بازی انفجار

نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار

بازی راز | آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز | آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز مخالف Seven Card Stud اسـت. برای دو تا هشت بازیکن مناسب اسـت. هر دست بـه هفت بخش تقسیم میشود: ante ؛ خیابان سوم ؛ خیابان چهارم ؛ خیابان پنجم ؛ خیابان ششم ؛ خیابان هفتم «مشهور بـه رودخانه» و مرحله نهایی مسابقات. در طول دست ؛ بـه هر بازیکن هفت کارت داده میشود. بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست پنج کارت را دارد ؛ برنده می‌شود.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

قسمت 1 بازی اساسی

1-قبل از ان قبل از پرداخت کارت ها ؛ هر بازیکن باید پول بدهد تا دست بعدی بازی کند. بـه طور کلی ؛ ante ده تا پانزده درصد از حد پیشنهادات بازی اسـت. بـه عنوان مثال ؛ اگر سقف پیشنهاد قیمت برای دو خیابان اول 1.00 دلار افزایش یابد ؛ پیشبینی 0.10 تا 0.15 دلار اسـت.در پوکر ؛ محدودیت پیشنهادات پس از خیابان چهارم افزایش مییابد.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز

2- بـه هر بازیکن سه کارت بدهید «خیابان سوم». ابتدا هر بازیکن دو کارت رو بـه رو دریافت می‌کند. بازیکنان ممکن اسـت بـه کارت هاي‌ مربوطه خود نگاه کنند. سپس کارت سومی دریافت میکنند کـه رو بـه بالا اسـت. کارت سوم کارت درب نام دارد.

 

شرط بندی هاي‌ خودرا انجام دهید «”ورود”». بازیکنی کـه بالاترین کارت در را دارد ؛ روند پیشنهادات یا “ورود” را شروع می‌کند. این بازیکن باید شرط بندی را تا کمترین میزان شرط بندی بگذارد ؛ کـه بـه عنوان مثال 1.00 دلار اسـت. پیشنهادات در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز ادامه می‌یابد تا زمانی کـه همه ی بازیکنان شرط بندی کنند. هنگام شرط بندی ؛ بقیه بازیکنان پشت میز گزینه هاي‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت کـه بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد»تماس بگیرید ؛ یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شـما امکان می‌دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید»

 

تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید ان را مطابقت دهید ؛ می‌توانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.اگر دو یا چند بازیکن کارت درب یکسانی داشته باشند ؛ لباس ها بـه عنوان تای بریک عمل میکنند. از بدترین تا بهترین: چماق ؛ الماس ؛ قلب ؛ گلدان.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

3- بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان چهارم». پس از پایان شرط بندی ؛ هر بازیکن یک کارت دیگر دریافت می‌کند. کارت درکنار کارت سوم بـه صورت رو بـه بالا قرار میگیرد.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز

4- شرط بندی هاي‌ خودرا انجام دهید. برای بقیه دست ؛ بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست قابل مشاهده را دارد ؛ عمل شرط بندی را شروع میکند. آن ها شرط بندی نمی‌کنند. برای دور چهارم خیابان ؛ حد شرط بندی کم اسـت. برای اهداف این مثال ؛ حد شرط بندی 1.00 دلار باقیمانده اسـت. یک‌بار دیگر ؛ بازیکنان گزینه هاي‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت کـه بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ؛ یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شـما امکان می‌دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمی‌خواهید ان را مطابقت دهید ؛ میتوانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز

5- بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان پنجم». تمام بازیکنان باقیمانده یک کارت دیگر دریافت میکنند. کارت بـه صورت روبروی کنار کارت چهارم قرار میگیرد.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

6- شرط بندی هاي‌ خودرا انجام دهید. بازهم ؛ بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست قابل رویت را دارد ؛ شرط بندی را شروع می‌کند. انها شرط بندی نمیکنند. برای تمام خیابانهای باقیمانده ؛ حد شرط بندی بـه شرط بندی بزرگ افزایش می‌یابد. برای اهداف این مثال ؛ حد شرط بندی بـه 2.00 دلار افزایش مییابد. هنگام شرط بندی ؛ بازیکنان گزینه هاي‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت کـه بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ؛ یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شـما امکان می‌دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمی‌خواهید ان را مطابقت دهید ؛ می‌توانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز

7-بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان ششم». کارت بـه صورت رو بـه کنار درکنار کارت پنجم قرار می‌گیرد. این آخرین کارت قرار گرفته رو بـه بالا اسـت.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

8- شرط بندی هاي‌ خودرا انجام دهید. بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست قابل مشاهده را دارد ؛ شرط بندی را شروع میکند. انها شرط بندی نمیکنند. حد شرط بندی همانند دور قبل باقیمانده اسـت. برای اهداف این مثال ؛ بازیکنان میتوانند شرط بندی را حداکثر 2.00 دلار افزایش دهند. هنگام شرط بندی ؛ بازیکنان گزینه هاي‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت کـه بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ؛ یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شـما امکان می‌دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید ان را مطابقت دهید ؛ میتوانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

9- بـه هر بازیکن یک کارت آخر بدهید «خیابان هفتم یا رودخانه». کارت بـه صورت رو بـه پایین درکنار کارت ششم قرار می‌گیرد. بازیکنان ممکن اسـت قبل از شرط بندی بـه کارتهای مربوطه خود نگاه کنند.

بازی راز آموزش کامل تصویری بازی پاسور راز

بازی راز

10- شرط بندی هاي‌ نهایی خودرا انجام دهید. بازهم ؛ بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست قابل رویت را دارد ؛ شرط بندی را شروع می‌کند. انها شرط بندی نمی‌کنند. حد شرط بندی همانند دور قبل باقیمانده اسـت. برای اهداف این مثال ؛ بازیکنان می‌توانند شرط را 2.00 دلار افزایش دهند. هنگام شرط بندی ؛ بازیکنان گزینه هاي‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت کـه بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ؛ یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شـما امکان میدهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید ان را مطابقت دهید ؛ می‌توانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

11- نمره دست «مرحله نهایی». همه ی بازیکنان باقیمانده پنج کارت را کـه می‌خواهند بـه عنوان دست خود استفاده کنند انتخاب و آشکار می‌کنند. بازیکنی کـه کمترین یا بدترین دست را دارد ؛ گلدان را میبرد. اگر دو یا چند بازیکن دست یکسان داشته باشند ؛ گلدان تقسیم میشود.

قسمت 2 نمره گذاری

1- نمره گذاری را درک کنید. در Razz ؛ دست ها براساس سیستم “Ace to Five” رتبه بندی میشوند. این سیستم نمره گذاری سنتی گل میخ هفت را معکوس می‌کند. بنابر این ؛ دست هایي کـه در Seven Card Stud برنده می‌شوند ؛ در Razz باختند.هیچ مقدماتی برای دست برنده وجود ندارد – پایین ترین یا بدترین دست در جدول همیشه برنده اسـت.درصورت تساوی ؛ دو بازیکن گلدان را تقسیم کردند.

2- هر کدام را از کارت بالا بـه کارت کم محاسبه کنید. در Razz ؛ پادشاهان بالا و آسها کم هستند. در پایان یک دور ؛ هر دست از کارت بالا بـه کارت کم محاسبه می‌شود.

 

مثال 1: دست یک بازیکن: 8-6-4-3-2؛ دست بازیکن دو: 8-6-5-3-2. دراین حالت ؛ Player One برنده خواهد شد زیرا 4 کمتر از 5 اسـت.

 

مثال 2: دست یک بازیکن: KJ-8-4-A ؛ دست دو بازیکن: QJT-2-A. دراین حالت ؛ بازیکن دو برنده خواهد شد زیرا ارزش یک ملکه کمتر از یک سلطان اسـت.

بازی راز

3- بازی هاي‌ مستقیم و گرگرفتگی را در برابر بازیکن حساب نکنید. در Seven Card Stud ؛ استریت و گرگرفتگی دست بالایی هستند. در Razz ؛ این دست ها در برابر بازیکن حساب نمی‌شوند. درصورت وجود ؛ بهترین دست ممکن 5-4-3-2-A اسـت. بـه این چرخ نیز میگویند.

4- در برابر بازیکن جفت ؛ سه و چهار نوع حساب کنید. در Seven Card Stud ؛ یک جفت یک دست پنج نفری غیر جفت ؛ یک سه گانه یک جفت و یک چهار نفره یک سه گانه می‌زند. در razz این سری امتیازات معکوس میشود. یک دست پنج نفری غیر جفتی یک جفت ؛ یک جفت یک سه گانه و یک سه گانه یک چهار نفره میزند.

 

مثال 1: دست پخش کننده: 9-8-AAA؛ دست دو بازیکن: KQJT-9. دراین حالت ؛ بازیکن دو برنده خواهد شد حتی اگر سلطان آن ها بیش از 9 بازیکن یک ارزش داشته باشد.

 

مثال 2: دست پخش کننده: TT-5-3-2؛ دست دو بازیکن: 7-7-6-4-3. دراین حالت ؛ بازیکن دو برنده جفت هفت تایی خود می‌شود و ارزش ان کمتر از جفت ده نفره بازیکن یک اسـت.

قسمت 3 استراتژی

1- منتظر یک شروع خوب باشید. در Razz ؛ دست شروع شـما کلید اسـت. اگر دست شروع ضعیف دارید ؛ باید در خیابان اول جمع شوید. نمونه هایي از دستهای شروع ضعیف عبارتند از:

 

هر چیزی بدتر از هشت کارته کـه هشت بالاترین کارت اسـت.دستی با یک جفت بلند. اگر دست شـما شامل یک جفت کم اسـت ؛ مانند دو آیس یا دو دو ؛ تا جایی کـه جفت دوم بـه دست نیاورید ؛ تا نکنید.

بازی راز

2- کارتهای رو بـه بالا را ردیابی کنید. کارت هایي کـه رو بـه روی میز قرار میگیرند ؛ اطلاعات زیادی را در اختیار شـما قرار میدهند. مطالعه این کارت ها بـه شـما کمک می‌کند تا مشخص کنید کارتهایی کـه برای ایجاد یک دست قوی نیاز دارید هنوز در معرض هستند

 

یا خیر. کارتهای رو بـه رو همچنین بـه شـما در مورد قدرت دست رقیب خود می‌گویند.

 

اگر رقیب شـما کارت هاي‌ بالاتر از شـما دارد ؛ خوب اسـت.

 

اگر رقیب شـما کارتهای مشابه شـما را دارد ؛ خوب اسـت. کمتر می‌توانید یک جفت ؛ سه یا چهار نوع از هم بکشید.

 

اگر رقیب شـما کارتهای مورد نظر شـما را دارد «کارتهای کم» ؛ این بد اسـت. این بدان معناست کـه شـما کمتر کارت کم ارزش را میکشید.

بازی راز

3- بدانید چه موقع باید بلوف بزنید. در Razz ؛ شـما فرصت هاي‌ زیادی برای بلوف دارید ؛ بـه خصوص این کـه چهار کارت از هفت کارت شـما رو بـه رو هستند. بـه عنوان مثال: کارتهایی کـه در دستان Player One اسـت بالا هستند – او یک کینگ و یک 10 را در دست دارد.

 

با این حال ؛ کارتهای چهره او پایین اسـت – بعد از خیابان چهارم ؛ او دارای 2 و Ace اسـت. او باید شرط بندی خودرا ادامه دهد زیرا بـه نظر می‌رسد کـه او دستی عالی دارد. درصورت موفقیت بلوف او ؛ بازیکنانی کـه دست بهتری دارند ممکن اسـت جمع شوند و او میتواند گلدان را بدزدد.

 

نکات

اگر در خیابان هفتم مقابل یک رقیب با یک دست حاشیه اي «یک شماره 8 یا یک “صاف” 9» برخورد می‌کنید ؛ باید در انتها تماس بگیرید.

 

با سه کارت کم در خیابان سوم «دست اصلی خود» شرط بندی و جمع کنید.

 

ارزش دست شروع شـما تا حد زیادی بـه کارتهایی کـه بازیکنان دیگر نشان می‌دهند بستگی دارد. بازی را دریک میز کامل کند نکنید.

 

در برابر یک تخته محکم ؛ دست را ادامه ندهید ؛ مگر این کـه 7 کارته داشته باشید.سعی کنید تخته هاي‌ ضعیف تر را جدا کنید.

 

اگر می‌توانید بازیکن دیگری را بیرون بیاورید و 8 را جدا کنید ؛ در خیابان پنجم یا ششم با یک تساوی بـه 5 برسید.

 

اگر قدرت نشان داده اید «با شرط بندی / افزایش زودهنگام» حتی اگر کارت up یک کارت کم سوراخ را جفت کند ؛ شرط بندی کنید.

 

بـه طور کلی شرط بندی هنگامی کـه سر بلند و رقیب “بد میگیرد” «یک کارت را جفت میکند یا یک کارت بالا را می‌گیرد». در جدول کامل نباید 8 «87» اولیه را شروع کنید.

 

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!
11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!   11 بازی سرگرم کننده + کارت راحت برای…

بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه
بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه

بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» ،کارت ها را بـه ترتیب صعودی و بر…

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان
نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و راحت اسـت کـه…

بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS
بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS

بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با ورق PHONICS بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با…

همه چهار – قوانین بازی با ورق
همه چهار – قوانین بازی با ورق

همه چهار - قوانین بازی با ورق همه چهار - قوانین بازی با ورق ،All Fours درحدود قرن هفدهم در…

آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)
آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)

آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» یک بازی فوق العاده سرگرم کننده…

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟
چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟ چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم درسال 2018؛ تعداد…

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)
بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل «Beehive Solitaire» بازی یک نفره کندوی زنبور عسل Beehive Solitaire یک بازی یک نفره…

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش
نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت هاي‌ خراش…

نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق
نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق

نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق یک بازی کلاهبرداری بسیار…

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب

نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق…

بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play

 بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت