قوانین بازی پوکر Texas Hold ‘Em بازی پوکر تگزاس هولدم

قوانین بازی پوکر Texas Hold ‘Em بازی پوکر تگزاس هولدم

قوانین بازی پوکر Texas Hold ‘Em

قوانین بازی پوکر Texas Hold ‘Em «یا Texas Holdem» نسخه اولیه پوکر اسـت کـه در تعداد زیادی از کازینوها بازی میشود و نسخه اي اسـت کـه در برنامه هاي‌ تلویزیونی مانند Travel World’s World Poker Tour و ESPN’s World Series of Poker دیده می‌شود.این ها قوانین اساسی برای بازی Texas Hold ‘Em Poker هستند.

 

Shuffle ، The Deal و The Blinds

فروشنده یک عرشه استاندارد 52 کارته را بـه هم می‌زند.در کازینو ؛ فروشنده هرگز بازی نمیکند. یک دیسک گرد – کـه بـه عنوان “دکمه فروشنده” شناخته می‌شود – با هر دست از بازیکن بـه بازیکن در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت می‌کند . این دکمه نشان میدهد کـه درصورت پیشروی بازی ؛ بازیکن از بازیکن بـه فروشنده تبدیل می‌شود.

 

اکثر بازیهای پوکر Texas Hold ‘Em با شروع دو بازیکن در سمت چپ فروشنده شروع می‌شود «دکمه» مبلغی از پیش تعیین شده را در گلدان قرار میدهند قبل از این‌که هر کارت بـه دست آید ؛ خاطرجمعی حاصل شود کـه در هر دست چیزی برای بازی وجوددارد. بـه این می‌گویند “ارسال پرده”. بیشتر اوقات ؛ “نخستین کور” – بازیکن سمت چپ فروشنده – نیمی از حداقل شرط را می‌گذارد ؛ و “کور دوم” حداقل حداقل شرط را میگذارد.

 

بـه هر بازیکن دو کارت داده میشود ؛ رو بـه رو. این ها بـه عنوان “کارت هاي‌ حفره” شناخته میشوند.

 

بین بچه ها کارت بازی کنید با دوستان در میز کافه

یک دور شرط بندی انجام می‌شود ؛ با بازیکنی کـه در سمت چپ دو بازیکنی کـه پرده ها را ارسال کرده اند ؛ شروع میشود. وقتی نوبت بـه شرط بندی برسد ؛ بازیکنان میتوانند تماس بگیرند ؛ افزایش دهند یا تا کنند.

قوانین بازی پوکر Texas Hold 'Em _ بازی پوکر تگزاس هولدم

فلاپ

پس از نخستین دور شرط بندی ؛ فروشنده کارت بالای عرشه را کنار می‌گذارد. اینکار را سوزاندن کارت مینامند و برای خاطرجمعی از این‌که هیچ کس بـه طور تصادفی کارت بالای صفحه را ندیده اسـت و برای پیشگیري از تقلب انجام می‌شود.سپس فروشنده سه کارت بعدی را رو بـه روی میز می چرخاند. این کارت ها “فلاپ” نامیده میشوند.

 

توجه:

در نهایت ؛ در مجموع پنج کارت اجتماعی رو بـه رو روی میز قرار می‌گیرد. بازیکنان می‌توانند از هر ترکیبی از کارت هاي‌ جامعه و دو کارت سوراخ مخصوص خود برای تشکیل بهترین دست پوکر پنج کارته استفاده کنند.

 

پس از فلاپ ؛ دور دیگری از شرط بندی انجام میشود ؛ کـه با بازیکن در سمت چپ فروشنده شروع می‌شود «دکمه». در طول این و همه ی دورهای بعدی شرط بندی ؛ بازیکنان میتوانند هنگام نوبت شرط بندی را بررسی کنند ؛ تماس بگیرند ؛ افزایش دهند یا تا کنند.

 

خیابان چهارم

فروشنده یک کارت دیگر می سوزاند و یک کارت دیگر رو بـه روی میز بازی میکند. این ؛ چهارمین کارت اجتماعی ؛ “نوبت” یا “خیابان چهارم” نامیده می‌شود.بازیکن سمت چپ فروشنده «دکمه» دور سوم شرط بندی را شروع می‌کند.

 

دوستانی که در کازینو در حال بازی پوکر هستند

فروشنده قبل از گذاشتن آخرین کارت رو بـه روی کارت ؛ کارت دیگری را می سوزاند. این کارت “رودخانه” یا “خیابان پنجم” نامیده می‌شود.

 

شرط بندی نهایی و برنده

بازیکنان اکنون می‌توانند از هر ترکیبی از هفت کارت-پنج کارت اجتماعی و دو کارت حفره اي کـه فقط برای آن ها شناخته شده اسـت-استفاده کنند تا بهترین دست پوکر پنج کارتی ممکن را تشکیل دهند .

قوانین بازی پوکر Texas Hold 'Em _ بازی پوکر تگزاس هولدم

نمای نزدیک مرد بازی پوکر

چهارمین و آخرین دور شرط بندی با بازیکن در سمت چپ فروشنده «دکمه» شروع می‌شود.پس از دور نهایی شرط بندی ؛ همه ی بازیکنانی کـه در بازی باقی می‌مانند دست خودرا نشان میدهند. بازیکنی کـه شرط اولیه را گذاشته یا بازیکنی کـه آخرین افزایش را انجام داده اسـت ؛ ابتدا دست خودرا نشان میدهد.بازیکنی کـه بهترین دست را دارد برنده می‌شود.

 

برچسب‌ها:
شش اشتباه پوکر زنده که باید در سال 2022 از آن اجتناب کنید
شش اشتباه پوکر زنده که باید در سال 2022 از آن اجتناب کنید شش اشتباه پوکر زنده که باید در سال 2022 از آن اجتناب کنید پوکر زنده درسال 2021 با استقبال گسترده اي ...
آموزش بازی Spite and Malice یک نوع از پوکر چینی
آموزش بازی Spite and Malice یک نوع از پوکر چینی آموزش بازی Spite and Malice _ یک نوع از پوکر چینی آموزش بازی Spite and Malice یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
نحوه بازی پوکر و 23 قانون طلایی برای کسب درآمد بالا از شرط بندی
نحوه بازی پوکر و 23 قانون طلایی برای کسب درآمد بالا از شرط بندی نحوه بازی پوکر و 23 قانون طلایی نحوه بازی پوکر در چند سال گذشته من عده اي از "قوانین طلایی" را ...
استراتژی بدون محدودیت | موقعیت و ترسیم دست ها در پوکر
استراتژی بدون محدودیت | موقعیت و ترسیم دست ها در پوکر استراتژی بدون محدودیت موقعیت و ترسیم دست ها استراتژی بدون محدودیت _ در هولدم بدون محدودیت، کشیدن دست اغلب میتواند بسیار ...
چگونه با تصور میز خود در پوکر سوء استفاده کنیم
چگونه با تصور میز خود در پوکر سوء استفاده کنیم چگونه با تصور میز خود در پوکر سوء استفاده کنیم تصویر میز پوکر شـما چیزی اسـت کـه بسیار مهم اسـت کـه ...
10 حرکت اساسی تگزاس هولدم: افزایش چک
10 حرکت اساسی تگزاس هولدم: افزایش چک 10 حرکت اساسی تگزاس هولدم: افزایش چک با بررسی و بالا بردن شرط رقیب، می توانید از موقعیت او در برابر ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی