نحوه درخواست اعتبار کازینو آنلاین معرفی سایت معتبر

نحوه درخواست اعتبار کازینو آنلاین معرفی سایت معتبر

نحوه درخواست اعتبار کازینو

این ستون برای همـه مناسب نیست. اگر تا بـه حال برای مدیریت پول خود در کازینو با مشکل روبه‌رو شده اید ؛ لطفاً این مقاله را رد کنید.بیشتر کازینوها بـه عنوان بخشی از خدمات مشتری خود بـه بازیکن امتیازات اعتباری ارائه میدهند. این باعث افزایش وفاداری بازیکنان میشود زیرا شـما تمایل بـه بازی در کازینویی دارید کـه در ان خط اعتباری دارید.امروز نحوه درخواست اعتبار کازینو را آموزش می‌دهیم.

 

همچنین برای بازیکنان آسان اسـت کـه وادار نباشند پول نقد اضافی حمل کنند. هنگامی کـه با یک کازینو اعتبار ایجاد میکنید ؛ میتوانید یک نشانگر بنویسید و پول را برداشت کنید تا هنگام قمار در کازینو از ان استفاده کنید.

 

تعیین اعتبار کازینو باید قبل از بازدید از کازینو انجام شود. در بیشتر موارد ؛ بررسی تقاضای شـما چند روز طول میکشد ؛ بنابر این باید از قبل برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید کـه تمام مدارک بـه موقع برای اقامت کازینو انجام شده اسـت.

 

نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه یک برنامه اعتباری دریافت کنید. اگر در کازینو محلی خود برای اعتبار تقاضای می‌کنید ؛ می‌توانید یک برنامه را در کازینو دریافت کنید. تعداد زیادی از کازینوها دارای دفتر اعتباری هستند ؛ یا می‌توانید از قفس کازینو پرس و جو کنید . اگر از کازینو در مقصد دیگری دیدن میکنید ؛ میتوانید با آن ها تماس بگیرید و از انها بخواهید بـه قفس کازینو متصل شوند. بـه شخص داخل قفس کازینو بگویید کـه می‌خواهید یک برنامه اعتباری دریافت کنید. ممکن اسـت بتوانید برنامه اي را از وبسایت کازینو بارگیری کنید.

 

برنامه

بـه احتمال زیاد وادار خواهید بود یک تقاضای اعتباری را پر کنید ؛ حتی اگر برای امتیازات نقدی چک تقاضای میکنید. تقاضای اعتبار کازینو مشابه تقاضای کارت اعتباری اسـت.

 

این برنامه همچنین از شـما مبلغ دلار اعتباری کـه می‌خواهید بدست آورید تقاضای می‌کند. مهم اسـت کـه حداقل این مقدار را در حسابی کـه در برنامه اعتباری فهرست میکنید داشته باشید. شـما نمیتوانید 500 دلار در حساب خود داشته باشید و سپس انتظار دریافت خط اعتباری 3000 دلاری را داشته باشید. کازینوها می‌خواهند مطمئن شوند کـه درصورت لزوم می‌توانند پول را از حساب شـما برداشت کنند.

 

با امضای برنامه ؛ بـه کازینو اجازه میدهید تا یک بررسی کامل اعتبار و تماس با بانک خودرا انجام دهد. عده اي از کازینوها از شـما می‌خواهند کـه همراه با برنامه خود یک چک باطل ارسال کنید.

 

گرفتن نشانگر

هنگامی کـه تقاضای اعتبار شـما تأیید شد ؛ میتوانید یک نشانگر برای گرفتن پول برای استفاده از قمار بگیرید. گرفتن نشانگر روی میز کار سختی نیست. وقتی پشت میز مینشینید ؛ بـه فروشنده می‌گویید کـه نشانگر میخواهید. فروشنده با فرد طبقه تماس می‌گیرد کـه از شـما کارت بازیکن شـما را می‌خواهد و از شـما می‌خواهد مقدار پولی را کـه دوست دارید نشانگر باشد ؛ از شـما بخواهد. فرد طبقه مدارک لازم را برای تقاضای شـما پر می‌کند.

 

در اکثر کازینوها ؛ نشانگر درست در گودال چاپ میشود. در کازینوهای دیگر ؛ ممکن اسـت در قفس چاپ شده و روی میز بیایند. سپس علامتی بـه شـما داده می‌شود کـه امضا کنید ؛ و فرد طبقه اي بـه فروشنده دستور می‌دهد کـه بـه ازای این مقدار تراشه بـه شـما بدهد. سپس آزاد هستید کـه هر طور کـه می‌خواهید بازی کنید.

نحوه درخواست اعتبار کازینو آنلاین معرفی سایت معتبر

نحوه درخواست اعتبار کازینو

اگر میخواهند خط اعتباری ایجاد کنند ؛ بازیکنان اسلات از قلم نمی افتند ؛ اما با بـه دست آوردن نشانگر کمی بیشتر بررسی میشود. هنگامی کـه شـما روی میزها بازی می‌کنید ؛ گودال تراشه هایي را برای شـما صادر می‌کند کـه می‌توانند هنگام بازی شـما را ردیابی کنند. هنگامی کـه شـما در حال بازی اسلات هستید ؛ بـه اندازه جایی کـه پول می‌رود بازرسی وجود ندارد.

 

برای بـه دست آوردن نشانگر بازی دستگاه ها ؛ باید از قفس کازینو دیدن کنید. عده اي از کازینوها با تقاضای یک نشانگر از طریق Slot Attendant بـه شـما اجازه میدهند یک نشانگر بگیرید ؛ اما در قفس بسیار سریع تر خواهد بود.

 

عده اي از کازینوها بر اساس بازی گذشته و میزان خط اعتباری شـما ؛ میزان نشانگر داده شده بـه بازیکن اسلات را تعیین می‌کنند. اگر بـه طور معمول چهار ساعت در روز بـه مدت چهار ساعت بازی میکنید و بـه طور متوسط ​​500 دلار از دست می‌دهید ؛ نمیتوانید از ابتدا با 2000 دلار نشانگر بگیرید. کازینو همچنین بازیکنان اسلات را بادقت بیشتری تماشا خواهد کرد.

 

چه میزها را بازی کنید چه اتومبیل ها ؛ هدف از نشانگر این اسـت کـه بتوانید بدون نیاز بـه حمل پول نقد با خود بازی کنید. کازینو نمی‌خواهد وقتی در شهر هستید از ان بـه عنوان وام رایگان استفاده کنید. اگر یک نشانگر بزرگ بگیرید و فقط کمی بازی کنید و با بقیه پول “قدم بزنید” ؛ می‌توانید در آینده از گرفتن نشانگر خودداری کنید.

 

پرداخت نشانگر خود

وقتی علامتی را امضا میکنید ؛ قیمت قانونی ان می‌تواند توسط قمارها نقد شود. این درست مانند این اسـت کـه برای انها چک شخصی نوشته باشید. اگر شـما پول در حساب خود ندارید و چک “برگشت” شـما مرتکب کلاهبرداری می‌شوید و مشمول عواقب ان می‌شوید.

 

اگر شـما برنده هستید ؛ طبق معمولً قبل از خروج از کازینو ؛ نشانگرهای خودرا بازپرداخت کنید. در حالی کـه کازینو برای شـما مهم نیست کـه از پول در زمانی کـه آنجا هستید استفاده کنید ؛ آن ها قدردانی نمیکنند کـه یک وام رایگان بـه همراه بردهای خود بـه خانه ببرید.

 

ممکن اسـت قبل از خروج از کازینو نشانگرهای خودرا بـه طور کامل پرداخت کنید یا بخشی از ان را بـه صورت نقدی یا چک پرداخت کنید. شـما میتوانید اینکار را در قفس انجام دهید ؛ و هر گونه موجودی روی یک نشانگر جدید قرار میگیرد تا امضا کنید.

 

اگر تصمیم گرفته اید کـه نشانگرهای خودرا پس از بازگشت بـه خانه پرداخت کنید ؛ میتوانید اینکار رابا ارسال چک برای آن ها یا پرداخت از طریق انتقال وجه انجام دهید. اگر پرداخت در زمان تعیین شده انجام نشود ؛ نشانگر شـما را واریز میکنند و پول از حسابی کـه در تقاضای اعتبار خود ذکر کرده‌اید برداشت میشود.

 

چارچوب زمانی بازپرداخت نشانگرها با توجه بـه میزان پولی کـه طبق معمولً بدهکار هستید متفاوت اسـت: اگر نشانگر کمتر از 1000 دلار باشد ؛ باید ان را در 7 روز تقویمی بازپرداخت کنید. اگر نشانگر شـما 1؛001-5؛000 دلار اسـت ؛ 14 روز تقویمی دارید. اگر نشانگر شـما بیش از 5؛000 دلار اسـت ؛ طبق معمولً 45 روز برای پرداخت فرصت دارید.

نحوه درخواست اعتبار کازینو آنلاین معرفی سایت معتبر

مراقب باش

اعتبار کازینو میتواند یک مزیت بزرگ باشد و مزایای زیادی دارد زیرا شـما وادار نیستید پول نقد حمل کنید ؛ اما اگر نظم و انضباطی برای نظارت قمار خود ندارید ؛ هرگز نباید برای هیچ اعتبار کازینو اقدام کنید. داشتن اعتبار میتواند یک مزیت باشد ؛ اما درصورت از دست دادن بازرسی نیز میتواند مشکلات بزرگی ایجاد کند.

 

اگر در مورد توانایی خود در بودجه شک دارید ؛ حتی بـه اعتبار کازینو فکر نکنید.دفعه بعد بـه یاد داشته باشید: شانس می‌آید و می‌رود ؛ اما دانش برای همیشه باقی میماند.

 

بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King)
بررسی اسلات فیشر کینگ (Fisher King) بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» بررسی اسلات فیشر کینگ «Fisher King» برای ارائه دهنده این وضعیت، فیشر کینگ یک شکاف ...
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot
نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpot نقد و بررسی کازینو Piraten Jackpotگنج هاي‌ زیادی را در Jackpot Piraten، یک کازینو آنلاین ...
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان!
نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! نقد و بررسی کازینو N1 2022: بررسی بی طرفانه برای بازیکنان! N1 Casino کـه درسال 2017 راه اندازی شد، یک کازینو ...
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss
کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس نقد و بررسی کازینو Bonus Boss کازینو بانس باس Bonus Boss  یک کازینو معروف و معتبر در بریتانیا ...
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی
راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها برای برنده شدن تضمینی راهنمای شرط بندی بیلیارد: انواع و ویژگی ها راهنمای شرط بندی بیلیارد یک ورزش سرگرم کننده برای تعداد زیادی از افرادی ...
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید
دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بازی هیجانی ایفون و اندروید دانلود بازی کلاچ بـه همراه آموزش و هک بازی برای آیفون و اندروید ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی