بازی انفجار

نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار

بازی شک دارم I Doubt It چگونه انجام دهم ؟

بازی شک دارم I Doubt It چگونه انجام دهم ؟

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It » را انجام دهم

I Doubt It یک بازی سرگرم کننده و هیجان انگیز برای تمام سنین اسـت. این بازی با نام‌هاي‌ مختلف و گاهی رنگارنگ‌تر نیز شناخته میشود.من شک دارم 3 تا 11 بازیکن می‌توانند بازی کنند. برای حداکثر 5 بازیکن طبق معمولً با یک عرشه استاندارد 52 کارتی و برای 6 تا 11 بازیکن بازی با دو عرشه انجام می شود. ترجیح داده می شود، اما نه کاملاً ضروری، کـه هردو عرشه دارای طراحی پشتی یکسان باشند.

 

فروشنده اول را میتوان بـه هر شکلی تعیین کرد، با برش برای کارت هاي‌ بالا یک روش معمول اسـت. پس از مشخص شدن، فروشنده شروع بـه توزیع کارت‌ها، یکی یکی، رو بـه پایین می کند.

 

از نخستین بازیکن در سمت چپ شروع می کند ودر جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز ادامه می دهد. او بـه این روش، دور و اطراف میز، تا زمانی کـه کل عرشه از بین برود، ادامه می دهد. از آنجایی کـه عرشه ممکن اسـت بـه طور مساوی بر تعداد بازیکنان بازی تقسیم نشود، عده اي از بازیکنان ممکن اسـت یک کارت اضافی دریافت کنند.

 

بازی بلوف احتمالی در I Doubt It

بازیکنی درمن شک دارم ممکن اسـت اعلام کند کـه در حال بازی “سه 5” اسـت، اما در تلاش برای خالی کردن سریع تر دستش، یکی از پنج هاي‌ اعلام شده ممکن اسـت در واقع یک 9 باشد.

 

پس از معامله، بازیکنان کارت هاي‌ خودرا برمی دارند و بررسی می کنند. هدف این بازی این اسـت کـه نخستین کسانی باشند کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شوند. اینکار با پخش تعداد کارت هاي‌ مختلف در مرکز جدول بـه صورت رو بـه پایین در نوبت بازیکن بـه شرح زیر انجام می شود. بازیکن سمت چپ بلافاصله فروشنده ابتدا بازی می کند. او یک یا چند کارت را بـه صورت رو بـه پایین تا مرکز میز بازی می کند.

 

یک بازیکن ممکن اسـت پاس ندهد، اما همیشه باید حداقل یک کارت در نوبت خود بازی کند. او اعلام می کند کـه چند کارت از این قبیل بازی می کند و رتبه انها را نشان می دهد کـه برای نخستین بازی باید Aces باشد.

 

اگر چه بازیکن باید تعداد واقعی کارت‌هایي را کـه روی میز بازی می کند، اعلام کند، اما کارت‌هایي کـه روی میز بازی میکنند ممکن اسـت واقعاً رتبه اعلام‌شده باشند یا نباشند «یعنی در نخستین بازی، Aces».

 

پس از بازی او با ورق هاي‌ روی میز،”من شک دارم” ؛ کـه نشان می دهد او شک دارد کـه بازیکن در مورد کارت هایي کـه واقعا بازی کرده اسـت صادق باشد «پایین را ببینید».

 

اگر هیچ بازیکنی تصمیم نگیرد کـه این بازیکن را کـه در واقع ACE بازی کرده اسـت بـه چالش بکشد، بازیکن بعدی بـه نوبه خود تعدادی کارت می گذارد و تعداد و رتبه را اعلام می کند کـه اکنون سلطان هستند.

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It »

اینکار در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه مییابد و هر بازیکن بعدی باید یک یا چند کارت از پایین ترین رتبه بعدی را بازی کند. قبل از رسیدن بـه نوبت، هر بازیکن باید چند لحظه صبر کند تا مطمئن شود هیچ بازیکن دیگری نمیخواهد در بازی قبلی شک کند.

 

هنگامی کـه یک بازیکن دوز بازی می کند، بازیکن زیر دوباره چرخه را شروع می کند و دوباره با آس شروع می کند. بنابر این ترتیب بازی ها بـه این صورت خواهد بود: آس، شاه، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2 و سپس دوباره در آس شروع می شود.

 

پس از چرخش هر بازیکن، اگر بازیکن دیگری معتقد باشد کـه بازیکن ممکن اسـت در مورد کارت‌هایي کـه واقعاً تا مرکز جدول بازی کرده بلوف بزند، می تواند با صدا زدن “من شک دارم” وی را بـه چالش بکشد . وقتی این اتفاق می‌افتد، بازیکنی کـه برای نخستین بار «من شک دارم» را صدا می زند، گروهی از کارت‌هاي‌ بازی‌شده را آشکار می کند. اگر این کارت‌ها در واقع تمام رتبه مورد نیاز اعلام شده را داشته باشند.

 

بازیکنی کـه “من شک دارم” را صدا زده اسـت.باید نه تنها این کارت ها بلکه هر کارت دیگری را کـه قبلا بازی کرده‌اید کـه روی میز اسـت بردارید. با این حال، اگر بازیکن در حال بلوف زدن بود، و هر کارتی با رتبه دیگری غیر از رتبه اعلام شده پیدا شد، بازیکنی کـه کارت ها را بازی کرده اسـت باید این کارت ها و همچنین هر کارت دیگری کـه قبلاً بازی شده روی میز باشد را در دست خود بگیرد.

 

بـه غیر از کارت یا کارت‌هایي کـه بـه چالش کشیده میشوند، دیگر کارت‌هایي کـه در دست این بازیکن گرفته می شود، لازم نیست برای مشاهده سایر بازیکنان در دسترس دید قرار گیرد.

 

به چالش کشیدن یک نمایشنامه در من شک دارم

اگر کسی بازیکنی را بـه چالش بکشد، و انها صادقانه کارت هایي را کـه اعلام کرده بودند بازی می‌کردند، بازیکن چالش برانگیز باید بـه جای ان؛ تمام کارت هایي را کـه در حال حاضر روی میز اسـت، بردارد.

 

اگر بیش از یک بازیکن بـه طور هم زمان “من شک دارم” را صدا بزنند ؛ بازیکنی کـه نزدیک‌ترین بازیکن اسـت، در چرخش بـه دلال‌هاي‌ فعلی سمت چپ، شک یا حریف درنظر گرفته میشود.

 

یک بازیکن باید حداقل یک کارت در نوبت خود بازی کند و باید عدد اي کـه بازی می کند را اعلام کند. نخستین بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا تا مرکز جدول بازی کند برنده اعلام می شود.

 

سایر بازیکنان حق دارند این آخرین بازی را بـه چالش بکشند «و طبق معمولً انجام می‌دهند» و اگر کارت«هاي‌» بازی شده آن طور کـه درج شده نیست، بازیکن باید این کارت ها و کارت هاي‌ روی میز را دوباره در دست خود بگیرد و بازی ادامه دارد. هر عقربه یک بازی کامل اسـت و پس از هر بازی، معامله از بازیکنی بـه بازیکن دیگر در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز میچرخد.

 

تغییرات

سه بسته کارت دراین نسخه از I Doubt It استفاده شده استسه بسته کارت: این نسخه مشابه بازی استاندارد بازی می شود. با این حال، یک بازیکن در نوبت خود می تواند هر رتبه بندی کارت «مانند 9» را انتخاب کند. با این حال، هر بازیکن باید دقیقاً سه کارت رو بـه پایین تا مرکز بازی کند. هیچ ترتیب خاصی وجود ندارد، بنابر این یک بازیکن در نوبت خود می تواند اعلام کند کـه سه کارت از هر رتبه اي را بازی می کند. از همه ی جهات دیگر، بازی همانند بازی اصلی کـه در بالا توضیح داده شد، انجام می شود.

 

جوکرها:

این بازی دقیقاً مانند بازی اصلی انجام می شود، با این حال دو جوکر «با طراحی پشتی مشابه بقیه عرشه» بـه عرشه اضافه می شود. این ویژگی می تواند کمی هیجان بیشتری بـه بازی اضافه کند. جوکرها هرگز نمیتوانند بـه عنوان رتبه کارتی کـه در نوبت بازیکن بازی می شود، اعلام شوند، بنابر این بازیکنی کـه یکی از این جوکرها یا هر دوی آن ها را در اختیار دارد باید از طریق بلوف زدن دست خودرا از شر این کارت ها خلاص کند.

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It » را انجام دهم

تقلب :

دراین بازی هر بازیکن در نوبت خود دقیقا یک کارت بازی می کند. برای شروع، نخستین بازیکنی کـه بازی میکند «در نمایندگی‌هاي‌ سمت چپ» هر رتبه کارتی را کـه انتخاب می کند فراخوانی می کند و سپس یک کارت را رو بـه پایین تا مرکز میز بازی می کند. سپس هر بازیکن بعدی باید بالاترین رتبه بعدی و غیره را اعلام کند.

 

ترتیب رتبه ها برای این منظور بـه شرح زیر اسـت: آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10؛ جک، ملکه، کینگ. پس از بازی King، بازیکن بعدی دوباره با آس شروع می شود. مانند سایر بازی هاي‌ این نوع، نخستین بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا بازی می کند برنده اسـت. سایر بازیکنان، مطمئناً در آخرین بازی شک خواهند کرد، و اگر کارت رتبه لازم را نداشته باشد، بازیکن باید این کارت ها و همچنین سایر کارت هاي‌ روی میز را در دست بگیرد.

 

Treasure

: Treasure گونه اي از همان مفهومی اسـت کـه در I Doubt It معرفی شده اسـت کـه بـه طور خاص برای دو بازیکن طراحی شده اسـت. از آنجایی کـه این نسخه برای پخش خوب نیاز بـه یک حافظه خوب نیز دارد، این نسخه گاهی اوقات می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

 

این نوع با یک عرشه استاندارد بازی می شود کـه در مجموع از 20 کارت کوچک شده اسـت. بنابر این، تمام کارت هاي‌ پایین تر از رتبه 10 از یک عرشه استاندارد حذف می شوند و یک عرشه متشکل از همه ی کارت هاي‌ فرقه 10؛ جک، ملکه، کینگ و آس باقی میماند. رتبه کارت ها برای تعیین ترتیب بازی بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»؛ آس، شاه، ملکه، جک، 10.

 

بازی کارت گنجتعیین نخستین فروشنده را میتوان با استفاده از روش هاي‌ مختلفی انجام داد، با قرعه کشی برای کارت هاي‌ بالا رایج اسـت. هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص شد، ان بازیکن بـه طور کامل عرشه را بـه هم می زند و دو کارت از بالای عرشه بـه صورت رو بـه پایین پخش می شود کـه هویت آن ها برای هردو بازیکن ناشناخته اسـت.

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It »

این دو کارت برای مدت زمان بازی کنار گذاشته می شوند و بـه آن ها کارت گنج می‌گویند. پس از حذف این دو کارت، فروشنده 18 کارت باقیمانده را پخش می کند، بـه طوری کـه هر بازیکن 9 کارت رو بـه پایین دریافت می کند.

 

بازی کردن تعدادی کارت از بالاترین کارت بعدی بـه ترتیب. با این حال، اگر بازیکن «بلاف» را صدا بزند، کارت‌هاي‌ بازی شده در دسترس نمایش قرار میگیرند تا بررسی شود کـه آیا کارت‌هاي‌ بازی شده در واقع همان کارت‌هایي هستند کـه اعلام شده‌اند.

 

اگر کارت هاي‌ بازی شده در واقع همان کارت هاي‌ اعلام شده باشد، بازیکنی کـه بلوف زده اسـت باید نه تنها آخرین کارت هاي‌ بازی شده بلکه تمام کارت هاي‌ بازی شده قبلی را کـه هنوز روی میز هستند، بگیرد. با این حال، اگر کارت‌هایي کـه بازی می شوند دقیقاً مطابق گفته‌شده نبودند، بازیکنی کـه سعی در بازی کردن ان کارت‌ها داشت باید همه ی کارت‌هاي‌ روی میز «از جمله کارت‌هاي‌ بازی فعلی» را بگیرد.

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It »

با این حال، قبل از این کـه هر یک از بازیکنان کارت ها را از مرکز میز بردارد، بازیکن حریف حق دارد یک پنالتی بکشد «کـه بازیکن باید قبل از برداشتن کارت هاي‌ مورد نیاز از روی میز از طرف حریف تقاضای کند».

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It »

این شامل این اسـت کـه بازیکنی کـه باید کارت هاي‌ مرکزی را در دست بگیرد، ابتدا دست خودرا تکان می دهد و بـه صورت رو بـه پایین روی میز بـه حریف می دهد. سپس حریف یک کارت از دست ان بازیکن میکشد، بـه هویت ان نگاه می کند و سپس ان را بـه دست بازیکن حریف برمی گرداند. بازیکنی کـه دست را پیشنهاد می کند، دوباره دست خودرا برمی دارد و نباید بداند کـه بازیکن کدام کارت را مشاهده کرده اسـت.

 

هدف نهایی بازی این اسـت کـه کارت‌ها تمام شود و سپس بـه درستی مشخص شود کـه دو کارت گنج چیست. بنابر این، هنگامی کـه یک بازیکن باور کرد کـه می‌داند ان کارت ها چیست، باید سعی کند دست خودرا خالی کند.

 

زمانی کـه کارت‌هاي‌ بازیکن به پایان رسید، باید سعی کند هویت دقیق کارت‌هاي‌ گنج «هم نوع و هم رتبه» را بیان کند. اگر حدس او درست باشد، برنده بازی اسـت. با این حال، اگر او بـه اشتباه حدس بزند، حریف او برنده بازی اسـت.

 

Two-Player I Doubt It :

نوع دیگری از I Doubt It کـه برای دو بازیکن طراحی شده اسـت، گاهی اوقات با نام Force بازی می شود. این نسخه مشابه نسخه استاندارد با چند استثنا پخش می شود.

 

همان طور کـه در بازی استاندارد، این نوع دو نفره از یک دسته استاندارد 52 کارتی استفاده می کند. پس از بـه هم زدن و برش عرشه، فروشنده باید کارت ها را بـه طور متناوب بین دو بازیکن تقسیم کند تا زمانی کـه کل عرشه پخش شود و هر بازیکن دقیقاً 25 کارت دریافت کند. اگر چه هر بازیکن دست خودرا رو بـه پایین نگه می‌دارد، اما باید کارت‌ها را روی میز قابل مشاهده نگه دارد تا حریف بـه وضوح ببیند چند کارت در دست یک بازیکن باقیمانده اسـت.

 

حریف دیلر نخستین نوبت را دارد و سپس نوبت بین دو بازیکن بـه صورت متناوب اسـت. بازیکن اول هر کارتی را کـه انتخاب می کند از دستش رو بـه پایین تا مرکز میز بازی می کند و رتبه ان را اعلام می کند. مانند بازی استاندارد، بازیکن ممکن اسـت سعی کند بلوف بزند و رتبه اي متفاوت از کارت بازی شده واقعی را اعلام کند.

 

عبور:

بازیکن بعدی ممکن اسـت پاس را انتخاب کند کـه در ان هیچ کارتی بازی نمیکند و نوبت بـه حریف ان بازیکن باز می‌گردد.

 

بازی:

بـه طور متناوب، بازیکن یک کارت از خودرا رو بـه پایین بـه میز بازی می کند، کـه نشان می دهد با آخرین کارتی کـه حریف او بازی کرده اسـت، هم رتبه اسـت.

 

Call of “Bluff” را ایجاد کنید:

اگر حریف بازیکنی کـه کارت خودرا بازی می کند معتقد باشد کـه کارت بازی شده توسط حریف او ممکن اسـت در واقع در رتبه اعلام شده نباشد، این بازیکن می تواند “Bluff” را صدا کند.

 

دراین صورت آخرین کارت بازی شده برگردانده می شود. اگر کارت بازی شده واقعاً از رتبه اي باشد کـه اعلام شده اسـت، بازیکنی کـه “Bluff” را صدا کرده اسـت باید تمام کارت هایي را کـه در حال حاضر در مرکز شمع قراردارند در دست خود بگیرد.

 

با این حال، اگر کارت برگردانده شده در رتبه اعلام شده نباشد، بازیکنی کـه ان کارت را بازی کرده اسـت باید ان و سایر کارت هاي‌ موجود در مرکز میز را در دست خود بگیرد. حریف بازیکنی کـه باید شمع را جمع میکرد، دور بعدی رابا پخش یک کارت از هر فرقه روی میز و اعلام رتبه شروع می کند.

 

Call of “Force” را ایجاد کنید:

حریف بازیکنی کـه آخرینبار یک کارت بازی کرده اسـت نیز ممکن اسـت “Force” را صدا بزند. این بازیکنی را کـه ان کارت را بازی کرده اسـت موظف میکند کـه کارتی با همان رتبه از دست خود تهیه کند. اگر نتواند اینکار را انجام دهد، ان بازیکن باید تمام کارت هایي را کـه در حال حاضر در مرکز جدول قراردارند در دست خود بگیرد.

 

اگر او چنین کارتی را تولید کند، بازیکنی کـه “Force” را صدا می کند باید کارت تولید شده و همچنین تمام کارت هاي‌ موجود در مرکز میز را در دست خود بگیرد. وقتی بازیکنی آخرین کارت را از دست خود بازی می کند.

 

حریف او ممکن اسـت هرگز “Force” را صدا نزند. حریف بازیکنی کـه در نهایت کارت ها را از وسط جدول بردارد، دور بعد رابا بازی کردن هر کارتی کـه از دستش انتخاب می کند و اعلام رتبه شروع می کند.

 

اگر هردو بازیکن پشت سر هم پاس بدهند، انبوهی از کارت‌ها در مرکز میز بـه سمت خارج از بازی کنار گذاشته می شود و هیچ کارتی از ان دسته برای هیچ یک از بازیکنان نشان داده نمی شود. آخرین بازیکنی کـه موفق شده اسـت دور بعدی را بـه همین ترتیب با پخش یک کارت بـه انتخاب خود در مرکز جدول و اعلام رتبه شروع می کند.

 

بازی زمانی بـه اتمام می‌رسد کـه بازیکن بتواند آخرین کارت خودرا در نوبت خود بازی کند. این زمانی اتفاق می‌افتد کـه بازیکن دور بعدی را شروع می کند و رتبه آخرین کارت را اعلام میکند یا زمانی کـه میتواند در واقع کارتی از رتبه‌بندی کارت‌هاي‌ اعلام‌شده فعلی بازی کند. نخستین بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا بازی می کند برنده بازی اعلام می شود.

 

Verish’ Ne Verish’ :

Verish’ Ne Verish’ کـه با نام روسی بلوف یا بلوف چینی نیز شناخته می شود یک نوع روسی از I Doubt It اسـت. این بازی بـه طور مشابه با نسخه استاندارد I Doubt It پخش می شود.

 

با تفاوت های زیر:

نخستین بازیکن دریک دور ممکن اسـت 1؛ 2 یا 3 کارت را روی میز بازی کند، و ادعا می کند کـه این کارت ها برای همه ی از یک رتبه خاص هستند. این ورق ها تا وسط جدول، رو بـه پایین پخش می شوند.

 

سپس بازیکن بعدی بـه نوبه خود این گزینه را دارد کـه بـه بازی آخرین بازیکن شک کند یا اجازه دهد کـه بایستد. اگر او بـه بازی شک کند «با گفتن “Ne Veryu”»؛ آخرین کارت هایي کـه بازی کرده اند برگردانده می شوند.

 

اگر همه ی کارت‌ها مطابق ادعای بازیکن باشد، بازیکنی کـه «Ne Veryu» را صدا زده اسـت باید تمام کارت‌هایي را کـه در حال حاضر بازی می شود بـه مرکز میز برد و بازیکن بعدی بعد از این کـه بازیکن شک دور جدیدی را شروع کرد.

 

یک تا سه کارت رو بـه رو بازی کرد. بـه جدول، ادعا می کند کـه این کارت ها هر رتبه اي هستند. با این حال، اگر کارت‌هاي‌ بازی‌شده همه ی همان رتبه‌اي نباشند کـه بازیکن کارت‌ها ادعا میکند.

 

با این حال، اگر بازیکن بعدی بـه نوبه خود تصمیم بگیرد کـه بـه بازیکن قبلی شک نکند، باید یک تا سه کارت از دست خود روی میز بازی کند و ادعا کند کـه این کارت ها با کارت هایي کـه بازیکن قبلی بازی کرده اسـت، هم رتبه هستند. اینکار در اطراف میز از بازیکنی بـه بازیکن دیگر ادامه می‌یابد و هر کدام ادعا می کنند کـه کارت هایي با همان رتبه بازی می کنند تا زمانی کـه عده اي از بازیکنان شک کنند یا کارت هاي‌ یک بازیکن تمام شود.

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It »

وقتی از بازیکنی خواسته می شود کـه همه ی کارت ها را از مرکز میز بردارد، اگر چهار کارت همگی داشته باشد، ممکن اسـت تصمیم بگیرد کـه انها را از دست خود دور کند، کنار گذاشته و خارج از بازی باشد. او باید چهار کارت را از دست خود نشان دهد و سپس کارت ها کنار گذاشته می شوند و برای بقیه بازی استفاده نمی‌شوند.

 

یک بازیکن ممکن اسـت بـه نوبت خود، پاس را انتخاب کند. برای انجام اینکار، در نوبت خود، بـه سادگی می گوید پاس و نوبت بـه نوبت بـه بازیکن بعدی می‌رسد. اگر همه ی بازیکنان در هر دور پشت سر هم پاس بدهند، تمام کارت‌هاي‌ مرکز میز از بازی حذف می شوند و آخرین بازیکنی کـه هر کارتی را در راند بازی کرده اسـت، دور جدیدی را شروع می کند و یک تا سه کارت را در مرکز میز می گذارد. .

 

نخستین بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا با موفقیت روی میز بازی می کند «و اگر شک داشت کـه واقعاً کارت هاي‌ تبلیغ شده را بازی کرده اسـت» برنده دست اسـت.در بازی I Doubt It، بازیکنان اگر در حال بلوف زدن یا متهم کردن اشتباه شخصی بـه بلوف کردن باشند، جریمه کارت دریافت می کنند.در بازی I Doubt It، بازیکنان در صورتی کـه در حال بلوف زدن باشند یا بـه اشتباه کسی را بـه بلوف زدن متهم کنند، جریمه کارت دریافت می کنند.»

چگونه بازی « شک دارم I Doubt It » را انجام دهم

قوانین بازی با ورق

I Doubt It یک بازی مهمانی کلاسیک برای سه یا چند بازیکن اسـت. این بازی بـه یک عرشه استاندارد 52 ورق بازی با Kings high و Aces low نیاز دارد. هدف از این بازی این اسـت کـه نخستین کسی باشید کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود.برای بازی‌هاي‌ ورق کلاسیک بیشتر، راهنمای ما را برای Solitaire و Cribbage بررسی کنید .

 

اگر بـه دنبال کارت هایي برای بازی با ان شک دارم، یک عرشه استاندارد را در این جا یا یکی از جدید ترین محصولات ما را در این جا بررسی کنید .

 

برپایی

قبل از شروع بازی، یک فروشنده باید انتخاب شود. برای انجام اینکار، بازیکنان باید یک کارت تصادفی از یک عرشه بـه هم ریخته انتخاب کنند. بازیکنی کـه کمترین کارت را داشته باشد، فروشنده می شود. پیوندها با نقاشی هاي‌ مکرر شکسته می شوند. فروشنده عرشه را بـه هم می زند و همه ی کارت ها را بـه صورت رو بـه پایین بـه هر بازیکن یکی یکی می دهد.

 

چگونه بازی کنیم

بازی با Aces شروع می شود. بازیکن سمت چپ فروشنده با بیان این کـه چه تعداد آس در وسط منطقه بازی بـه صورت رو بـه پایین قرار خواهد گرفت، شروع می کند. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می کند .

 

و رتبه برای نوبت بـه 2 و غیره افزایش می‌یابد. بازیکنان باید حداقل یک کارت بگذارند حتی اگر رتبه خاصی را در دست نداشته باشند. بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن باید رتبه اي را بـه دست بیاورد 5 اسـت و هیچ 5s ندارد، می تواند مخفیانه یک ملکه و یک جک بگذارد و بگوید کـه دو 5 را می گذارد.

 

قبل از این کـه بازیکن بعدی کارت‌هاي‌ خودرا بگذارد، هر شخصی کـه فکر می کند بازیکن فعلی دروغ می گوید می تواند بگوید “شک دارم”. اگر بازیکن دروغ می گفت، باید تمام کارت هاي‌ وسط را گرفته و بـه دست خود اضافه کند. اگر بازیکن حقیقت را می گفت، بازیکنی کـه میگفت «من شک دارم» باید تمام کارت را از وسط بردارد.

 

نخستین بازیکنی کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص شود، برنده بازی اسـت.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره I Doubt It و قوانین ان؛ مقاله ویکی‌پدیا را در این جا یا مقاله پاگات را این جا ببینید .

 

چگونه بازی کنیم I Doubt It

بسته هاي‌ دور انداخته پی در پی را بـه صورت متقاطع قرار دهید تا از اختلاف نظر پیشگیري شود. در این جا یک بازیکن 3 سلطان را اعلام کرده اسـت اما در حال بازی کردن دو 5 و یک جک دستگیر شده اسـت!

 

I Doubt It یک بازی کارتی خنده دار اسـت کـه برای کودکان و همچنین بزرگسالان سرگرم کننده اسـت. اگر در بلوف زدن مهارت دارید و ذهن مشکوکی دارید، پس این بازی برای شـما مناسب اسـت! در این جا نحوه بازی آمده اسـت:

 

تعداد بازیکنان:

دو یا بیشتر، اما با حداقل سه بازیکن چالش بزرگ‌تری اسـت.

 

هدف:

نخستین بازیکنی باشید کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود.

 

کارت ها:

یک دسته معمولی 52 کارتی برای دو تا پنج بازیکن استفاده می شود. دو بسته 52 کارتی برای شش بازیکن یا بیشتر استفاده می شود.

 

برای بازی:

همه ی کارت ها را تا حد امکان بـه طور مساوی تقسیم کنید. برای صرفه جویی در زمان، دو یا سه نفر معامله کنید. بـه نوبه خود، بازیکنان یک یا چند کارت را دور می‌اندازند و آن ها را بر اساس رتبه اعلام می کنند. با آس شروع کنید. بازیکن سمت چپ فروشنده با گفتن، بـه عنوان مثال، “دو آس” شروع می کند، و دو کارت را بـه صورت رو بـه پایین در مرکز میز قرار می دهد تا یک پشته دور انداخته شود.

 

بازیکن زیر “Deuces” یا شاید “One Deuce” را اعلام می کند و یک کارت را روی پشته قرار می دهد. بازیکن بعدی “3s” و غیره را اعلام می کند، هر بازیکن یک رتبه بالاتر از بازیکن قبلی را اعلام می کند. پس از این کـه بـه پادشاهان رسیدید، دوباره با آس ها بازی را شروع کنید.

 

در نوبت شـما باید دور بریزید، اما کارت هایي کـه دور می‌اندزید لازم نیست رتبه اي باشد کـه برای ان تقاضای شده اسـت. ممکن اسـت “سه ملکه” را اعلام کنید و دو جک و یک 6 یا هر سه کارت دیگر را کنار بگذارید. قانع کننده باشید هر شخصی کـه شک دارد می تواند شـما رابا فریاد زدن “من شک دارم” بـه چالش بکشد.

 

چالش:

اگر بـه چالش کشیده شد، رد کردن هاي‌ خودرا برگردانید. اگر ان چیزی نیست کـه ادعا کردید، کل بسته دور ریختنی را بردارید. اما اگر کارت هاي‌ شـما همان طور کـه اعلام شده باشد، حریف شـما پشته را برمی دارد!

 

توجه داشته باشید کـه وقتی از یک بسته استفاده میکنید، میتوانید تا چهار کارت را دور بریزید. با دو عرشه، دور انداختن می تواند تا هشت کارت بالا برود.

 

نکات:

اغلب لازم اسـت یک دور انداختن ساختگی درست کنید. این ممکن اسـت زمانی کـه پشته دور انداختن کم اسـت انجام شود. ممکن اسـت با یک دروغ تک کارتی فرار کنید. همان طور کـه توده رشد می کند.

 

خطرات دور انداختن و بـه چالش کشیدن نیز افزایش می‌یابد. همچنین، مطمئناً در رد نهایی خود بـه چالش کشیده خواهید شد. بنابر این از قبل برنامه ریزی کنید تا حداقل یک کارت از رتبه اي کـه نیاز دارید داشته باشید. باز کردن دست با از دست دادن یک چالش گاه بـه گاه می تواند مفید باشد.

 

تنوع:

در عده اي از بازی ها، ممکن اسـت چالش هاي‌ زیادی وجود داشته باشد و ممکن اسـت بخواهید بـه آن ها نظم دهید. یکی از راه‌هاي‌ انجام اینکار این اسـت کـه فقط بـه بازیکن بعدی اجازه دهید کـه بگوید “من شک دارم.” بازی همچنین ممکن اسـت از آس بـه پایین مانند آس، کینگ، ملکه و غیره انجام شود.

 

رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟
رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟

رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود را انتخاب کنیم؟   رایج ترین اعداد کنو – چگونه اعداد خود…

غیر معمول ترین کازینوهای جهان
غیر معمول ترین کازینوهای جهان

غیر معمول ترین کازینوهای جهان غیر معمول ترین کازینوهای جهان وقتی بیشتر ما بـه بازدید از یک کازینو فکر می…

کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی
کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی

کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی کازینوهای ارزهای دیجیتال در مقابل کازینوهای آنلاین سنتی تکامل بخشی از زندگی…

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو
عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو

عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو عامل انسانی و تجهیزات در بازی های رومیزی کازینو ،در دهه…

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟
آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟

آیا بازی های کازینوی آنلاین به اندازه بازی های واقعی خود قابل اعتماد هستند؟   آیا بازی های کازینوی آنلاین…

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید
اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید

اسلات‌های با مضمون هالووین – با انجام این بازی‌ها اوقات وحشتناکی داشته باشید   اسلات‌های با مضمون هالووین – با…

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024
پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024

پیش بینی ها و روند ها کازینو و صنعت قمار در سال 2024   پیش بینی ها و روند ها…

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب
بهترین مکان های قمار عجیب و غریب

بهترین مکان های قمار عجیب و غریب بهترین مکان هاي‌ قمار عجیب‌وغریب صنعت جهانی قمار بـه طور قابل توجهی در…

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید
چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید

چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید   چگونه تنظیم ارزهای دیجیتال بازار قمار نیویورک مفید در طول ظهور…

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس
حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس

حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس حمله سایبری کازینو بدنام لاس وگاس من اغلب از رژه بی پایان خطرها و…

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟
پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟

پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ پلتفرم تجمیع بازی دقیقاً چیست؟ همانگونه کـه صنعت کازینو آنلاین بـه رشد خود ادامه می…

بررسی کازینو La Fiesta
بررسی کازینو La Fiesta

بررسی کازینو La Fiesta بررسی کازینو La Fiesta  ما بـه لطف الگوریتم CasinoRank خود کـه بر اساس تجربه بیش از…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت