تیلت شدن در پوکر شناخت مفهوم تیلت شدن در بازی پوکر

تیلت شدن در پوکر شناخت مفهوم تیلت شدن در بازی پوکر

شناخت مفهوم تیلت شدن در پوکر و چگونه کنترل می شود ؟

یکی از ملاک هاي‌ برای برد در بازی پوکر باید نظارت بر روی تیلت شدن در بازی پوکر داشته باشیم. تیلت شدن در بازی پوکر باعث استرس و پریشانی می شود کـه این عصبانیت با بد بیت خوردن ایجاد شده و باعث میشود شـما بی منطق بازی کنید و پول زیادی را از دست بدهید . همچنین ممکن اسـت کـه توسط حرکات بازیکن دیگر واکنش نشان دهید همـه این اتفاقات ازجمله حوادثی اسـت کـه فقط مخصوص بازی پوکر نیست و هر انسانی ممکن اسـت تسلط بر اعصاب خودرا از دست بدهد.

 

مفاهیم بسیار زیادی وجوددارد تا یک استاد پوکر تبدیل بـه یک بازیکن حرفه اي شود اما یکی از راه هاي‌ موفقیت کـه بـه شـما کمک زیادی می کند نظارت بر احساسات اسـت کـه هیچ گونه ارتباطی با کارتهای بازی ندارد در حقیقت شیب بازی اسـت کـه شـما بـه سوی موفقیت هدایت می کند.

 

باید تا جایی کـه امکان دارد از تیلت شدن بازی پوکر دوری کنید. مصرف مشروبات الکلی و مواد مخد از جمله مواردی هستند کـه بر روی اعصاب تاثیر مثبت دارند برای این‌که شـما یک بازی پوکر را انجام دهید باید آرامش کافی داشته باشید ودر غیر این صورت شـما نمی‌توانید بازی مورد نظر را انجام دهید این موارد شامل بازی آنلاین و واقعی پوکر می شود.

تیلت شدن در پوکر شناخت مفهوم تیلت شدن در بازی پوکر

مفهوم تیلت شدن در پوکر

بهتر اسـت کـه ابتدا بـه این نوساتان بـه چشم یک رفتار نگاه کنید دریک طرف این تیلت شدن شادی و خوشحالی وجوددارد . در طرفی دیگر غم و عصبانیت و رفتارهای غیرقابل بازرسی اسـت. دراین بین کار کردن بـه همراه ناراحتی، نامید و تحریک در نهایت بـه خشم ختم می شود.

 

همه ی بازیکنان پوکر باید نزدیک بـه صبح و شادی باشند حفظ این ذهنیت بسیار مهم اسـت و می تواند در بازی تاثیر مستقیم بگذارد. هرچه کـه بازی پیش میرد و بـه ان سوی تیلت شدن یعنی خشم و اضطراب خواهید رسید زمانی کـه شـما عصبی میشوید توانایی فکری خودرا از دست خواهید داد و نمیتوانید تصمیمات منطقی بگیرید همین امر باعث می شود کـه شـما نتوانید بازی اصلی خودرا انجام دهید.

 

پوکر بازی نیست کـه توسط احساسات و غریزه پیش رود پوکر بازی اسـت کـه نیازمند تصمیمات منطقی اسـت و نیازمند سطح بالایی از تفکر انتقادی اسـت.

 

قبل از بازی مطمئن باشید از نظر روحی عالی هستید

بیشتر بازیکنان پوکر تمایل دارند کـه تیلت شدن را بـه شکل حوادث هایي کـه در بازی اتفاق میوفتد نگاه کنند اما در واقع اینگونه نیست همه ی ما انسان هستیم و بیشتر ما در اطراف خود درگیری هاي‌ احساسی زیادی داریم کـه در طول روز با آن ها برخورد خواهیم کرد این درگیری ها می تواند برخورد در محل کار و یا بحث با همسر یا فرزند خود باشد

 

تمامی اتفاقاتی کـه برای شـما پیش بیاید باعث می شود کـه زمانی آماده بازی هستید بر روی احساسات شـما تاثیر می‌گذارد و شـما متوجه ان نشوید این درگیری احساسات ممکن اسـت این کمک کند کـه تیلت شدن بازی بیشتر شود زمانی کـه شـما وارد بازی می‌شوید تصمیمات منطقی نخواهید گرفت و این امر باعث می شود کـه در حین بازی عصبی شوید.

 

نتیجه مهم این اسـت کـه باید قبل از بازی عواطف خودرا بررسی کنید اگر نتیجه بررسی ها این شد کـه شـما از نظر روحی مساعد نیستید، بهتر اسـت کـه بـه فکر جایی کـه باعث می شود شـما روحیتون برگردد باشید. مثلاً تماشای یک فیبم گوش دادن بـه آهنگ و صحبت کردن با همسرتان و… می تواند عواطف شـما را بازرسی کند طبق بررسی هاي‌ کارشناسان مشخص شده اسـت کـه ورزش کردن باعث می شود کـه احوالات شـما بازگردد و احساسات خوبی را بـه شـما میدهد.همین امر کمک میکند کـه ذهنیت شـما التیام یابد.

 

بازرسی احساسات قبل از شروع بازی اسـت حالت هاي‌ عاطفی ریشه در قبل از بازی دارد و فقط لازم اسـت شـما برای یافتن ان قدری بـه خود فکر کنید و دنبال ان بگردید.

تیلت شدن در بازی پوکر

نظر تامی آنجلو در مورد تیلت در بازی پوکر

افراد بسیار زیادی از من سوال می کنند کـه چگونه میتوانیم تیلت شدن را بـه اتمام برسانیم؟ جواب من این اسـت کـه شـما نمیتوانید با میلیاردها دلار ان را برطرف کنید تا زمانی کـه فکر شـما در دستی باشد کـه بد بیت خوردید کـه باعث شده شـما دیر بـه مقصد برسید.

 

ما در مورد تیلت شدن پوکر صحبت می‌کنیم؟ و نه در مورد نواسانات زندگی؟ آیا این تیلت شدن بـه یک دیگر ارتباط ندارند؟ بـه همین دلیل من دوست دارم بـه طور منظم در جاهایی باشم کـه در مورد پوکر صحبت می کنند.

 

چرا ما زمانی کـه می بازیم ناراحت می‌شویم؟ یا بد بازی میکنیم؟ یا از بازی حذف می‌شویم؟ کجا ما نامید و صبر میشویم؟ علت نارضایتی تعداد زیادی از ما چیست؟

 

اگر بـه دنبال کارهای غیر ممکن هستیم سعی کنیم کـه اتفاقاتی را کـه امروز برای ما رخ میدهد را قبول کنیم قدری بیش از دیروز این اساسا یک تمرین برای تحمل کردن بد بیت در پوکر اسـت. برای دریافت نسخه جدید کتاب سوم، و مشاوره برای شکست ها و تصادفات بـه فهرست تامی بپیوندید

 

تیلت در پوکر به چه معناستتیلت در پوکر به چه معناست

تیلت در پوکر بـه طور یکدفعه رخ نمی دهد بلکه بـه تدریج رخ می دهد. از دست دادن کارتها ممکن اسـت بسیار سخت باشد ممکن اسـت با یک شکست همراه باشد و یا در مدت هاي‌ کوتاه شکستی را تجربه کنند دراین مواقع تیلت شدن در زمان هاي‌ کوتاه رخ می‌دهند.

 

هر بازیکنی مجموعه اي از این تیلت شدن را در خود دارند بیشتر این محرک ها نتایج بدی دارند کـه می تواند باعث عصبانیت فرد شود، ممکن اسـت باعث شود کـه فرد کارتهای زیادی را ببازد کـه این حس ناامیدی را در فرد ایجاد می کند.

 

برای این‌که تشخیص دهید در کجای این تیلت شدن قرار دارید کافیست زمانی کـه این اتفاق برای شـما رخ می‌دهند بـه واکنش هاي‌ خود فکر کنید زمانی کـه از طرف مقابل خود شکستی خوردید دراین زمان شـما دستان خودرا گرفتید و واکنشی بـه طرف مقابل نشان نداید بدین معنا اسـت کـه شـما بر خود تسلط دارید و اگر در مقابل این شکست واکنش نشان دادید بدین معنا اسـت کـه شـما در حال پیشرفت دراین تیلت شدن هستید.

 

هنگامی کـه احساسات شـما بیش از حد بالا رود مغز شـما دیگر توانایی تصمیمات منطقی ندارد و شـما تصمیمات احساسی خواهید گرفت در نتیجه شـما نمیتوانید برای تصمیم گیری ها درست عمل کنید دراین زمان شـما باید سعی کنید کـه خشم خودرا نظارت کنید و فکر خودتان را از موضوعی کـه باعث عصبانیت شـما شده اسـت دور کنید.

تیلت شدن در پوکر شناخت مفهوم تیلت شدن در بازی پوکر

استراتژی های کنترل تیلت در بازی پوکر

اکنون شـما تیلت شدن یا شیب ها شناخند و نشانه هاي‌ هشدار دهنده شخصی خودرا شناسایی کردید. گام بعدی این اسـت کـه یک استراتژی را برای پیش گیری از ایجاد تیلت شدن ایجاد کنید.اگر با احساسی کـه دارید بازی را شروع کنید در طول بازی ناراحت میشوید

 

نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه هنگامی از کنار صفحه کلید یا میز خود میگذرید بسیار معمولی بـه ان نگاه کنید سپس نفس عمیق بکشید اینکار باعث ظهور ارامش در شـما می شود

 

گام بعدی کـه بسیار ساده اسـت این اسـت کـه یک عبارت امید بخش رابا خود تکرار کنید عبارتی مثل؛ من می‌دانم کـه با کارا چطور بازی کنم، من انجامش میده، من بازی رو بلندم و من بازی رو درست کرد و فقط بازی نکردم

 

این عبارات بر روی تمرکز شـما نتیجه مثبت میدهد تکرار یک یا دو بار این عبارات مسیر ذهن شـما را تغییر می دهد و بـه شـما کمک می کند تا بتوانید بر احساسات خود غلبه کند و تمرکز خودرا حفظ کنید.این مراحل ساده بـه اندازه کافی نیست و شـما زمانی برای استراحت نیاز دارید

 

کنترل تیلت در پوکر آنلاین

بلند شدن و ترک کردن میز یا کامپیوتر و پرداختن بـه کارهای دیگر در زمان کوتاه برای ذهن شـما بسیار مفید اسـت ممکن اسـت شـما در حین بازی قدری عصبی شده باشید یا بازی مد نظر خودرا انجام نداده باشید اگر شـما بازی آنلاین انجام می‌دید این فرصت بسیار عالی برای استفاده بهتر از زمان خود اسـت از کامپیوتر فاصله بگیرید استراحت کنید و یک میان وعده میل کنید آبی بـه صورت خود بزنید این کارها برای روشن شدن مجدد فکر شـما بسیار مفید اسـت.

 

زمانی کـه بـه سمت میز می‌روید بـه بازی خود فکر کنید بـه این فکر کنید کـه اشتباه شـما در کجا بوده اسـت اگر شـما متوجه شوید کـه شکست شـما بر اساس یک اشتباه شخصی بوده اسـت قدری برای شـما سخت خواهد بود اما کمک زیادی خواهد کرد بـه پیروزی برسید.

 

اگر دریک بازی کازینو هستید بهتر اسـت استراحت را در دستور کار خود قرار دهید یک دوش بگیرید آب خنک بنوشید قبل از شروع بازی ویدیو مورد علاقه خودرا ببینید خاطرات خوب خودرا مرور کنید با فرزندان و یا همسر خود صحبت کنید این کارها باعث آرامش روحی شـما می شود

 

از دست دادن چند دست بازی شانس شـما برای رقابت پایین نمی آرد پس شـما باید آرامش خودرا حفظ کنید چرا کـه اگر بازی هاي‌ کوچک را در حالت پریشانی از دست بدهید می تواند شـما را از گردانه رقابت ها دور کند.

 

دست های خود را بررسی کنید

قبل از شروع بازی شـما باید بازی خودرا بررسی کنید اگر شانس بدی برای شـما رخ دهد شـما را در مسیر تیلت شدن قرار خواهید گرفت دراین لحظه شـما باید یک پنجره را از بازی پوکر را باز کنید و متوجه شوید کـه در واقع شانس شـما چقدر بوده اسـت زمانی کـه شـما موجه شوید کـه QQ شـما در مقابل KJ تقریبا دو برابر بوده اسـت و یا این‌که ۶s شـما در مقابل هردو کارت کمی بیشتر اسـت آسان تر می‌توانید باخت خودرا قبول کنید.

شناخت مفهوم تیلت شدن در بازی پوکر

آهنگ گوش دهید تا به آرامش برسید

تعداد زیادی از بازیکنان گوش دادن بـه موسیقی را برای آرام کردن خود انجام میدهند طبق تحقیقاتی کـه از بیماران یک بیمارستان صورت گرفته اسـت کارشناسان متوجه شده اند, افرادی کـه تحت عمل جراحی هستند با گوش دادن موسیقی از اضطراب ان ها کم می شود کـه از تعداد زیادی از داروهای ارام بخش تاثیر بیشتری دارد پس برای جلوگیري از تیلت شدن بازی بهتر اسـت موسیقی گوش دهید.

 

برای مدتی ترک کنید

اگر تمام این استراتژی ها را امتحان کردید و بازهم مشکل داشتید بهتر اسـت کـه قبل از بازی تماسی داشته باشید و زمانی کـه میتوانید از بازی انصراف دهید را بپرسید. انصراف دادن یک تصمیم سخت در پوکر اسـت هرگز بـه این فکر نکنید کـه کار اشتباهی اسـت اگر شـما متوجه شدید کـه در مسیر مشکلات روحی هستید بهتر اسـت برای مدتی از بازی دور بمانید.

 

از بدترین اشتباهات برای بازیکنانی کـه حضوری بازی می کنند این اسـت کـه خرید یک کارت بازی اضافه اسـت کـه این نیازمند تلاش بیشتر برای برنده شدن اسـت

 

یکیدیگر از تصمیمات نادرست برای بازیکنان اسـت کـه زمانی کـه با یک شکست روبه‌رو شدند مجدد وارد بازی شوند این یک موقعیت خطرناک برای بازیکنان اسـت دراین مواقع فشار بسیار زیادی بـه شـما وارد می شود.

 

تعداد زیادی از شکست هایي کـه بازیکنان با ان روبه‌رو می شوند ناشی از تیلت شدن روحی نیست تعداد زیادی از این شکست ها از عدم تنظیم درست مهارت هاي‌ خو اسـت این عدم تنظیم مهارت ها نقاط ضعف شـما را نمایان می کند.

 

چگونه بر تیلت غلبه کرده و برنده شویم؟

قدرت ویرانگر تیلت دراین اسـت کـه بـه شـما اجازه نمیدهد بهترین بازی خودرا انجام دهید. علاوه بر این، عصبی شدن یک بازی بد را بـه یک بازی ناامیدکننده تبدیل میکند. تقریبا هر بازیکنی ناخواسته این شرایط را تجربه می کند اما انتخاب این‌کـه بـه بازی ادامه بدهد یا نه بـه خود فرد ارتباط دارد. بازیکنان باتجربه قادر بـه ایجاد راهکارهایی برای حفظ اعتدال هستند اما تازه کارها بهتر اسـت کـه مدتی را استراحت کنند.

 

تیلت در پوکر به چه معنی است؟

تیلت مرتبط با احساسات اسـت. بدن انسان هر زمان کـه دچار استرس میشود بـه استراحت نیاز دارد. درک این نکته مهم اسـت کـه تیلت غالباً با سوءتفاهم نسبت بـه ان‌چه اتفاق افتاده تحریک میشود. بنابر این بازیکنان مبتدی بیشتر گرفتار احساسات می شوند. چنین مشکلی اغلب با تنفس بیش از حد همراه اسـت. لازم بـه ذکر اسـت کـه بازیکنان موفق بـه طور مرتب بر روی مقاومت در برابر استرس با کمک روانشناسان کار میکنند.

 

بـه یاد داشته باشید کـه برد‌هاي‌ مکرر و حتی بهترین برد پوکر نیز شـما را از احساساتی شدن محافظت نمیکند. در مقابل، برد می تواند شـما را در آینده نسبت بـه ان حساس‎تر کند. بعضی اوقات ممکن اسـت بخت و اقبال بـه شـما رو کند، اتفاقی کـه برای سایر بازیکنان نیز رخ می دهد. دراین موارد خودرا بازیکنی خاص نپندارید زیرا باعث عدم تمرکز شـما خواهد شد.

 

نکات و ترفندهای پوکر آنلاین

• راز یک بازی پوکر خوب در افزایش ارزش انتظاری بازی نهفته اسـت.

 

• برای دانستن نحوه برنده شدن در پوکر آنلاین روی یادگیری جزییات بازی متمرکز شوید اما این نکته را بخاطر بسپارید کـه چرا و برای چه هدفی وقت صرف می کنید.

 

• اشتباهات از روی خسته بودن اغلب مهم ترین عامل باخت هستند.

 

• هنگام بازی در برابر بازیکنان ضعیف مغرور نشوید.

 

• احساسات خودرا نظارت کنید.

 

برچسب‌ها:
سکوی جهانی پوکر برنامه خود را با 11 موقعیت آنلاین جدید افزایش می دهد
سکوی جهانی پوکر برنامه خود را با 11 موقعیت آنلاین جدید افزایش می دهد سکوی جهانی پوکر برنامه خود را با 11 موقعیت آنلاین جدید افزایش می دهد تکرار ماندگاری دنباله سکوی جهانی پوکر 2021 ...
برترین سایت های پوکر آنلاین برای بازی با پول واقعی
برترین سایت های پوکر آنلاین برای بازی با پول واقعی برترین سایت های پوکر آنلاین برای بازی با پول واقعی ما بـه این زودی شاهد رویداد های ورزشی زیادی نخواهیم بود ...
دست پوکر از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی شده است
دست پوکر از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی شده است دست پوکر از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی شده است مختلف کارت برای ضرب و شتم بازیکنان دیگر اسـت. ...
بحث و جدل پوکر نکات برجسته حرفه ای چینو ریم پوکر
بحث و جدل پوکر نکات برجسته حرفه ای چینو ریم پوکر بحث و جدل پوکر _ نکات برجسته حرفه ای چینو ریم پوکر پوکر احتمالاً بـه مدت 10 سال از اوایل دهه ...
4 قدم برای تقویت توانایی های پوکر
4 قدم برای تقویت توانایی های پوکر 4 قدم برای تقویت توانایی های پوکر بنابر این برای تبدیل شدن بـه یک شرکت کننده بزرگ‌تر در پوکر ؛ چیزی ...
تکنیک پوکر Deck Stack چگونه می توانید در مسابقات تغییر دهید؟
تکنیک پوکر Deck Stack چگونه می توانید در مسابقات تغییر دهید؟ تکنیک پوکر Deck Stack آیا می دانید چگونه می توانید در مسابقات تغییر دهید؟ وقتی تکنیک پوکر Deck Stack را درنظر ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی