آموزش بازی Spite and Malice یک نوع از پوکر چینی

آموزش بازی Spite and Malice یک نوع از پوکر چینی

آموزش بازی Spite and Malice _ یک نوع از پوکر چینی

آموزش بازی Spite and Malice یک بازی کارتی سرگرم کننده و راحت برای دو بازیکن اسـت. نخستین بازیکنی باشید کـه از شر انباشته سهام خود خلاص می شود تا دراین بازی برنده شوید! آموزش تصویری و توضیح نوشتاری نحوه بازی با ورق را در زیر مشاهده کنید.

 

مورد نیاز اسـت
دو بازیکن؛ دو عرشه کارت

 

معامله

برای هر بازیکن بیست کارت. این کارت ها رو بـه پایین دریک پشته میمانند و بـه عنوان انبوه سهام بازیکن شناخته می شوند. عرشه باقی مانده «شمع رسم» را در وسط قرار دهید.

 

هدف، واقعگرایانه

هدف بازی این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه تمام کارت هاي‌ موجود در انبار شـما را بازی می کند. کارت‌هاي‌ موجود در انبار را میتوان روی شمع‌هاي‌ ساختمان میانی بازی کرد.

 

می تواند تا چهار شمع ساختمان در وسط وجود داشته باشد کـه با یک آس شروع شده و تا یک ملکه ساخته می شود. پادشاهان وحشی هستند و می توان از انها بـه عنوان هر کارت استفاده کرد.

آموزش بازی Spite and Malice

بازی بازی

بازیکنان کارت بالای انبوه سهام خودرا برمی گردانند. بازیکنی کـه کارت رتبه بالاتری دارد ابتدا بازی می کند.

 

نخستین نوبت هر بازیکن با کشیدن پنج کارت از شمع قرعه کشی شروع می شود. سپس یک بازیکن می تواند هر کارت قابل قبولی را از دست خود یا انباشته سهام، روی انبوه ساختمان میانی حرکت دهد.

 

بازیکن نوبت خودرا با دور انداختن یک کارت بـه اتمام می رساند. هر بازیکن دارای انبوه هاي‌ دور ریختنی مخصوص بـه خود اسـت و می تواند تا چهار شمع دور ریختنی را دریک ردیف با انبوه سهام خود داشته باشد. بازی پس از رد کردن بـه بازیکن دیگر منتقل می شود.

 

در نوبت دوم بازیکن، آن قدر کارت میکشد کـه دستش را بـه پنج کارت برگرداند. بازیکن میتواند کارت‌هاي‌ قابل قبول را روی شمع‌هاي‌ ساختمانی از دست خود، انباشته یا انباشته‌ها دور بریزد.

 

برنده شدن

نخستین بازیکنی کـه تمام کارت هاي‌ موجود در انبار خودرا بازی کند، برنده بازی اسـت.

 

قوانین

دور ریخته‌ها را می توان روی هم چید، اما فقط کارت بالایی یک شمع دور ریختنی را میتوان روی شمع ساختمان جابجا کرد.

 

اگر بازیکنی بتواند هر پنج کارت را از دست خود بازی کند، پنج کارت دیگر کشیده می شود و نوبت ادامه می‌یابد.

 

اگر یک شمع ساختمان بـه یک ملکه برسد، شمع توسط بازیکن مقابل بـه شمع قرعه کشی می شود.

 

بازی

هدف Spite and Malice این اسـت کـه همه ی کارت‌هاي‌ شـما را از انبوه پرداخت بـه پشته‌هاي‌ مرکزی بازی کنید. شـما فقط می‌توانید کارت بالایی از انبوه پرداخت را بازی کنید، نمی‌توانید در پشته جست‌وجو کنید. هنگامی کـه کارت بالایی از شمع پرداخت را بازی کردید، روی کارت بعدی بچرخانید تا روی شمع شـما نیز رو بـه بالا باشد.

 

پشته ها

نخستین کارت، کارتی کـه پشته هاي‌ مرکزی را شروع می کند، باید یک آس باشد. کارت‌ها بـه ترتیب صعودی «A تا Q» بـه پشته‌هاي‌ مرکزی اضافه می شوند، بدون این کـه از هیچ رتبه‌اي دراین بین رد شوند. بیش از 3 پشته مرکزی در طول بازی مجاز نیست.

 

بازیکنان مجاز بـه داشتن حداکثر چهار پشته جانبی هستند. این پشته ها نباید بـه ترتیب خاصی باشند.

نوبت گرفتن

پس از این کـه بازیکن اول نوبت خودرا می‌گیرد، بازیکنان برای بقیه دست نوبت می‌دهند. اگر بازیکنی 5 کارت در دست نداشته باشد، باید نوبت خودرا با کشیدن از سهام شروع کند. یک نوبت شامل این امکانات اسـت:

 

برای شروع یک پشته مرکزی یا اضافه کردن بـه یک پشته مرکزی، یک آس بازی کنید . کارت‌هایي کـه بازی می کنید ممکن اسـت از دست شـما، کارت بالای انبوه پرداخت یا کارت بالایی از پشته کناری باشد. کارت ها رو بـه بالا پخش می شوند.

 

یک کارت بـه پشته هاي‌ کناری خود بازی کنید . این حرکت نوبت شـما را تمام می کند و پاس هاي‌ بازی بـه رقیب می‌رسد. بازیکنان نمی‌توانند از چهار پشته جانبی تجاوز کنند.

 

اگر پشته خالی وجود ندارد، یک کارت باید بالای پشته موجود بازی شود – این باعث می شود کارت زیر برای بازی در معرض نباشد.
هیچ محدودیتی برای تعداد کارت هایي کـه می توان در پشته هاي‌ مرکزی در طول یک نوبت بازی کرد وجود ندارد.

 

با این حال، یک کارت کـه دریک پشته کناری بازی می شود، یک نوبت را بـه اتمام میرساند، و شـما باید برای پایان دادن بـه نوبت خود، یک کارت بـه پشته کناری بازی کنید.

 

اگر بازیکنی موفق شود تمام 5 کارت خودرا دریک نوبت بدون بازی کردن بـه پشته کناری بازی کند، ممکن اسـت فوراً تا 5 کارت برگردد و بـه نوبت خود ادامه دهد.

 

کارت هاي‌ پرداخت را نمی توان در پشته هاي‌ جانبی بازی کرد. کارت‌ها را نیز نمیتوان از پشته‌ها بـه پشته‌هاي‌ دیگر منتقل کرد، مانند پشته مرکزی بـه پشته جانبی.

 

پادشاهان کارت هاي‌ وحشی هستند و می‌توانند برای نشان دادن کارت هایي با هر ارزشی استفاده شوند.

 

اگر یک پشته مرکزی تکمیل شود، Ace to Queen، بازیکنی کـه ان را تمام نکرده اسـت پشته را بـه هم می‌ریزد و ان را بـه پایین سهام اضافه می کند. این فضا را برای پشته مرکزی جدید آزاد می کند.

آموزش بازی Spite and Malice

پایان بازی

بازی زمانی بـه اتمام می‌رسد کـه یک بازیکن آخرین کارت را از انبوه پرداخت خود بـه پشته مرکزی بازی کند – آن ها برنده هستند. بازی همچنین می تواند پایان یابد اگر انبوه سهام تمام شود، دراین مورد مساوی اسـت، برنده اي وجود ندارد.

 

برچسب‌ها:
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot در پوکر نام مستعار برای قرعه کشی مستقیم داخلی اسـت. بـه عنوان مثال، ما ...
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر بـه معنای بهترین دست ممکن اسـت. اغلب بـه ...
موقعیت های میز در پوکر چیست؟ 
موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  دریک بازی اطلاعات ناقص، دانستن تصمیم رقیب قبل از این ...
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی !
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی ! شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی احتمالاً تعداد زیادی از شـما با سابقه ...
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین بدیهی اسـت کـه بزرگ ترین ...
اصول اولیه کازینو را بدانید تا برد حتمی پوکر
اصول اولیه کازینو را بدانید تا برد حتمی پوکر اصول اولیه کازینو را بدانید تا برد حتمی اصول اولیه کازینو را بدانید تا برد حتمی پوکر منصفانه اسـت کـه بگوییم ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی