بازی انفجار

نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار

بازی کارتی وریش (Verish) آموزش بازی

بازی کارتی وریش (Verish) آموزش بازی

بازی کارتی وریش «Verish»

بازی کارتی وریش «Verish» این بازی معادل روسی بازی اسـت کـه در انگلیسی با نام I Doubt It شناخته می شود: نام روسی بـه معنای “اعتماد – اعتماد نکن” اسـت. هدف، طبق معمول دراین نوع بازی، خلاص شدن از شر تمام کارت هاي‌ خود اسـت.این صفحه بر اساس اطلاعات لئو بروخیس و اندرو ساوینیخ اسـت.

 

بازیکنان و کارت ها

این بازی برای 2-6 بازیکن اسـت، بـه ندرت بیشتر. 3 یا بیشتر بازیکن از یک عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می کنند. یک عرشه کوتاه شده «36 کارت – 6 تا A» ممکن اسـت برای 2 یا 3 بازیکن استفاده شود، زیرا نگه داشتن بیش از 18 کارت دشوار اسـت.

 

معامله

پس از این کـه عرشه بـه هم ریخته شد، یک کارت بـه صورت تصادفی انتخاب می شود و بـه صورت رو بـه پایین کنار گذاشته می شود. تمام کارت هاي‌ باقیمانده در جهت عقربه هاي‌ ساعت یک بـه یک بین بازیکنان رو بـه پایین توزیع می شود. عده اي از بازیکنان ممکن اسـت یک کارت بیشتر از دیگران داشته باشند – این مهم نیست. بازیکنی کـه نخستین حرکت را انجام می دهد، کسی اسـت کـه نخستین کارت بـه او داده شد.

بازی کارتی وریش «Verish»

بازی

یک بازی از چندین دور و هر دور از چندین حرکت تشکیل شده اسـت.بازیکنی کـه نخستین حرکت را دریک دور انجام می دهد، یک، دو یا سه کارت خودرا رو بـه پایین روی میز می گذارد و رتبه‌اي را نام میبرد «لزوما رتبه کارت یا کارت‌هایي کـه روی میز گذاشته نیست». برای هر حرکت بعدی دو احتمال وجوددارد:

بازیکنی کـه حرکت « B » را انجام می دهد این حق را دارد کـه بگوید “اعتماد ندارم” و کارت«هایي» را کـه بازیکن قبلی « A » روی میز گذاشته بود، در دسترس دید قرار دهد. اگر کارت«هایي» کـه A بازی می کند همه ی از رتبه اي نباشد کـه A گفته اسـت.

 

A تمام کارت هاي‌ روی میز را برمی دارد و بـه دست خود اضافه می کند، دور فعلی پایان مییابد و B دور بعدی را شروع می کند. اگر کارت«هاي‌» بازی شده توسط A همگی دارای رتبه ذکر شده بودند، آنگاه B تمام کارت هاي‌ روی میز را برمی دارد، دور پایان می‌یابد و دور بعدی توسط C ؛ بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت از B شروع می شود.

 

اگر B تصمیم بگیرد کـه بازی A را فاش نکند ؛ می گوید «اعتماد دارم» «یا چیزی نمی گوید، زیرا اگر چیزی گفته نشود «اعتماد دارم» فرض می شود» و یک، دو یا سه کارت خودرا بالای انبوهی از کارت‌ها قرار می دهد. کارت‌هایي کـه قبلاً روی میز هستند، همان رتبه‌اي را کـه بازیکن قبلی گفته بود، با صدای بلند تکرار می کنند.

بازی کارتی وریش «Verish»

در پایان هر دور، بازیکنی کـه کارت ها را برداشته می تواند تمام گروه هاي‌ 4 کارتی هم رتبه را درصورت وجود از دست خود حذف کند و بـه بازیکنان دیگر نشان دهد و انها را کنار بگذارد. توجه داشته باشید کـه قوانین بازیکن را وادار نمی‌کند کـه تمام گروه هاي‌ چهار کارت مساوی را دور بریزد، اما تجربه نشان می دهد کـه بهتر اسـت اینکار در اسرع وقت انجام شود. این تنها موردی اسـت کـه تعداد کارت هاي‌ موجود در بازی کاهش مییابد.

 

بازیکنی کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود یا با انجام حرکتی با آخرین کارت هاي‌ خود کـه بازیکن بعدی ان را فاش نمیکند یا این کـه بتواند تمام کارت هاي‌ خودرا در ست هاي‌ چهارتایی در پایان یک راند دور بریزد، اینکار را انجام نمی‌دهد. دیگر در بازی فعلی شرکت کنید.

 

از آنجایی کـه یک کارت در شروع بازی کنار گذاشته شد، سه کارت دیگر این رتبه تا پایان بازی در بازی باقی می‌مانند. بازنده آخرین بازیکنی اسـت کـه با تمام شدن کارت بقیه، یک یا چند کارت را در دست دارد.

بازی کارتی وریش «Verish» آموزش بازی

انواع

در طول بازی، بسیاری از بازیکنان گزینه سوم را نیز مجاز می دانند:

بازیکنی کـه حرکت « B » را انجام می دهد این حق را دارد کـه بگوید “من اعتماد دارم” و کارت«هایي» را کـه بازیکن قبلی « A » روی میز گذاشته بود را در دسترس دید قرار دهد. اگر کارت«هایي» کـه A بازی می کند همه ی از رتبه اي کـه A گفته اسـت نباشد، B تمام کارت هاي‌ روی میز را برمی دارد و بـه دست خود اضافه می کند و دور بعدی توسط C ؛ بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت از B شروع می شود.

 

. اگر کارت«هاي‌» بازی شده توسط A همگی دارای رتبه ذکر شده بودند، همه ی انها بـه انباشته دور ریختن میروند و تا پایان بازی فعلی استفاده نمی‌شوند. بازیکن B دور بعدی را شروع می کند.دراین نسخه از بازی طبق معمولً بازیکنان مجاز نیستند مجموعه هاي‌ چهار کارت مساوی را از بازی دور بیندازند، اما شروع یک دور با بازی 4 کارت قانونی اسـت.

 

برخی نیاز دارند کـه وقتی بازیکن آخرین کارت«هاي‌» خودرا بازی می کند، بلافاصله بازی را ترک نکند. او باید تا پایان دور فعلی صبر کند و اگر نوبت بازی دوباره بـه او رسید، باید یا اعتماد کند «گزینه 3» یا اعتماد نکند «گزینه 1» – گزینه 2 ممکن نیست زیرا او کارت ندارد. اگر اشتباه انتخاب کند، کارت ها را برمی دارد و هنوز در بازی اسـت.

بازی کارتی وریش «Verish»

هدف از بازی تقلب

هدف بازی خلاص شدن از شر تمام کارت ها اسـت و هر چه سریع تر بتوانید اینکار را انجام دهید، امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد. نخستین بازیکنی کـه تمام کارت هاي‌ خودرا از دست می دهد برنده اسـت!

 

بازی تقلب

بازی هاي‌ کارت تقلب یک سرگرمی محبوب در بین بزرگسالان اسـت. نام دیگر بازی کارت تقلب Liar or I Doubt ان اسـت. گیم پلی این بازی کارتی مبتنی بر فریب اسـت و بازیکنان میتوانند در مورد کارت هایي کـه بازی کرده اند گمراه کنند. این می تواند بسیار سرگرم کننده باشد، زیرا بازیکنان میتوانند حریفان خودرا فریب دهند تا فکر کنند کارت هایي دارند کـه در واقع آن ها را ندارند.

 

انواع مختلفی از بازی هاي‌ کارت تقلب موجود اسـت کـه عده اي از انها چالش برانگیزتر از بقیه هستند. مهارت بازی در پیشبینی کارت هاي‌ بعدی اسـت کـه حریفان شـما بازی خواهند کرد.این بازی برای کسانی کـه می‌خواهند کمی سرگرم شوند و همچنین مهارت هاي‌ حافظه خودرا التیام ببخشند عالی اسـت. چه بـه دنبال آزمایش قدرت مغز خود باشید یا فقط کمی سرگرم شوید، بازی Cheat برای شـما مناسب اسـت.

بازی کارتی وریش «Verish»

قوانین اساسی بازی کارت تقلب

برای چهار یا کمتر شرکت‌کننده، یک عرشه 52 کارتی در برنامه بازی کارت تقلب استفاده میشود. برای پنج یا حتی بیشتر، دو بسته 52 کارتی باید طبق قوانین بازی تقلب همراه شوند.نوبت اول توسط بازیکنی انجام می شود کـه در سمت چپ فروشنده نشسته اسـت و انها باید ACE را اعلام کنند.

 

بازیکن دوم باید دو نفر را اعلام کند و همین کار را انجام دهد. آس‌ها در ادامه بازی از پادشاهان پیروی می کنند.هر بازیکنی ممکن اسـت برای افشای بازیکن دیگری کـه معتقد اسـت ناصادق اسـت فریاد بزند.

بازی کارتی وریش «Verish»

نحوه بازی تقلب بازی

بازی با عرشه 52 کارتی انجام می شود و فروشنده آن ها را در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز تقسیم می کند و هیچ کارتی روی میز باقی نمیگذارد. این احتمال وجوددارد کـه عده اي از بازیکنان یک کارت بیشتر یا یک کارت کمتر از بقیه داشته باشند.

 

بازیکن ممکن اسـت در حالی کـه می گوید «دو آس»؛ کارت‌هاي‌ غیر آس را فریب دهد و اگر هیچ آس نداشته باشد یا اگر بخواهد بر اساس قوانین بازی تقلب بیش از یک کارت را دور بیندازد. سپس بازیکن زیر دو، سه و غیره بازی می کند.

 

بازیکنان وقتی یک یا چند کارت را بـه صورت رو بـه پایین کنار می گذراند در حین فراخوانی رتبه، تعداد کارت‌هاي‌ دور انداخته شده را اعلام میکنند. با بازی کردن کارت هایي کـه در ان رتبه لازم نیست، بازیکنان میتوانند رقیب خودرا فریب دهند ودر مورد عدد دروغ بگویند.

 

هر بازیکنی می تواند برای افشای بازیکن دیگری کـه فکر میکند در برنامه بازی با کارت تقلب می کند، «تقلب» را صدا بزند. اگر ادعا درست باشد، بازیکنی کـه در مورد کارت‌هاي‌ خود دروغ میگوید، انباشته دور ریختنی را برمی‌دارد و ان کارت‌ها را در دستش اضافه میکند. این بازی بـه اتمام میرسد و همه ی بازیکنان هر کارتی را کـه مورد اختلاف اسـت میبینند.

 

تماس گیرنده باید پشته را در دست بگیرد اگر بازیکن در مورد کارت هایي کـه داده درست گفته باشد. وقتی کارت هاي‌ بازیکن تمام می شود، بازی تمام می شود و ان شخص برنده اعلام می شود.

 

انواع بازی

قوانین بازی شامل چند انحراف قابل توجه از هنجار اسـت. بـه طور معمول، از دو عرشه بـه جای یکی استفاده می شود تا خاطرجمعی حاصل شود کـه از هر کارت هشت و چهار جوکر وجوددارد. در نسخه اسپانیایی، رقابتی وجوددارد کـه ببینیم چه کسی می تواند گرانترین کارت ها را بخرد. یک جک بـه نخستین بازیکن در نسخه کانادایی بازی رو بـه بالا داده می شود و پس از ان کارت ها دوباره رو بـه پایین پخش میشوند.

بازی کارتی وریش «Verish» آموزش بازی

سوئد

از ان بـه عنوان بلوف استاپ «ترکیبی از کلمات “بلاف” و “بازی ریختن”» یاد می شود. در ابتدای بازی شش کارت بـه هر بازیکن داده می شود و کارت هاي‌ باقیمانده یک انبوه را تشکیل می‌دهند. بازیکنان محدود بـه بازی در رتبه هاي‌ بالاتر و پیروی از ان هستند، اگر چه آن ها می‌توانند بلوف کنند. این یکی با چند دستورالعمل پیشرفته و توانایی بازیکنان برای بازی چندین کارت بـه صورت مخفیانه و همچنین انداختن کارت ها در دامان خود ارائه می شود.

 

تقلب کردن

هر بازیکن همان تعداد کارت را از یک بسته 52 کارتی دریافت می کند و هر کارت اضافی بـه صورت رو بـه پایین روی میز بازی می شود. در نخستین حرکت، بازیکنی کـه Ace of Hearts را در دست دارد، ان را رو بـه پایین روی سطح بازی میگذارد. بـه دنبال همین، بازیکن سمت چپ پرتاب خودرا بـه عنوان دو قلب و غیره اعلام می کند. هر بازیکنی ممکن اسـت یک کارت برای سکانس بازی کند، اما اگر رقبای انها فکر کنند بازیکن دروغ می گوید، آن ها gemogelt را صدا می کنند!

 

Verish Ne Verish یا اعتماد، اعتماد نکن

36 کارت «دو یا سه بازیکن» یا 52 کارت برای انجام بازی کارت موبایل لازم اسـت. قبل از بازی، یک کارت بـه صورت شانسی کشیده می شود و بـه صورت رو بـه پایین کنار گذاشته می شود. سپس سایر کارت ها بین شرکت کنندگان تحویل داده می شود. اساس بازی شبیه بـه تقلب انجام می شود، با این تفاوت کـه هر بازیکن باید همان رتبه را بخواند و با حرکت بازی در اطراف میز، رتبه تغییر نمیکند.

بازی کارتی وریش «Verish»

نکات و ترفندهایی برای بازی و برنده شدن

در حین بازی با ورق، حریفان خودرا از نزدیک مشاهده کنید تا بـه مزیت برسید. عده اي از نکات مفید برای مشاهده حریفان شامل تماشای دستان آن ها، تماشای چشمان انها و گوش دادن بـه صداهای مشکوک اسـت. تعداد زیادی از متقلبان هنگامی کـه دستگیر می‌شوند حالت تدافعی بـه خود میگیرند و ممکن اسـت در طول بازی بیش از حد تهاجمی شوند.

 

بلوف زدن ماهرانه

برای برنده شدن دریک بازی کارت تقلب، مهم اسـت کـه یاد بگیرید چگونه بلوف کنید. بلوف کردن زمانی اسـت کـه تصمیمی می‌گیرید کـه در واقع بر اساس کارت هایي کـه در دست دارید نیست. شـما می‌توانید با تظاهر بـه داشتن دستی بهتر از انچه کـه دارید، یا با انجام یک حرکت ساختگی کـه رقیب خودرا وادار بـه اشتباه می کند، بلوف بزنید. با بلوف زدن می‌توانید در بازی برتری پیدا کنید و تراشه هاي‌ بیشتری برنده شوید.

 

برنامه عمل مناسب

برای برنده شدن دریک بازی کارت تقلب، باید یک استراتژی داشته باشید. شـما نمیتوانید بـه طور تصادفی بازی کنید زیرا آن گونه در نهایت شکست خواهید خورد. در عوض، باید مطمئن شوید کـه برای هر دست برنامه دارید. هیچ راه درستی برای برنده شدن دریک بازی کارت تقلب وجود ندارد. با این حال، داشتن یک استراتژی می تواند بـه شـما کمک کند بیشتر برنده شوید. مطمئن شوید کـه قوانین بازی تقلب را می‌دانید و این کـه چه کارت هایي بیشتر از بقیه ارزش دارند

بازی کارتی وریش «Verish»

تمرین

اگر میخواهید دریک بازی کارت تقلب برنده شوید، مهم اسـت کـه تمرین کنید. بـه این ترتیب، می‌توانید قوانین بازی Cheat را بهتر درک کنید و بـه درستی از انها پیروی کنید. شـما همچنین باید یک استراتژی برای برنده شدن ایجاد کنید زیرا راه هاي‌ مختلفی برای انجام ان وجوددارد. روش هاي‌ مختلف را امتحان کنید تا زمانی کـه بهترین کار را برای شـما پیدا کنید. و فراموش نکنید کـه در حین بازی از ان لذت ببرید

 

آیا عاشق بازی با ورق هستید؟ اگر چنین اسـت، CardBaazi را دوست خواهید داشت. این برنامه بهترین راه برای بازی کارت و برنده شدن جوایز بزرگ اسـت. فقط همین هم اکنون ان را دانلود کنید و شروع بـه بازی کنید. شـما میتوانید با بازیکنان دیگر بازی کنید یا در چالش ها برای کسب پول بیشتر بـه رقابت بپردازید. واقعاً راهی برای باخت وجود ندارد، بنابر این برنامه CardBaazi را همین حالا دانلود کنید و برای برنده شدن بازی کنید!

 

سوالات متداول بازی تقلب

چند کارت در تقلب پخش می شود؟

 

کارت های تقلب چیست؟

 

ACE در بازی کارت تقلب چیست؟

آس در بازی هاي‌ تقلب هم بالا و هم کم اسـت. با این حال، ارزش کارت ها دراین بازی واقعاً مهم نیست. بازی کارت تقلب اساساً یک بازی ریختن اسـت و هدف اصلی شـما این اسـت کـه تمام کارت هاي‌ خودرا قبل از حریفان خود بریزید.

 

رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟
رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟

رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟   رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود…

غیر معمول ترین کازینوهای جهان
غیر معمول ترین کازینوهای جهان

غیر معمول ترین کازینوهای جهان غیر معمول ترین کازینوهای جهان وقتی بیشتر ما بـه بازدید از یک کازینو فکر می…

کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی
کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی

کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی تکامل بخشی از زندگی…

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو
عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو ،در دهه…

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟
آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟   آیا بازی های کازینوی آنلاین…

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید
اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید   اسلات‌های با مضمون هالووین – با…

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024
پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024   پیش بینی ها و روند ها…

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب
بهترین مکان های قمار عجیب و غریب

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب بهترین مکان هاي‌ قمار عجیب‌وغریب صنعت جهانی قمار بـه طور قابل توجهی در…

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید
چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید   چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید در طول ظهور…

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس
حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس من اغلب از رژه بی پایان خطرها و…

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟
پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ همانگونه کـه صنعت کازینو آنلاین بـه رشد خود ادامه می…

بررسی کازینو La Fiesta
بررسی کازینو La Fiesta

بررسی کازینو La Fiesta بررسی کازینو La Fiesta  ما بـه لطف الگوریتم CasinoRank خود کـه بر اساس تجربه بیش از…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت