نحوه بازی دومینو چگونه می توان دومینو را از فرهنگ اژدهای سرخ بازی کرد!

نحوه بازی دومینو چگونه می توان دومینو را از فرهنگ اژدهای سرخ بازی کرد!

چگونه می توان دومینو را از فرهنگ اژدهای سرخ بازی کرد!

چین دارای تاریخ فرهنگی بسیار غنی اسـت ودر بازی هاي‌ کشورها منعکس شده اسـت. در این جا چگونه می‌توان نحوه بازی دومینو خواهید آموخت .مهم نیست چقدر باهوش هستید ؛ اگر از بازی دومینو استفاده نمی‌کنید ؛ نمیتوانید برآورد قاطعی از قدرت ذهنی خود داشته باشید.

 

این بازی نه تنها قدرت روانی شـما را محاسبه می‌کند بلکه بـه شـما در تقویت قدرت ذهنی نیز کمک می‌کند. اگر فرهنگ چین را دوست دارید و می‌خواهید در مورد بازی هاي‌ محبوب ان اطلاعات کسب کنید ؛ این مقاله از explosiongame.info را در مورد نحوه بازی دومینو بخوانید .

 

نحوه بازی دومینو – همه آنچه باید بدانید

ممکن اسـت شـما از علاقه مندان بـه پوکر باشید و نحوه بازی دومینو را بدانید ؛ اما تعجب کنید کـه منشا این بازی چیست. خوب ؛ برای غنی سازی دانش خود ؛ خوب اسـت بدانید کـه بر اساس یک بازی چینی باستانی اسـت. اگر میخواهید در مورد این بازی مرموز بیاموزید ؛ برای بازی دومینو pai gow این راهنما را دنبال نمایید.

 

کاشی های Pai Gow چیست؟

Pai gow قوی‌ترین بازی هاي‌ قماربازی اسـت. بـه اسانی رولت و باکارات را از قبل تاریخ میدهد. تعداد زیادی از مردم بـه طور مداوم در مورد چگونگی شروع چنین بازی گیج کننده اي تاکنون فکر کرده اند. مطمئناً یادگیری نحوه بازی دومینو یک بازی مشکل ساز اسـت. این ایده معادل پوکر pai gow اسـت ؛ جایی کـه هم بازیکن و هم بانکدار دست بالا و پایین ایجاد می‌کنند و پس از ان ؛ با یک دیگر مقایسه می‌شوند.

 

چیزی کـه باعث دردسر می‌شود این اسـت کـه ترتیب دست ها و کاشی ها عمدتا تصادفی بـه نظر می‌رسند و بـه خاطر سپردن آن ها سخت اسـت. چیزی کـه در مورد بازی دومینو مورد علاقه اسـت این اسـت کـه برای حفظ وجوه بانکی ؛ چیزی نیست کـه بتواند ان را شکست دهد. سرعت درحدود 30 عقربه در ساعت آهسته اسـت و 41 درصد دست ها فشار را ایجاد میکنند. اگر یک بازیکن رنگ پریده هستید ؛ فروشنده و برخی دیگر از بازیکنان را خیره میکنید.

 

در مجموع ؛ صرفنظر از این‌که درباره اصول چیزی میدانید ؛ از امتحان بازی نترسید. همیشه می‌توانید از فروشنده بخواهید دستان خودرا مطابق “راه خانه” تنظیم کند. اکنون کـه بـه این سوال پاسخ داده اید کـه “کاشی کاشی چیست؟” اجازه دهید بـه پیچیدگی هاي‌ ان برسیم

 

قوانین بازی دومینو

دراین قسمت از آموزش بازی دومینو ؛ قوانین بازی در اختیار شـما قرار گرفته اسـت. این بازی با 32 دومینو انجام میشود کـه هر کدام دارای دو ست نقطه هستند. برای بقیه اینبخش ؛ ما بـه مجموعه ها در طراحی “بالا: پایین” اشاره خواهیم کرد. در امتداد این خطوط ؛ 3: 4 بـه معنی 3 نقطه در بالا و 4 نقطه در پایین اسـت. عده اي از دومینوها مانند 3: 6 و 2: 5 فقط یک‌بار خودرا نشان می‌دهند. سایر موارد مانند 6: 6 و 1: 5 دو بار ظاهر میشوند.

 

اگر چه عده اي از نقاط قرمز و برخی دیگر سفید هستند ؛ اما سایه ناچیز اسـت. قوانین اساسی کاشی بازی دومینو عبارتند از:

 

در ابتدای کار ؛ بانکدار 32 دومینو را مخلوط کرده و انها را در 8 دسته 4 تایی مرتب می‌کند.

 

بازیکنان «حداکثر 7 نفر بـه غیر از بانکدار» شرط بندی خودرا انتخاب میکنند.

 

سپس ؛ برای تعیین توزیع 8 پشته کاشی تاس می ریزد – هر بازیکن 1 پشته دریافت می‌کند.

 

شـما باید 4 کاشی خودرا در دو دست سازماندهی کنید. هر دست شامل 2 کاشی اسـت. هر کاشی «یا دومینو» دارای مقدار وابسته بـه دو مجموعه نقطه اسـت.

نحوه بازی دومینو

اگر هردو دست شـما بـه دست بانکدار ضربه بزنند ؛ برنده میشوید و شرط شـما حتی نقدی پرداخت میشود.

 

اگر هردو دست شـما در برابر دستان بانکدار بازنده باشد ؛ شرط خودرا از دست می‌دهید.

 

اگر یک دست را ببرید در حالی کـه دست دیگر شـما بازنده اسـت ؛ فشار می آورید و شرط شـما بـه شـما بازگردانده میشود.

 

درصورت برنده شدن دو دست ؛ بانکدار 5 درصد از سود شـما را بـه عنوان کمیسیون گرد آوری می‌کند. این یکی از دلایلی اسـت کـه بـه عنوان بانکدار عمل میکند. بنابر این شانس بازی دومینو و پرداخت بازی دومینو چقدر اسـت؟ با ما بمان.

 

شانس بازی دومینو Tiles

در شرایطی کـه شـما بـه صورت خانگی بازی می‌کنید ؛ لبه خانه بـه عنوان بازیکن تقریبا 2.37 اسـت ؛ اما این رقم با توجه بـه دقیقاً از روشی کـه باشگاه شـما برای انجام بازی استفاده میکند ؛ کمی تغییر میکند. یک استراتژی کاملاً ایده آل می‌تواند 1.60 pa خانه کاشی را برای باشگاه بـه ارمغان بیاورد. بـه عنوان بانکدار ؛ هنگام استفاده از سیستم راه خانه ؛ کـه طبق معمولً مورد نیاز اسـت ؛ حاشیه خانه حدود 0.46 اسـت.

 

اگر بـه شـما اجازه داده می‌شود از هر روشی کـه دوست دارید بـه عنوان بانکدار استفاده کنید ؛ در ان زمان ممکن اسـت کـه این لبه را بـه طور کلی خرد کنید. بـه طور کلی ؛ یک سیستم ایده آل حتی پس از 5 درصد کارمزد ؛ یک امتیاز کوچک برای یک بانکدار ایجاد میکند!

 

علاوه بر این جالب اسـت کـه توجه داشته باشید کـه pai gow سطح فوق العاده اي از فشارها را برجسته می‌کند. بسته بـه سیستم هاي‌ خاصی کـه توسط بانکدار و بازیکن استفاده می‌شود ؛ سطح فشارها طبق معمولً از 40.5 to بـه 41.5 go میرسد.

نحوه بازی دومینو _ چگونه می توان دومینو را از فرهنگ اژدهای سرخ بازی کرد!

رتبه بندی دست بازی دومینو

بـه نظر میرسد رتبه بندی دست کاشی هاي‌ Pai gow برای نوپا پیچیده اسـت. این دو دستورالعمل کلی راهنمای ما را در مورد نحوه بازی کاشی هاي‌ pai gow بـه یاد بیاورید تا انها را آسان تر بیاموزید:

 

مقادیر دست با افزودن نقاط روی دومینو و رها کردن مکان دهها تعیین میشود. بـه عنوان مثال ؛ دستی شامل 3: 4 و 4: 5 بـه عنوان “6” امتیاز میگیرد. در این جا ریاضی اسـت: معادل 3: 4 معادل 7 و 4: 5 معادل 9. 7 بعلاوه 9 معادل 16. رقم مکان دهها را رها کنید و با 6 باقی می‌ماند.

 

یک ایده آل ترین دست اسـت «با چند استثنا کـه در زیر توضیح داده شده اسـت».

 

ان قسمت ساده اسـت. حالا اجازه دهید وارد Days، Teens، Gongs، and Wongs شویم.

کاشی 1: 1 یک روز نامیده می‌شود.
کاشی 6: 6 نوجوان نامیده میشود.
اگر هردو رابا شماره هشت «بـه عنوان مثال 2: 6 ؛ 3: 5 ؛ 4: 4 و غیره» جفت کنید ؛ مقدار بـه دست آمده 10 اسـت ؛ نه صفر. این دست بـه عنوان یک گونگ شناخته میشود و از یک درجه بالاتر اسـت.
اگر هردو رابا یک شماره «بـه عنوان مثال 3: 6 ؛ 4: 5 و غیره» جفت کنید ؛ مقدار بـه دست آمده یازده اسـت ؛ نه یک. دست بـه عنوان وونگ شناخته می‌شود. همچنین از 9 برتر اسـت.

نحوه بازی دومینو

کاشی 1: 2 و کاشی 2: 4 هردو بـه عنوان کاشی Gee Joon شناخته میشوند. آن ها می‌توانند مقدار 3 یا 6 را نشان دهند ؛ بـه شرطی کـه بهترین نمره را بـه دست آورد. بـه عنوان مثال ؛ فرض کنید کـه یک کاشی 1: 2 همراه با کاشی 4: 5 دارید. بـه طور معمول ؛ با کاشی 1: 2 کـه نشان دهنده 3 اسـت ؛ عقربه بـه عنوان 2 «3 بـه علاوه 9 معادل 12 ؛ رقم مکان دهها را رها کنید» نمره گذاری میشود. بـه هرحال ؛ زیرا 1: 2 یک جی جون اسـت ؛ می‌تواند 6 را نشان دهد و بـه دست نمره 5 می‌دهد «6 بعلاوه 9 معادل 15 ؛ دهها را رها کنید».

 

حالا بیایید بـه مقادیر جفت راهنمای ما برای بازی دومینو pai gow بپردازیم:

در بین 32 بازی دومینو 16جفت بالفعل وجوددارد «بـه عنوان مثال ؛ دستی شامل کاشی 2: 3 و کاشی 1: 4». یک جفت بـه طور مداوم یک دست غیر جفت را می‌زند و توجه کمی بـه نقاط دارد. رتبه بندی جفت ها بـه شرح زیر اسـت ؛ از بالاترین نمره تا پایین ترین نمره:

نحوه بازی دومینو

شماره 1 – 1: 2 و 2: 4
شماره 2 – 6: 6 و 6: 6
شماره 3 – 1: 1 و 1: 1
شماره 4 – 4: 4 و 4: 4
شماره 5 – 1: 3 و 1: 3
شماره 6 – 5: 5 و 5: 5
#7 – 2: 2 و 2: 2 «عمودی»
#8 – 2: 2 و 2: 2 «مسطح»
شماره 9 – 5: 6 و 5: 6
شماره 10 – 4: 6 و 4: 6
شماره 11 – 1: 6 و 1: 6
شماره 12 – 1: 5 و 1: 5
شماره 13 – 4: 5 و 3: 6
شماره 14 – 2: 6 و 3: 5
شماره 15 – 3: 4 و 2: 5
شماره 16 – 2: 5 و 1: 4
متأسفانه ؛ هیچ چارچوب ساده اي برای حفظ رتبه بندی دست بازی دومینو وجود ندارد.

 

شرایط بازی دومینو

برای انجام حرفه اي این بازی ؛ باید شرایط ان را بیاموزید. دراین قسمت شرایط بازی دومینو توضیح داده شده اسـت.

 

1Bo

اصطلاح جمعی برای جفت رتبه بندی همسان در دور کاشی هاي‌ Pai Gow.

 

2 گونگ

دستهایی کـه بیش از نه امتیاز دارند. انها از یک کاشی هشت نقطه اي و یک کاشی دو یا 12 نقطه اي تشکیل شده اند و ده امتیاز ارزش دارند.

 

3 و

دستهایی با ارزش بالاتر از گونگ این جفت ها در بیشتر قسمت ها شامل کاشی نه نقطه اي و یا کاشی دو یا 12 نقطه اي اسـت. وانگ ها در بیشتر موارد 11 امتیاز ارزش دارند.

 

4 چوب چوبی

پشته شروع کاشی برای یک بازی. این بـه طور معمول طوری تنظیم شده اسـت کـه هشت پشته از هر چهار کاشی وجوددارد.

 

5 گی جون

کاشی هاي‌ 1-2 «یک پیپ قرمز و دو پیپ سفید» و 2-4 «دو پیپ سفید و چهار پیپ قرمز» دریک مجموعه ؛ کـه بـه عنوان کارت هاي‌ وحشی درنظر گرفته می‌شوند و ممکن اسـت بـه عنوان 3 یا 6 طبقه بندی شوند. کـه نمره بالاتری خواهد داد

 

معامله در بازی دومینو

هر گونه آموزش بازی دومینو بدون بخشی در مورد سیستم معامله این بازی ناقص اسـت. ویژگی قابل توجه Pai Gow Tiles این اسـت کـه بازیکن/فروشنده پس از هر بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت بین بازیکنان و سرپرست خانه چرخانده میشود. بـه این معنا کـه،هر بازیکن این شانس را دارد کـه با بازیکنان دیگر بازی کند. بازیکن/فروشنده می‌تواند برنده شود ؛ ببازد یا بر روی هر یک از شرط بندی هاي‌ بازیکنان فشار بیاورد.

 

بازیکن/فروشنده نمیتواند بیشتر از شرط بندی خود برنده یا باخت.

 

بازیکن/فروشنده ممکن اسـت معامله را بـه بازیکن زیر منتقل کند ؛ در صورتی کـه مایل نیست بازیکن/فروشنده باشد.

 

پس از تعیین شرط بندی ؛ بازیکن/فروشنده سه «3» تاس می اندازد ؛ کـه تعیین میکند کدام بازیکن نخستین دسته دومینو را دریافت کند. بازیکنان دومینو هاي‌ خودرا رتبه بندی می‌کنند و دو ترکیب را درکنار یک دیگر مقابل شرط بندی خود قرار می‌دهند.

 

بازیکن/فروشنده ابتدا دست خودرا نشان می‌دهد و سرپرست خانه در ان زمان دست بازیکنان را باز می‌کند تا بازندگان و برندگان را مشخص کند. مبالغ از دست رفته توسط بازیکنان در مرکز میز توسط سرپرست خانه گرد آوری میشود. شرط برنده با پول بازیکن/فروشنده پرداخت می‌شود.

 

خانه خانه بازی دومینو

اگر میخواهید بانکدار این بازی باشید ؛ باید از یک سیستم از پیش تعیین شده کـه بـه عنوان راه خانه شناخته می‌شود پیروی کنید. نمایشنامه pai gow tile house house میگوید:

 

با ارزش ترین دست بالا یک جفت اسـت.

 

اگر کاشی سوم دارای 6 نقطه و کاشی چهارم دارای 4 ؛ 5 یا 6 نقطه باشد ؛ جفت عالی را تقسیم کنید «Gee Joon».

 

اگر دست دارای نوجوان ؛ دی اسـت ؛ کاشی هاي‌ 7 نقطه را تقسیم کنید و دستکم بعد از تقسیم ارزش 7 یا بیشتر داشته باشد.

 

کاشی هاي‌ 8 نقطه را در صورتی تقسیم کنید کـه دست پایین پس از تقسیم دارای مقدار 7 یا بیشتر باشد.

 

کاشی هاي‌ 9 نقطه را در صورتی تقسیم کنید کـه دستکم بعد از تقسیم دارای مقدار 9 یا بیشتر باشد.

 

کاشی هاي‌ Teen یا Dey را در صورتی تقسیم کنید کـه قسمت پایینی بعد از تقسیم دارای مقدار 6 یا بیشتر باشد یا با کاشی هاي‌ حاوی 9 یا 11 نقطه باشد.

 

هرگز جفت ها رابا کاشی هایي کـه دارای 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 10 یا 11 نقطه هستند تقسیم نکنید.

 

جدول پرداخت پاداش

مانند سایر بازی هاي‌ کازینو ؛ بازی دومینو نیز دارای سیستم پرداخت اسـت. دراین قسمت راهنمای ما در مورد نحوه بازی دومینو ؛ بـه شـما پرداخت بازی دومینو ارائه می‌شود.

 

ترکیب برنده پرداخت

GEE JOON PAIR + TEEN PAIR 200 – 1
GEE JOON PAIR + DAY PAIR 100 – 1
TEEN PAIR + DAY PAIR 50 – 1
اردک خوش شانس «پایین ترین 1-2 ممکن» 20 – 1
دو جفت 10 – 1
GEE JOON ؛ TEEN یا DAY PAIR 4 – 1
بـه هرحال یا هر جفت 2 – 1

 

نحوه بازی دومینو

وقتی میخواهید بازی دومینو بازی کنید ؛ باید بـه شرح زیر عمل کنید:

 

بازیکن مقابل خانه بازی میکند.

 

این بازی با 32 کاشی تایید شده «دومینو» ؛ سه تاس و یک تکان دهنده انجام میشود.

 

بـه هر شخص و ترکیب خاصی از کاشی ها رتبه داده میشود. عده اي از آن ها قرمز رنگ هستند ؛ اما این بر نمره یا رتبه یک کاشی یا جفت تأثیر نمی‌گذارد.

 

رتبه برتر بـه عنوان جفت عالی شناخته می‌شود و شامل [2-1] و [4-2] اسـت. این کاشی هاي‌ وحشی هستند و می‌توانند بـه عنوان 3 یا 6 مورد استفاده قرار گیرند.

 

ردیف بعدی عقربه ها Pairs نام دارد و طبق رتبه بندی شده در قسمت رتبه بندی دست مرتب شده اسـت.

 

ردیف بعدی دست ها Wongs نامیده می‌شود و شامل 9 اسـت کـه با یک دو یا شش شش تطبیق داده میشود.

 

ردیف بعدی دست ها گونگ «Gongs» نامیده می‌شود و شامل هشت شماره اسـت کـه با یک دو یا یک شش تایی جفت شده اسـت.

نحوه بازی دومینو

اگر بازیکن یا فروشنده نتواند هیچ یک از ترکیبات خاصی از کاشی ها را بدست آورد ؛ در ان نقطه تعداد امتیازات روی دو کاشی «دومینو» کـه دست را تشکیل می‌دهند ؛ اضافه میشود تا یک مجموعه را تشکیل دهد. این مقدار باید یک رقم منفرد «0 تا 9» باشد. اگر این مبلغ از 9 فراتر رود «زیرا نه بالاترین مقدار قابل تصور اسـت» در ان نقطه ده از این رقم کسر می‌شود تا ارزش دست را تشکیل دهد. بـه عنوان مثال ؛ 6 و 5 = 11 ؛ 10 = 1 را بردارید.

 

قبل از شروع بازی ؛ همه ی بازیکنان شرط اولیه را می گذارند. فروشنده کاشی ها را رو بـه پایین تکان میدهد ؛ آن ها را در دسته هاي‌ چهار تایی قرار می‌دهد ؛ سپس تاس ها را تکه تکه می‌کند تا بفهمد کدام بازیکن نخستین دسته کاشی را دریافت می‌کند. بازیکنان ممکن اسـت بیش از یک موقعیت شرط بندی بازی کنند.

نحوه بازی دومینو

بـه فروشنده و بازیکنان هر کدام 4 کاشی تقسیم میشود و باید هر کدام دو دست از دو کاشی تشکیل دهند. یک دست بالا و پایین در نقطه اي کـه همه ی دست ها تنظیم شده اند ؛ فروشنده کاشی هاي‌ خودرا نشان می‌دهد و باید دستان خودرا بـه صورت مجموعه اي بـه نام “راه خانه” تشکیل دهد ؛ قبل از این‌که دو دست خودرا بـه نوبه خود با دو دست هر بازیکن حریف مقایسه کند.

 

برای پیروزی بازیکنان ؛ هردو دست آن ها باید بیشتر از دست فروشندگان باشد. اگر دست High بازیکن ؛ معادل High فروشنده را ببرد ؛ با این حال ؛ دست Low انها دست Low فروشنده را نمیزند ؛ «برای مثال یکی برنده و دیگری باخت» شرط بازیکن در حالت استند اسـت «تساوی/فشار» ؛ و برگشت داده میشود بـه انها.

 

اگر یک مسابقه دقیق بین High Hand بازیکن و High Hand فروشنده وجود داشته باشد ؛ دست در ان نقطه توسط دومینو با رتبه بالاتر در هر دست تعیین میشود. اگر هنوز یک مسابقه دقیق وجود داشته باشد ؛ فروشنده برنده دست بالا می‌شود. بـه همین ترتیب ؛ اگر تطبیقی ​​دقیق بین Low Hand بازیکن و Low Hand فروشنده وجود داشته باشد ؛ سپس دست توسط دومینو با رتبه بالاتر در هر دست تعیین میشود.

 

اگر هنوز یک مسابقه دقیق وجود داشته باشد ؛ فروشنده برنده دستکم می‌شود. اگر هردو بازی High Hand و Low Hand انها بـه نمایندگی ببازند ؛ شرط انها بـه House از دست میرود. شرط برنده 19:20 شانس و House Edge 2.39 اسـت.

 

بازی آنلاین بازی دومینو

خوشبختانه ؛ برای انجام این بازی دیگر نیازی بـه رفتن بـه باشگاه قمار ندارید ؛ زیرا چندین باشگاه آنلاین بازی دومینو را در وب ارائه میدهند ؛ و هر گونه راهنمای بازی دومینو pai gow این را تأیید میکند. شاید نکته اصلی کـه هنگام بازی آنلاین دومینو باید مورد توجه قرار گیرد انتخاب خود باشگاه آنلاین اسـت.

 

بـه مشوق هایي کـه توسط این باشگاه هاي‌ آنلاین داده میشود نگاه کنید زیرا این می‌تواند بر لذت شـما از بازی بیفزاید و میزان سرمایه شـما را افزایش دهد. همان طور کـه در بالا گفته شد ؛ چندین روش وجوددارد کـه میتوانید کاشی هاي‌ خودرا در بازی دومینو مرتب کنید. هر ترکیبی رتبه بندی خودرا دارد ؛ بنابر این مطمئن باشید کـه قبل از شروع بازی ؛ رتبه بندی هایي را کـه در آموزش توضیح داده شده اسـت ؛ تسلط یافته اید. سعی کنید اگر بانکدار یا فروشنده درصورت شکست ضرر پنج درصدی از شرط بندی خودرا دریافت کنید ؛ شوکه نشوید.

 

هدف، واقعگرایانه

هر بازیکن و بانک «یا خانه» باید دو دست جداگانه با چهار کاشی خود بـه نام Low Hand و High Hand بسازند. سپس دست بازیکن و بانک باهم مقایسه می‌شوند تا مشخص شود چه کسی برنده اسـت. فروشنده باید بین گزینه هاي‌ محدود در مورد نحوه تنظیم دستان بانک انتخاب کند زیرا بـه مجموعه اي از قوانین مشهور بـه The Pai Gow House Way پایبند اسـت. بازیکنان جدیدی کـه از نحوه چیدمان کاشی هاي‌ خود مطمئن نیستند ؛ می‌توانند از فروشنده تقاضای کنند کـه کاشی ها خانه راه را برای آن ها تعیین کنند.

 

ماشین حساب بازی دومینو Tiles

اگر میخواهید دومینو pai gow را بـه صورت حرفه اي بازی کنید ؛ میتوانید از خودرو حساب بازی دومینو استفاده کنید. این ارزش مورد انتظار و/یا استراتژی برای هر دستی رابا بارهای دیگر برجسته از جمله تأثیر کاشی ها کـه توسط سایر بازیکنان یا حریف شـما شناخته میشود ؛ برای شـما فاش میکند.

 

برترین کازینوها برای بازی دومینو

کازینوهای زیر بـه شـما این امکان را میدهند کـه کاشی هاي‌ pai gow بپردازید:

نحوه بازی دومینو _ چگونه می توان دومینو را از فرهنگ اژدهای سرخ بازی کرد!

Hippodrome Casino:

میتوانید Pai Gow را هم در کازینو آنلاین و هم در زمین کشف کنید.

 

32Red Casino:

32Red دارای دامنه وسیعی از بازی هاي‌ کازینو آنلاین برای مرور اسـت. بـه همین دلیل برای انها خوب و خوب بـه نظر می‌رسید کـه بـه بازیکنان فرصت بازی در دومینو را بدهند.

 

Intercasino:

InterCasino تمام بازی هاي‌ Microgaming را ارائه می‌دهد کـه شامل عناوینی مانند بازی دومینو ؛ Sic Bo و بازی هاي‌ استثنایی دیگر اسـت.

 

Ladbrokes Casino:

این کازینو طیف وسیعی از بازی ها را پوشش می‌دهد کـه یکی از انها بازی دومینو اسـت. اگر ممکن اسـت مجموعه اي وسیع از بازی هاي‌ جالب را بخواهید ؛ آن ها یک باشگاه قمار باورنکردنی هستند تا آنچه را کـه به‌ دنبال ان هستید کشف کنند.

 

آداب معاشرت کاشی پیو

برای درنظر گرفتن بازیکن حرفه اي دومینو ؛ باید بـه آداب بازی دومینو احترام بگذارید. اگر بازیکنی بخواهد بانک بازی کند ؛ بازیکنان زیادی تصمیم بـه نشستن خواهند گرفت ؛ برخی معتقدند اینکار بـه دلایل خرافی انجام میشود.

 

علاوه بر این ؛ بازیکنان می‌توانند بانکداری را رها کنند حتی اگر نوبت آن ها باشد. این‌که آیا در چنین مواردی سهام گذاشته اید یا نه ؛ انتخاب با بانک بـه عهده شـما اسـت ؛ اما اگر عده اي از بازیکنان متعصب شرط بندی خودرا کنار بگذارند ؛ نباید ان را شخصی بدانید.

 

مهمتر از همه ی ؛ نسبت بـه سایر بازیکنان و فروشنده احترام قائل شوید ودر طول بازی بـه دست یا دست بازیکنان دیگر اظهار نظر نکنید. بازی دومینو بـه سرعت مانند سایر بازی هاي‌ رومیزی مانند بلک جک یا رولت حرکت نمی‌کند و صبور بودن و درک تجربه شـما را بـه میزان قابل توجهی التیام می بخشد ؛ بـه خصوص اگر فقط در جلسه اي برای یادگیری نحوه بازی دومینو شرکت کنید.

 

استراتژی های کاشی کا گاو

چند استراتژی وجوددارد کـه بـه شـما کمک می‌کند بازی دومینو را بهتر بازی کنید. این استراتژی ها بـه شرح زیر اسـت:

 

1» اگر یک جفت دارید ؛ ان را بازی کنید. دو کاشی دیگر را کنار هم قرار دهید.

 

2» 2 یا 12 رابا 7 ؛ 8 یا 9 «بـه ترتیب» بازی کنید.

 

3» اگر دو کاشی بـه مقدار 9 دارید ؛ آن ها را پخش کنید. دو کاشی دیگر را کنار هم قرار دهید.

 

4» بزرگ ترین کاشی رابا کوچک‌ ترین کاشی پخش کنید. دو کاشی دیگر را کنار هم قرار دهید.

 

5» جفت ها را تقسیم کنید تا 8/9 یا بیشتر شود ؛ اما هرگز جفت هاي‌ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 10 یا 11 را تقسیم نکنید.

 

6» دست ها را متعادل کنید تا مجموعهای 5/9 یا بالاتر را ایجاد کنید ؛ در صورتی کـه نمیتوانید حداقل 5 و 9 را بدست آورید ؛ دست پایین را در اولویت قرار دهید «بـه عنوان مثال ؛ بـه جای 5/9 و 5/9 بازی کنید ؛ در عین حال 5/ 8 بـه جای 4/9».

 

7» اگر بهترین دستکم شـما 3 یا پایین تر اسـت ؛ ان را توبه کنید تا با دست بالا 7 یا بهتر بازی کنید.

 

نکات کاشی کا گاو

درحدود 80 time مواقع ؛ باید با استفاده از سیستم همراه ؛ دست خودرا بازی کنید:

 

بـه دنبال جفت ها باشید و بـه دنبال جفت هاي‌ بی همتا «بـه عنوان مثال مصالح یکسان ؛ اما آرایش متفاوت پیپ ها» باشید کـه مشاهده آن ها دشوارتر اسـت.

 

[6-6] یا [1-1] رابا هر کاشی کـه بـه 7 ؛ 8 یا 9 اضافه شود بازی کنید.
دو کوچک‌ترین کاشی را کـه مجموع آن ها 7 ؛ 8 یا 9 اسـت پخش کنید.

 

هر دست را می‌توان بـه سه روش منحصر بـه فرد بازی کرد ؛ بنابر این احتیاط کنید. دستیابی بـه یک دست بلند عالی میتواند باعث ایجاد یک دست بسیار ضعیف ودر نتیجه یک کراوات شود. با این حال ؛ یک دست بالا و پایین متعادل تر میتواند یک برد را بـه ارمغان بیاورد.

 

برای مثال ؛ فرض کنید با شـما [5-6] ؛ [3-2] ؛ [6-4] و [4-3] برخورد شده اسـت. این را می‌توان بـه صورت زیر بازی کرد:

A. [5-6] و [6-4] = یک

[4-3] و [3-2] = دو

ب. [5-6] و [3-2] = شش

[6-4] و [4-3] = هفت

C. [5-6] و [4-3] = هشت

[6-4] و [3-2] = پنج

 

بدیهی اسـت کـه انتخاب «A» بدترین دست اسـت. با این حال ؛ «B» بهتر از «C» متعادل اسـت ؛ اگر چه دستکم ضعیف تری دارد.

 

راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor
راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor راهنمای نهایی شرط بندی در Arena of Valor «AOV» با پایگاه جهانی بازیکنان، ...
آموزش Limbo را بازی کنیم؟
آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ آموزش Limbo را بازی کنیم؟ هنگامی کـه بیشتر مردم اصطلاح برزخ را می‌شنوند، ابتدا درباره انچه ...
4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین
4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین 4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین 4 مورد از خطا پشتیبان کازینو آنلاین کازینوها دنیایی برای خودشان هستند. هرروز، هیجان ...
هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین
هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین هوش مصنوعی و نقش آن در کازینوهای آنلاین هوش مصنوعی و نقش ان در کازینوهای آنلاین ؛ هوش مصنوعی مجموعه اي ...
شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022
شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022 شرط بندی روی Apex Legends در سال 2022 Apex Legendsبا انتشار اخباری مبنی بر این‌که Apex Legends پشتیبانی بین پلتفرمی را ...
قمار ضد اجتماعی 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار
قمار ضد اجتماعی 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار 4 دلیل قانع کننده برای ضد اجتماعی بودن در قمار قمار ضد اجتماعی قمار یک فعالیت ذاتی اجتماعی اسـت. تعداد زیادی ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی