شرط بندی پوکر استرادل چیست؟

شرط بندی پوکر استرادل چیست؟

شرط بندی پوکر استرادل چیست؟

شرط بندی پوکر استرادل اغلب در بازی هاي‌ نقدی زنده برای ایجاد اکشن بیشتر استفاده می شود. این یک شرط اختیاری اسـت کـه قبل از پخش هر کارتی، بالای بلایندها قرار میگیرد. با استراتژی و زمان بندی مناسب، می تواند راهی عالی برای بهره برداری از بازیکنان و کسب درآمد بیشتر باشد.

 

با این حال، این پتانسیل با خطراتی همراه اسـت. در این جا همه ی انچه را کـه باید در مورد این شرط خواب بدانید، از جمله چرایی و زمان استفاده از ان بـه شـما خواهیم گفت. بنابر این، اگر آماده آبگیری چند قابلمه هستید، بیایید شروع کنیم.

 

تعریف استرادل پوکر:

معنای استرادل در پوکر اساساً یک شرط کور اضافی اسـت – برابر با دو برابر کردن مقدار بلایند بزرگ و درست مانند بلایندها، قبل از پخش شدن هر یک از کارت ها بـه پات میروند. زمانی کـه در حال حرکت هستید، اساساً در حال خرید بیگ بلایند هستید. این شرط همیشه داوطلبانه اسـت و بازیکنان باید با ان موافقت کنند.

 

چرا پست پوکر استرادل ؟

شرط‌بندی استرادل برای ایجاد عمل طراحی شده اسـت. در واقع، بازیکنانی کـه احتمالاً یک استرادل را ارسال می کنند، بازیکنانی هستند کـه از واریانس استقبال میکنند و طبق معمولً یک استراتژی تهاجمی اتخاذ میکنند. البته، این بدان معنا نیست کـه هر شخصی کـه یک تراشه پوکر استرادل را داخل پات می‌اندازد، یک LAG «بازیکن تهاجمی شل» خواهد بود. با این حال، بـه طور کلی، این حرکتی اسـت کـه مورد پسند کسانی اسـت کـه از اقدام مهم نیستند.

 

چرا اقدام بیشتری ایجاد می کند؟ این بـه سادگی پول اضافی را در گلدانی کـه مردم میخواهند برنده شوند، قرار میدهد. با این حال، بـه طور خاص، قبل از این کـه هر کارتی پخش شود، پات را باد می کند. این بـه نوبه خود، نسبت ظرف بـه پشته را از دو طریق کاهش میدهد. اولاً؛ پول بیشتری نسبت بـه پرده ها در وسط میگذارد. بیایید فرض کنیم این یک بازی 1/2 دلاری اسـت و همه ی بـه قیمت 100 بیبی «یعنی 200 دلار» خرید می کنند.

شرط بندی پوکر استرادل

دراین شرایط، قبل از پخش هر کارت، 3 دلار در وسط وجوددارد. $3 نشان دهنده 1.5٪ از پشته همه ی اسـت. با این حال، اگر بازیکنی یک بازی پوکر بـه ارزش 2 برابر بیگ بلایند «یعنی 4 دلار» انجام دهد، در وسط ان 7 دلار وجوددارد. این بدان معنی اسـت کـه pot اکنون 3.5٪ از یک پشته 100bb را نشان میدهد.

 

علاوه بر تغییر نسبت پات بـه پشته قبل از پخش هر کارت، استرادل در پوکر بر هر شرط و افزایش بعدی تأثیر می‌گذارد. اگر بـه مثال $1/$2 خود پایبند باشیم، افزایش استاندارد پیش فلاپ دراین بازی بین 2.5 برابر و 3 برابر بیگ بلایند «یعنی 5 تا 6 دلار» خواهد بود. هنگامی کـه یک استرادل 4 دلاری در بازی وجوددارد، افزایش باید بیشتر باشد زیرا پول بیشتری در وسط وجوددارد.

 

اگر شخصی 5 دلار گرد آوری کند ودر وسط ان 7 دلار وجود داشته باشد، شخص دیگری برای بازی با 12 دلار فقط باید با 5 دلار تماس بگیرد. این باعث کاهش بیشتر اندازه هاي‌ موثر پشته می شود زیرا بـه این معنی اسـت کـه شرط بندی ها در خیابان هاي‌ بعدی نیز بزرگتر خواهند بود.

 

بنابر این، اگر می خواهید زمانی کـه شخصی در حال بازی کردن هستید، یک گلدان بازی کنید، باید برای دفعات بیشتر با ان آماده باشید. این بـه نوبه خود منجر بـه این می شود کـه بازیکنان با دست هاي‌ حاشیه اي و قمار وارد ان شوند. بنابر این، همان طور کـه میبینید، چیزی کـه بـه عنوان یک شرط اضافی شروع می شود، در واقع یک اثر آبشاری دارد کـه اقدامات بسیار بیشتری را ایجاد می کند.

شرط بندی پوکر استرادل چیست؟

کدام بازیکنان دوست دارند در پوکر بازی کنند ؟

احتمالاً از قبل واضح اسـت، اما بازیکنانی کـه بـه احتمال زیاد بازی می کنند، بازیکنان تهاجمی هستند. طبیعتاً؛ همانگونه کـه در مورد همه ی چیزها وقتی پوکر بازی می کنید ؛ هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. یک بازیکن فشرده می تواند با حفظ محدوده باز کردن باریک از یک استراتژی استرادل پوکر موثر بـه نفع خود استفاده کند.

 

با این حال، بـه طور کلی، استرادل ها مورد علاقه کسانی هستند کـه دامنه وسیع تری دارند. علاوه بر این، آن ها بـه ویژه برای بازیکنان دارای پشته جذاب هستند. دراین شرایط، این شرط کور اضافی بـه آن ها اجازه می‌دهد تا از پشته خود استفاده کنند و بـه رقیب خود فشار بیاورند.

 

انواع استرادل

یک Live Straddle مانند Big Blind عمل می کند. بنابر این، اگر هیچکس افزایش نمیدهد، این بـه خود شخص اسـت کـه تصمیم میگیرد وقتی نوبت بـه او برسد یا خیر. استرادل ها را می‌توان از هر موقعیتی ارسال کرد و اکثر کازینوها بـه انها اجازه می‌دهند. موارد زیر رایجترین انواعی اسـت کـه می‌توان ساخت.

 

استرادل دکمه

استرادل دکمه پوکر توسط بازیکن روی دکمه ساخته می شود. این شرط دو برابر اندازه بیگ بلایند اسـت و قبل از پخش هر کارتی انجام می شود. این مزیت موقعیتی مشابه سایر شرط‌هاي‌ استرادل در پوکر را ندارد، زیرا دکمه همیشه آخرینبار اسـت کـه پس از فلاپ عمل میکند. با این حال، این مزیت را بـه دکمه میدهد کـه آخرین پیش فلاپ را انجام دهد. اکشن دکمه را رد می کند و مستقیماً بـه سمت پرده‌ها میرود. از آنجا، دکمه می تواند تصمیم قبل از فلاپ خودرا بگیرد.

 

می سی سی پی استرادل

وقتی صحبت از استرادل در تگزاس هولدم می شود، این یکی لیبرال ترین اسـت. بـه عبارت دیگر، قوانین زیادی وجود ندارد. اساسا، هر شخصی در هر موقعیتی میتواند شرط‌بندی استرادل می‌سی‌سی‌پی را انجام دهد. اندازه نیز انعطاف‌پذیر اسـت و 2 برابر بزرگ تر نیست. هر شخصی کـه بزرگ ترین استرادل پوکر می سی سی پی را انجام دهد می تواند آخرین پری فلاپ را انجام دهد.

 

UTG Straddle

وقتی مردم در جستجوی معنی استرادل پوکر هستند، طبق معمولً بـه این دلیل اسـت کـه کسی را دیده‌اند کـه یک شرط اضافی از زیر تفنگ «UTG» انجام داده اسـت . این رایج ‌ترین نوع استرادل اسـت و شامل بازیکنی می شود کـه نخستین بازی قبل از فلاپ اسـت «یعنی بازیکن سمت چپ بیگ بلایند». شرط بندی دو برابر اندازه بیگ بلایند بـه بازیکن UTG این امکان را میدهد کـه آخرین پری فلاپ را بـه جای اول انجام دهد.

 

استرادل بدون درپوش

اغلب در بازی هاي‌ پوکر قوانین استرادل شرط بندی وجوددارد. بـه عنوان یک قانون کلی، استرادل 2 برابر ارزش بیگ بلایند اسـت. با شرط‌بندی پوکر استرادل زنده بدون محدودیت، هیچ محدودیتی وجود ندارد. بازیکنان می‌توانند هر چقدر کـه می‌خواهند زمین بگذارند. این اغلب میتواند بـه موقعیت‌هایي منجر شود کـه بازیکنانی با بزرگ ترین پشته‌ها وارد یک بازی مرغ میشوند تا ببینند چه کسی می تواند بیشترین پول را بـه دست بیاورد و آخرین پری فلاپ را انجام دهد.

 

اسلیپر استرادل

بازی‌هاي‌ پوکر Sleeper Straddle بازی‌هایي هستند کـه امکان شرط‌بندی کور در بازی‌هاي‌ نقدی را فراهم میکنند. اساساً “خواب زده” اصطلاح دیگری اسـت کـه برای توصیف استرادل استفاده می شود. این نام را بـه این دلیل گرفته اسـت کـه یک شرط کورکورانه اسـت «یعنی قبل از پخش شدن کارت ها انجام شده اسـت» بنابر این گویی شخص در حال خواب پول خودرا می‌گذارد.

 

دو استرادل

شرط بندی هاي‌ پوکر دابل استرادل دقیقاً همان چیزی اسـت کـه شـما انتظار دارید. بـه جای یک straddle، دو وجوددارد. دومین استرادلر توسط بازیکن سمت چپ straddler اصلی ساخته می شود. این شرط باید دو برابر اندازه اصلی باشد. این شرط بندی پوکر گزینه straddle اغلب یک واکنش زنجیره اي را ایجاد می کند، یعنی بازیکنان دیگر نیز بـه منظور تلاش برای بـه دست آوردن مزیت قبل از فلاپ، خوابگاه ها را اضافه می کنند.

 

استرادل در بازی های پوکر بدون محدودیت

استرادل در No Limit باعث بزرگتر شدن بازی از انچه هست می شود. هرکسی کـه تا بـه حال قسمتی از High Stakes Poker یا سری Triton را دیده باشد، این را می‌داند. آن ها اغلب بـه این دلیل رخ می‌دهند کـه یک یا چند بازیکن می‌خواهند برای سهام بالاتر بازی کنند اما دیگران نمی خواهند. بنابر این، بـه جای افزایش ریسک، انها موافقت می کنند کـه بـه راه بیفتند. در بیشتر موارد، آداب رفت و آمد برای همه ی اسـت کـه اگر یک بازیکن اینکار را انجام دهد.

 

ممکن اسـت پیش از موعد با چیزی موافقت کنید و شرط اضافی را انجام ندهید، با این حال، این باید یک بحث آزاد باشد. هر شخصی کـه نتواند بدون کسب اجازه شرط اضافی بگذارد، احتمالاً از بازی اخراج خواهد شد. اگر نمی توانید از یک شرط‌بندی بی‌خواب مذاکره کنید، بهترین گزینه این اسـت کـه بازی را ترک کنید، نه این کـه برای شرط‌هایي کـه با ان آسان نیستید، بازی کنید.

 

آیا استرادلینگ به طور کلی ایده خوبی است؟

اگر پوکر استرادل را بـه درستی بازی کنید، می تواند +EV باشد. با این حال، بـه طور کلی، این ایده خوبی نیست. همان‌ طور کـه گفتیم، دلیل این کـه مردم دست و پا میزنند، ایجاد کنش بیشتر اسـت. با قرار دادن پول اضافی در وسط، بازیکنان بـه معنای واقعی کلمه گلدان را شیرین می کنند بـه این امید کـه مردم محدوده خودرا کاهش دهند.

 

با این حال، گاهی اوقات پیش می آید کـه استرادلینگ بازی را فشرده‌تر می کند. اگر تعداد کمی از بازیکنان حاضر در جدول تمایلی بـه انجام این نوع شرط‌بندی نداشته باشند، احتمالاً بیشتر روی دستان خود می نشینند، زیرا نمی خواهند پشته‌هاي‌ خودرا بـه خطر بیندازند. همچنین ممکن اسـت شرط هاي‌ کور فشار زیادی بر بازیکنان خاصی وارد کند کـه بـه نوبه خود باعث ترک انها می شود.

 

در هردو مورد، این ممکن اسـت مقداری سهام برای شـما هزینه داشته باشد. در واقع، اگر بازیکنان ضعیف سخت‌تر شوند یا ان‌ها را ترک کنند، توانایی خودرا برای کسب درآمد کاهش داده‌اید. این بالاتر از ارزش واقعی اسـت کـه با افزایش اندازه پات قبل از فلاپ از دست می‌دهید.

 

بازی نقدی پوکر آنلاین و زنده همه ی چیز در مورد بازی پس از فلاپ اسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه پشته ها عمیق هستند. کاهش نسبت پات بـه پشته افراد را تشویق میکند تا دست‌هاي‌ حاشیه‌اي را بازی کنند و سبک قمار کنند. هنگامی کـه با کارت‌هایي کـه در آینده دارید آل-این میشوید، نمیتوانید بلوف بزنید یا حرکت دیگری انجام دهید کـه ممکن اسـت بازدهی شـما را بـه حداکثر برساند.

 

در عوض، شـما همه ی چیز را بـه خدایان پوکر می سپارید. بـه بیان دیگر، بازی در پوکر می تواند -EV باشد، زیرا احتمال بیشتری وجوددارد کـه با کارت هاي‌ آینده خودرا آل-این بیابید. وقتی این اتفاق بیفتد، برنده دست بـه جای مهارت، با شانس مشخص می شود.

 

مزایا و معایب استرادلینگ

طرفداران

گلدان ها را بزرگتر می کند تا بتوانید بیشتر برنده شوید

عمل بیشتری ایجاد می کند

می تواند برای فشار آوردن بـه بازیکنان ضعیف استفاده شود

 

منفی

اغلب باعث می شود بازیکنان ضعیف سخت تر بازی کنند

گران اسـت اگر کارت شـما مرده بـه عنوان شـما وادار بـه قمار

ممکن اسـت بیشتر فشار بیاورید – با تکیه بر شانس

 

استثناهایی برای وقتی استرادل مشکلی ندارد

دست و پا زدن روی میز پوکر ممکن اسـت همیشه +EV نباشد، اما این بدان معنا نیست کـه باید بـه هر قیمتی از ان اجتناب کنید. در واقع، مواقعی وجوددارد کـه استفاده از شرط‌بندی‌هاي‌ خواب ایده خوبی اسـت. دلیل واضح این اسـت کـه بازی سرگرم کننده تر شود.

 

همه ی ما قبلاً آنجا بوده ایم. شـما دریک بازی مینشینید و هیچکس حرکتی انجام نمی‌دهد. این برای مدتی خوب اسـت، اما می تواند بـه سرعت خسته کننده شود. دراین شرایط، یک یا دو شرط کور اضافی می تواند اوضاع را بـه حرکت درآورد. این بدان معنا نیست کـه شـما باید بی پروا بازی کنید. با این حال، در بازی هاي‌ بسیار فشرده، بـه سختی میتوان از یک مزیت استفاده کرد، بـه خصوص اگر کارت شـما مرده باشد.

 

اگر شرط اضافی باعث شود بازیکنان یک پات را از دست بدهند یا مقداری پول اضافی در بازی ببینند، می تواند آن ها را تشویق کند تا محدوده خودرا کاهش دهند. ادامه این منطق، گام برداشتن دریک بازی سست ایده بدی اسـت.

 

اگر بازیکنان سفت باشند و گلدان‌ها کوچک باشند، بسیار خوب اسـت، زیرا باعث حرکت همه ی چیز می شود. با این حال، اگر همه ی مایل بـه قمار باشند، استرادل ها واریانس را بیش از پیش افزایش میدهند. اگر برای قمار کردن و تحمل نوسان‌هاي‌ بزرگ آماده نیستید، در بازی‌هاي‌ بیش از حد سست بازی عاقلانه نیست.

 

ملاحظات پوکر استرادل

تحت چه شرایطی باید یک شرط بندی خواب انجام دهید؟ ممکن اسـت اصطلاح straddle poker و نحوه استفاده از ان را درک کنید، اما بـه این معنی نیست کـه شرایط مناسب اسـت. در این جا نحوه تعیین بهترین زمان برای راه رفتن در این جا آمده اسـت.

 

آیا من یک لبه دارم؟

شـما باید تمایل بیشتری بـه بازی پوکر پست فلاپ با افرادی داشته باشید کـه مزیت قابل توجهی نسبت بـه آن ها دارید، زیرا احتمال بیشتری دارد کـه اشتباهاتی مرتکب شوند کـه می توانید روی آن ها سرمایه گذاری کنید. اگر برتری ندارید «یا ضعیف هستید»؛ منطقی اسـت کـه بازیکنان را بـه قمار با دست هاي‌ حاشیه اي تشویق کنید.

 

آیا پشته ها درست هستند؟

پشته ها باید عمیق باشند تا شرط هاي‌ خواب ایده خوبی باشد. در بیشتر موارد، پشته‌هاي‌ 100 bb بـه اندازه کافی عمیق نیستند، زیرا چند شرط و افزایش می تواند باعث شود کـه افراد قبل از فلاپ آل‌این شوند. بـه عنوان یک قاعده کلی، همه ی باید حداقل 200bb پشته داشته باشند. هر چه عمیق تر بهتر.

شرط بندی پوکر استرادل چیست؟

آیا می توانم وارد سر یک بازیکن شوم؟

آخرین ملاحظاتی کـه باید بـه ان توجه شود روانی اسـت. اگر بازیکنی با از دست دادن یک گلدان بزرگ بـه اسانی اذیت می شود، ممکن اسـت ارزش ان را داشته باشد کـه یک استرادل را بـه راه بیندازید. با بالا بردن سهام، پات ها بزرگتر می شوند و اگر بازیکنی کـه مدنظر شماست ببازد، ممکن اسـت بـه حالت شیب بروند. هنگامی کـه انها بازرسی خودرا از دست دادند، بازی با آن ها آسان تر خواهد بود.

 

آیا من باید راه بیفتم؟

نه، شـما همیشه این گزینه را دارید. اگر یک بازی از قبل دارای استرادل زنده اسـت و شـما با ان آسان نیستید، بازی نکنید. اگر افراد حاضر در بازی میخواهند ان را اجرا کنند اما شـما نمی‌خواهید، مورد خودرا بیان کنید. میتوانید انصراف دهید یا این اتفاق نمی‌افتد «دومی رایج‌تر اسـت». در غیر این صورت همیشه می توانید خودتان بازی را ترک کنید.

 

سوالات متداول پوکر استرادل

استرادل در پوکر چیست؟

این بـه شرط بندی کوری اشاره دارد کـه بازیکنان قبل از پخش هر کارتی انجام میدهند. این توسط بازیکنی خارج از بلایند ساخته شده اسـت و باید حداقل دو برابر بزرگ بلایند باشد.

 

چرا استرادل در پوکر؟

شـما می توانید اینکار را برای آب گیری گلدان ها و ایجاد فعالیت بیشتر انجام دهید. علاوه بر این، می توانید از ان برای تحت فشار گذاشتن بازیکنان یا کمک بـه خنثی کردن برتری بازیکنان قوی کـه ممکن اسـت بر شـما داشته باشند استفاده کنید.

 

استرادل در پوکر چگونه کار می کند؟

این یک شرط کورکورانه اسـت کـه قبل از پخش کارت ها انجام می شود. اختیاری اسـت ودر کنار پرده ها قرار میگیرد. فردی کـه آخرینبار استرادل می کند می تواند آخرین پری فلاپ را انجام دهد.

 

چگونه در پوکر بازی کنیم؟

شـما یک شرط اضافی بـه ارزش حداقل 2 برابر مقدار بیگ بلایند میگذارید و قبل از پخش هر کارتی ان را اعلام می کنید. بـه این ترتیب شـما اساساً بیگ بلایند را برای ان دور میخرید. همچنین مرسوم اسـت کـه سایر بازیکنان نیز ان شرط اضافی را وارد کنند

 

چه زمانی می توانید در پوکر بازی کنید؟

اگر همه ی موافق باشند، می توانید از هر موقعیتی روی میز حرکت کنید. بـه طور کلی، استرادل ها از موقعیت اول یا از روی دکمه ساخته می شوند. با این حال، انواع می سی سی پی را میتوان از هر موقعیتی ساخت. وقتی پشته‌ها عمیق هستند و می خواهید فعالیت بیشتری ایجاد کنید، باید راه بروید. این می تواند بـه این دلیل باشد کـه بازیکنان خیلی فشرده هستند یا این کـه احساس نمیکنید در بازی برتری دارید. یا فقط می خواهید وحشی شوید.

 

آیا استرادلینگ استراتژی خوبی در پوکر است؟

در بیشتر موارد، راه رفتن ایده بدی اسـت زیرا EV شـما را کاهش می‌دهد. با این حال، اگر می خواهید قمار کنید یا احساس می کنید کـه میتواند پویایی را بـه نفع شـما تغییر دهد، مطمئناً ارزش امتحان کردن را دارد.

 

برچسب‌ها:
نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک
نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک نحوه بازی پوکر 3 کارتی: راهنمای گام به گام یک کازینو کلاسیک   نحوه بازی پوکر 3 کارتی با راهنمای گام بـه ...
از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن
از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن از اول تا تاریخچه پوکر و ریشه های احتمالی آن بازی ...
برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی
برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی برنده شدن در اولین شرط بندی پوکر ویدیویی یکی از بهترین جای گزین ...
تاریخچه پوکر اژدها (Dragon Poker)
تاریخچه پوکر اژدها (Dragon Poker) تاریخچه پوکر اژدها«Dragon Poker» تاریخچه پوکر اژدها«Dragon Poker» در صفحه اصلی این وبسایت بـه جرأت آمده اسـت کـه Dragon Poker "پیچیده ...
پوکر کیجن استاد (Cajun Stud)یک پیچ و تاب سرگرم کننده
پوکر کیجن استاد (Cajun Stud)یک پیچ و تاب سرگرم کننده پوکر کیجن استاد «Cajun Stud»یک پیچ و تاب سرگرم کننده پوکر کیجن استاد یکی از مهم‌ترین نکات فروش بازی هاي‌ مشتق ...
9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر
9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر 9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر 9 نماد مهم پوکر معرفی بازیکنان ماهر حتماً شنیده اید کـه تقلید خالصانه ترین ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی