4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین کازینوها دنیایی برای خودشان هستند. هرروز، هیجان خروج بالفعل هزاران دلار ثروتمندتر می تواند الگوی منحصر بـه فردی از رفتار انسانی ایجاد کند.

 

چیزی کـه اغلب فراموش می شود افرادی هستند کـه کل عملیات را در حال اجرا نگه می دارند. کارکنان، امنیت، فروشندگان و هر کس دیگری کـه با “خانه” مرتبط اسـت وظیفه بازرسی بر عده اي از رویداد های نسبتاً غیرعادی را هر از گاهی بر عهده دارد.

 

از مشمئز کننده، خطرناک تا مرگبار، همه ی چیز را دیده اند. دراین مقاله، من چهار مورد از احمقانه‌ترین چیزهایی را کـه کارگران کازینو در مورد انها صحبت کرده‌اند، بیان میکنم.

 

1 – مشتریان یک تصادف نیستند

همه ی میدانند کـه کسب‌وکارها بـه دنبال این هستند کـه مکان‌هاي‌ جدیدی را در مکان‌هایي قرار دهند کـه احتمال موفقیت ان‌ها بیشتر اسـت.

 

شـما یک فروشگاه لباس خیابانی در وسط کشور یا یک Goodwill در وال استریت قرار نمی‌دهید. این سؤال پیش می آید کـه وقتی صحبت از کازینو میشود، چه چیزی مکان عالی را ایجاد میکند؟

 

بـه گفته کارگران کازینو، دو مورد از محبوب ترین اهدافی کـه کازینوها بـه طور معمول بـه دنبال ان هستند، افراد مسن و اعضای فعال ارتش هستند.

 

متأسفانه، این گروه‌ها اغلب بـه دلیل نداشتن گزینه‌ها در مرحله فعلی زندگی‌شان آسیب‌پذیر هستند و بیشتر از ان‌ها مایلند کـه هیجان‌هاي‌ خودرا در چرخ رولت یا میز بلک جک بـه دست آورند.

 

بنابر این، دقیقاً ان گروه هایي کـه کازینوها هنگام راه اندازی فروشگاه بـه دنبال ان هستند چه کسانی هستند؟ طبق معمولً شهروندان بازنشسته و پرسنل نظامی هستند.

 

دلیل این کـه این دسته از افراد بـه طور خاص بـه قمار بیشتری دست می‌زنند این اسـت کـه زمان بیشتری در اختیار دارند و راه هاي‌ کمتری برای خرج کردن پول خود دارند.

 

مثلا:

یک کارآموز 19 ساله ارتش کـه چک حقوق خودرا دریافت می کند، واقعاً نمیتواند تعطیلات خودرا از روی هوس بگذراند یا مبلمان جدیدی برای خانه خود بخرد.

 

بنابر این احتمال بیشتری دارد کـه این پول را بـه کازینو ببرند. بـه طور مشابه، افراد مسن طبق معمولً طیف محدودی از فعالیت‌ها را دارند، اما نشستن در مقابل یک دستگاه بازی‌افزاری از نظر جسمی زیاد آزاردهنده نیست.

 

اکنون، کازینوهای زیادی در کلانشهرهای بزرگ باز می شوند، زیرا هیچ گاه کمبود مشتریان بالفعل وجود نخواهد داشت. کازینوهایی کـه من بـه انها اشاره می کنم آنهایی هستند کـه بـه نظر می‌رسد “بـه طور تصادفی” در مکان هاي‌ روستایی ظاهر می شوند.

 

کـه شـما انتظارش را ندارید. دراین موارد، می‌توانید مطمئن باشید کـه دلیل بسیار خاصی برای حضور انها وجوددارد. و کارمندان کازینو هرروز کاری تماشای این مخاطبان هدف میشوند.

 

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

 

2 – مردم برای ادامه بازی هر کاری انجام می دهند

بیشتر مردم داستان هاي‌ ترسناکی را در مورد کارهایی کـه مردم برای ادامه قمار انجام می‌دهند شنیده اند.

 

من همیشه از خود می پرسیدم: «آیا اینها واقعاً درست هستند؟ یا این ها فقط نمایش‌هاي‌ هذلولی هستند کـه هدفشان ترساندن مردم اسـت.

 

کـه بدانند قمار چقدر میتواند اعتیاد آور باشد ؟» بـه نظر میرسد، همان طور کـه اغلب اتفاق میوفتد، کـه واقعیت حتی بیش از حد انتظار اسـت.

 

برای کارگران کازینو غیرعادی نیست کـه شاهد رفتن افرادی باشند کـه درست روی صندلی اتومبیل بازی خود بـه حمام می روند در حالی کـه در وسط یک جریان داغ هستند.

 

درست اسـت، مردم ترجیح می‌دهند در آشغال هاي‌ خودشان بنشینند تا این کـه فقط چند دقیقه دستگاه را تنها بگذارند. میتونه خیلی بد بشه

 

دریک مورد، یکی از کارمندان کازینو گفت کـه طولانی ترین جلسه اي کـه تا بـه حال دیده اسـت 28 ساعت بوده اسـت. و حتی در ان شرایط، بازیکن تنها بـه این دلیل رفت کـه در نهایت بـه خواب رفتند کـه بـه کازینو این حق را داد کـه وی را بدرقه کند.

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

دلیل این کـه چرا این پدیده رخ میدهد تا حدودی قابل درک اسـت «خوب، گفتن فردی کـه در حال ادرار کردن خود اسـت “قابل درک” ممکن اسـت سخت باشد، اما شـما متوجه موضوع می‌شوید».

 

کازینوها تمام تلاش خودرا می کنند تا زمان را متوقف کنند. دفعه بعد کـه از یکی دیدن کردید، فقط بـه اطراف نگاه کنید. هیچ جا پنجره یا ساعتی پیدا نمیکنید.

 

برای این کـه همه ی چیز را یک قدم جلوتر برداریم، موسیقی کـه ممکن اسـت در پس زمینه بشنوید همیشه یک موزیک پیوسته خواهد بود.

 

هدف این اسـت کـه بـه سادگی بازیکنان را بـه این ذهنیت برسانیم کـه اسلات خودرو و شانس ثروتمند شدن تنها چیزهایی اسـت کـه در ان زمان وجوددارد. کازینو همیشه دراین سرمایه گذاری موفق نیست، اما زمانی کـه موفق باشد، واقعاً تکان دهنده اسـت.

 

3 – تقلب معمولاً بسیار اساسی است

بله، کارگران کازینو افرادی را مشاهده می کنند کـه سعی می کنند بـه طور منظم تقلب کنند. نه، آنقدرها هم کـه فکر میکنید پیچیده نیست.

 

در حالی کـه ممکن اسـت جالب باشد کـه بـه عده اي از پیشرفته‌ترین رسوایی‌هاي‌ تقلب کـه طی سالها در کازینوها رخ داده‌اند، نگاهی بیندازیم، اما واقعیت این اسـت.

 

کـه بیشتر اوقات، شخصی از تکنیکی استفاده می کند کـه ممکن اسـت در چادر بلک جک جشنواره کلیسای محلی خود مشاهده کنید.

 

یکی از محبوب ترین انواع تقلب، “پست گذشته” نام دارد. این بـه سادگی بـه این معنی اسـت کـه بازیکنان پس از این کـه از نتیجه دست مورد نظر مطلع شدند، بهترین هاي‌ خودرا بـه کار می‌گیرند.

 

شکل دیگری از تقلب بـه نام “نیش زدن” یا “درپوش” نامیده می شود. این زمانی اتفاق می‌افتد کـه یک بازیکن مقداری از تراشه‌هاي‌ خودرا از دست بازنده قبل از جمع‌آوری توسط فروشنده خارج کند.

 

کارگران کازینو برای تعهد خود به جلوگیری از تقلب چه دریافت می کنند؟

برای بسیاری، این فقط یک بدگماني اسـت. اکثر افرادی کـه در مدیریت کازینو کار می کنند اغلب اذعان می کنند کـه بیشتر نگران تقلب کارمندان هستند تا این کـه بازیکنان تقلب کنند.

 

دلال‌هایي کـه گرفتار رسوایی‌هاي‌ تقلب شده‌اند، بـه بازیکنانی کـه برای بردهایشان پول بیشتری پرداخت میکنند، و باخت‌ها را کمتر دریافت می کنند. بازهم، ما در مورد چیزهای مغز متفکر این جا صحبت نمی‌کنیم.

 

شاید عجیب‌ترین چیز در مورد تقلب دریک کازینو – چه با ارسال پست قبلی، یا شمارش کارت‌ها یا استفاده از آینه‌هایي کـه دارای موقعیت استراتژیک هستند – این اسـت.

 

کـه واقعاً غیرقانونی نیست. بله، بی شک درصورت دستگیری از شـما خواسته می شود کـه آنجا را ترک کنید، اما تقریبا هیچ شانسی وجود ندارد کـه اقدام بعدی انجام شود.

 

در واقع، تا زمانی کـه در مورد طرح خود بی پروا نباشید، یا در واقع پولی از کازینو بـه سرقت نبرده باشید، در بیشتر مواقع، می‌توانید برنده هاي‌ خودرا حفظ کنید.

 

اگر فکر میکنید کـه تقلب پس از خواندن این مطلب بسیار جذاب بـه نظر می‌رسد، خیلی مطمئن نباشید کـه قادر بـه انجام ان خواهید بود. کارگران کازینو همه ی چیز را دیده اند و می دانند کـه بـه دنبال چه چیزی باشند.

 

4- مرگ اتفاق می افتد

اگر میخواهید فهرستی از غم‌انگیزترین راه‌ها برای دیدن مرگ یک نفر جمع‌آوری کنید، نشستن پشت یک اسلات باید حداقل در میان 10 راه برتر قرار بگیرد.

 

این فقط یک داستان دیوانه نیست کـه زندگی خودرا بـه خود گرفته اسـت. مرگ افراد در اتومبیل هاي‌ بازی در واقع از چیزی کـه فکر می‌کنید رایج تر اسـت.

 

چندین کارگر کازینو گفته اند کـه بدن بی جانی را تجربه کرده اند کـه جلوی دستگاه نشسته اسـت و اغلب قماربازان بـه آن ها هشدار می‌دهند کـه چیزی کمی بد بـه نظر میرسد.

 

بیشتر اوقات «بله، بـه اندازه کافی اتفاق میوفتد کـه می‌توانم از عبارت “بیشتر اوقات” استفاده کنم»؛ این یک فرد مسن اسـت کـه قبلاً در راه زندگی پس از مرگ بوده اسـت.

 

اما گاهی اوقات، ممکن اسـت در نتیجه داروها ایجاد شود. اگر صادقانه بگویم، هرکسی کـه بیش از 10 ساعت را در مقابل یک دستگاه بازی سپری میکند، احتمالاً ان روز قبل از رسیدن بـه کازینو با شیاطینی مبارزه می‌کرده اسـت.

 

نکته پایانی این اسـت کـه کازینوها میتوانند تأثیر زیادی بر افرادی داشته باشند کـه در حال حاضر از نظر عاطفی بی ثبات هستند. اما یک چیز مسلم اسـت، هنگامی کـه صحبت از مقابله با مرگ می شود، کارگران کازینو بـه طور جدی دست مزد کافی را دریافت نمیکنند.

 

4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین

 

نتیجه 4 مورد از احمقانه ترین چیزهایی که کارگران کازینو می بینند

کازینوها می‌توانند یکی از شادترین مکان هاي‌ جهان باشند، اما مطمئناً غم و اندوه را در آن ها بیگانه نیستند. مهمتر از همه ی، اگر بـه اندازه کافی دقت کنید، مطمئناً شاهد یک چرخه تقریبا بی پایان پوچی خواهید بود.

 

شاید این نوع درام اسـت کـه کازینوها را بسیار سرگرم کننده می کند. وقتی مردم در نوسانات وحشیانه برنده شدن یا از دست دادن مقادیر زیادی پول کـه نباید با ان شرط بندی کنند، می گذرند، نگاه کردن بـه ان سخت اسـت.

 

دفعه بعد کـه خودتان از یک کازینو بازدید کردید، بـه این مقاله فکر کنید و با مهربانی بـه کارمندان بگویید: “از این کـه همه ی اینها را تحمل کردید تا بتوانم سرگرم شوم سپاسگزارم.” و انعام را فراموش نکنید!

 

نقد و آموزش بازی وین گلوری Vainglory یکی از بازی های مهیج پرطرفدار
نقد و آموزش بازی وین گلوری Vainglory یکی از بازی های مهیج پرطرفدار نقد و آموزش بازی وین گلوری Vainglory نقد و آموزش بازی وین گلوری Vainglory یکی از بازی هاي‌ مهیج پرطرفدار هیچ سیستم ...
بازی کارتی ان ال کی (NLK) آموزش بازی کارتی ان ال کی
بازی کارتی ان ال کی (NLK) آموزش بازی کارتی ان ال کی بازی کارتی ان ال کی «NLK» آموزش بازی کارتی ان ال کی بازی کارتی ان ال کی (NLK) این یک بازی ...
سایت شرط بندی PUBG پابجی و راهنمای شرط بندی
سایت شرط بندی PUBG پابجی و راهنمای شرط بندی سایت شرط بندی PUBG و راهنمای شرط بندی سایت شرط بندی PUBG و راهنمای شرط بندی یکی از محبوب‌ترین بازی‌هاي‌ ویدیویی ...
بازی پاسکال برای شرط بندی زنده و ترفندهای برد
بازی پاسکال برای شرط بندی زنده و ترفندهای برد بازی پاسکال برای شرط بندی زنده بازی پاسکال برای شرط بندی زنده Pascal Gaming خط بازی شرط بندی خودرا با یک ...
راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor
راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor «AOV» با پایگاه جهانی بازیکنان، ...
آموزش Limbo را بازی کنیم؟
آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ هنگامی کـه بیشتر مردم اصطلاح برزخ را می‌شنوند، ابتدا درباره انچه ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی