آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت !

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت !

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت کازینوها می‌توانند در شب هاي‌ شلوغ علیرغم طبیعت غول پیکرشان احساس تنگی کنند. این امر بـه ویژه در مناطق اسلات کازینو صادق اسـت.

 

ماشین هاي‌ اسلات یکی از پر ترافیک ترین مناطق طبقه کازینو هستند، بنابر این ممکن اسـت حتی دریک شب آهسته کاملاً پر بـه نظر برسند. این کمکی نمیکند کـه کازینوها بازی ها را تقریبا روی هم قرار دهند.

 

من تجارب ضعیف خودرا در کازینو داشته ام و مطمئنم تعداد زیادی از شـما برخوردهای منفی خودرا داشته اید.مهم اسـت کـه درنظر بگیرید کـه چگونه رفتارهای شـما ممکن اسـت.بر اطرافیان شـما تأثیر بگذارد.

 

آداب اسلات ماشین هاي‌ اسلات را نباید نادیده گرفت، سهم خودرا انجام دهید تا مطمئن شوید کـه همه ی شب خوبی از قمار دارند.کازینوها میتوانند فراری شگفت انگیزتر از روزمرگی باشند اگر هر کدام بـه سهم خود عمل کنیم.

 

استراحت خود را مختصر نگه دارید

هیچکس قرار نیست شـما را بـه خاطر بلند شدن برای استراحت دریک جلسه طولانی قمار سرزنش کند. اکثر بازیکنان درک می کنند و یک توافق نانوشته وجوددارد کـه اکثر بازیکنان از ان تبعیت خواهند کرد.

 

زمانی کـه استراحت میکنید، معمول شده اسـت کـه صندلی خودرا بـه دستگاه تکیه دهید. انجام این مرحله بـه بازیکنان دیگر نشان میدهد کـه بـه حمام دویده اید یا در حال خوردن یک میان وعده هستید.

 

عده اي از بازیکنان کارت بازیکن خود یا یک آیتم کوچک را روی دستگاه می گذراند تا یک دستگاه را ذخیره کنند، اما من نسبت بـه بقیه کمتر بـه ان اعتماد دارم.

 

بـه هرحال تصمیم بـه رزرو بازی خود دارید، باید استراحت خودرا مختصر نگه دارید. هر چیزی بیش از 15-20 دقیقه واقعاً محدودیت ها را از بین می‌برد.

 

شـما نمیخواهید بـه چند مادربزرگ خشمگین کـه بـه شـما خنجر شلیک می کنند پس از نیم ساعت در اطراف کازینو برگردید.

 

اگر صندلی خودرا بـه دستگاه تکیه دهید، 10 دقیقه ان را ترک کنید و بـه بازیکن دیگری در دستگاهی کـه بازی میکردید برگردید، چه اتفاقی میوفتد؟

 

بهتر اسـت ان را رها کنید و یک بازی دیگر پیدا کنید. من کسی نیستم کـه از رویارویی دوری کنم، و نخستین غریزه من این اسـت کـه طبق معمولً بـه کسی بگویم وقتی اشتباه می‌کند.

 

با این حال، یک مشاجره لفظی در کازینو باعث نمیشود کسی شب خوبی داشته باشد. حقیقت این اسـت کـه با نزدیک شدن بـه بازیکن بی ادب یا ناآگاه چیزی بـه دست نمی‌آید.

 

فقط دود نزنید

دود-شیدی-قماربازبه نظر من دود سیگار توهین آمیز اسـت. نه بـه این دلیل کـه من با افرادی کـه سیگار میکشند مشکلی دارم. این حق آنهاست. من فقط نمی توانم بوی ان را تحمل کنم.

 

برای سالها، طبقات کازینو در لاس‌وگاس و جاهای دیگر مه‌اي تقریبا ثابت در هوا ناشی از دود سیگار داشت. امروزه کازینوها بـه مناطق مخصوص سیگار کشیدن تغییر مکان داده‌اند کـه در ان شـما می توانید آزادانه یکی را از مکان‌هایي کـه ممکن اسـت از این تصور اخم می کنند دور کنید.

 

با این حال، تعداد زیادی از کازینوها وجود دارند کـه در ان افراد سیگاری و غیرسیگاری بـه طور هماهنگ در کف کازینو زندگی می کنند.من هیچ مشکلی با این ترتیب ندارم و صرفاً مقدار زیادی لباس تازه بـه همراه دارم تا بعد از جلسه قمار خودرا عوض کنم.

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت

من «و بسیاری دیگر از قماربازان» با دمیدن دود درصورت یا جهت کلی مشکل داریم.اگر سوار یک دستگاه اسلات هستید و از دود لذت میبرید، باید این حسن نیت را داشته باشید کـه دود را مستقیماً بالا ببرید. این دود را از بازیکنانی کـه در دو طرف شـما نشسته اند دور میکند.

 

علاوه بر این، یک زیرسیگاری بدبو تهیه کنید. نمیتوانم تعداد زیادی دفعات را کـه بزرگسالان کاملی را تماشا کرده‌ام، خاکستر خودرا مستقیماً روی زمین یا حتی بدتر از ان؛ روی ماشینی رها کرده‌ام، بشمارم.

 

نکته اصلی این اسـت کـه اگر میخواهید در کف کازینو سیگار بکشید، نسبت بـه محیط اطراف خود احساس آگاهی بیشتری داشته باشید.

 

با کارکنان با ادب رفتار کنید

من هرگز نمی فهمم کـه چه افرادی با کارگران صنعت مهمان نوازی بد رفتار می کنند. تماشای کسی کـه یک کارمند کازینو را بـه صورت لفظی سرزنش می‌کند در حالی کـه در ازای ان چیزی می‌خواهد، تکان دهنده اسـت.

 

فرقی نمی‌کند کـه با یک ناظر طبقه سروکار دارید یا یک پیشخدمت کوکتل. هر تعاملی کـه با یک کارمند کازینو دارید باید برای هر دوی شـما یک تجربه مثبت باشد.

 

وقتی با مهربانی بـه تعامل نزدیک میشوید، ممکن اسـت از این کـه چقدر بـه اسانی میتوان یک موضوع را حل کرد، شوکه شوید. قماربازان شـما نیز از این رفتار خوب قدردانی خواهند کرد.

 

یک روزبعد از ظهر در آتلانتیک سیتی بازی کردم کـه مردی کـه در کنارم بود بـه خاطر خوردن نوشیدنی اشتباه عقلش را از دست داد. رفتار او سرور کوکتل را بـه قدری ناراحت کرد کـه او بـه سادگی دیگر برای پر کردن نوشیدنی هاي‌ ما بـه آنجا نمی آمد.

 

در نهایت وادار شدم برای گرفتن یک نوشیدنی سرد بـه منطقه دیگری از کازینو نقل مکان کنم. من نمیگویم کـه برای کارکنان مشکلی نیست کـه کل ردیف را برای یک نفر تند و سریع نادیده بگیرند، اما این واقعیت زندگی کازینو اسـت.

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت

نحوه انعام در اسلات ها

شکاف هااحتمالاً می‌دانید کـه انعام دادن بخشی عادی از زندگی در کازینو محسوب می‌شود. تعداد زیادی از کارمندان کازینو برای تامین مخارج زندگی خود بـه نکاتی وابسته هستند. این در مورد فروشندگان بـه سرورها صادق اسـت.

 

نوشیدنی هاي‌ رایگان یک مزیت خوب برای بازی در کازینو اسـت. عده اي از مردم از دادن انعام بـه سرورها مانند طاعون اجتناب می کنند، زیرا نوشیدنیها رایگان هستند.

 

امیدوارم تعداد زیادی از شـما دیدگاه مخالفی داشته باشید کـه نوشیدنی‌هاي‌ رایگان انگیزه‌اي برای انعام دادن بـه سرور هستند. با انجام اینکار، عملاً تضمین خواهید کرد کـه هرگز تشنه نخواهید شد.

 

بـه نظر میرسد کـه انعام استاندارد برای یک نوشیدنی در حال حاضر روی 2 دلار ثابت شده اسـت، اما من دوست دارم از بالا شروع کنم. من بـه سرور 10 دلار یا حتی 20 دلار میدهم و ذکر میکنم کـه در صورتی اسـت کـه دفعه بعد آن ها را از دست بدهم.

 

دریک شب شلوغ در کازینو، سخاوت شـما می‌تواند بر همه ی اطرافیان شـما تأثیر بگذارد.شـما از داشتن فروشنده اي برای انعام در ماشین هاي‌ بازی خودداری خواهید کرد. با این حال، اگر پرداختی برای یک جکپات بزرگ دریافت کردید، ممکن اسـت بـه متصدی اسلات انعام بدهید.

 

نرخ ادامه بـه ازای هر هزار دلار برنده شده تا 50 دلار اسـت. بازهم، این یک رقم خشن اسـت زیرا انعام شخصی اسـت.

 

ماشینی را که در حال بازی کردن نیستید نگیرید

اگر بـه طور فعال در حال بازی با یک دستگاه اسلات نیستید ؛ واقعاً دلیل خوبی برای نشستن پشت دستگاه وجود ندارد. این امر بـه ویژه زمانی صادق اسـت کـه کازینو مملو از بازیکنان بالفعل باشد.

 

اگر ساعت ها روی پاهای خود ایستاده اید و نیاز بـه استراحت دارید، بـه بار کازینو یا لابی بروید. بی معنی اسـت کـه جلوی یک بازی پایین بیایید تا فیس بوک را بررسی کنید.

 

بـه دلایلی، مهمانان کازینو دوست دارند وقتی دوستانشان در حال بازی کردن هستند، بنشینند و تماشا کنند. این عمل غافلانه یک ماشین را از سایر بازیکنان دور می‌کند.

 

 بیشتر بخوانید: دستگاه بازی اسلات چگونه ماشین های حافظه را بازی کنیم

 

اگر نمی‌توانید همیشه بیش از 3 فوت با بهترین دوست خود فاصله داشته باشید، پشت او بایستید. همان‌ گونه می توانید بدون ممانعت از انجام اینکار توسط مهمان دیگری، تماشای اوقات خوش انها را تماشا کنید.

 

هیچ کس از این که یک غریبه در گردنش نفس می کشد لذت نمی برد

راه هایي برای بازی بهتر اسلاتاگر بازیکن دیگری را روی دستگاهی پیدا کردید کـه روی ان تمرکز کرده‌اید، بهتر اسـت همه ی صبورانه منتظر بمانند.

 

هیچکس دوست ندارد کسی از گردنش نفس بکشد. شـما باید عقب بایستید و صبورانه منتظر نوبت خود باشید یا بازی دیگری برای بازی پیدا کنید.

 

من نزدیک بـه یک ساعت از مردم داشتم کـه پشت سرم ایستاده‌اند و خفن میکنند و از نظر بصری از این کـه داشتم با ماشینشان بازی می کردم ناراحت بودند. حتی بازیکنانی بـه من نزدیک شده اند و می پرسند کـه آیا بـه زودی کارم را تمام میکنم.

 

من از این نوع رفتارها بیشتر از انچه مطمئنم شـما قدردانی نمی‌کنم. در هر یک از این مناسبت ها، بـه نبرد اراده ها تبدیل شده اسـت.

 

اگر یک مهمان بی ادب کازینو بخواهد من را از ماشین بازی بیرون بکشد، یک جلسه بازی را ساعت ها تمدید میکنم. کمی متقاعدکننده بود، اما من همسرم را هم قبول کردم.

 

بنابر این، اگر عاشق یک دستگاه حافظه خاص هستید، دراز بکشید تا در معرض قرار گیرد. بازی متعلق بـه شـما نیست و مشکل بازیکن دیگری نیست کـه ابتدا بـه آنجا رسیده اسـت.

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت

به سایر بازیکنان احترام بگذارید

بیشتر آداب کازینو کـه بـه ان پرداخته‌ایم بـه این اسـت کـه با دیگران با ادب و احترام رفتار کنیم. گاهی اوقات ممکن اسـت دشوارتر از ان چیزی باشد کـه بـه نظر می‌رسد.

 

بـه ندرت موردی وجوددارد کـه یک کارمند کازینو دلیلی برای ناراحتی شـما ارائه دهد. بنابر این، هیچ بهانه اي برای رفتار بی ادبانه با آن ها وجود ندارد.

 

با این حال، گاهی اوقات سخت اسـت کـه اقدامات یک قمارباز را شخصی نگیرید. صرف نظر از این کـه چه جرمی ممکن اسـت باشد، بهتر اسـت از درگیری در کازینو خودداری کنید.

 

وقتی احساسات زیاد اسـت، همه ی چیز بـه سرعت تشدید میشود و الکل بـه ترکیب اضافه می‌شود. اختلافات بین بازیکنان طبق معمولً بـه سوء تفاهم ختم می‌شود.

 

بـه یاد داشته باشید کـه صرف نظر از آنچه مادربزرگ شـما بـه شـما گفته اسـت، شـما خاص نیستید. همه ی سزاوار این هستند کـه بـه همان شیوه محترمانه با شـما رفتار شود.

 

این همیشه یک رویکرد عالی اسـت کـه کارکنان کازینو هرگونه اختلاف نظر رابا بازیکنان دیگر حل و فصل کنند. دراین شرایط ناراحت کننده خونسرد باشید و سرتان را صاف نگه دارید.مطمئناً؛ اگر هر کس بـه وظیفه خود عمل کند، هرگز نگران این تجارب ترسناک نخواهید بود.

 

نتیجه آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت

قمار کازینو یکی از زیباترین انتخاب هاي‌ سرگرمی برای بازیکنان در سراسر جهان اسـت. با این حال، وقتی بـه کف کازینو میروید، همه ی چیز بـه شـما مربوط نیست.

 

آداب اسلات ماشین را نباید نادیده گرفت. تجربه دیگران مستقیماً بر لذت شـما تأثیر میگذارد و بالعکس. بنابر این، بهترین رفتار خودرا داشته باشید ودر عوض هنگام بازی با دستگاه هاي‌ اسلات کازینو همان انتظار را داشته باشید.

 

برچسب‌ها:
آموزش بازی اسلات هیت 2023 با درامد 50 میلیونی
آموزش بازی اسلات هیت 2023 با درامد 50 میلیونی آموزش بازی اسلات هیت 2023 آموزش بازی اسلات هیت 2023 این چالش برانگیز اسـت کـه تصمیم بگیرید بهترین اسلات آنلاین سال ...
نقد و بررسی شکوه مصر اسلات
نقد و بررسی شکوه مصر اسلات  نقد و بررسی شکوه مصر اسلات نقد و بررسی شکوه مصر اسلات روم باستان با مصر باستان دراین شکاف جدید هیجان ...
ماشین اسلات پیشرونده هات شات
ماشین اسلات پیشرونده هات شات ماشین اسلات پیشرونده هات شات ماشین اسلات پیشرونده هات شات چرا یک بازی اسلات بازی کنید وقتی می توانید شش بازی ...
ماشین اسلات کلئوپاترا چیست ؟
ماشین اسلات کلئوپاترا چیست ؟ ماشین اسلات کلئوپاترا اسلات کلئوپاترا یک بازی اسـت کـه توسط توسعه دهندگان بزرگ بازی IGT «فناوری بین المللی بازی» ساخته و ...
اسلات الماس سه گانه و معرفی بهترین سایت اسلات آنلاین
اسلات الماس سه گانه و معرفی بهترین سایت اسلات آنلاین اسلات الماس سه گانه اسلات الماس سه گانه اتومبیل هاي‌ اسلات کلاسیک تا صد سال پیش در مؤسسات شرط بندی مختلف ...
ماشین اسلات دو الماس (Double diamond slot machine)
ماشین اسلات دو الماس (Double diamond slot machine) ماشین اسلات دو الماس «Double diamond slot machine» ماشین اسلات دو الماس «Double diamond slot machine» کـه در ابتدا برای کازینوهای ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی