بازی انفجار

راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار باخت از بازی انفجار + آموزش ترفند جبران باخت از بازی انفجار باخت از بازی انفجار + آموزش ترفند جبران باخت از بازی انفجار

بازی کارتی تونرویل روک

بازی کارتی تونرویل روک

بازی کارتی تونرویل روک

بازی کارتی تونرویل روک یک نسخه اي از Contract Rummy اسـت کـه با چندین دک Rook بازی می شود . همچنین Rook Shanghai را ببینید – یکیدیگر از بازی‌هاي‌ Contract Rummy کـه با کارت‌هاي‌ Rook انجام میشود.

 

راهنمای بازی کارت Toonerville Rook

هدف – شی

تا در پایان بازی کمترین امتیاز را داشته باشید. اینکار با دور انداختن کارت‌هایتان در زمین بازی و تا حد امکان کمتر امتیاز علیه شـما «کـه وقتی کسی در راند برنده می شود در دست شـما باقی میماند» بـه دست می آید.

 

تعداد بازیکنان

سه تا پنج بازیکن در هر میز. شـما میتوانید بـه سبک مسابقات در گروه هاي‌ سه تا پنج نفره بازی کنید. در پایان هر دور، بـه صندلی دیگری بروید. یک برگه امتیاز اصلی داشته باشید تا امتیاز همه ی را مانند جدول تکی Toonerville Rook ثبت کنید.

 

مواد

یک دسته کارت روک برای هر نفر سر میز. همه ی عرشه ها باهم مخلوط می‌شوند، بنابر این اگر عرشه ها را بـه اشتراک میگذارید، داشتن پشتی هاي‌ مختلف برای تفکیک راحت مفید اسـت. طبق معمول، میزبان مجموعه اي از کارت ها را ارائه می دهد. چهار یا پنج عرشه کـه می توانند برای بازی توسط همه ی افراد حاضر در میز استفاده شود.

 

دویدن

یک اجرا چهار یا چند کارت همرنگ «کت و شلوار» بـه ترتیب متوالی اسـت. “Wrap around” «مثلا 13؛ 14؛ 1؛ 2» مجاز نیست.مجموعه هایک مجموعه سه یا چند کارت بـه همان تعداد اسـت «و می تواند هر ترکیبی از رنگ باشد».

 

کارت روک

کارت Rook یک کارت وحشی اسـت. اگر روک در زمین بازی در حال دویدن باشد، بازیکن در حین نوبت می تواند کارتی را کـه کارت روک نشان می دهد جای گزین کند و کارت روک را بگیرد و از ان برای بازی در دست خود استفاده کند. با این حال، هر زمان کـه کارت روک بـه این شکل گرفته شود.

 

باید در نوبت بازیکن بازی شود. توجه: فقط کارت هاي‌ Rook کـه در مرحله اجرا هستند می توانند جای گزین شوند. کارت هاي‌ روک در ست ها را نمیتوان جای گزین کرد.

 

نوبت یک بازیکن

در ابتدای نوبت یک بازیکن، بازیکن باید یک کارت از عرشه یا شمع دور انداختن بکشد. در پایان نوبت بازیکن، بازیکن باید یک کارت را روی شمع دور انداخته، بـه جز زمانی کـه یک راند پایان مییابد، دور بریزد. «در پایان راند 11؛ بازیکن نباید هنگام پایان دور دور را دور بیندازد.» بازیکن نمیتواند از روی انبوه دور انداختن برداشته و همان کارت را دور بیندازد.

 

در ابتدای نوبت بازیکن، اگر بازیکن کارت بالای شمع دور انداختن را نمی خواهد، بازیکنان دیگر این اختیار را دارند کـه قبل از این کـه بازیکن کارتی را از روی عرشه بکشد، ان کارت را بخرند.

 

خرید کارت

یکی از حریفان با گفتن “من ان را میخرم!” اگر بیش از یک رقیب بخواهند کارت را بخرند، خریدار نزدیک بـه سمت چپ بازیکن کارت را دریافت می کند.

 

بازیکنی کـه کارت را خریداری می کند یک کارت اضافی از عرشه می‌کشد «در مجموع دو کارت». سپس بازی با بازیکنی کـه نوبتش کارتش را از روی عرشه می‌کشد از سر گرفته می شود. پس از خرید یک کارت در نوبت، بازیکنی کـه نوبت بـه او رسیده اسـت ممکن اسـت از روی شمع دور انداخته نکشد و باید از روی عرشه بکشد.

 

بازی یک دور

یک بازیکن باید تعداد مشخصی از ران‌ها و ست‌ها را برای هر دور مشخص بـه دست آورد و انها را در زمین خود بازی کند. این کـه چه زمانی باید کارت هاي‌ خودرا بازی کنید یک موضوع استراتژی اسـت.

 

یک بازیکن ممکن اسـت در زمین بازی رقیب کارت بازی کند اگر بازیکن در زمین بازی خود با تعداد ران ها و ست هاي‌ لازم برای ان دور بازی کرده اسـت و کارتی کـه در زمین بازی رقیب بازی می شود از قوانین دویدن و ست ها پیروی می کند.

 

از آنجایی کـه امتیاز زمین بازی تعلق نمی‌گیرد، کارت هاي‌ بازی در زمین بازی رقیب بـه سادگی راهی برای خلاص شدن از شر کارت هاي‌ اضافی اسـت.

 

وقتی بازیکنی آخرین کارت خودرا در زمین بازی میکند یا آخرین کارت خودرا در انبوه دور انداخته دور می‌اندازد، دور تمام میشود. کارت هاي‌ باقیمانده در دست رقیب گرد آوری و ثبت می شود. بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا بازی می کند، امتیاز صفر دریافت می کند.

 

راند 11 با راندهای دیگر تفاوت دارد زیرا نباید در پایان دور دور را دور بیندازید. بـه عبارت دیگر، کارتی کـه در ابتدای نوبت میکشید باید در دو ران و دو ست جمع‌آوری شده باشد تا بتوانید یک باره تمام دست خودرا روی زمین بگذارید. بنابر این بـه میزان خریدی کـه در راند 11 انجام میدهید دقت کنید.

 

دور

دو ست «تقسیم 12 کارت»
یک ران و یک ست «بعد از 12 کارت»
دو ران «پرداخت 12 کارت»
سه ست «بعد از 12 کارت»
یک ران و دو ست «با 12 کارت»
دو ران و یک ست «با 12 کارت»
چهار ست «پرداخت 12 کارت»
سه ران «dea1 12 کارت»
پنج ست «بعد 15 کارت»
چهار ران «بعد از 16 کارت»
دو ران و دو ست «بدون دور ریختن در پایان راند» «با 12 کارت»

بازی کارتی تونرویل روک

گلزنی

کارت هاي‌ 1 تا 9 هر کدام 5 امتیاز هستند
کارت هاي‌ 10 تا 14 هر کدام 10 امتیاز هستند
کارت هاي‌ روک هر کدام 25 امتیاز دارند

 

هدف تونرویل روک: بازی را با کمترین امتیاز به پایان برسانید

تعداد بازیکنان: 3 تا 5 بازیکن
مواد: یک عرشه روک برای هر بازیکن در بازی، راهی برای حفظ امتیاز
نوع بازی: رامی
مخاطبان: بزرگسالان

 

معرفی ROOK TOONERVILLE

عرشه 57 کـه از نظر تجاری بـه عنوان عرشه روک شناخته می شود، برای نخستین بار توسط برادران پارکر درسال 1906 منتشر شد. این عرشه بـه عنوان جایگزینی برای بسته استاندارد فرانسوی ساخته شد کـه گروه هاي‌ محافظه کار بـه ان اهمیت نمی دادند.

 

فقدان کارت هاي‌ چهره و هر گونه ارتباط با قمار یا تاروت، عرشه روک را برای پیوریتن ها و منونیت ها جذاب کرد. بیش از یک قرن گذشته اسـت و محبوبیت عرشه Rook کم نشده اسـت.

 

Toonerville Rook یک بازی رامی قراردادی اسـت کـه اغلب در قالب مسابقات انجام می شود. بازی بـه یک عرشه کامل برای هر بازیکن روی میز نیاز دارد. در هر دور، بازیکنان برای این کـه نخستین نفری باشند کـه قرارداد را کامل میکنند، باهم رقابت خواهند کرد. بازیکنانی کـه کارت در دست دارند، امتیاز کسب خواهند کرد. بازیکنی کـه در پایان بازی کمترین امتیاز را کسب کند برنده اسـت.

 

کارت ها، معامله، قراردادها

Toonerville Rook از یک عرشه روک برای هر بازیکن در میز استفاده می کند. همه ی کارت ها رابا هم مخلوط کنید. هر دور یک قرارداد متفاوت و احتمالاً اندازه دست متفاوت خواهد داشت.

 

پس از نخستین معامله، بقیه کارت ها انبوه قرعه کشی را برای دور ایجاد می‌کنند. کارت بالایی را برگردانید تا شمع دور ریختن شروع شود.

بازی کارتی تونرویل روک

قراردادها و معاملات برای هر دور به شرح زیر است:

گرد معامله قرارداد
1 12 کارت دو دست
2 12 کارت یک دویدن، یک ست
3 12 کارت دو دوش
4 12 کارت سه ست
5 12 کارت یک دویدن، دو ست
6 12 کارت دو اجرا، یک ست
7 12 کارت چهار ست
8 12 کارت سه دوش
9 15 کارت پنج ست
10 16 کارت چهار اجرا
11 14 کارت «هیچ کارت مجاز نیست» دو ران، دو ست

 

بازی

در طول بازی، بازیکنان در تلاش خواهند بود تا ترکیبی ایجاد کنند و دست خودرا خالی کنند. نخستین بازیکنی کـه دست خودرا خالی می کند دور را بـه اتمام میرساند و امتیاز صفر میگیرد. بقیه بازیکنان با کارت هایي کـه در دست دارند امتیاز کسب می‌کنند.دو نوع ادغام شامل اجرا و ست وجوددارد. Melds را می‌توان در نوبت بازیکن بازی کرد.

 

دویدن

یک اجرا چهار یا چند کارت همرنگ بـه ترتیب متوالی اسـت. یک دویدن نمی تواند از گوشه خارج شود بـه این معنی کـه باید در 14 بـه اتمام برسد.

 

مجموعه ها

یک مجموعه سه یا چند کارت اسـت کـه تعداد آن ها یکسان اسـت. لزومی ندارد کـه انها یک رنگ باشند.

 

نوبت بازیکن است

در نوبت بازیکن، انها ممکن اسـت کارت بالایی را از شمع قرعه کشی یا شمع دور انداختن بکشند. اگر بازیکن کارت بالایی را از شمع دور انداختن نمیخواهد، سایر بازیکنان روی میز میتوانند ان را بخرند. کارت باید قبل از این کـه بازیکن قرعه کشی خودرا از انبوه قرعه کشی کامل کند، خریداری شود.

بازی کارتی تونرویل روک

خریداری کردن

قبل از این کـه بازیکنی کـه نوبت خودرا بـه دست می آورد، قرعه کشی خودرا از شمع قرعه کشی کامل کند، بازیکن یا بازیکنانی کـه علاقه مند بـه خرید کارت برتر از شمع دور ریختن هستند، باید این رابا صدای بلند بگویند. آن ها بـه سادگی باید بگویند: “من میخواهم ان را بخرم” یا “من ان را می‌خرم.” اگر چند بازیکن بخواهند کارت را بخرند.

 

نزدیکترین بازیکن باقیمانده از فردی کـه نوبت انها را میگیرد، کارت را دریافت می کند. ان بازیکن همچنین یک کارت اضافی از شمع قرعه کشی می کند. پس از کامل شدن اینکار، بازیکنی کـه می‌خواهد نوبت خودرا بگیرد، از روی شمع قرعه کشی می‌کشد.

بازی کارتی تونرویل روک

پایان نوبت

یک بازیکن نوبت خودرا با دور انداختن بـه اتمام می‌رساند.

 

پایان دادن به دور

هنگامی کـه یک بازیکن قرارداد راند را برآورده کرد و کارت نهایی خودرا کنار گذاشت یا بازی کرد، دور پایان می یابد. بـه یاد داشته باشید، پایان دادن بـه دور نهایی با رد کردن مجاز نیست. تمام دست بازیکن باید بخشی از یک ترکیب باشد.

 

کارت ROOK

The Rook یک کارت وایلد دراین بازی اسـت. اگر روک دریک بازی روی میز بازی شده باشد، بازیکنی می تواند ان رابا کارتی کـه در حال تعویض اسـت جای گزین کند. اگر بازیکنی اینکار را انجام دهد، باید فوراً یک ترکیب حاوی Rook را پخش کند.Rook مورد استفاده دریک مجموعه را نمیتوان جای گزین کرد.

بازی کارتی تونرویل روک

امتیاز دهی

بازیکنان برای کارت هایي کـه در دستشان باقی می ماند امتیاز کسب می‌کنند. از 1 تا 9 هر کدام 5 امتیاز ارزش دارند. امتیازهای 10 -14 هر کدام 10 امتیاز دارند. روک ها هر کدام 25 امتیاز دارند.

 

برنده شدن

بازیکنی کـه در پایان بازی کمترین امتیاز را کسب کند برنده اسـت.

 

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو
عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو ،در دهه…

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟
آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟   آیا بازی های کازینوی آنلاین…

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید
اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید   اسلات‌های با مضمون هالووین – با…

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024
پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024   پیش بینی ها و روند ها…

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب
بهترین مکان های قمار عجیب و غریب

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب بهترین مکان هاي‌ قمار عجیب‌وغریب صنعت جهانی قمار بـه طور قابل توجهی در…

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید
چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید   چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید در طول ظهور…

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس
حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس من اغلب از رژه بی پایان خطرها و…

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟
پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ همانگونه کـه صنعت کازینو آنلاین بـه رشد خود ادامه می…

بررسی کازینو La Fiesta
بررسی کازینو La Fiesta

بررسی کازینو La Fiesta بررسی کازینو La Fiesta  ما بـه لطف الگوریتم CasinoRank خود کـه بر اساس تجربه بیش از…

کدام بازی بهترین شانس را در یک کازینو دارد؟
کدام بازی بهترین شانس را در یک کازینو دارد؟

کدام بازی بهترین شانس را در یک کازینو دارد؟ بهترین شانس کازینو 2023 – کدام بازی بهترین شانس را دریک…

5 بازی کازینو برای مبتدیان که بازی و برنده شدن آسان هستند
5 بازی کازینو برای مبتدیان که بازی و برنده شدن آسان هستند

5 بازی کازینو برای مبتدیان که بازی و برنده شدن آسان هستند   5 بازی کازینو برای مبتدیان که بازی…

راهنمای بازی تاس مرغ DICE GAME RULES
راهنمای بازی تاس مرغ DICE GAME RULES

راهنمای بازی تاس مرغ DICE GAME RULES راهنمای بازی تاس مرغ DICE GAME RULES برای شروع نوبت، هر 6 تاس…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت