نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی!

نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی!

نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی!

نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود بـه سطح بعدی!این راهنما مفاهیم پیشرفته تر پوکر را معرفی می کند. وقتی بـه دنبال راه هایي برای التیام استراتژی خود می‌گردند، بـه بازیکنان باتجربه فهرستی از زمینه ها را برای بررسی می دهد.

 

صدها راهنما در مورد نحوه شروع با No-Limit Hold’em وجوددارد . متأسفانه، اگر ما کاملا مبتدی نباشیم، تعداد زیادی از این راهنماها ممکن اسـت کاربرد کمی داشته باشند.در مورد بازیکنان پیشرفته اي کـه بـه دنبال یافتن این مزیت اضافی هستند، چطور؟ گاهی اوقات دشوار اسـت کـه بدانید کجا باید تمرکز کنید.

 

ما این راهنما را بـه طور ویژه برای این منظور طراحی کرده ایم. ما مفاهیم پیشرفته تر پوکر را معرفی خواهیم کرد. بازیکنان باتجربه زمانی کـه بـه دنبال راه هایي برای التیام استراتژی خود میگردند، فهرستی از مناطق را برای بررسی دریافت می کنند.البته از بازیکنان جدیدتر استقبال می شود، اما عده اي از این مفاهیم کمی پیچیده تر از حد معمول خواهند بود!

 

با یک حل پیش فلاپ مشورت کنید

با یک حل پیش فلاپ مشورت کنیدبا یک حل پیش فلاپ مشورت کنید.بازی های‌ پوکر بـه طور مستمر بیشتر بـه نظریه بازی « GTO » گرایش پیدا می کنند. در عصر مدرن، حتی میتوان مجموعه کاملی از محدوده‌های‌ پری فلاپ رابا استفاده از حل‌کننده GTO تولید کرد.

 

برای تعداد زیادی از ما، بـه دلیل منابع گسترده سیستم مورد نیاز، تولید حل preflop خود غیرعملی اسـت.هنوز امکان دسترسی بـه محدوده های‌ حل شده preflop وجوددارد. محدوده های‌ از پیش حل شده اکنون تا حدودی رایج هستند و برای فروش در وبسایت های‌ مختلف در معرض هستند.

 

بـه طور کلی، هدف این نیست کـه سعی کنید یک حل پری فلاپ را دقیقا دنبال نمایید. اما در عوض، از ان برای کمک بـه اصلاح استراتژی خود و درک بهتر این کـه آیا از رویکرد GTO منحرف می شویم، استفاده کنید.

 

چرا یک راه حل تجاری پری فلاپ را ردیابی نمی کنید و شروع به مقایسه استراتژی پری فلاپ خود نمی کنید؟

یک حل پیش فلاپ را اجرا کنیداین گزینه یک چالش اضافی برای افراد فوق العاده فداکار/احمق اسـت.اجرای یک حل پری فلاپ یک راه عالی برای یادگیری استفاده از حل کننده های‌ GTO و درک دقیق تر نحوه بهینه بازی پری فلاپ اسـت.یکی از مزایای اجرای حل خودمان این اسـت کـه نظارت ساخت درخت بازی را حفظ می‌کنیم.

 

برای انجام اینکار بـه روشی کـه منطقی باشد، لازم نیست بـه شخص ثالث تکیه کنیم.همانگونه کـه در بالا اشاره شد، منابع سیستم کافی مورد نیاز اسـت. حداقل 256 گیگابایت رم را درنظر بگیرید اما در حالت ایده آل 1 ترابایت رم یا بیشتر. «طبق معمولً سیستم معمولی رم نزدیک بـه 16 گیگابایت دارد».

 

حل درخت بازی باید بتواند داخل رم جا شود. «و درختان بازی هنگام اجرای حل پری فلاپ بزرگ می شوند.»بعید اسـت کـه ما این نوع سیستم را در اطراف داشته باشیم. بنابر این، بـه طور کلی لازم اسـت کـه قدرت محاسباتی را از یک سیستم ابری اجاره کنید . «بـه ارائه دهندگان بزرگی مانند AWS، GCP و Digital Ocean فکر کنید.»

 

خبر خوب این اسـت کـه بـه محض اجرای حل، ما بـه طور کلی قادر بـه دسترسی بـه داده ها دریک سیستم خانگی معمولی خواهیم بود. بنابر این، ما فقط باید یک سیستم ابری را برای مدت کوتاهی اجاره کنیم.اجرای یک حل پری فلاپ برای افراد ضعیف نیست. بنابر این، احساس کنید کـه از این یکی بگذرید.

 

تجزیه و تحلیل جمعیت را اجرا کنید

تجزیه و تحلیل جمعیت «گاهی اوقات “تحقیق محدوده” نامیده می شود» تکنیک تجزیه و تحلیل یک استخر بازیکن اسـت. ما از این اطلاعات برای استخراج میانگین تمایلات ان استفاده میکنیم .

 

برای اینکار می توانیم از نرم افزارهای مختلف ردیابی موجود در بازار استفاده کنیم. اما برخی بـه وضوح در تجزیه و تحلیل جمعیت بسیار موثرتر از دیگران هستند.بنابر این، ما تحقیقات اولیه را برای درک این کـه کدام نرم افزار بـه بهترین وجه با نیازهای ما مطابقت دارد، توصیه میکنیم.

 

چرا انجام تجزیه و تحلیل جمعیت در استخر بازیکن خود را هدف قرار ندهید؟

یک استراتژی پایه ایجاد کنید. بیایید از داده های‌ تجزیه و تحلیل جمعیت خود از نکته قبلی استفاده کنیم. اکنون، میتوانیم یک استراتژی پیش‌فرض بسازیم کـه در مقابل یک رقیب ناشناخته متوسط، نرخ پیروزی بالایی ایجاد میکند.

 

هدف نهایی ما باید داشتن یک استراتژی پیش فرض برای هر سناریو «یا حداقل رایجترین انها» باشد. یک تفاوت اساسی بین بازیکنان حرفه اي و بازیکنان تفریحی وجوددارد. حرفه اي ها یک استراتژی مشخص دارند.ان‌ها ان را بـه‌طور مداوم اجرا میکنند، در حالی کـه بازیکنان تفریحی تمایل دارند فقط خطوط خودرا درست کنند.

 

چرا سعی نمیکنید کل استراتژی خودرا با استفاده از یک صفحه گسترده یا ابزار دیگر مستند کنید؟

Solver Postflop Models را اجرا کنیدSolver Postflop Models را اجرا کنید

حل کننده ها میتوانند برای پخش پست فلاپ و همچنین بازی پیش فلاپ اعمال شوند. در عصر مدرن، تجزیه و تحلیل حل کننده پست فلاپ یکی از رایجترین اشکالی اسـت کـه توسط بازیکنان سطح بالا اجرا می شود.اجرای یک مدل حل کننده کارآمد و مرتبط نیاز بـه تمرین دارد.

 

هدف لزوماً نباید تجزیه و تحلیل دست های فردی باشد.

اما در عوض، از حل کننده برای استخراج مفاهیم نظری مرتبط استفاده کنید کـه کیفیت بازی ما را التیام می بخشد.طبیعتاً؛ نخستین قدم این اسـت کـه یکی از حل‌کننده‌های‌ تجاری موجود را بدست آوریم و با ساختن نخستین درخت بازی خود شروع کنیم.چرا یک حل کننده تجاری را بدست نمی آورید و با اجرای یک مدل پست فلاپ ساده شروع نمیکنید؟

نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی!

تجزیه و تحلیل پایگاه داده

برای بازیکنان راحت اسـت کـه با هیاهوی امروزی تا این حد غرق شوند. آن ها فراموش می کنند یکی از تکنیک های‌ اصلی را کـه بازیکنان حرفه اي برای بیش از یک دهه از ان استفاده کرده اند، یعنی تجزیه و تحلیل پایگاه داده ؛ تمرین کنند .

 

با فیلترهایی کـه بـه دقت ساخته شده اند کـه در نرم افزار ردیابی ما اجرا می شوند، می توان دقیقاً تعیین کرد کـه کجا پول از دست می دهیم. بنابر این، ما می توانیم اقداماتی را برای پیشگیری از نشت انجام دهیم.

 

ما همچنین می توانیم دقیقاً همان فیلترها را روی حریفان خود اجرا کنیم و استراتژی‌هایي بسازیم کـه برای سوءاستفاده از اشتباهات آن ها طراحی شده‌اند.

 

فهرستی از آمارهای رایج بـه همراه آنچه کـه ما فکر میکنیم ارزش بهینه آن ها باید باشد تهیه کنید. سپس ان فهرست رابا آمارهای پایگاه داده ما مقایسه کنید.

 

شبکه سازی

این نسبتاً رایج اسـت کـه بازیکنان حرفه اي اطراف خودرا با افراد همفکر احاطه کنند. این بازیکنان پوکر را در سطح مشابه یا بهتر بازی می کنند. گاهی اوقات راه های‌ رایگانی برای انجام اینکار وجوددارد، مانند پیوستن بـه یک گروه مطالعه .

 

عده اي از گروه‌های‌ نخبه‌تر پشت یک دیوار پرداخت هستند – برای مثال، گروه‌هایي کـه توسط سایت‌های‌ آموزش پوکر یا مربیگری برای کسب درآمد اداره میشوند .در هر صورت، فکر کردن بـه شبکه فعلی مخاطبین و ارتقای آن ها می تواند منطقی باشد.

 

چرا یک گروه مطالعه پوکر برای پیوستن یا ثبت نام دریک سایت آموزشی حرفه اي پیدا نمی‌کنید؟

مفاهیم نظری
مفاهیم اصلی GTO را درک کنید

 

تعداد زیادی از بازیکنان از حل کننده استفاده می کنند. اما تعداد بسیار کمی از آن ها می دانند کـه پوکر GTO در سطح مفهومی چگونه بـه نظر می رسد. تلاش برای تقلید از خروجی حل کننده تنها ما را بـه این نتیجه می‌رساند.

 

بـه مراتب بهتر اسـت کـه اصولی را کـه پشت ان چیزی کـه می‌بینیم درک کنیم. این مسیر ما را در موقعیت های‌ ناآشنا سازگار می کند.در هسته ان؛ خروجی حل کننده برای یک درخت مشخص تابعی از نحوه تعامل دو «یا چند» محدوده با یک دیگر اسـت. بـه طور خاص تر، نحوه توزیع سهام در ان محدوده ها اسـت.

 

مثلا بگویید، یک محدوده حاوی محفظه‌های‌ مهره‌دار اسـت در حالی کـه دیگری اینطور نیست.گفته می شود کـه محدوده اول دارای توزیع دارایی محدود اسـت کـه یکی از انواع مزیت های‌ محدوده اسـت .

 

اما مزیت های‌ محدوده نباید در بالای محدوده وجود داشته باشد. یک محدوده ممکن اسـت ارزش ویژه بیشتری در پایینتر از محدوده داشته باشد، حتی اگر توزیع ارزش ویژه نداشته باشد.

 

نحوه توزیع سهام تأثیر زیادی بر …

الف» اندازه هایي کـه حل کننده انتخاب می کند
ب» فرکانس های‌ شرط بندی و بررسی مورد استفاده توسط حل کننده

 

ما بـه جای تلاش برای کپی کورکورانه خروجی حل کننده، در تلاش برای درک چگونگی تأثیر توزیع سهام بر راه حل GTO هستیم.

 

چرا یک مجموعه ویدیویی تماشا نمی‌کنید یا کتابی را کـه بر اساس کاربرد تئوری بازی در پوکر اسـت، مطالعه نمیکنید؟

 

توزیع محدوده را درک کنید

علاوه بر موارد فوق، مجموعه ابزاری از اصطلاحات برای کمک بـه درک رایجترین انواع توزیع محدوده ایجاد شده اسـت. بـه جدول زیر توجه کنید کـه اصطلاحات اصلی را خلاصه می کند:

 

توزیع محدوده توضیح

قطبی شده محدوده‌اي کـه شامل مجموعه‌اي از هلدینگ‌های‌ بسیار قوی «دست‌های‌ ارزشی» و هلدینگ‌های‌ ضعیف «بلوف‌ها» اسـت، اما بدون دست‌های‌ با قدرت متوسط.

 

متراکم شده محدوده اي کـه حاوی مقدار زیادی از هولدینگ های‌ با استحکام متوسط ​​اسـت، اما نه نگهدارنده های‌ فوق العاده قوی و نه نگهدارنده های‌ فوق العاده ضعیف.

 

درپوش محدوده اي کـه دارای هیچ نگهدارنده اي بالاتر از حد معینی نیست.دپولاریزه شده محدوده اي حاوی x% بالای دارایی ها دریک توزیع صاف

 

ادغام شد مشابه دپلاریزه، اگر چه مفهوم این جا این اسـت کـه یک محدوده قطبی شده بـه طور بالفعل مورد انتظار اسـت.در سطح فنی تر، محدوده های‌ پلاریزه و متراکم بـه صورت جفت عمل می کنند. در حالت ایده‌آل، نمیتوان یک محدوده پلاریزه را بدون حضور یک محدوده متراکم مربوطه داشت و بالعکس.

 

ببینید آیا می‌توانید بفهمید کـه کدام نرم افزار پوکر می تواند نمودار توزیع سهام دو محدوده را نمایش دهد.توزیع محدوده را درک کنیدتوزیع محدوده را درک کنید.

 

مفاهیم اصلی بازی استثماری را درک کنید

درک پوکر استثماری مسلماً مهمتر از درک پوکر GTO اسـت. بازی استثمارگرانه در برابر یک رقیب بد بیشتر از بازی پوکر GTO درآمد دارد.با گفتن این موضوع، گاهی اوقات درک خوبی از GTO لازم اسـت تا بفهمیم رقیب ما چگونه و کجا قابل استفاده اسـت.

 

به انواع مفاهیم استثماری که در جدول زیر مفید هستند توجه کنید:

مفهوم پوکر استثماری شرح

آستانه سود خودکار دریک بلوف هر چند وقت یکبار رقیب ما نیاز بـه فولد دارد تا ما با هردو کارت بلوف سودمندی داشته باشیم.

 

ارزش ویژه برای تماس در هنگام بستن اقدام. «شانس پات». بر اساس شانس پات ما – با توجه بـه قیمتی کـه دریافت میکنیم، چه مقدار سهام احتیاج داریم کـه بـه طور سودآور تماس بگیریم.

 

ارزش ویژه برای تماس در هنگام بسته نشدن اقدام. «شانس ضمنی». بر اساس شانس ما بـه همراه درآمد پیش‌بینی‌شده در خیابان بعدی – آیا می توانیم انتظار داشته باشیم کـه دستمان سودآور باشد یا خیر.

 

رشد گلدانی تنظیم اندازه‌های‌ گلدان مورد نظر برای نوع دستی کـه داریم – شامل مفاهیم پوکر مرتبط مانند SPRs «نسبت پشته بـه پات» و تکه‌شدن اسـت .

 

ارزش شرط بندی سودآور اسـت درک این کـه بـه چه مقدار سهام در مقابل محدوده فراخوانی شرور برای ارزش گذاری سودآور شرط احتیاج داریم.

 

همچنین داشتن درک کاملی از نظریه احتمالات اولیه و نحوه اجرای محاسبات اولیه EV نمی‌تواند ضرری داشته باشد.اگر هر یک از مفاهیم یا اصطلاحات فوق برای ما بیگانه بـه نظر می رسد، باید بـه ما ایده روشنی از آنچه در آینده باید تحقیق کنیم، بدهد.

 

مفهوم تعادل Freeroll

بازیکنان خوب طبق معمولً بـه خاطر ان پوکر متعادل بازی نمیکنند. اگر یک گزینه حداکثر بهره برداری «max EV» وجود داشته باشد، باید هر بار این گزینه را انتخاب کنیم.

 

ما باید اینکار را انجام دهیم حتی اگر از نظر فنی بازی ما را نامتعادل کند .بازی متعادل دراین زمینه، ارزش مورد انتظار ما را کاهش می دهد ؛ کـه برای وینریت ما ترسناک اسـت.

 

بیایید، موقعیتی را تصور کنیم کـه در ان دو خط مجزا دارای EV «مقدار مورد انتظار» یکسان باشند. نرخ پیروزی ما تغییر نمی‌کند. این وضعیت یکسان اسـت، چه همیشه یک خط را بگیریم و چه خط دیگر را.

 

این واقعیت بـه این معنا نیست کـه بگوییم مهم نیست کدام خط را انتخاب کنیم. بازی پوکر متعادل دراین نقطه اساسا “رایگان” اسـت. با اینکار هیچ خودروی الکتریکی را از دست نمی‌دهیم.

 

اگر یک بازیکن خوب آزاد باشد، عموماً بـه دنبال بازی متعادل اسـت. اما اگر هزینه EV مرتبطی وجود داشته باشد، از بازی پوکر متعادل اجتناب خواهند کرد.

 

مدتی را صرف فکر کردن به درخت بازی کنید:

کدام خطوط برای winrate حیاتی هستند؟
کدام خطوط اهمیت کمتری دارند زیرا خط دیگری با EV معادل وجوددارد؟

 

شانس ضمنی معکوس

شانس ضمنی معکوس یک ارزیابی شانس قابلمه اسـت. این پتانسیل را برای از دست دادن تراشه های‌ اضافی در خیابان بعدی حتی پس از ساخت دست درنظر می‌گیرد.

 

امکان اجرای یک ارزیابی شانس ضمنی معکوس وجوددارد . اما درک این مفهوم طبق معمول در بازی بازیکنان سطح بالا بـه جای هر ارزیابی خاصی منعکس می شود.

 

یک مثال معمولی روبه‌رو شدن با یک شرط اسـت کـه در ان یک تساوی یا جفت غالب در فلاپ یا نوبت برگزار می شود. ممکن اسـت از نظر شانس پات، ارزش مستقیم مورد نیاز را در مقابل محدوده ویولن داشته باشیم. اما هنوز هم ممکن اسـت درست باشد برابر خاطر ما می تواند تراشه های‌ اضافی از دست دادن در هنگام ضربه زدن.

 

این نوع نشت بـه خصوص پری فلاپ رایج اسـت. بازیکنان اغلب تصور می کنند کـه اگر سهام مستقیم برای کال پات شانس داشته باشند، باید در مقابل یک پری فلاپ افزایشی غیر آل این کال کنند.این استدلال الزاماً درست نیست. بستگی بـه این دارد کـه چقدر احتمال دارد کـه برگزاری پری فلاپ تحت سلطه باشد.

 

درباره مفهوم پوکر “اهرم” تحقیق کنید.

ارتباط آن با شانس ضمنی معکوس چگونه است؟

SPR و Chunking را درک کنیدSPR و Chunking را درک کنید. چیدن بـه این معناست کـه پشته خودرا بـه تکه هایي با اندازه مناسب تقسیم کنیم تا بتوانیم تراشه ها را بـه آرامی وارد کنیم.

 

می توان این را با ریاضیات نشان داد :

یک محدوده کاملاً قطبی شده انتظار ان را بـه حداکثر می‌رساند. اینکار رابا شرط بندی نسبت مساوی از پات در هر خیابان انجام می دهد تا کل پشته ها بـه آرامی وارد شوند.

 

البته، برای این کـه بدانیم چه شکلی بـه نظر میرسد، باید یک ارزیابی روی فلاپ انجام دهیم تا ببینیم چه درصدی از پات را باید در هر خیابان شرط‌بندی کنیم.

 

Chunking نیز برای بازی استثماری بسیار مفید اسـت. تصور کنید، برای مثال، ما یک دست ساخته شده قوی در پیچ داریم. ما در حالت ایده‌آل میخواهیم مبلغی را روی نوبت شرط‌بندی کنیم کـه امکان بردن کل پشته خودرا درکنار رودخانه فراهم میکند.

 

یک اشتباه رایج در این جا شرط بندی کردن دور خیلی کوچک اسـت. پس از راه‌اندازی یک SPR بسیار بزرگ «نسبت پشته بـه گلدان» روی رودخانه، ما نمی توانیم پشته‌ها را همه ی‌چیز دریافت کنیم.

نکات استراتژی هولدم پیشرفته برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی!

فرمول شرط بندی نسبت مساوی از پات در هر خیابان برای به دست آوردن پشته ها آل-این چیست؟

مفاهیم کاربردی
ردیابی نتایج

 

هر کسب و کار جدی یک گزارش دقیق از تمام امور مالی و معاملات خودرا نگه می دارد. بازیکنان حرفه اي باید از نرم افزار ردیابی برای انجام همین کار استفاده کنند.

 

نگه داشتن نسخه پشتیبان قابل اعتماد از همه ی داده ها ضروری اسـت. پایگاه‌های‌ داده‌اي کـه توسط نرم‌افزار ردیابی استفاده میشود ممکن اسـت خراب شود و خود رایانه‌ها نیز آسیب ببینند.

 

در برخی کشورها، این نوع فعالیت برای اهداف رعایت مالیات اجباری اسـت.بازیکنان تفریحی اغلب هر چند ماه یک‌بار پایگاه داده های‌ جدیدی را راه اندازی می کنند. بازیکنان حرفه اي نتایج پوکر خودرا در دراز مدت پیگیری می کنند.

 

پخش کننده های‌ زنده ممکن اسـت از مزایای نرم افزار ردیابی خودکار برخوردار نباشند. بنابر این، انها باید راه مطمئن دیگری برای ثبت نتایج خود بیابند.

 

چرا زمانی را صرف تجزیه و تحلیل لاگ های‌ خود نمی‌کنیم؟
ردیابی ما چقدر دقیق و منظم اسـت؟

 

استفاده از HUD «آنلاین»

یک بسته جامع HUD زمانی کـه بـه طور موثر مورد استفاده قرار می‌گیرد می تواند تفاوت بین یک winrate مثبت و منفی باشد.

 

در اینجا سه ​​مرحله ضروری وجود دارد:

یک بسته HUD حرفه اي بسازید یا بخرید.
ابزار را از داخل مطالعه کنید.

 

بیاموزید کـه آمار/فرکانس های‌ مختلف چگونه باید باشد تا بتوانیم بـه سرعت انحرافات را تشخیص داده و از انها بهره برداری کنیم.چرا طرح سه مرحله اي بالا را دنبال نمی‌کنید؟

 

پروفایل کردن مخالفان

«پروفایل کردن» حریفان بـه تکنیک گروه‌بندی انها بـه دسته‌هایي بر اساس سبک بازیشان اشاره دارد. گذاشتن برچسب های‌ رنگی برای مخالفان آنلاین ما یکی از فعالیت هایي اسـت کـه در دسته پروفایل قرار میگیرد .

 

ما در حالت ایده آل باید برای هر نوع پروفایل بازیکنی کـه روی میز با ان مواجه می شویم، استراتژی خاصی داشته باشیم. همچنین امکان اجرای تجزیه و تحلیل جمعیت «کـه در بالا بـه ان پرداخته شد» برای پروفایل های‌ فردی بازیکن نیز وجوددارد.

 

این فرآیند بـه ما امکان می دهد میانگین آمار/گرایش‌های‌ پروفایل‌هایي را کـه بـه حریفان خود اختصاص می دهیم، بیاموزیم.جدول زیر نمونه اي از انواع مختلف پروفایل های‌ بازیکنی را کـه ممکن اسـت بـه حریفان خود اختصاص دهیم را نشان می دهد:

 

مشخصات مشخصات

برچسب سفت-تهاجمی. پری فلاپ محکم، پست فلاپ تهاجمی.
قانون شل-تهاجمی. پری فلاپ شل، پست فلاپ تهاجمی.
ماهی ضعيف منظم با برخي گرايش های سست- منفعل.
دانک پخش کننده بدون سرنخ، اغلب با VPIP بسیار بالا و لنگیدن پری فلاپ زیاد.
شب رقیب بسیار فشرده، عمدتاً منتظر امتیازهای فوق العاده و ست ماینینگ اسـت.
پشته ساز کوتاه خرید در جدول حداقل «اغلب 40 یا 50 بایت در بازی های‌ مدرن».

 

این اطلاعات ممکن اسـت مانند چیزهای ابتدایی بـه نظر برسد، و از برخی جهات، همین طور اسـت. بازیکنان سطح بالا در استفاده از تاریخ برای افزایش سودآوری تصمیمات خود مؤثرتر هستند.تشخیص نمایه های‌ رقیب خاص در جدول ما یک چیز اسـت.

 

اما آیا ما استراتژی متقابل مربوطه را برای هر نوع حریف آماده کرده ایم؟

نحوه تغییر استراتژی خودرا برای هر یک از پروفایل های‌ رقیب کـه طبق معمولً اختصاص می دهیم، ارزیابی کنید.

 

نظارت بر وضعیت روانی

اکثر بازیکنان حرفه اي برای کار روی بازی ذهنی خود وقت صرف می کنند. برای تشخیص مشکلات، وضعیت روانی خودرا در حین بازی بـه طور دقیق و صادقانه ارزیابی کنید.گفتن این توانایی راحت تر از انجام ان اسـت و می تواند کمی تمرین کند.

 

چرا کتاب نمی خوانید یا یک مجموعه ویدیویی در مورد بازی ذهنی پوکر تماشا نمی کنید؟

اسکریپت «آنلاین»

علاوه بر مشتری پوکر و نرم افزار ردیابی، ابزارهای دیگری نیز وجوددارد کـه بازیکنان پوکر از آن ها استفاده می کنند. ما می توانیم بـه این ها بـه سادگی بـه عنوان اسکریپت اشاره کنیم .

 

در حالی کـه انها پشتیبانی استراتژی را ارائه نمیدهند، بـه بازیکنان در مکانیک بازی پوکر آنلاین کمک می کنند. این نرم افزار بـه انها اجازه می دهد تا جداول بیشتری را پخش کنند.

 

اسکریپت های مختلف تجاری موجود می توانند با موارد زیر پشتیبانی کنند:

چیدمان مجدد و کاشی کاری میزهای پوکر
برجسته کردن جدول فعال
نمایش اطلاعات اضافی مانند شانس پات
تم جدول را تغییر دهید تا تمرکز کنید
ورودی اندازه های‌ شرط بندی پیش فرض در هر نقطه
کلیدهای میانبر برای اندازه های‌ مختلف شرط بندی
اگر مشتری پشتیبانی نمیکند، تراشه ها را بـه bb تغییر دهید

 

خیلی چیزهای دیگر

چرا مدتی را صرف تجزیه و تحلیل تنظیمات پوکر آنلاین خود نمیکنید و مطمئن نمی‌شوید کـه تصمیم گیری شـما تا حد امکان کارآمد اسـت؟

مفاهیم خارج از جدول
راه اندازی ارگونومیک «آنلاین»

 

هر شغلی کـه شامل ساعات طولانی «بـه طور بالفعل» در دفتر می شود، می تواند از تنظیمات ارگونومیک بهره مند شود.

 

ما باید با دقت به موارد زیر توجه کنیم:

نوع و ارتفاع میز
ماوس / صفحه کلید / گیم پد
صندلی ارگونومیک
اندازه و تنظیم مانیتور «احتمالاً چندین پانل»
عینک «فیلتر کردن نور آبی و غیره»
مشخصات کامپیوتر/لپتاپ
اتصال بـه اینترنت «سرعت؟ اترنت یا بی سیم؟ ISP؟»
اتصال پشتیبان؟

 

چرا زمانی را صرف تجزیه و تحلیل کیفیت فضای پوکر خود نمی کنید؟

مدیریت سرمایه گذاریمدیریت سرمایه گذاری

 

اکثر بازیکنان می‌توانند بـه ما بگویند کـه بازی با یک سرمایه بسیار کم عمق دستور خوبی برای شکست خوردن اسـت. بازیکنان بسیار کمتری خطرات بازی بیش از حد رول شده را درک می کنند.

 

تعداد زیادی از بازیکنان پیشرفت خودرا بـه شدت محدود می کنند. انها بر این باورند کـه هرچه خریدهای بیشتری در رول خود داشته باشند، بهتر اسـت. آن ها بـه زمان زیادی نیاز دارند تا بـه سمت بالا بروند.

 

در اینجا یک مثال سریع است :

ما در حال بازی nl200 بازی نقدی با 4000 دلار در رول خود هستیم.
چند تا خرید داریم، درست اسـت؟
بـه طور کلی، دریک کلام، خیر.

 

تصور کنید هر بار کـه فقط بیست خرید برای محدودیت زیر باقیمانده بود، محدودیت‌ها را کاهش دادیم. بسته بـه محدودیت‌های‌ موجود در شبکه مورد نظر، ما طبق معمولً بیش از 80 خرید در فهرست خود قبل از شکست داریم.شاید ناگهان بـه نظر می رسد کـه ما بیش از حد غلتیده ایم تا سطحی.استراتژی مدیریت سرمایه خودرا مستند و تجزیه و تحلیل کنید.

 

برنامه ریزی و بهره وری

عده اي از بازیکنان تفریحی بـه خوبی سازماندهی شده اند. اما بازیکنان حرفه‌اي‌تر برنامه‌ریزی و بهره‌وری را جدی می گیرند.توصیه می شود از یک برنامه تقویم یا صفحه گسترده برای برنامه ریزی حجم هفتگی خود استفاده کنید و سعی کنید بـه ان پایبند باشید.

 

با توجه به به حداکثر رساندن بهره وری، باید رویکرد خود را به موارد زیر به دقت در نظر بگیریم:

رژیم غذایی سالم
روتین ورزش
الگوهای خواب
فضای کاری مرتب/سازماندهی شده
بـه حداقل رساندن حواس پرتی
برنامه روزانه/هفتگی خودرا مستند و تحلیل کنید و بـه دنبال بهبودهای احتمالی باشید.

 

معیارهای Winrate

بازیکنان پوکر دوست دارند در مورد میزان پیروزی خود ببالند. انجمن های‌ پوکر مملو از نمودارهای آپلود شده اسـت کـه میزان برد بالا «گاهی اوقات بیش از اندازه نمونه مشکوک» را نشان می دهد.از قضا، در این جا ممکن اسـت نرخ winrat مهم‌ترین معیار نباشد.

 

به عنوان یک بازیکن پوکر آنلاین، کدام یک از دو حالت زیر را ترجیح می دهید؟

الف» 10bb/100 winrate با 100 دست در ساعت.
ب» 5bb/100 winrate با 1000 دست در ساعت.

 

گزینه a» نمودار خنک‌تر را تولید می کند.

اما گزینه ب» در بلندمدت بـه طور قابل توجهی سودآورتر اسـت.

با فرض این کـه هردو گزینه شامل محدودیت های‌ یکسانی هستند، گزینه b» نرخ ساعتی بسیار بالاتری را ایجاد می کند . این آمار مسلماً برای یک بازیکن حرفه اي بسیار مهم اسـت.

 

بازیکنان زنده می‌توانند نرخ ساعتی خودرا با بالا بردن محدودیت ها افزایش دهند.بـه عنوان مثال، بهتر اسـت 2/5 دلار با وینریت 5 bb/100 بازی کنید تا 1/2 دلار با میزان وین ریت 10 bb /100 .جالب اسـت کـه عده اي از بازیکنان ممکن اسـت برای صعود بـه مشکل برسند زیرا آن ها این واقعیت را دوست ندارند کـه در حد بالاتر له نمیشوند.

 

آزادی وجوه

بر کسی پوشیده نیست کـه پول برای بازی پوکر نیاز اسـت. عدم دسترسی بـه پول در مکان یا زمان مناسب می تواند باعث شود کـه ما از فعالیت سودآور خودداری کنیم.

 

بازیکنان حرفه اي اغلب در جابجایی پول متخصص هستند. بازیکنان آنلاین اغلب از چندین کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند . آن ها همچنین بـه دنبال استفاده از نوآوری های‌ جدیدتر مانند ارزهای دیجیتال برای انتقال وجوه هستند.

 

بازیکنان زنده می دانند کـه نگه داشتن پول نقد فیزیکی میتواند ارزشمند باشد. کشیدن 1000 دلار از دستگاه عابر بانک همیشه امکانپذیر نیست. کارت ها اغلب دارای محدودیت هایي هستند کـه کمتر از مقدار مورد نیاز برای بازی یک جلسه پوکر اسـت.

 

از نظر توانایی در جابجایی پول به خود چه رتبه ای از 1 تا 10 می دهید؟

نتیجه گیری در این جا ساده اسـت. بـه هر یک از نکات بالا توجه کنید. سپس بـه طور جدی بـه اجرای پیشنهاد در پایان هر توصیه فکر کنید.ما عملاً می توانیم تضمین کنیم کـه در پایان ان بازیکن قویتری خواهید بود.

 

برچسب‌ها:
نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک
نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک   نحوه بازی پوکر 3 کارتی با راهنمای گام بـه ...
از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن
از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن بازی ...
برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی
برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی یکی از بهترین جای گزین ...
تاریخچه پوکر اژدها (Dragon Poker)
تاریخچه پوکر اژدها (Dragon Poker) تاریخچه پوکر اژدها«Dragon Poker» تاریخچه پوکر اژدها«Dragon Poker» در صفحه اصلی این وبسایت بـه جرأت آمده اسـت کـه Dragon Poker "پیچیده ...
پوکر کیجن استاد (Cajun Stud)یک پیچ و تاب سرگرم کننده
پوکر کیجن استاد (Cajun Stud)یک پیچ و تاب سرگرم کننده پوکر کیجن استاد «Cajun Stud»یک پیچ و تاب سرگرم کننده پوکر کیجن استاد یکی از مهم‌ترین نکات فروش بازی هاي‌ مشتق ...
9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر
9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر 9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر 9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر حتماً شنیده اید کـه تقلید خالصانه ترین ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی