استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس – سیستم شرط بندی رگرسیون کلاسیک

استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس – سیستم شرط بندی رگرسیون کلاسیک

استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس – سیستم شرط بندی رگرسیون کلاسیک

سیستم استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس از سیستم هاي‌ شرط بندی مشهور craps اسـت. در این جا نحوه استفاده از استراتژی کلاسیک رگرسیون کرپس را خواهید آموخت .هنگامی کـه پول خودرا روی خرچنگ قمار می‌کنید ؛ می‌دانید کـه نتایج بازی قابل پیشبینی نیست و بـه شـما رحم نمی‌کند. بـه عبارت دیگر ؛ نتایج این بازی مبتنی بر شانس اسـت ؛ بنابر این تنها کاری کـه می‌توانید برای افزایش شانس خود انجام دهید این اسـت.

 

کـه طراحی و ساختار شرط بندی خودرا ارتقا دهید. تعداد زیادی از استراتژی هاي‌ شرط بندی برای کمک بـه شـما در رسیدن بـه این هدف پیشنهاد شده اسـت و سیستم شرط بندی Classic Regression یکی از آنهاست کـه دراین مقاله از explosiongame.info بـه طور کامل توضیح داده شده اسـت .

 

استراتژی تهاجم کلاسیک رگرسیون و ماهیت آن

استراتژی Craps martingale بسیار محبوب اسـت ؛ اما نمی‌توانید تنها با یک استراتژی شرط بندی کارآمد شرط بندی کنید زیرا نتایج بازی ها ثابت نیست. اگر می‌خواهید از سیستم شرط بندی Classic Regression درکنار این استراتژی شرط بندی استفاده کنید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

استراتژی رگرسیون کلاسیک چیست؟

سیستم رگرسیون کلاسیک یک سیستم خرچنگ ساده اسـت کـه شامل قرار دادن شرط بندی بـه طور انحصاری پس از ایجاد نقطه میشود. در نقطه اي کـه نقطه تعیین میشود ؛ تصور این اسـت کـه روی 6 و 8 شرط بندی کنید و بعد از ان ؛ یک واحد بعد از یک ضربه پایین بروید.

 

در استفاده از سیستم رگرسیون کلاسیک ؛ این بدان معناست کـه شـما هر بار کـه برنده می‌شوید منافع کمی را کنار میگذارید و بـه تدریج با کاهش میزان میز بانک خودرا بازسازی می‌کنید. روش رگرسیون کلاسیک یک تکنیک کم خطر اسـت و احتمالاً از ان سود خواهید برد ؛ اما ممکن اسـت این روش برای جبران ضررهای شـما کافی نباشد.

استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس - سیستم شرط بندی رگرسیون کلاسیک

استراتژی رگرسیون کلاسیک در Craps چگونه کار می کند؟

برای استفاده از روش رگرسیون کلاسیک ؛ باید سه گام اساسی را بـه شرح زیر دنبال نمایید:

1» منتظر بمانید تا تیرانداز قبل از قرار دادن شرط بندی خود بـه امتیاز برسد.

2» پس از مشخص شدن امتیاز ؛ 6.00 دلار «دو واحد» روی 6 و 8 قرار دهید «برای شرط بندی کلی 12.00 دلار».

3» پس از یک ضربه ؛ از نمایندگی بخواهید یک واحد را در 6 و 8 پایین بیاورد.

 

نتایج استفاده از چارچوب رگرسیون کلاسیک: شـما 2.00 دلار بـه دست آورده اید و دیگر نمیتوانید ان را هفت نفر دریافت کنند. علاوه بر این ؛ هنوز 12.00 دلار برای شـما کار میکند. پس از ضربه بعدی در استفاده از چارچوب رگرسیون کلاسیک ؛ کل شرط بندی هاي‌ خودرا پایین بیاورید و منتظر بمانید تا تیرانداز امتیاز یا 7 را بچرخاند. در نقطه اي کـه اینکار انجام شد ؛ یک‌بار دیگر تعامل را شروع کنید.

 

در دو بازدید ؛ کسب مطلق شـما 21.00 دلار اسـت. شـما می‌توانید شرط هاي‌ خودرا پس از ضربه اصلی ؛ با بدست آوردن 14.00 دلار پایین بیاورید. یا می‌توانید شرط بندی 6 و 8 را ادامه دهید. اگر تصمیم گرفتید شرط بندی خودرا ادامه دهید ؛ مطمئن شوید کـه هردو 6 و 8 تحت پوشش قرار میگیرند. در مورد روش رگرسیون کلاسیک ؛ باید بدانید کـه دقیقاً ده رویکرد متصل بـه هم برای ساختن 6 و 8 وجوددارد و برای ساخت هفت نیز دقیقاً شش روش پیوسته وجوددارد.

 

چگونه می توان از استراتژی رگرسیون کلاسیک در Craps استفاده کرد؟

اجازه دهید مدل همراه با استفاده از روش رگرسیون کلاسیک را ترسیم کنیم: شـما شرط بندی را رد نکنید و 2 شماره را بیاورید. در بیشتر مواقع ؛ بازیکن سه شماره را تنظیم می‌کند ؛ در مقابل هر سه شماره شانس دو برابر می‌گذارد ؛ و انگشتان خودرا صاف نگه می دارد کـه قبل از دوباره زدن هر یک از اعداد ؛ شماره 7 چرخانده می‌شود. باوجود این ؛ روی دیگری از سکه وجوددارد.

 

اگر سه شرط بندی برنده شوند ؛ باید شرط خودرا بـه حداکثر مبلغی کـه قبلاً تصمیم گرفته اند بسازید. اگر فقط دو نفر از شرط بندی ها برنده میشوند ؛ باید خودتان رابا افزایش کمتری تقویت کنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما بازی خودرا با شرط بندی 20 دلار شروع میکنید ؛ 3 شماره تنظیم می‌کنید و شانس مضاعفی روی انها می‌گذارید. اگر تیرانداز هفت بازی کند و هر یک از سه شرط بندی برنده شوند ؛ بازیکن قدرت دارد کـه شرط را بـه 30 دلار برساند.

استراتژی کلاسیک رگرسیون کرپس

اگر شرط زیر نیز برنده باشد ؛ شرط بـه 40 دلار افزایش می‌یابد و مانند قبل باقی می‌ماند تا یک بازی داغ جدول را مرتب کند. با این وجود ؛ اگر در نخستین بازی قبل از 7 بازی یکی از اعداد را از دست بدهید ؛ شرط بعدی شـما باید بـه جای 30 دلار 25 دلار باشد. اگر در بازی اول قبل از بیرون آمدن تیرانداز دو شماره را از دست بدهید ؛ شرط افزایش نمی‌یابد. اگر سه شماره را از دست دادید ؛ شرط زیر باید 20 دلار باشد.

 

اگر در حین استفاده از سیستم کلاسیک رگرسیون Craps بیش از سه شماره را از دست دادید ؛ بـه شـما پیشنهاد می‌شود کـه خط عبور را تغییر داده یا تعامل خودرا متوقف کنید. بـه یاد داشته باشید کـه شـما باید از بانکداری خود محافظت کنید و شرط بندی ها را تا زمانی کـه تاس در حمایت شـما نچرخد نگه دارید.

استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس - سیستم شرط بندی رگرسیون کلاسیک

مزایا و معایب استراتژی حمله کلاسیک رگرسیون

اکنون کـه بـه سوالات “استراتژی رگرسیون کلاسیک چیست؟” پاسخ داده اید. و “چگونه می‌توان از استراتژی رگرسیون کلاسیک در Craps استفاده کرد؟” بیایید در مورد مزایا و معایب سیستم کلاسیک رگرسیون توضیح دهیم.

 

مزایای سیستم شرط بندی کلاسیک رگرسیون در تاس

درک و اجرا ساده اسـت.
ریسک کم.
مزایای کمی را ارائه می‌دهد.

 

معایب سیستم شرط بندی کلاسیک رگرسیون در Craps

حاشیه خانه را کاهش نمیدهد
سود همیشه برای جبران خسارت کافی نیست.

 

آیا سیستم استراتژی کلاسیک رگرسیون تاس کار می کند؟

مانند سایر استراتژی هاي‌ شرط بندی ؛ استراتژی کلاسیک رگرسیون نیز بازدهی 100 درصدی را تضمین نمیکند. این سیستم یک استراتژی شرط بندی کم خطر اسـت و برنده هاي‌ ناچیزی را در اختیار شـما قرار می‌دهد ؛ بنابر این برای بازیکنان مبتدی و محافظه کار مفید اسـت ؛ اما بـه اندازه کافی خوب نیست تا بتوانید برنده هاي‌ هنگفت خودرا تضمین کنید.

 

بنابر این ؛ شـما باید از سیستم شرط بندی کلاسیک رگرسیون درکنار سایر استراتژی هاي‌ شرط بندی استفاده کنید ؛ بـه ویژه سیستم هاي‌ شرط بندی پیشرفت منفی مانند مارتینگال برای جبران ضررهای خود ؛ اگر فردی ریسک پذیر هستید کـه می‌خواهد تمام ضرر و زیان خودرا جبران کرده و با یک سود کمی بیشتر بدست آورد. شلیک کرد

 

برچسب‌ها:
چه زمانی باید روی تاس ها شرط بندی بزرگی کرد؟
چه زمانی باید روی تاس ها شرط بندی بزرگی کرد؟ چه زمانی باید روی تاس ها شرط بندی بزرگی کرد؟ چه زمانی باید روی تاس ها شرط بندی بزرگی کرد؟ همه ...
نکات حرفه ای بازی تاس
نکات حرفه ای بازی تاس آیا بازیکنان حرفه ای Craps وجود دارند؟ نکات حرفه ای بازی تاس حرفه اي در انواع خاصی از قمار وجود دارند. ...
شانس 3-4-5 برابر در تاس چیست؟
شانس 3-4-5 برابر در تاس چیست؟ شانس 3-4-5 برابر در تاس چیست؟ شانس 3-4-5 برابر در تاس چیست؟ تاس دارای طیف گسترده اي از شرط بندی ها ...
پنج نکته برای بازیکنان مبتدی تاس و تخته نرد
پنج نکته برای بازیکنان مبتدی تاس و تخته نرد پنج نکته برای بازیکنان مبتدی تاس پنج نکته برای بازیکنان مبتدی تاس آیا یادتان هست کـه دوچرخه سواری یا بستن بند ...
آیا تاس شانس خوبی دارد؟
آیا تاس شانس خوبی دارد؟ آیا تاس شانس خوبی دارد؟ آیا تاس شانس خوبی دارد؟ تاس یکی از محبوب ترین بازی ها در کازینو اسـت. این ...
استراتژی اصلی بازی تاس چیست؟
استراتژی اصلی بازی تاس چیست؟ استراتژی اصلی بازی تاس چیست؟ اگر قبلاً میدانید کـه چگونه بازی کرپ را انجام دهید، استراتژی اصلی بازی تاس چیست. مزخرف ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی