اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات اگر تازه وارد قمار هستید، یا مدتی اسـت کـه قمار میکنید اما اکنون در مورد استراتژی بازی مطالعه می کنید، مفهوم فرکانس ضربه ممکن اسـت کمی گیج‌کننده باشد.

 

نویسندگان قمار، زبان بسیاری را بـه زبان می آورند، برخی اصطلاحات صنعتی و برخی ساخته شده توسط توده ها، و درک این کـه انها چیستند و چگونه کار می کنند، میتواند بینش عالی در مورد بازی هایي کـه قبلاً می شناسید و دوست دارید انجام دهید، ارائه دهد.

 

بیایید با تعریف فرکانس ضربه و صحبت در مورد ان بر اساس چند قطعه رایج دیگر از اصطلاحات قمار شروع کنیم.

 

فرکانس ضربه چیست؟

این یک اصطلاح صنعتی اسـت کـه توضیح می دهد کـه یک بازی چند وقت یکبار برنده می شود.

 

از این نظر، “ضربه” هر گونه پرداختی اسـت. این شامل هر برد، از پرداخت تک اعتباری گرفته تا یک جکپات پیشرونده عظیم اسـت .

 

می توانید فرکانس ضربه هر بازی را در کازینو تعیین کنید. این فقط درصدی از کل بازی ها اسـت.

 

کـه نوعی پرداخت را بـه بازیکن ارائه می دهد. با این حال، این اصطلاح اغلب برای بازی با ماشین اسلات بـه کار می‌رود.

 

اسلات ها آمار فرکانس ضربه خودرا نمایش نمیدهند. هنگامی کـه نویسندگان شروع بـه صحبت در مورد فرکانس ضربه بازی می کنند.

 

این منجر بـه سردرگمی می شود، زیرا بیشتر اوقات این چیزی اسـت کـه شـما باید بـه ان احساس کنید.

 

همچنین میتوانید بر اساس اندازه پرداخت‌هاي‌ بازی، حسی از فرکانس ضربه بازی دریافت کنید.

 

بازی‌هایي کـه جک‌پات‌هاي‌ بزرگ تر از حد متوسط ​​دارند، طبق معمولً کمتر پرداخت می کنند، بنابر این اسلات‌هایي با فرکانس پایین دارند.

 

اسلات‌هایي کـه مبالغ کمتری را پرداخت می کنند، اغلب اینکار را انجام میدهند ودر کل فرکانس ضربه بالاتری تولید می کنند.

 

فرکانس ضربه در مقابل درصد بازپرداخت

افراد اسلات اصطلاحات بسیاری دارند و ممکن اسـت در ابتدا کمی غیر دوستانه باشد.

 

برای افرادی کـه تازه وارد اسلات بازی می شوند یا بـه طور کلی تازه وارد قمار شده‌اند.

 

می توانند مفاهیم فرکانس ضربه و درصد بازپرداخت رابا هم مخلوط کنند.

 

طبق آنچه در مجلات اسلات و تابلوهای پیام قمار و مواردی از این دست خوانده ام.

 

اسلات ها ابتدا با درنظر گرفتن فرکانس ضربه طراحی می شوند و تنها بعدا درصد بازپرداخت و قرقره ها حول ان مفهوم اولیه طراحی می شوند.

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

وقتی در مورد درصد بازپرداخت صحبت میکنیم، بـه درصد شرط‌هایي کـه دریک بازی پرداخت می شوند اشاره می کنیم.

 

کـه بعدا بـه عنوان برنده در طول زمان بازپرداخت می شوند.

 

فرکانس ضربه و درصد بازپرداخت بازی دو روش متفاوت برای مشاهده آمارهای مشابه هستند.

 

در حالی کـه درصد بازپرداخت بـه شـما احساس هزینه نسبی یک بازی را می دهد، فرکانس ضربه ان بـه شـما می‌گوید کـه یک جلسه بازی چقدر فرار خواهد بود.

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات توضیح داده شده است

من از کلمه نوسانات زیاد برای اشاره بـه انچه کـه مردم روزمره بـه عنوان ریسک قدیمی ساده می شناسند استفاده می کنم

 

یک اسلات با فرکانس ضربه پایین مسلماً دارای نوسانات بالایی اسـت.

 

بـه این معنی کـه برای تعقیب پرداخت‌هاي‌ بزرگتر، پول بیشتری را بـه خطر می‌اندازید.

 

عکس این موضوع در مورد اسلات‌هایي با فرکانس ضربه بالا صدق می کند.

 

این ضربه‌ها تضمین میشوند کـه ارزش کمتری دارند، اما در نتیجه تعقیب ان‌ها هزینه کمتری دارند.

 

قماربازان طبق معمولً یک نوع بازی را بر دیگری ترجیح می دهند.

 

یا می خواهند بردهای مکرر داشته باشند و اهمیتی ندارند کـه این بردها ارزش کمتری داشته باشند.

 

یا بـه دنبال بازی هاي‌ بسیار فراری هستند کـه گران تر اما بـه طور بالفعل سودآورتر باشند.

 

اکنون کـه همه ی ما از نظر فرکانس ضربه و تأثیر ان بر بازی اسلات بـه یک زبان صحبت می کنیم، میخواهم ارزشمندترین اسرار نوسانات و آمار مربوط بـه اسلات ها را فاش کنم.

 

چه زمانی باید یک اسلات با فرکانس بالا بازی کرد؟

بـه یاد داشته باشید کـه هر چیزی کـه در زیر میگویم یک قانون کلی اسـت.

 

استثناها وجود دارند، و ترفند پیمایش فرکانس ضربه‌هاي‌ اسلات این اسـت.

 

کـه انچه را کـه یاد میگیرید با بازی دنیای واقعی کـه در مقابل شماست تنظیم کنید.

 

اگر بـه دنبال این هستید کـه اسلات بانکی خود تا زمانی کـه ممکن اسـت دوام داشته باشد.

 

باید بـه سمت اسلات هایي با بازدیدهای کوچک تر اما مکرر حرکت کنید. اسلاتی کـه 10 درصد مواقع بـه ان می رسد.

 

از سرمایه شـما برای مدت طولانی تری محافظت می کند، یعنی زمان بیشتری در اسلات ها، یعنی افزایش ارزش سرگرمی.

 

دلیل محکم دیگر برای انتخاب یک بازی اسلات ضربتی بیشتر این اسـت کـه بیشترین لذت خودرا از برنده شدن بـه دست آورید.

 

این مورد برای هر قماربازی صدق نمیکند، اما کسانی کـه فقط برای بردن بازی می کنند و از هیجان حتی یک پرداخت کوچک لذت می برند، باید بـه این نوع بازی‌ها راه پیدا کنند.

 

چه زمانی باید یک اسلات با فرکانس پایین بازی کنید؟

بازیکنانی کـه می خواهند جک‌پات‌هاي‌ پیشرونده را تعقیب کنند یا بازی‌هایي را انجام دهند.

 

کـه پرداخت‌هاي‌ ثابت بالایی ارائه میدهند، تقریبا همیشه باید بـه یک بازی اسلات با فرکانس پایین بسنده کنند.

 

اسلات هاي‌ پیشگام بـه ویژه در جرم فرکانس ضربه پایین مقصر هستند.

 

و توجیه ان این اسـت کـه بازی باید برای جکپات رو بـه افزایش بـه نحوی هزینه کند.

 

از آنجایی کـه پر زرق و برق ترین و جدید ترین اسلات هاي‌ دارای مجوز در لاس وگاس اغلب اسلات هاي‌ با فرکانس پایین با جوایز ثابت بزرگ هستند.

 

قماربازانی کـه دوست دارند جدید ترین و بهترین اسلات ها را بازی کنند طبق معمولً باید بـه بازی با فرکانس پایین رضایت دهند.

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

در زیر، چهار راز فرکانس بازی‌هاي‌ کازینویی، طراحی شده‌اند کـه بـه قماربازان کازینو کمک میکند تا بفهمند این آمار مبهم چگونه بر نتایج نهایی آن ها تأثیر میگذارد.

 

راز شماره 1 – کازینوها فرکانس ضربه را در پاسخ به حجم جمعیت یا هر چیز دیگری تغییر نمی دهند

درست اسـت کـه طراحان ماشین هاي‌ اسلات بازی هایي با طیف گسترده اي از درصد بازپرداخت و تنظیمات دیگر تولید می کنند.

 

و درست اسـت کـه مدیریت کازینو می‌تواند این تنظیمات را تغییر دهد.

 

بازی ها را جابه‌جا کند و چند تغییر دیگر برای افزایش سود خود یا نظارت بازی برای دیگران ایجاد کند.

 

دلایل جایی کـه بخش تئوری توطئه این افسانه مطرح می شود، زمانی اسـت.

 

کـه مردم میگویند کـه کازینوها بازی ها را بـه گونه اي تنظیم می کنند.

 

کـه در پاسخ بـه جمعیت یا عوامل دیگر، مبلغ بیشتری پرداخت کنند یا کمتر پرداخت کنند.

 

اسلات ها برای بازگشت سود طراحی شده اند و کار قابل توجهی دراین زمینه انجام می دهند.

 

کارکنان کازینو برای کسب درآمد از بازی‌ها نیازی بـه تغییراتی در بازی‌ها ندارند.

 

در واقع، از آنجایی کـه آمار اسلات‌ها در دوره‌هاي‌ زمانی طولانی ثبت ودر نظر گرفته میشوند.

 

ممکن اسـت انجام تنظیمات برنامه‌ریزی نشده بیش از حد بـه سود نهایی کازینو آسیب برساند.

 

راز شماره 2 – واقعاً مهم نیست که فرکانس ضربه یک اسلات چیست

این یکی برای اکثر قماربازهای معمولی شوکه کننده اسـت، اما حقیقت دارد.

 

حتی اگر فرکانس ضربه‌هاي‌ هر دستگاه اسلات روی زمین را میدانستید، از نظر احتمال هیچ سودی برای شـما نخواهد داشت.

 

بهترین کاری کـه اطلاعات می‌تواند انجام دهد این اسـت کـه بـه شـما کمک کند.

 

تصمیمی آگاهانه در مورد این کـه کدام بازی را انجام دهید. اما هیچ تضمینی وجود ندارد.

 

کـه انتخاب یک بازی فرکانس ضربه خاص بـه شـما کمک کند برنده بیشتری داشته باشید یا باعث باخت بیشتر شـما شود.

 

اگر یک‌بار گفته باشم، هزاران بار گفته‌ام – دستگاه‌هاي‌ اسلات بدون نیاز بـه حقه‌بازی از سوی طراحان یا اپراتورهای بازی پول در می‌آورند.

 

دانش دقیق از فرکانس‌هاي‌ ضربه بـه شـما کمک نمی کند کـه تقریبا در هر شرطی کـه کازینوها ارائه می کنند.

 

برتری داخلی را کـه کازینوها نسبت بـه بازیکنان خود دارند شکست دهید.

 

راز شماره 3 – اسلات های با ارزش بالاتر لزوماً پول بیشتری پرداخت نمی کنند

افرادی کـه فکر میکنند در هنگام انجام بازی‌هاي‌ پرمخاطب، پرداخت‌هاي‌ بزرگ تر یا بیشتری دریافت میکنند، در دام مشترکی می‌افتند کـه سود کازینو را کاهش می دهد.

 

منطقی بـه نظر میرسد کـه یک بازی گران‌تر مانند 1 دلار بـه ازای هر اسلات اعتباری بیشتر از یک ماشین نیکل یا ربع سود میدهد.

 

و اینچنین اسـت. مشکل این اسـت کـه ضررهای شـما در بازی نشان دهنده مقدار بیشتری از سرمایه شـما اسـت.

 

زیرا شرط هر چرخش بیشتر اسـت. این در اصل یک شستشو اسـت.

 

این بـه حقیقت من برمی گردد کـه فرکانس ضربه بالاتر بـه معنای برنده شدن بیشتر نیست.

 

راز شماره 4 – شما نمی توانید فرکانس ضربه یک اسلات را بر اساس مکان آن بدانید

من فکر می کنم این شایعه کـه شکاف‌هاي‌ نزدیک درها، آسانسورها یا راهروها کم و بیش جواب می‌داد.

 

حقیقت داشت، فکر می کنم این یک راه بسیار ناشیانه برای کازینوها اسـت کـه میخواهند مشتریان را بـه زمین بازگردانند.

 

طراحی مدرن بازی و طراحی مدرن کازینو، اگر در ابتدا وجود داشته باشد، این عمل را از بین برده اسـت.

 

اسلات‌هاي‌ پول واقعی امروزی بادقت بیشتری از این مورد قرار میگیرند.

 

و بازی‌هایي با فرکانس‌هاي‌ ضربه‌هاي‌ متفاوت احتمالاً بـه‌قدری با یک دیگر مخلوط میشوند.

 

کـه امکان هر گونه استراتژی مفیدی را بر اساس موقعیت مکانی یک اسلات بـه تنهایی فراهم نمیکنند.

 

نتیجه اسرار فرکانس ضربه ماشین اسلات

اگر بازی کازینو را بـه عنوان چراغ راهنمایی درنظر بگیرید، درک بهتری از نحوه کار این بازی ها خواهید داشت.

 

چراغ راهنمایی دریک الگوی خاص برنامه ریزی شده اسـت. وجود یا عدم حضور ماشینها ان برنامه را تغییر نمی‌دهد.

 

چراغ ها نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده یا در شرف وقوع اسـت.

 

آن ها نتیجه اي را بر اساس کدگذاری ایجاد می کنند. رانندگان بـه ان کد پاسخ می دهند و ترافیک در شهر حرکت می کند

 

پس از خواندن این پست، باید معنای عبارت ضربات فرکانس را درک کنید.

 

بدانید کـه چگونه در مورد فرکانس ضربه هر شکافی کـه پیدا می کنید.

 

کمی بگویید ودر چه شرایطی ممکن اسـت بخواهید یک نوع بازی را انتخاب کنید.

 

طعمه افسانه ها و دیگر مزخرفات پیرامون فرکانس ضربه در اسلات ها نشوید.

 

گرفتار شدن در تئوری هاي‌ توطئه قمار و اطلاعات غلط راحت اسـت.

 

گاهی اوقات توصیه بد قمار بدتر از ناآگاهی ساده قمار اسـت.

 

برچسب‌ها:
آموزش بازی اسلات هیت 2023 با درامد 50 میلیونی
آموزش بازی اسلات هیت 2023 با درامد 50 میلیونی آموزش بازی اسلات هیت 2023 آموزش بازی اسلات هیت 2023 این چالش برانگیز اسـت کـه تصمیم بگیرید بهترین اسلات آنلاین سال ...
نقد و بررسی شکوه مصر اسلات
نقد و بررسی شکوه مصر اسلات  نقد و بررسی شکوه مصر اسلات نقد و بررسی شکوه مصر اسلات روم باستان با مصر باستان دراین شکاف جدید هیجان ...
ماشین اسلات پیشرونده هات شات
ماشین اسلات پیشرونده هات شات ماشین اسلات پیشرونده هات شات ماشین اسلات پیشرونده هات شات چرا یک بازی اسلات بازی کنید وقتی می توانید شش بازی ...
ماشین اسلات کلئوپاترا چیست ؟
ماشین اسلات کلئوپاترا چیست ؟ ماشین اسلات کلئوپاترا اسلات کلئوپاترا یک بازی اسـت کـه توسط توسعه دهندگان بزرگ بازی IGT «فناوری بین المللی بازی» ساخته و ...
اسلات الماس سه گانه و معرفی بهترین سایت اسلات آنلاین
اسلات الماس سه گانه و معرفی بهترین سایت اسلات آنلاین اسلات الماس سه گانه اسلات الماس سه گانه اتومبیل هاي‌ اسلات کلاسیک تا صد سال پیش در مؤسسات شرط بندی مختلف ...
ماشین اسلات دو الماس (Double diamond slot machine)
ماشین اسلات دو الماس (Double diamond slot machine) ماشین اسلات دو الماس «Double diamond slot machine» ماشین اسلات دو الماس «Double diamond slot machine» کـه در ابتدا برای کازینوهای ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی