مسابقه اسب سواری + نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی روی اسب

مسابقه اسب سواری + نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی روی اسب

افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری

مسابقه اسب سواری اسب این ورزش کـه محبوب زیادی دارد و میتوان در ایران بـه صورت رسمی شرط بندی نمود. اما چگونه میتوانید خاطرجمعی حاصل کنید کـه برنده شرط بندی هاي‌ مسابقه اسبی درسال جدید هستید؟

 

ما میخواهیم بـه تعدادی از نکات ؛ ترفندها و استراتژی هایي کـه می‌توانید برای افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری خود درسال جدید و بعد از ان کمک کنیم ؛ بپردازیم .

 

پس از مطالعه و دریافت توصیه هاي‌ ما ؛ وقت ان رسیده اسـت کـه یک کتابفروشی را انتخاب کنید. Horseracingbetting.co.uk گزینه هاي‌ بسیار خوبی دارد و بررسی هاي‌ کامل از هر کتابفروشی نیز انجام می‌شود ؛ بنابر این می‌توانید یک انتخاب آگاهانه در مورد کدام یک از بهترین گزینه ها برای شـما ایجاد کنید.

 

بیایید درست غرق شوید.

نکاتی برای برنده شدن در شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب بیایید مستقیماً بـه نکات برتر ما برای پیروزی در شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب وارد شوید.

 

اسبهای خودرا عاقلانه تحقیق کنید
فراتر از مورد علاقه
بـه رویداد های مسابقه بزرگ‌تر اسب سوار شوید
از صرافی هاي‌ شرط بندی استفاده کنید
سابقه شرط بندی را حفظ کنید
اجازه دهید هر یک از این موارد رابا جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

 

اسبهای خود را عاقلانه تحقیق کنید

عدد یک در فهرست نکات ما برای برنده شدن در شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب سواری این اسـت کـه اسب هاي‌ خودرا عاقلانه انتخاب کنید . بـه عبارت دیگر ؛ قبل از قرار دادن آن ها شرط هاي‌ خودرا تحقیق کنید.

 

همانگونه کـه در مورد شرط بندی وجوددارد ؛ بهتر اسـت انتخاب هاي‌ خودرا بر اساس تحقیقات دقیق انجام دهید تا غریزه روده.

 

در این جا عده اي از مواردی کـه هنگام تکمیل تجزیه و تحلیل اسب سواری خود باید درنظر بگیرید:

فرم مسابقه
رقابت
فرم مسابقه
بنابر این شـما یک اسبی را کـه دوست دارید پیدا کرده‌اید ؛ اکنون زمان ان رسیده اسـت کـه تحقیقات خودرا انجام دهید.

 

مشابه اهمیت بررسی فرم یک تیم فوتبال ؛ بررسی فرم مسابقه یک اسب بسیار مهم اسـت . این بینش خوبی بـه شـما می‌دهد کـه چگونه اسب در آخرین دیدارهای خود ودر طول حرفه خود عمل کرده اسـت.

 

تجزیه و تحلیل فرم مسابقه بـه خودی خود یک مهارت اسـت اما چیزی اسـت کـه کارگران برای انتخاب شرط بندی برنده مسابقه اسبی باید درک کنند.

 

می‌توانید اطلاعات صحیحی را در صدها وبسایت مختلف بدست آورید کـه عده اي از انها کار سختی را برای شـما انجام میدهند و توصیه ها و نکاتی درباره اسب هاي‌ خاص ارائه می‌دهند.

 

اگر برای انجام تحقیقات باقیمانده اید ؛ مهم ترین مواردی کـه باید در هنگام بررسی نتایج قبلی اسب جست‌وجو کنید ؛ عبارتند از:

آخرین نتایج مسابقه بـه همراه موقعیت
رفتن
فاصله
آخرین نتایج مسابقه

نتایج مسابقه اخیر بینش خوبی از فرم اسب ارائه میدهد. با این حال ؛ پیروزی اخیر الزاماًً بـه معنای این نیست کـه باید روی ان اسب شرط بندی کنید.همچنین باید تعداد اسبهای دیگر در مسابقه را بـه همراه سایر اطلاعات مانند رفتن و مسافتی کـه در زیر میخواهیم بررسی کنید.

 

نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری

رفتن

این مزخرفات در مورد رفتن چیست من فکر می‌کنم شـما فکر می‌کنید …

برای هر مبتدی شرط بندی در بيرون از کشور ؛ ممکن اسـت این یک عبارت عجیب بـه نظر برسد. با این حال ؛ رفتن یک عامل کلیدی اسـت کـه شـما نمی‌توانید هنگام قرار دادن شرط بندی هاي‌ اسب سواری نادیده بگیرید. این نقش بزرگی در نتیجه مسابقه اسب ودر نتیجه شرط بندی شـما بازی می‌کند.

 

این سفر برای توصیف زمین دریک مسابقه مسابقه استفاده می‌شود. در انگلستان و ایرلند ؛ 7 درجه از سطح مورد استفاده در صنعت مسابقه وجوددارد:

سخت
شرکت
محکم اسـت
خوب
خوب بـه نرم
نرم
سنگین

ممکن اسـت از شـما سؤال کند کـه این نمرات معنا دارند اما کاملاً کاملاً توضیحی اسـت. سخت نشانگر رطوبت کمی در زمین اسـت اما سنگین نشانگر زمین بسیار مرطوب اسـت .

 

بعضی از اسب ها در زمین خاص عملکرد بهتری دارند بـه این معنی کـه چیزی اسـت کـه حتماً هنگام قرار دادن شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب خود باید درنظر بگیرید.

 

قبل از قرار دادن هر گونه شرط بندی ؛ توصیه میکنم کـه مسیر مسابقه را بررسی کنید. شـما اغلب می‌توانید این اطلاعات را دریک راک بوک ساز دریک مسابقه پیدا کنید.در این جا مثالی از Skybet آورده شده اسـت.

 

اسب سواری با Skybet

فاصله

یکیدیگر از جنبه هاي‌ مهم کـه باید هنگام تحقیق در مورد شرط هاي‌ مسابقه اسب سواری خود درنظر بگیرید ؛ فاصله این مسابقه اسـت . مانند گذشته ؛ عده اي از اسب ها برای اسپرینت ساخته شده اند ؛ در حالی کـه دیگران استقامت بهتری دارند ودر مسابقات طولانی تر عملکرد بهتری دارند.

 

صنعت اسب سواری از واحدهای امپریالیستی برای اندازه گیری مسافت استفاده میکند ؛ بنابر این می‌توانید نژادها را در مایل و پیمایش اندازه بگیرید. کوتاهترین مسابقه 5f «فورلونگ» و طولانی ترین طول تا 4m4f «متر مایل اسـت».

 

می‌توانید فاصله مسابقه را در مسابقه ماشین سازان بررسی کنید. برای بررسی مسافت هاي‌ مسابقه قبلی اسب و چگونگی عملکرد آن ها ؛ بـه وبسایت هایي مانند Racing Post بروید .

 

نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری

فراتر از مورد علاقه

نکته بعدی ما برای پیروزی در شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب سواری این اسـت کـه فراتر از موارد مورد علاقه قرار گیریم .

 

منظورم از این چیست؟ 

اسب سواری یکی از غیر قابل پیشبینی ترین ورزش هاي‌ جهان اسـت ؛ آن قدر وجوددارد کـه جوکی ها و مربیان نمیتوانند نظارت کنند.هر اتفاقی می‌تواند در مسابقه اسب رخ دهد و این بـه ویژه در مورد پرش هاي‌ مختلف صادق اسـت. انتخاب مسابقات برنده مانند Grand Grand بسیار دشوار اسـت.

 

این غیر قابل پیشبینی بودن باعث میشود مسابقه اسب سواری بـه طرز شگفت انگيز اي در سراسر جهان محبوب شود و همچنین بـه همین دلیل شرط بندی در مسابقات اتومبیلرانی یکی از هیجان انگیزترین مقوله هاي‌ صنعت شرط بندی اسـت.

 

اما این به معنای شرط بندی شما چیست؟

این بدان معنی اسـت کـه موارد مورد علاقه همیشه پیروز نمی‌شوند . در حقیقت ؛ علاقه مندی ها تنها 30٪ از زمان را بدست می آورند ؛ بـه این معنی کـه افراد خارجی با اختلاف زیاد قیمت دارند ودر مسابقات برنده می‌شوند و بازده بزرگی را بـه سهام نسبتاً کوچک می‌دهند.

 

در کل ؛ بهتر اسـت کـه در بین محبوب ترین اسبها با اختلاف کوتاه نگاه کنید زیرا انها اغلب برنده نمی‌شوند و میتوانید سود بیشتری رابا شانس طولانی تر برگردانید.

 

نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری

به رویدادهای بزرگ مسابقه اسب سوار شوید

نکته مهم دیگر شرط بندی شرط بندی مسابقه این اسـت کـه بـه رویداد های بزرگتری بپردازید کـه در ان اکثر داورها شرط هاي‌ خودرا قرار می‌دهند.

 

برای مبتدیان ؛ اغلب می‌توانید در بازارهای پرطرفدار شانس ارزش زیادی پیدا کنید. کتابفروشی ها همیشه بـه دنبال تبلیغ آخرین پیشنهادات خود هستند و آن ها طبق معمولً در طی مسابقات بزرگ مسابقات اسب سواری اینکار را انجام می‌دهند.

 

همچنین میتوانید مسابقات بیشتری داشته باشید و بـه همین دلیل گزینه هایي برای قرار دادن شرط بندی هاي‌ خود دارید. این بـه شـما فرصت بیشتری میدهد تا شرط بندی برنده مسابقه اسبی شوید.

 

رویداد های کوچک تر و کمتر محبوب هنوز گزینه اي عالی در این جا و آنجا هستند اما بـه طور کلی بـه رویداد های پر طرفدار تری مانند چلتنهام ؛ Grand National یا Royal Ascot ادامه میدهند .

 

سابقه شرط بندی را حفظ کنید

در ادامه در فهرست نکات ما برای برنده شدن در شرط بندی هاي‌ مسابقه اسب ؛ توصیه میکنم همیشه اطلاعات پیرامون شرط هاي‌ خودرا رعایت کنید .

 

اگر یک بازدید کننده معمولی در The Sure Bettor هستید ؛ می‌دانید کـه چند بار در مورد این نکته شرط بندی صحبت می‌کنیم. اما دلیل خوبی دارد.

 

استفاده از این تکنیک بـه صدها نفر از معتادان کمک کرده تا در درازمدت درآمد خودرا افزایش دهند. بـه منظور بـه حداکثر رساندن درآمد خود ؛ می‌توانید استراتژی شرط بندی خودرا مرور و اصلاح کنید.بـه طور خاص باید هر شرط مسابقه اسب سواری را کـه در ان قرار می‌دهید ثبت کنید.این مسئله باعث میشود کـه وقتی بـه تاریخ شرط بندی خود نگاه کنید و بفهمید کدام شرط ها موفقیت آمیز بودند و کدام یک از این‌ها موفقیت آمیز نبودند.

 

یکیدیگر از توصیه هایي کـه یکی از کاربران ما پیشنهاد کرده اسـت این اسـت کـه دلیل قرار دادن هر شرط را یادداشت کنید. این میتواند منجر بـه شرط بندی هاي‌ موفق تر در آینده شود.

 

نکات برتر افزایش سودآوری شرط بندی مسابقه اسب سواری

 

از صرافی های شرط بندی استفاده کنید

یکیدیگر از گزینه هاي‌ شرط بندی کـه ممکن اسـت بخواهید در ان به کار بگیرید ؛ استفاده از صرافی هاي‌ شرط بندی برای قرار دادن شرط بندی غیرقانونی در مسابقات اسب اسـت.

 

برای کسانی از شـما کـه آگاه نیست شـما همچنین میتوانید تماس اسب نیست بـه پیروزی دریک مسابقه و همچنین شرط بندی بر روی انها را بـه نفع خود. این یک لایه اضافی از انعطاف پذیری بـه استراتژی شرط بندی شـما اضافه می‌کند کـه تعداد زیادی از تلاشگرها از ان استفاده میکنند.

 

وقتی در مقابل یک اسب شرط بندی می‌کنید ؛ بـه احتمال زیاد برنده شوید.فقط می‌توانید این شرط ها را در صرافی هاي‌ شرط بندی قرار دهید. با این حال ؛ این سیستم عامل ها بـه طرز باورنکردنی متنوع هستند و شـما مانند تعداد زیادی از شرطبندهای دیگر آن ها را دوست خواهید داشت.

 

تعدادی مبادله شرط بندی مختلف در آنجا وجوددارد اما سکوی مبادله مورد علاقه من Smarkets اسـت . آن ها نرخ کمیسیون عالی فقط 2٪ ارائه می‌دهند و از هر نوع دلخواه برای سکوی خود استقبال می‌کنند.

 

قرار دادن شرط بندی برنده مسابقه اسب

من مانند هر معتبر ؛ می فهمم کـه شـما میخواهید شرط بندی برنده مسابقه اسبی را هرچه سریع تر قرار دهید. در حالی کـه پیروزی مداوم شرط بندی هاي‌ مسابقه اي بـه دلیل غیر قابل پیشبینی بودن این ورزش دشوار اسـت ؛ مطمئناً باید همان‌ گونه هدف شـما باشد.

 

با استفاده از نکات و استراتژی هایي کـه در بالا بـه انها پرداخته ایم ؛ مطمئناً در موقعیت هاي‌ بهتری برای قرار دادن شرط بندی هاي‌ موفق اسب سواری قرار خواهید گرفت.

 

هنر شرط بندی در مقابل تیم مورد علاقه شما
هنر شرط بندی در مقابل تیم مورد علاقه شما هنر شرط بندی در مقابل تیم مورد علاقه شما هنر شرط بندی در مقابل تیم مورد علاقه شـما همه ی ما ...
17 اپلیکیشنی که درآمد دلاری در سال 2022
17 اپلیکیشنی که درآمد دلاری در سال 2022 17 اپلیکیشنی که درآمد دلاری در سال 2022 17 اپلیکیشنی کـه درآمد دلاری درسال 2022 17 اپلیکیشنی کـه درآمد دلاری درسال ...
پیش‌بینی مسابقات تنیس از طریق مدل گلیکو
پیش‌بینی مسابقات تنیس از طریق مدل گلیکو پیش‌بینی مسابقات تنیس از طریق مدل گلیکو پیش‌بینی مسابقات تنیس یکی از ورزش‌هاي‌ پرطرفدار درکتاب‌سازان اسـت. بـه دلیل جلسات منظم، شرط ...
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی !
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی ! شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی احتمالاً تعداد زیادی از شـما با سابقه ...
مدیریت فراز و نشیب های حساس شرط بندی
مدیریت فراز و نشیب های حساس شرط بندی مدیریت فراز و نشیب های حساس شرط بندی مدیریت فراز و نشیب های حساس شرط بندی ورزشی از کسب هر نوع ...
نحوه انتخاب بهترین جوایز شرط بندی ورزشی آنلاین
نحوه انتخاب بهترین جوایز شرط بندی ورزشی آنلاین نحوه انتخاب بهترین جوایز شرط‌ بندی ورزشی آنلاین نحوه انتخاب بهترین جوایز شرط‌ بندی ورزشی آنلاین _ شرط بندی آنلاین در ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی