“نشان دادن دست” در پوکر به چه معناست؟ Show Your Hand

“نشان دادن دست” در پوکر به چه معناست؟ Show Your Hand

“نشان دادن دست” در پوکر به چه معناست؟

“نشان دادن دست” در پوکر بـه این معنی اسـت کـه ارزش کارت هاي‌ سوراخ خودرا پس از پایان دست نشان دهید. گاهی لازم اسـت، گاهی اختیاری اسـت.”دست خودرا نشان دهیم” بـه این معنی اسـت کـه ارزش کارت هاي‌ سوراخ خودرا پس از پایان دست نشان دهیم.

 

در این راهنما موارد زیر را یاد خواهیم گرفت:

چه زمانی بازیکنان پوکر باید دست خودرا نشان دهند؟
آیا باید دست خودرا بعد از شرور فولد نشان دهید؟
“Mucking” در پوکر بـه چه معناست
نشان دادن دست پوکر چه زمانی آداب بدی اسـت؟
آیا می‌توانم بخواهم کـه دست خراشیده بازیکن دیگری را ببینم؟

 

چه زمانی بازیکنان پوکر باید دست خود را نشان دهند؟

تنها زمانی کـه بازیکنان باید ارزش کارت‌هاي‌ حفره‌شان را فاش کنند، در مرحله نمایش اسـت «و حتی در ان زمان، ممکن اسـت اختیاری باشد».

 

در عده اي از کازینوها، بازیکنی کـه آخرین اقدام تهاجمی را در دست انجام داده اسـت، باید ابتدا دست خودرا برگرداند، اما بـه نظر نمیرسد این قانون جهانی باشد. بازیکن دوم این گزینه را دارد کـه «نشان دهد» یا « مک » «کارت‌هاي‌ حفره‌اي فاش نشده را بـه فروشنده برگرداند». البته، اگر بازیکنی بهترین دست را داشته باشد، برای بردن پات باید ان را نشان دهد.

 

آیا باید دست خود را بعد از شرور فولد نشان دهید؟

گاهی اوقات بازیکن دوست دارد ارزش کارت هاي‌ خودرا پس از تا زدن رقیب، شاید از طریق طعنه یا جیب، افشا کند. بـه طور مشابه، بازیکنان ممکن اسـت گاهی اوقات دوست داشته باشند کارت هاي‌ خودرا پس از تا کردن خود بـه میز نشان دهند. این کاملا اختیاری اسـت و طبق قوانین الزامی نیست. با توجه بـه این کـه پوکر یک بازی اطلاعاتی اسـت، طبق معمولً منطقی نیست کـه داوطلبانه اطلاعات را بدون دلیل موجه بـه میز ارائه دهیم.

 

“Mucking” در پوکر به چه معناست؟

“مک” کردن در پوکر بـه این معنی اسـت کـه کارت‌هاي‌ حفره‌اي خودرا در زمان مسابقه بـه فروشنده برمی‌گردانیم بدون این کـه ارزش انها را فاش کنیم.

 

نشان دادن باخت هال آردها در مرحله نهایی مسابقه الزامی نیست. فقط اگر بخواهیم ادعای پات داشته باشیم «بر این اساس کـه بهترین دست را داریم» لازم اسـت ارزش کارت هاي‌ خودرا فاش کنیم.

"نشان دادن دست" در پوکر به چه معناست؟ Show Your Hand

نشان دادن دست پوکر چه زمانی آداب بدی است؟

ارزش کارت هاي‌ سوراخ ما فقط زمانی باید آشکار شود کـه عمل ان دست تمام شود. فاش کردن ارزش کارت‌هایمان در حالی کـه بازی هنوز زنده اسـت « بـه‌خصوص اگر قبلاً تا کرده‌ایم » می تواند برای بازیکنان باقی‌مانده ناعادلانه باشد زیرا ممکن اسـت بر نحوه بازی کردن دست تأثیر بگذارد.

 

گاهی اوقات استثناهایی برای این قاعده وجوددارد، اما تقریبا همیشه یک دست برای دو بازیکن باقیمانده اسـت. یکی از بازیکنان ارزش یکی از کارت هاي‌ سوراخ خودرا در اختیار رقیب باقیمانده خود قرار می‌دهد تا وی را در کال یا فولد قرار دهد.

 

آیا می توانم بخواهم که دست خراشیده بازیکن دیگری را ببینم؟

از نظر فنی بله، اگر انها بـه مرحله نهایی مسابقات رسیده باشند، هر بازیکن روی میز حق دارد ارزش کارت هاي‌ سوراخ شده خودرا ببیند.با این اوصاف، در بیشتر محافل، تقاضای برای دیدن کارت هاي‌ مخفی بازیکن بدون دلیل موجه، آداب بدی درنظر گرفته می‌شود.

 

خلاصه ای از دست نشان دادن

ساده ترین قوانین برای شروع

1. فقط ارزش کارت هاي‌ خودرا در مرحله نهایی نشان دهید «با فرض این کـه قبلاً در دست تا زده نشده بودیم».

 

2. اگر رقیب ما قبلاً کارت‌هاي‌ خودرا در مرحله نهایی بازگردانده اسـت و ما در حال باخت هستیم، اشکالی ندارد کـه کارت‌هاي‌ خودرا بدون افشای ارزش آن ها بـه فروشنده برگردانیم.بـه عنوان یک قاعده کلی، ما باید سعی کنیم از دادن اطلاعات در مورد کارت هاي‌ سوراخ خود حتی بعد از دست خودداری کنیم، زیرا پوکر یک بازی اطلاعاتی اسـت.

 

برچسب‌ها:
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین
نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین نکات برای مدیریت سرمایه در پوکر شرطی آنلاین انجام یک بازی نقدی مانند ...
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟
Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot گات شات در پوکر چیست؟ Gutshot در پوکر نام مستعار برای قرعه کشی مستقیم داخلی اسـت. بـه عنوان مثال، ما ...
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟
Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر چیست؟ ناتس شدن در پوکر یعنی چه؟ Nuts در پوکر بـه معنای بهترین دست ممکن اسـت. اغلب بـه ...
موقعیت های میز در پوکر چیست؟ 
موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  موقعیت های میز در پوکر چیست؟  دریک بازی اطلاعات ناقص، دانستن تصمیم رقیب قبل از این ...
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی !
شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی ! شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی شباهت های پوکر و شرط بندی ورزشی احتمالاً تعداد زیادی از شـما با سابقه ...
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین
نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین نحوه استفاده از Reverse Tells در پوکر آنلاین بدیهی اسـت کـه بزرگ ترین ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی