قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی و برنده شدن

قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی و برنده شدن

قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی

کارت هاي‌ بازی از بین رفت: کت و شلوار بیل ؛ چماق و الماس در پس زمینه سفید پخش شد. قمار ؛ پوکر ؛ برد ؛ باخت ؛ شانس ؛ قمار ؛ پول ؛ قرمز ؛ سیاه ؛ جک ؛ ملکه ؛ سلطان .دراین مطب قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی را مطالعه می نماییم.

 

هدف اصلی در هر شکلی از رامی ؛ ساختن ترکیب هایي اسـت کـه شامل مجموعه اي اسـت – سه یا چهار نوع از یک رتبه – یا اجرا ؛ کـه سه یا چند کارت بـه ترتیب یک کت و شلوار هستند.

 

در دستکاری رامی ؛ کـه چرخ فلک نیز نامیده میشود ؛ بازی بر اساس رامی با ترکیباتی روی میز پخش شده اسـت کـه میتوانند مرتب شوند تا زمانی کـه بازیکن حداقل یک کارت جدید اضافه کند.

 

انواع دیگر رامی شامل جین رامی ؛ جین هالیوود ؛ سه سیزده و جین اوکلاهما اسـت .

 

چگونه بازی را شروع کنیم

بازیکنان:

بـه دو تا پنج بازیکن نیاز دارد. بهترین با سه تا پنج

قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی

عرشه:

دو بازیکن ؛ عرشه استاندارد 53 کارته «با یک جوکر» ؛ سه بازیکن یا بیشتر ؛ دو عرشه استاندارد 53 کارته

 

هدف:

با پخش کارت هاي‌ خود روی میز در گروه ها و سکانس هاي‌ قانونی تا آنجا کـه ممکن اسـت امتیاز کسب کنید.

 

راه اندازی:

نخستین فروشنده بـه طور تصادفی انتخاب میشود. کارت ها بـه هم ریخته و بـه هر بازیکن 10 کارت داده می‌شود. کارتهای باقیمانده کنار گذاشته می‌شوند تا شمع قرعه کشی رو بـه پایین را تشکیل دهند.

 

گیم پلی

بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین دور را میزند. نوبت شامل مراحل زیر اسـت:

یک کارت بکشید ؛ سپس «اختیاری» ترکیب کنید.اگر بعد از کشیدن نخستین کارت هیچ ترکیب نشد ؛ یک کارت دوم بکشید ؛ سپس «بـه صورت اختیاری» ترکیب کنید.اگر بعد از کشیدن کارت دوم هیچ تلفیقی انجام نشد ؛ کارت سوم را بکشید.

 

بازیکنی کـه کارت سوم را بکشد مجاز نیست در ان نوبت میل کند. سپس بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت میکند.

 

ترکیب می شود

یک ترکیب می‌تواند دو شکل داشته باشد: یک گروه یا یک دنباله. یک ترکیب باید حداقل شامل سه کارت باشد. یک گروه سه یا چهار نوع اسـت ؛ مانند 8-8-8 یا ملکه-ملکه-ملکه. یک گروه نمیتواند شامل دو کارت یکسان باشد. بـه عنوان مثال ؛ فقط یک 8 بیل میتواند دریک گروه 8 تایی ظاهر شود.

 

یک دنباله سه یا چند کارت پشت سر هم اسـت ؛ مانند ace-2-3 یا 9-10-jack. در سکانس ها ؛ آس ها میتوانند بالا یا پایین باشند ؛ اما “چرخاندن گوشه” قانونی نیست. بـه عبارت دیگر ؛ king-ace-2 یک دنباله قانونی نیست.

 

برای ترکیب ؛ یک بازیکن باید یک یا چند کارت را از روی دست روی میز ؛ رو بـه بالا بازی کند. همه ی کارت هاي‌ روی میز باید بـه صورت گروهی یا دنباله اي مرتب شوند. نخستین بازیکنی کـه ترکیب می‌کند باید حداقل دریک گروه قانونی یا دنباله اي از حداقل سه کارت بازی کند. بازیکنان بعدی برای ترکیب میتوانند گروه ها و توالی هاي‌ جدیدی تشکیل دهند و گروه ها و توالی هاي‌ موجود را برای تشکیل گروه هاي‌ جدید یا گسترش گروه هاي‌ موجود دستکاری کنند.

 

خلاصه قوانین اطلاع رسانی:

بازیکن باید حداقل یک کارت از دست خود بـه میز اضافه کند.
بازیکن نمی‌تواند هیچ کارتی را از روی میز حذف کند.
همه ی کارتهای روی میز در انتهای نوبت بازیکن باید در گروه ها و سکانس هاي‌ قانونی چیده شوند.

 

جوکرها

از یک جوکر می‌توان برای ایستادن برای هر کارتی استفاده کرد. وقتی بازیکنی از جوکر استفاده می‌کند ؛ بازیکن باید بگوید چه کارتی را نشان میدهد ؛ چه رتبه و چه کت و شلوار. ارزش جوکر را نمیتوان تغییر داد مگر این کـه با کارت واقعی کـه نشان می‌دهد جای گزین شود. این کارت میتواند از دست یک بازیکن یا از گروه یا توالی دیگری روی میز بیاید.

 

تغییر موقعیت جوکر بر روی میز تا زمانی کـه کارتی کـه نشان میدهد تغییر نکند ؛ قانونی اسـت. اگر یک جوکر با کارت واقعی کـه نشان میدهد جای گزین شود ؛ نمیتوان ان را از جدول حذف کرد. باید فوراً استفاده شود.

 

پایان یک دور

کارت ها دارای مقادیر زیر هستند:

جوکرها: هر کدام 25 امتیاز
جک ؛ ملکه ؛ کینگ: هر کدام 10 امتیاز
کارت هاي‌ عدد: ارزش اسمی «دو تا 10»
آس: هر کدام یک امتیاز

 

پس از نوبت گیری ؛ بازیکن میتواند دور رابا پنج یا کمتر امتیاز در دست بـه اتمام برساند. دورها بلافاصله بـه اتمام می‌رسند و گلزنی صورت می‌گیرد. ضربه زدن توسط بازیکن بـه صورت فیزیکی روی میز انجام می‌شود.

قوانین بازی های کارتی برای دستکاری رامی

امتیاز دهی

بازیکنی کـه کمترین امتیاز را در دست داشته باشد برنده دور اسـت. این ممکن اسـت شخصی باشد کـه در زد.دریک بازی دو نفره ؛ برنده اختلاف امتیاز بین دستان دو بازیکن را بـه ثمر میرساند. با سه تا پنج بازیکن ؛ برنده تفاوت امتیاز را نسبت بـه سایر بازیکنان کسب میکند. تفاوتها همه ی باهم جمع میشوند تا مشخص شود برنده چند امتیاز کسب می‌کند.

 

اگر برنده کسی نباشد کـه ضربه میزند ؛ بازیکن با 10 امتیاز پاداش زیر می‌گیرد.اگر فردی کـه با بازیکن دیگر بازی را قطع کرده باشد ؛ ان بازیکن دیگر برنده می‌شود و 10 امتیاز پاداش زیر می‌گیرد. اگر کسی کـه با دو بازیکن دیگر رابطه قطع کرده باشد ؛ ان بازیکنان دیگر هردو مثل برد خود گل میزنند. هردو 10 امتیاز پاداش زیرکانه را دریافت میکنند.

 

اگر بازیکنی با بازی تمام کارت هاي‌ خود برنده شود ؛ ان بازیکن 25 امتیاز پاداش میگیرد.اگر شمع تساوی تمام شود و هیچ بازیکنی ناک نکند ؛ هر بازیکن «از جمله بازیکنی کـه شمع تساوی را بـه اتمام رساند» یک نوبت دیگر دارد. در ان مرحله ؛ کارتهای هر دست جمع میشوند و بازیکنی کـه کمترین تعداد کل را دارد برنده می‌شود.

 

برنده شدن

وقتی مجموع امتیاز یک یا چند بازیکن 150 یا بیشتر شود ؛ بازی بـه اتمام می‌رسد. ان بازیکن «یا ان بازیکنان» 100 امتیاز پاداش دریافت میکند. هر بازیکن دیگر برای هر دور برد خود 25 امتیاز دریافت میکند. بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.

دلایل عدم علاقه به قمار در کازینوهای آنلاین
دلایل عدم علاقه به قمار در کازینوهای آنلاین دلایل عدم علاقه به قمار در کازینوهای آنلاین دلایل عدم علاقه بـه قمار در کازینوهای آنلاین بـه عنوان فردی کـه عاشق ...
بهترین شانس بازی روی میز: باکارات، کرپس، یا بلک جک؟
بهترین شانس بازی روی میز: باکارات، کرپس، یا بلک جک؟ بهترین شانس بازی روی میز: باکارات، کرپس، یا بلک جک؟ بهترین شانس بازی روی میز: باکارات، کرپس، یا بلک جک؟ در ...
سیستم قمار Martingale چگونه کار می کند؟
سیستم قمار Martingale چگونه کار می کند؟ سیستم قمار Martingale چگونه کار می کند؟ تعداد زیادی از سیستم هاي‌ شرط بندی مشهور در سراسر جهان بازی وجوددارد. با ...
هر یک از این 12 اقدام شما را از کازینو بیرون می کنند !
هر یک از این 12 اقدام شما را از کازینو بیرون می کنند ! هر یک از این 12 اقدام شما را از کازینو بیرون می کنند هر یک از این 12 اقدام شما را ...
آموزش شرط بندی های جانبی کازینو
آموزش شرط بندی های جانبی کازینو آموزش شرط بندی های جانبی کازینو شرط بندی هاي‌ جانبی راه خوبی برای افزودن هیجان بیشتر بـه بازی هاي‌ رومیزی اسـت. ...
دلالان کازینو آنلاین بهتر از بازی های تلخ کازینویی؟
دلالان کازینو آنلاین بهتر از بازی های تلخ کازینویی؟ دلالان کازینو آنلاین بهتر از بازی های تلخ کازینویی؟ دلالان کازینو آنلاین بهتر از بازی های تلخ کازینویی؟ میتوانید بازی‌هاي‌ مزخرفی ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی