اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

 اهداف را بررسی می کند و چگونه انها را بـه طور موثر تعیین می کند. نحوه توسعه و رسیدن بـه اهداف خاص پوکر خودرا در جدول بیابید.اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید! چه زمانی بهتر برای بحث در مورد زیبایی گل ها با قهرمانی اروپا بـه طور کامل؟

 

اهداف پوکر ؛ یعنی…

نه از نوع “توپ در تور” –

 

متاسفم برای طعنه درست در همان بالا، با مدیریت سرمایه گذاری ؛ دست خوانی، و اخلاق کاری، تعیین هدف جزء حیاتی موفقیت پوکر اسـت.

 

ناگهان آلیس در حال سقوط کورکورانه از سوراخ خرگوش سرزمین عجایب هستید. مثل این‌که در سوراخ‌هاي‌ تاریک و کرم‌آلود بـه سوی عذاب سقوط کنید؟ نه؟ اینطور فکر نمیکردم.

 

اهداف بخش ضروری موفقیت هستند . قیاس هوشمندانه «و بـه موقع» فوتبال بیل کوپلند این را بـه خوبی خلاصه می کند:

 

“مشکل نداشتن گل این اسـت کـه می توانید زندگی خودرا با دویدن بالا و پایین زمین بگذرانید و هرگز گل نزنید .” – بیل کوپلند

 

اما چه چیزی یک هدف خوب را مشخص می کند و چگونه می توانید ان‌ها را بـه طور موثر تعیین کنید و بـه انها برسید؟

 

خوب، دراین مقاله، هم اهداف را بررسی خواهیم کرد و هم این‌که چگونه انها را بـه طور موثر تعیین کنیم.

 

ما همچنین عده اي از اهداف خاص پوکر را بررسی خواهیم کرد و چگونگی دستیابی بـه انها را در میز بررسی خواهیم کرد.

 

فهرست مطالب

هدف چیست؟
قابلیت اندازه گیری هدف پوکر
هدف پوکر – مراحل کودک
تعیین اهداف بنیادی قوی
تعیین اهداف پوکر موثر

 

هدف چیست؟

تعیین اهداف پوکر خودتعیین اهداف پوکر خود در ساده‌ترین عبارت، یک هدف یک نتیجه مطلوب اسـت. در کوتاه مدت یا بلند مدت کار می کنند، انها می توانند مانند موارد زیر کلی باشند:

 

“من می خواهم وزن کم کنم”.

یا بـه طور خاص مانند، “می خواهم تا کریسمس 10 کیلو وزن کم کنم.”

 

یک هدف خوب بـه همان اندازه کـه خاص اسـت چالش برانگیز و پاداش دهنده اسـت.

 

«من می خواهم بـه سمت X سهام بروم» یا «میخواهم 30000 دست دریک ماه بازی کنم» اهداف معقول و عملی هستند.
اهداف کلی مشکلی ندارند، اما اهداف خاص تر طبق معمولً بهتر هستند «کـه بعدا بـه آن ها خواهیم پرداخت». اما مشخص بودن بیش از حد میتواند کل فرآیند را تضعیف کند.

 

اهداف زیر را با هم مقایسه کنید:

 

“هدف من این اسـت کـه قهرمان جهانی WSOP شوم .”

 

“من می خواهم یک رزومه قوی پوکر بسازم.”

 

مورد دوم بسیار کمتر مشخص اسـت. اما این یک هدف بسیار بهتر اسـت زیرا یک هدف مستمر اسـت کـه بسیار قابل قبول تر اسـت. یک طرح حتی بهتر ممکن اسـت چیزی شبیه بـه این باشد: “من می خواهم یک رزومه قوی پوکر در پنج سال آینده بسازم.”

 

این عوامل بخشی از مفهوم هدف گذاری معروفی هستند کـه بـه پیتر دراکر نسبت داده می‌شود.

 

دراکر در آن پیشنهاد کرد که اهداف باید SMART باشند ، یا به طور دقیق تر :

S pecific
قابل سنجش
قابل دستیابی
R مرتبط
T زمان محدود

 

اتفاقاً؛ هدف خودم از ازدواج با ناتالی پورتمن در مقطعی قبل از مرگم، نمونه‌اي کامل از یک هدف هوشمندانه اسـت… مواظب باش، Millepied! من دارم بازی طولانی را انجام میدهم!

 

قابلیت اندازه گیری هدف پوکر

هدف گذاری بسیار عالی اسـت، اما اهداف بدون یک روش مؤثر برای کنترل بر آن ها بی اعتبار هستند.

 

ردیابی پیشرفت شما گاهی اوقات بسیار آسان است:

می خواهید تا کریسمس بـه NL50 بروید.
یا با برنده شدن 500 دلار دریک ماه.

 

برای مثال دنبال کردن این اهداف راحت اسـت. اما این همیشه در مورد اهداف مبهم‌تر صدق نمی کند، مخصوصاً زمانی کـه انها را در پوکر بـه کار می بریم .

 

قابلیت اندازه گیری اهداف پوکرقابلیت اندازه گیری اهداف پوکر:

فرض کنید میدانید کـه تماس‌هاي‌ رودخانه‌اي بی‌نظم زیادی دارید. شـما تصمیم می‌گیرید کـه یک “هدف” منطقی این باشد کـه در ماه آینده بیشتر روی رودخانه هاي‌ تاشو کار کنید.

 

بـه طور شهودی، بـه نظر میرسد کـه این در حالی کـه از اصول SMART نیز پیروی می کند، بسیار منطقی اسـت.با کاوش کمی عمیق تر، متوجه خواهید شد کـه مشکلاتی در رابطه با قابلیت اندازه گیری این هدف در پوکر وجوددارد.

 

علاوه بر این‌که ردیابی بدون HUD سخت اسـت، دقیقاً چقدر «بیشتر» صحیح اسـت؟ یک بار دیگر؟ 5 درصد بیشتر؟ 50 درصد بیشتر؟
آیا قرار اسـت اندازه قابلمه را درنظر بگیریم یا خیر؟

 

و چقدر خیلی زیاده؟!

 

علاوه بر این، ماهیت پوکر بـه این معنی اسـت کـه عوامل انسانی مانند سوگیری تایید یا جهت گیری نتیجه میتواند همه ی چیز را بیشتر منحرف کند. هردو میتوانند منجر بـه یک عقیده مغرضانه در مورد میزان تا زدن رودخانه‌ها شوند – در واقع، یادآوری چند باری کـه تا کرده اید.

 

برای توجیه تماس شلی کـه می خواهید انجام دهید، راحت اسـت. یا بـه طور کامل فراموش کنید کـه یک تماس اشتباه بوده اسـت اگر ان بلوف را گرفتید و تراشه ها دریک موقعیت خاص بـه سراغ شـما آمدند.

 

علاوه بر این، بدون یک روش مناسب برای کنترل بر پیشرفت شـما، پیگیری هدف شـما میتواند منجر بـه تصحیح بیش از حد شود. این وضعیت میتواند باعث تغییر متفاوت و بالفعل ویرانگر تر در استراتژی کلی پوکر شـما شود.

 

دراین مثال، نگرانی هاي‌ ما در مورد تماس بیش از حد می‌تواند بـه اسانی منجر بـه تا زدن بیش از حد شود .

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

بنابر این، بـه جای رفع یک مشکل، فقط یک لباس متفاوت بـه ان داده اید!
خوب این بـه چه معنا اسـت؟

 

خوب، نکته کلیدی این اسـت کـه خاطرجمعی حاصل کنید کـه اهداف پوکر شـما از نظر استراتژیک مناسب هستند. شـما باید یک روش عملی برای اندازه گیری آن ها داشته باشید.

 

گفتن “هدف من این اسـت کـه بیشتر روی رودخانه جمع شوم” بـه اندازه کافی جامع نیست. ما میتوانیم با بستن هر رودخانه بـه این هدف برسیم، کـه بـه وضوح یک فاجعه استراتژیک خواهد بود.

 

در واقعیت، تعیین اهداف مبهم مانند «نمیخواهم زیاد رودخانه‌ها را صدا کنم» بـه همان اندازه مفید اسـت کـه بگویید «میخواهم بـه خوبی رودخانه بازی کنم».

 

این ایده مناسبی اسـت، اما، متأسفانه، پوکر «و زندگی» بسیار پیچیده تر از بیان انچه می خواهید اسـت.بیایید ترک تصدیق مثبت بـه فلاسفه اسـت. انها می توانند جای گزین فرمول هدف گذاری موفق شوند!

 

دراین مثال، بازیکن باید یک HUD دریافت کند تا بازی خودرا مطالعه کند تا مشخص کند کجا بیش از حد تماس میگیرد. انها همچنین باید «تماس صحیح» را بـه مراحل مربوطه تقسیم کنند. یک دقیقه دیگر بـه این موضوع نگاه خواهیم کرد.

 

اهداف پوکر – مراحل کودکاهداف پوکر – مراحل کودک

اگر گفتم، هدف شـما این بود کـه این مقاله را در 10 دقیقه بخوانید. استراتژی شـما بسیار ساده خواهد بود: ان را بردارید و شروع بـه خواندن کنید. ساده اسـت، درست اسـت؟

 

اما فرض کنید من یک نسخه روسی، عربی یا والرین «یا زبان دیگری کـه قبلاً نمیدانید» بـه شـما داده ام. اکنون باید قبل از خواندن مقاله، یک زبان جدید یاد بگیرید.

 

بنابر این، برنامه اقدام شـما باید بسیار پیچیده تر شود، حتی اگر هدف شـما تغییر نکرده باشد.شـما می توانید این را بخوانید زیرا قبلاً مهارت هاي‌ لازم برای انجام اینکار را کامل کرده اید. مهارت هاي‌ زبانی شـما پایه هاي‌ زندگی هستند، زیرا خواندن دست و ریاضیات پوکر در پوکر هستند.

 

تا زمانی کـه اصول اولیه را کامل نکنید، نمی‌توانید بـه چیزهای پیشرفته تر پیشرفت کنید.این توصیه ممکن اسـت عقل سلیم بـه نظر برسد، اما نادیده گرفتن مراحل بسیار وسوسه انگیز اسـت.

 

بـه هرحال، چه کسی میـــخواهد بـه مطالعه ریاضیات عجیب‌وغریب خسته‌کننده بنشیند، در حالی کـه شـما می توانید یاد بگیرید کـه چگونه مثل یک نینجای پوکر سکسی بلوف سه تایی را بیاموزید؟

 

چه غرور و چه غرور، در بازگشت بـه اصول اولیه چیزی ناامید کننده و خجالت آور وجوددارد. هیچ‌کس نمی خواهد بزرگسالی باشد کـه در کلاس شنا پر از بچه اسـت.

 

اما حقیقت این اسـت کـه اگر سعی کنید اصول اولیه را نادیده بگیرید، بسیار سخت تر کار خواهید کرد و بسیار کندتر پیشرفت خواهید کرد.

 

این حقایق هردو اصل دوم و چهارم SMART هستند. منیت را قطع کنید و مطمئن شوید کـه اهدافتان قابل دستیابی و واقع بینانه هستند.

 

تعیین اهداف بنیادی قوی

از زمان شروع قرنطینه و بسته شدن کازینوها، من خودم را در چین یافتم و بـه کودکان نوپا چینی انگلیسی آموزش دادم. این تجربه چشم باز بوده اسـت. این ساخته ارزش گردان اهداف خودرا در اطراف تکمیل اصول اولیه اسـت.

 

از آنجایی کـه لحن ها در زبان چینی بسیار ضروری هستند، مردم چین بـه ندرت یک کلمه رابا صدای همخوان پایان می‌دهند. در نتیجه، کودکان تمایل دارند تا صداهای مصوت اضافی را بـه انتهای صامت هاي‌ انگلیسی خود اضافه کنند.

 

اگر زمانی کـه کودکان در حال یادگیری صداهای همخوان در سطح ABC هستند، این مشکل اصلاح نشود، بقیه گفتار آن ها را آلوده می کند. این باعث میشود کـه آن ها کلماتی مانند “pink” و “foot” را مانند “pink-a” و “foot-a” تلفظ کنند.

 

این تلفظ غلط بعدا تصحیح ان بسیار دشوار اسـت. اما بیشتر والدین همان‌ گونه سعی میکنند بـه جای بازگشت بـه سطح ABC و رفع اشتباهات ؛ ان را در حالی کـه پیش میروند، اصلاح کنند .

 

این مانند شعبده بازی و سوار شدن بر یک تک چرخه روی یک طناب بـه طور هم زمان اسـت. این بسیار چالش برانگیزتر از یادگیری هر مهارت بـه صورت جداگانه اسـت، و این کاری اسـت کـه دلقک ها انجام میدهند!

 

همین مفهوم آلودگی طبق معمولً در مورد اهداف پوکر نیز صادق اسـت .بیایید دوباره بـه مثال “زیاد صدا زدن رودخانه ها” نگاه کنیم تا منظور من را توضیح دهیم.

 

دستیابی بـه هدف تصحیح فرکانس هاي‌ فراخوانی متکی بر درک کامل عده اي از مهارت هاي‌ اساسی اسـت. «بـه طور خاص تر، ما بـه ان دسته از شانس ها و ترکیب دست هاي‌ اطراف اشاره میکنیم».

 

برای ترسیم نقشه ان چیزی شبیه بـه این اسـت:

هدف: بهبود فرکانس تماس رودخانه

مراحل :

شانس پات و ترکیب دست را یاد بگیرید.
تئوری هاي‌ فرکانس فراخوانی صحیح را مطالعه کنید.
دستان خودرا تجزیه و تحلیل کنید تا نقاط ضعف را شناسایی کنید.
برای تمرین تئوری ها و التیام مهارت هاي‌ خود چند دست بازی کنید.
پیشرفت خودرا محاسبه کنید
مراحل 3-6 را تکرار کنید.

 

برای رسیدن بـه هدف خود، باید ان را بـه یکسری مراحل ساده تر تقسیم کنیم و سپس بـه ترتیب انها را دنبال کنیم.بـه یاد داشته باشید، هر چقدر هم کـه وسوسه انگیز اسـت کـه از یک مرحله برای پیگیری سریع پیشرفت خود بگذرید، برای پیشرفت کلی شـما مضر اسـت.

 

شـما فقط می توانید فرکانس تماس‌هاي‌ خودرا در مثال بالا با بـه دست آوردن درک کاملی از ضرایب پات و اصول خواندن دستی اصلاح کنید.

 

کار بر روی فرکانس‌هاي‌ فراخوانی رودخانه‌تان بدون اصول اساسی، اساساً حدس‌زنی اسـت. و حدس زدن در میز پوکر میتواند بسیار گران باشد.

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

تعیین اهداف پوکر موثر

وقتی نوبت بـه تعیین اهداف پوکر می‌رسد، شـما کلید اصلی هستید . یک مربی پوکر میتواند در جهت گیری استراتژیک بـه شـما کمک کند.

 

اما در بیشتر موارد، اهداف شما حول محور موارد زیر خواهد بود:

 

بازی شـما همین حالا کجاست

آرزوهای پوکر شـما

چه چیز دیگری در زندگی تان می گذرد

 

بیشتر مردم تمایل دارند از پخش نقاط ضعف و ناامنی خود بـه دنیا اجتناب کنند «#فیلترهای اینستاگرام». هیچ کس بهتر از شـما شـما و کمبودهایتان را نمی شناسد.

 

اوه، بـه جز درن براون، ان پسر NLP، او بی شک می‌داند! اما او بـه حساب نمی‌آید زیرا او جادوگر اسـت. لعنتی! برو از سر من درن!

 

بـه هرحال، وودو NLP بـه کنار، نکته اي کـه من در این جا بـه ان اشاره میکنم این اسـت کـه هیچ کس در موقعیت بهتری نسبت بـه شـما برای تعیین اهداف پوکر شـما نیست .

 

البته تا زمانی کـه بتوانید صادق، واقع بین و منتقد خود باشید. تعیین اهداف پوکر موثرتعیین اهداف پوکر موثر

 

در اینجا دستور العمل برای تعیین یک هدف پوکر قابل دستیابی آمده است:

 

تصمیم بگیرید کـه جاه طلبی هاي‌ بلند مدت شـما چیست.

 

شـما می خواهید بـه چه جیزی برسید؟

 

آیا برای تسلط بر پوکر تلاش میکنید، تازه واردی کـه بـه دنبال یادگیری اصول اولیه یک بازی خانگی در شب جمعه اسـت؟

 

یا آیا شـما یک بازیکن معمولی هستید کـه بـه دنبال بـه حداقل رساندن شکست خود هستید؟

 

شما حالا کجا هستید؟

تا جایی کـه می توانید در محاسبه بازی خود صادق باشید. مهم اسـت کـه خودرا در این جا بزرگ نکنید.
خیلی بهتر اسـت کـه سطح مهارت فعلی خودرا دستکم بگیرید تا این‌که خودتان را گول بزنید کـه بازیکنی بهتر از خودتان هستید.

 

کم اهمیت جلوه دادن مجموعه مهارت هاي‌ خود بـه شـما کمک می کند تا شروعی عالی داشته باشید. در ابتدا کارها را کمی ساده تر خواهید یافت کـه برای اعتماد بـه نفس و فداکاری شـما معجزه می کند.

 

بیش از حد بها دادن بـه توانایی خود می‌تواند زمینه زیادی برای جبران داشته باشد.این شکاف بـه احتمال زیاد باعث تضعیف روحیه و ناامیدی شـما میشود، و باعث میشود کـه شـما بـه احتمال زیاد دست از کار بکشید.

 

یا بدتر از ان؛ ممکن اسـت وسوسه شوید کـه حفره هایي را در اصول خود نادیده بگیرید کـه مانع پیشرفت شـما می‌شوند. «درست مانند “pink-a” و “foot-a” دانش آموزان چینی من».

 

مشخص کنید برای رسیدن بـه آنجا چه کاری باید انجام دهید.این مرحله کاملاً خود توضیحی اسـت. تئوری مناسب مربوط بـه حوزه اي را کـه می خواهید التیام دهید مطالعه کنید. نقاط ضعف و تمرکز خودرا شناسایی کنید.

 

برای رسیدن بـه هدف خود یک برنامه اقدام بنویسید.گام هاي‌ واقع بینانه و کوچکی بنویسید کـه بـه شـما کمک می کند بـه سمت هدف خود حرکت کنید.

 

آن را قابل ردیابی کنید.

راهی برای بازرسی بر پیشرفت خود بیابید «نرخ برد برای اینکار مفید اسـت، با فرض این‌که بتوانید نمونه کافی بزرگ بگیرید». اگر تصمیم بـه استفاده از نرخ هاي‌ برد دارید، مطمئن شوید کـه «درک واریانس را بـه عنوان یک مرحله اقدام اولیه در برنامه خود لحاظ کرده اید.

اهداف پوکر خود را به برنده تبدیل کنید!

یک دوره زمانی تعیین کنید.

یک دوره زمانی واقع بینانه برای دستیابی بـه این هدف تعیین کنید.

 

بـه یاد داشته باشید، در مورد اهداف، موارد زیر صادق اسـت:

 

بازیکن بازنده اي کـه بـه طور فعال هدف شکستن امتیاز را دنبال می کند، بـه نحوی موقعیت بهتری نسبت بـه بازیکنی اسـت کـه از قبل هدایت نشده اسـت ودر حال حاضر یک بازیکن برنده سرسخت یا کوچک اسـت.

 

یک بازیکن اختصاصی بـه احتمال زیاد طیف وسیعی از عادات خوب را ایجاد می کند کـه اساس انها را مستحکم می کند. این ابزار بـه آن ها اجازه می‌دهد تا فراتر از رقیب بی انگیزه خود پیشرفت کنند .

 

برنامه ریزی نخستین قدم برای التیام اسـت.از آنجایی کـه تا این جا پیش رفته اید، برای شـما آرزوی بهترینها را در دستیابی بـه اهداف پوکر خود دارم!

 

برچسب‌ها:
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین انجام یک بازی نقدی مانند ...
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot در پوکر نام مستعار برای قرعه کشی مستقیم داخلی اسـت. بـه عنوان مثال، ما ...
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر بـه معنای بهترین دست ممکن اسـت. اغلب بـه ...
موقعیت های میز در پوکر چیست؟ 
موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  دریک بازی اطلاعات ناقص، دانستن تصمیم رقیب قبل از این ...
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی !
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی ! شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی احتمالاً تعداد زیادی از شـما با سابقه ...
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین بدیهی اسـت کـه بزرگ ترین ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی