانند یک روز بـه جک پات دست پیدا کنند.

 

انجمن ها و شبکه های اجتماعی

بازی کردن بازیکنان پوکر درسال هاي‌ اخیر بـه یک تجارت بزرگ تبدیل شده اسـت. سرمایه گذاران و حرفه اي هاي‌ موفق شکاف هاي‌ موجود در بازار را شناسایی کرده اند و سایت هاي‌ پوکر را ایجاد کرده اند. با انواع معاملات و مزیت اضافه داشتن قراردادهای رسمی.

 

برای سرمایه‌گذاران، این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها بـه ان‌ها اجازه میدهند تا اصطبل سهام پوکر ایجاد کنند . این بـه آن ها قدرت اعداد می دهد. هرچه بازیکنان قوی‌تری را پشت سر بگذارند، شانس بیشتری برای کسب سود خواهند داشت. اساساً؛ معاملات پشتوانه می تواند تجارت خوبی برای همه ی درگیر باشد. بنابر این، در این جا عده اي از بهترین سایت هاي‌ بازی پوکر آورده شده اسـت:

 

GGPoker دارای Staking یکپارچه است

GGPoker حتی جایزه‌اي را برای نوآوری‌هاي‌ خود دریافت کرد کـه بـه شـما امکان میدهد از طریق مشتری خود اقدام بـه خرید و فروش کنید. بـه جای تماشای منفعلانه، می توانید روی بازیکنان در همه ی سطوح سرمایه گذاری کنید. یا اقدام خودرا بـه قیمتی کـه فکر می کنید منصفانه اسـت بفروشید.

 

چگونه یک بازیکن را در GGPoker بـه اشتراک بگذاریم – یک قطعه بخریمبه لابی مسابقات بروید و رویدادی را کـه دوست دارید پیدا کنید، سپس هزینه ورود را بپردازید.در لابی بـه برگه “staking” بروید و گزینه خرید/فروش سهام در هنگام ثبت نام را ببینید.

 

اگر در حال فروش هستید، باید مقدار «٪» و هزینه را کـه می خواهید بفروشید مشخص کنید.
شـما می توانید هر مقدار نشانه گذاری را، بر اساس لبه درک شده خود، یا هیچ کدام را انتخاب کنید.

 

می توانید قطعاتی از بازیکنان را خریداری کنید کـه بـه روز دوم راه پیدا میکنند – هزینه بر اساس پشته بازیکن خواهد بود.
پس از خرید یا فروش، معامله قفل می شود. بازپرداخت فقط در صورتی انجام می شود کـه بازیکن ثبت نام خودرا لغو کند یا رویداد لغو شود.

 

YouStake

YouStake یک سایت سرمایه گذاری جمعی برای پوکر اسـت. شـما بسته‌اي از رویدادهایی را کـه می خواهید بازی کنید فهرست می کنید، قیمت را تعیین میکنید و مقدار نشانه‌گذاری را تعیین می کنید. توافق.

 

ChipMeUp

ChipMeUp درسال 2008 راه اندازی شد و بـه شـما امکان خرید و فروش اکشن را می دهد. ویژگی منحصر بـه فرد این سایت آنلاین بازی پوکر این اسـت کـه شـما اغلب می توانید قطعاتی از بازیکنان مشهور را خریداری کنید.

 

PokerShares

این وبسایت پشتیبان پوکر شبیه بـه همتایان خود اسـت کـه می توانید برای مسابقات مختلف اقدام بـه خرید و فروش کنید. با این حال، چیزی کـه در مورد PokerShares منحصر بـه فرد اسـت این اسـت کـه می توانید روی بازیکنان نیز شرط بندی کنید. این بدان معناست کـه شـما می توانید روی ثروت بازیکن دیگری سرمایه گذاری کنید بدون این کـه آن ها را شرط بندی کنید.

 

انجمن های پوکر و رسانه های اجتماعی

راه دیگر برای حمایت از پوکر از طریق انجمن ها و رسانه هاي‌ اجتماعی اسـت. برای مثال، اگر بتوانید ثابت کنید کـه نتایج قوی کسب کرده اید، ممکن اسـت بتوانید از انجمن PokerListings یا از طریق دیگر پلتفرم‌هاي‌ آنلاین حمایت کنید.

 

چگونه در پوکر شرط بندی کنیم – اقدام فروش

معتبر را پیدا کنید . این بهترین راه برای یافتن حامی اسـت زیرا میتوانید قراردادهای الزام آور قانونی امضا کنید و بدانید کـه همه ی چیز منصفانه اسـت.

 

در مورد یک پیشنهاد تصمیم بگیرید .ببینید بر اساس نرخ برنده پیش‌بینی‌شده و درصد سهام چه پولی می توانید کسب کنید. وقتی پیشنهادی را فهمیدید، میتوانید ان را در سایت/برنامه منتشر کنید.

 

نتایج خود را نشان دهید

وقتی بسته اي را ارائه می‌دهید، باید ثابت کنید کـه ارزش حمایت را دارید. اگر نتایج شـما ضعیف باشد، ممکن اسـت برای بـه دست آوردن حمایت دچار مشکل شوید.

 

بر سر شرایط توافق کنید.

این مرحله اي اسـت کـه هردو طرف قرارداد امضا می کنند. این شـما را دریک معامله قفل می کند و تضمین می کند کـه همه ی بـه شرایط توافق شده پایبند هستند.

 

منتظر پول خود باشید و شروع بـه بازی کنید.وقتی همه ی خوشحال هستند و معامله انجام می شود، تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه بازی کنید و بـه دنبال طلا بروید.

 

ملاحظات قبل از شرط بندی در پوکر

صرف نظر از این کـه شـما حامی هستید یا بازیکن، اعداد باید باهم جمع شوند. برای راهنمایی شـما در جستجوی حامی «یا سهام» – در این جا چند نکته وجوددارد کـه باید درنظر بگیرید.

 

آیا من به اندازه کافی خوب هستم؟

اگر ROI منفی دارید یا نمیتوانید نرخ برد ثابتی را نشان دهید، هیچکس از شـما حمایت نمی‌کند. در بیشتر موارد، حداقل برای یکسال باید نتایج مثبت داشته باشید. هر شخصی می تواند یک MTT بزرگ را برنده شود و شبیه یک حرفه اي بـه نظر برسد، اما آیا می توانید ان را بـه طور مداوم انجام دهید؟

 

درصد درصد

یک تقسیم استاندارد 50/50 اسـت، اما ممکن اسـت بتوانید کمی بیشتر بـه دست آورید. معامله اي را کـه کمتر از 50 درصد از سود شـما را بـه همراه دارد، انجام ندهید، مگر این کـه در شرایط استثنایی باشد. بـه عنوان مثال، اگر شـما طبق معمولً MTT هاي‌ 100 دلاری بازی می کنید اما شخصی روی شـما سرمایه گذاری می کند و 10000 دلار برای یک رویداد قرار می دهد، 70/30 ممکن اسـت خوب باشد. با این حال، اگر یک معامله نسبتاً استاندارد باشد، 50/50 خط پایه اسـت.

 

آیا باید نشانه گذاری شارژ کنم؟

نشانه گذاری حق بیمه اي اسـت کـه بـه هزینه یک بسته اضافه می شود. طبق معمولً؛ بازیکنان اگر معتقد باشند کـه دارای مزیت هستند، ان را شارژ می کنند. هدف شـما جذب سرمایه گذاران اسـت، بنابر این در هر صورت، بیش از حد بـه نشانه گذاری اعتماد نکنید.

 

بـه عنوان مثال، فدور هولز در حال بازی یک MTT 100 دلاری دارای یک مزیت بزرگ اسـت. او ممکن اسـت برای یک قطعه از عمل خود 20٪ اضافی دریافت کند. بنابر این، اگر او 50٪ «50 دلار» را بـه پنج نفر می فروخت، قیمت استاندارد بدون نشانه گذاری 10 دلار «10 دلار X 5 = 50 دلار» خواهد بود. با این حال، از آنجایی کـه او اعتماد بـه نفس دارد، 20 درصد حق بیمه دریافت می کند. این بدان معناست کـه شخصی بـه جای 10 دلار باید 12 دلار بپردازد.

 

چه کسی هنگام بازی در پوکر بیشترین ریسک را دارد؟

پشتیبان‌ها بیشترین ریسک را دارند – پس چرا کسی شروع بـه شرط‌بندی یک بازیکن پوکر کند؟ خوب، جنبه مثبت می تواند بزرگ باشد. اگر پشتیبان فردی را در رویداد اصلی WSOP 10000 دلاری قرار دهد و او ان رابا 10 میلیون دلار برنده شود، پشتیبان چند میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

 

با این حال، خطر بـه همان اندازه بزرگ اسـت. انها 10000 دلار را اضافه می کنند و از آنجایی کـه هزاران بازیکن در رویداد اصلی حضور دارند، احتمال این کـه سهامدار برنده نشود، وجوددارد. این واریانس در SNG ها و بازی هاي‌ نقدی کمی کمتر اسـت، اما همان‌ گونه بسیار زیاد اسـت.

 

این در حالی اسـت کـه بازیکن فشار عملکرد خوب را دارد و بحث گریم هم وجوددارد. بنابر این، در حالی کـه بازیکن بـه اندازه کافی ریسک نمی‌کند، انها تعهداتی دارند کـه باید رعایت کنند.

 

در نظر گرفتن مزایا و معایب

هیچ خطری برای پول خود شـما وجود ندارد.شخص دیگری هزینه ها را پوشش می دهد، بنابر این بانک شـما دست نخورده باقی میماند. بله، شـما باید مقداری از چیزهایی را کـه برنده میشوید ببخشید، اما وادار نیستید از جنبه منفی ان رنج ببرید.

 

می توانید محدودیت ها را بالا ببرید.

شرط بندی یک راه عالی برای دسترسی بـه بازی هایي اسـت کـه فراتر از بودجه شـما هستند اما شاید فراتر از سطح مهارت شـما نیستند.

 

این احساسات پوکر را از بین می برد.

از دست دادن آسيب می‌زند، اما اگر پول شخص دیگری باشد، آسیب کمتری دارد. بنابر این می توانید پوکر آنلاین یا زنده بازی کنید، در حالی کـه، در تئوری، تصمیم‌هاي‌ بهتری میگیرید .

 

دسترسی به مربیگری و مشاوره

اکثر حامیان یا مربیگری ارائه می دهند یا شـما را بـه تیمی از مربیان متصل می کنند. این بـه نفع پشتیبان اسـت کـه شـما را بـه بهترین بازیکن ممکن تبدیل کند.

 

منفی

شما تمام بردها را حفظ نمی کنید.

بزرگ ترین دلیلی کـه مردم دوست ندارند در دسترس خطر قرار بگیرند. گرچه کسی هزینه هاي‌ شـما را پوشش می دهد، اما زمانی کـه شـما تمام کارهای سخت را انجام داده اید، بخشی از سود را میگیرد.

 

آرایش می تواند نیش بزند.

ممکن اسـت آن قدر آرایش کرده باشید کـه فقط برای پرداخت بدهی خود بازی کنید. این باعث افزایش فشار می شود و لذت پوکر را از بین می‌برد.

 

شما تعهداتی دارید که باید انجام دهید.

توافقنامه ها با شرایط و مقررات همراه هستند. شـما باید تعداد معینی دست/بازی در هفته انجام دهید. یا دستها را مطالعه/بررسی کنید و وظایف مختلف گزارش دهی را تکمیل کنید.

 

آیا واقعا ارزشش را دارد؟

هم حامیان و هم بازیکنان ذینفع باید بـه خاطر داشته باشند کـه تنوع زیادی در مسابقات وجوددارد. واقعیت این اسـت کـه تعداد زیادی از سوپراستارهای مسابقات ممکن اسـت آرایش زیادی داشته باشند و سود زیادی بـه جیب نزنند. بنابر این حتی بهترین بازیکنان می توانند هفته‌ها یا ماه‌ها بدون پول نقد کار کنند.

 

و حتی دراین صورت، فقط بـه این دلیل کـه شخصی 1 میلیون دلار درآمد MTT دارد، بـه این معنی نیست کـه سرمایه او یک میلیون دلار اسـت، زیرا ممکن اسـت 990000 دلار بـه یک حامی بدهکار باشد. بنابر این، باید تصمیم بگیرید کـه آیا شرط بندی کردن یا شرط بندی برای شـما مناسب اسـت.

 

اما بله، می تواند ارزشش را داشته باشد. دلایل زیادی برای شرط بندی وجوددارد، از جمله کاهش ریسک، هزینه ها، دسترسی بـه بازی هاي‌ بزرگتر و موارد دیگر. ممکن اسـت دنیایی از فرصت ها را بـه شـما باز کند کـه قبلاً نداشتید.

شرط بندی در پوکر چیست؟

سوالات متداول شرط بندی

شرط بندی در پوکر چیست؟

این زمانی اسـت کـه شخصی در ازای کاهش سود بـه شخص دیگری پول می دهد.

 

آیا شرط بندی پوکر قانونی است؟

آره. توافقاتی بین دو یا چند طرف موافق وجوددارد کـه اغلب توسط قراردادهای الزام آور قانونی پشتیبانی می شود.

 

اصطبل پوکر چیست؟

استیبل ها در پوکر گروه هاي‌ بزرگی از بازیکنان پشتیبان هستند. این بازیکنان ممکن اسـت توسط یک بازیکن یا یک کنسرسیوم حمایت شوند.

 

آیا شرط بندی بازیکنان پوکر سودآور است؟

باید پول درآورد اما آسان نیست. باید بپذیرید کـه ممکن اسـت نوسانات عمده اي رخ دهد. شـما همچنین باید بدانید کـه چگونه بازیکنان مناسب را انتخاب کنید.

 

چگونه در پوکر شرط بندی می کنید؟

بهترین راه برای گرفتن پشتیبان در پوکر، ایجاد یک رکورد برنده و پیوستن بـه یک وبسایت استیکینگ اسـت. همچنین بـه صرفه اسـت کـه با انتظارات خود از نظر تقسیم و نشانه گذاری واقع بین باشید.

 

شرط بندی بازی های نقدی چگونه کار می کند؟

شـما برای بازی دریک بازی رینگ پول دریافت می کنید – این معاملات اغلب یکبار هستند اما میتوان بر اساس ان مذاکره کرد.

 

شرط بندی GGPOKER چگونه کار می کند؟

شرط بندی در GGPoker مستقیماً از طریق مشتری بازی انجام می شود. می توانید لیستی از بازیکنانی را کـه قطعاتی از اکشن خودرا میفروشند نگاه کنید و خرید کنید. از طرف دیگر، می توانید برای ورود بـه یک تورنمنت هزینه کنید و سپس درصدی از اقدام خودرا در ازای پرداخت‌هاي‌ نقدی ارائه دهید.

 

کجا می توانم بازیکنان پوکر را به اشتراک بگذارم؟

می توانید در سایت‌هاي‌ مختلفی بـه‌صورت آنلاین، از جمله GGPoker، ChipMeUp، YouStake و PokerShares، سهام داشته باشید یا در ان شریک شوید.

 

آیا به قرارداد سهامداری نیاز دارید؟

شـما نیازی بـه قرارداد ندارید، اما داشتن ان ایده خوبی اسـت. اگر چه اجرای برخی قراردادها در دادگاه ممکن اسـت سخت باشد، اما خیالتان آسان اسـت کـه همه ی دریک مسیر هستند.

 

برچسب‌ها:
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین انجام یک بازی نقدی مانند ...
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot در پوکر نام مستعار برای قرعه کشی مستقیم داخلی اسـت. بـه عنوان مثال، ما ...
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر بـه معنای بهترین دست ممکن اسـت. اغلب بـه ...
موقعیت های میز در پوکر چیست؟ 
موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  دریک بازی اطلاعات ناقص، دانستن تصمیم رقیب قبل از این ...
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی !
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی ! شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی احتمالاً تعداد زیادی از شـما با سابقه ...
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین بدیهی اسـت کـه بزرگ ترین ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی