بازی پاسور + آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها در شرط بندی

بازی پاسور + آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها در شرط بندی

آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها

بازی پاسور کـه یک بازی محبوب اسـت در میان بازی هاي‌ شرط بندی در کازینویی هم می باشد.این بازی کـه نیاز بـه اطلاعات اولیه اسـت دراین پست آموزش کامل بازی پاسور را برای شـما عزیزان فراهم نموده ایم. این بازی هم بـه شکل آنلاین و هم بـه طور حقیقی با کارت هاي‌ پاسور قابل بازی اسـت.

 

دراین مقاله بـه آموزش بازی پاسور می‌پردازیم. روش انجام بازی پاسور بسیار راحت اسـت. بازی پاسور رابا نام هاي‌ یازده، هفت خاج و هفت و چهار نیز می شناسند. بازی پاسور را میتوان بـه صورت دو، سه و یا چهار نفره بازی کرد.

 

آموزش پخش کارت در پاسور

آموزش پخش کارت بخشی از آموزش بازی پاسور اسـت. بازی پاسور را بـه صورت دو، سه و یا چهار نفره بازی می‌کنند. قبل از شروع، یک نفر را بـه عنوان دیلر انتخاب میکنند. آنگاه دیلر ورق ها را اصطلاحا بُر میزند. سپس از سمت راست خودش کارت ها را پخش می کند. بـه گونه اي کـه بـه هر کدام از بازیکن ها ۴ کارت برسد.

 

پخش کارت در پاسور

آنگاه دیلر ۴ کارت بر روی زمین قرار میدهد. سایر کارت ها را هم خارج از دید دیگران درکنار خود قرار می‌دهد. پس از اتمام یک دور بازی دیلر دوباره بـه هر بازیکن ۴ کارت می‌دهد.

 

تنها در دور اول اسـت کـه ۴ کارت توسط دیلر و پس از دادن کارت هاي‌ بازیکنان بر روی زمین گذاشته می شود.چنانچه بین کارت هایي کـه بر روی زمین می اندازد سرباز وجود داشته باشد ان را باید برداشت و میان دیگر کارت هاي‌ پخش نشده گذاشت و بـه جای ان یک کارت دیگر روی زمین قرار داد.

بازی پاسور + آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها در شرط بندی

آموزش بازی پاسور

اولین بازیکن دریافت کننده کارت از دیلر از میان ۴ کارتی کـه دارد یکی را بـه انتخاب خودش بر روی زمین می اندازد. چنانچه مجموع ارزش عددی کارت انداخته شده بازیکن با یک یا چند کارت روی زمین شماره ۱۱ را تشکیل دهد، بازیکن می تواند ان کارت ها را بـه همراه کارت خودش از روی زمین برداشته و جهت شمارش آخر بازی ذخیره نماید.

 

کارت هاي‌ شاه و بی بی می توانند هنگام زمین انداختن، عکس همان کارت را جمع کنند. بـه عنوان نمونه چنانچه یک بی بی بر روی زمین باشد و شـما نیز یک بی بی را بـه زمین بیندازید می توانید هر ۲ را بردارید.

 

کارت سرباز با آمدنش روی زمین تمام کارت هاي‌ روی زمین بـه جز شاه و بی بی را جمع می کند. درصورت خالی بودن زمین، حتی در صورتی کـه تنها کارت سرباز داشته باشید نمی توانید ان را بر روی زمین بیندازید.

 

نحوه شمارش و ارزیابی امتیاز در بازی پاسور
امتیاز سور در پاسور ۵ اسـت.
امتیاز آس ۱ اسـت.
امتیاز هر سرباز ۱ اسـت.
امتیاز ۱۰ خشت ۳ اسـت.
امتیاز ۲ گشنیز «خاج» ۲ اسـت.
امتیاز هر تک ۱ اسـت.

 

هر بازیکن تعداد گشنیز هایي کـه برداشته را شمرده و بازیکنی کـه بیشترین تعداد گشنیز را دارا باشد ۷ امتیاز خواهد گرفت. ولی چنانچه بازی بیش از دو بازیکن داشته باشد و دو بازیکن بـه طور مساوی بیشترین گشنیز را دارا باشند بازیکنی کـه کمترین تعداد گشنیز را دارد ۷ امتیاز می گیرد.

بازی پاسور + آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها در شرط بندی

نحوه تعیین برنده در پاسور

بازیکنی کـه دارای بیشترین امتیاز اسـت برنده بازی خواهد بود.در پاسور چهار نفره بازیکنان رو بـه رو می توانند با هم تیم شوند. آنگاه امتیاز بازیکنان هر تیم با هم جمع شده و تیمی کـه بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده بازی خواهد بود. همچنین هر بازیکنی کـه در پاسور زود تر بـه امتیاز ۶۲ برسد برنده بازی اسـت.

 

بازی چهاربرگ یکی از محبوب‌ترین بازی‌هاي‌ کازینویی اسـت کـه هم بـه صورت آنلاین و هم با پاسور «کارت یا ورق» بازی میشود. روش انجام این بازی بسیار ساده اسـت و می تواند اوقات خوشی را برای شـما و دوستانتان رقم بزند. بازی چهاربرگ اسم‌هاي‌ دیگری مثل یازده، خاج، سور و پاسور هم دارد اما باید بدانید کـه همه ی این نام‌ها بـه همین بازی اشاره دارند.

 

بازی چهار برگ را میتوانید بـه صورت دو، سه و یا چهارنفره بازی کنید.

آموزش بازی پاسور در شرط بندی

نحوه پخش کارت‌ها در بازی چهاربرگ

برای شروع بازی چهاربرگ باید یک نفر ورق‌ها را بـه خوبی بر بزند و سپس از سمت راست خود شروع کرده و بـه هر بازیکن 4 کارت بدهد.

 

بعد از دادن ورق‌ها بـه بازیکنان، 4 کارت هم باید در روی زمین پخش شود و باقی کارت‌ها بـه نحوی کـه دیده نشوند، در اختیار همان فرد قرار می گیرد تا بعد از تمام شدن کارت‌هایي کـه دست بازیکنان اسـت باز هم 4 تا 4 تا کارت‌ها را پخش کند.

 

توجه داشته باشید کـه اگر در میان 4 کارتی کـه روی زمین گذاشته شده سرباز وجود داشته باشد، شـما باید سرباز را بردارید و بین دیگر کارت‌هاي‌ پخش نشده بگذارید و سپس یک کارت دیگر را بـه جای ان روی زمین بگذارید.

 

در دورهای بعدی دیگر نیازی نیست کـه کارتی از کارت‌هاي‌ پخش نشده روی زمین قرار داده بشود و فقط در دور اول اینکار را انجام می دهیم.

 

روش انجام بازی چهاربرگ

بعد از پخش شدن کارت‌ها، اولین بازیکنی کـه کارت گرفته بود شروع میکند و بـه انتخاب خود، یکی از 4 کارت خودرا روی زمین می‌اندازد. اگر جمع شماره کارت او با یکی یا چندتا از کارت‌هاي‌ روی زمین برابر شماره 11 شود او میتواند ان کارت‌ها «بـه‌علاوه کارت خودش» رو بردارد و ذخیره کند.

 

توجه کنید کـه بازیکن نباید این کارت‌ها را در میان کارت‌هاي‌ دست خود بگذارد و با ان‌ها بازی کند؛ بلکه در قسمت امتیازات خود این کارت‌ها را نگه داری میکند ودر انتهای بازی باتوجه بـه این کـه چه کارت‌هایي را جمع کرده، امتیاز بـه او تعلق می گیرد.

 

نکته بعدی درمورد کارت‌هاي‌ عکس‌دار اسـت؛ مثل شاه، بی‌بی و سرباز کـه شماره ندارند.شاه و بی‌بی فقط میتوانند عکس‌هاي‌ مثل خودشان را جمع کنند. یعنی مثلاً یک شاه می تواند یک شاه دیگر کـه در زمین اسـت را جمع کند ودر امتیازات برود. در مورد بی‌بی هم همین‌طور اسـت اما سرباز قانون دیگری دارد.

 

سرباز میتواند تمام کارت‌هاي‌ موجود روی زمین، بـه غیر از شاه و بی‌بی را جمع کند و بـه امتیازات شـما اضافه کند. اما توجه کنید کـه اگر زمین خالی باشد شـما نمیتوانید سرباز ر روی زمین بیندازید مگر در حالتی کـه هیچ کارت دیگری نداشته باشید.

بازی پاسور + آموزش بازی پاسور و پخش کارت ها در شرط بندی

اصطلاحات مهم بازی چهاربرگ

در ادامه آموزش روش بازی چهاربرگ باید اصطلاحات مهم این بازی را بـه شـما معرفی کنیم؛ چراکه تاثیر بسیار زیادی در نحوه بازی شـما خواهند گذاشت.

 

سور زدن در بازی چهاربرگ: اگر بازیکنی بتواند کارتی بیاوررد و با ان کارت، تمام کارت‌هاي‌ روی زمین را جمع کند با نحوی کـه زمین خالی شود، می گوییم ان بازیکن سور زده ودر این حالت 5 امتیاز بـه این بازیکن خواهد رسید.

 

نکته مهم در مورد سور زدن این اسـت کـه جمع کردن همه ی کارت‌ها با سرباز، سور محسوب نمیشود و فقط اگر با کارت‌هاي‌ غیر از سرباز اینکار را بکنید امتیاز خواهید گرفت.

 

توجه کنید کـه برگ آخر سور ندارد. البته این قانون بعضی اوقات بـه خواست بازیکنان تغییر می کند و توافق می شود کـه دور آخر «یعنی چهار برگ آخر» بـه کل سور نداشته باشد.

 

امتیازدهی در بازی چهاربرگ

در انتهای بازی، هر بازیکن کارت‌هایي کـه جمع کرده بود را میبیند و بر طبق قوانین زیر بـه این بازیکن امتیاز داده میشود:

هر آس یک امتیاز دارد.

هر سرباز یک امتیاز دارد.

کارت 2 گشنیز «خاج» دو امتیاز دارد.

کارت 10 خشت سه امتیاز دارد.

هر سور پنج امتیاز دارد.

 

یکی از قسمت‌هاي‌ مهم امتیازدهی این اسـت همه ی بازیکنان تعداد کارت‌هاي‌ گشنیزی کـه دارند را می‌شمارند و هرکس تعداد بیشتری گشنیز «خاج» داشته باشد هفت امتیاز می گیرد.

 

توجه کنید کـه در بازی‌هاي‌ سه و چهارنفره، اگر تعداد بیشترین گشنیز بین دو نفر مساوی باشد «یعنی دو نفر تعداد یکسانی گشنیز داشته باشند کـه این تعداد از گشنیزهای دیگر بازیکنان بیشتر باشد» هفت امتیاز گشنیز بـه بازیکنی می رسد کـه کمترین تعداد گشنیز را داشته باشد.

 

هر بازیکنی کـه درنهایت امتیاز بیشتری کسب کند برنده بازی خواهد بود.در بازی چهارنفره امکان تیم شدن افراد روبه‌رو هم وجوددارد؛ کـه دراین‌صورت امتیاز نفرات روبه‌رو در انتهای بازی با هم جمع می شود و گروهی کـه امتیاز بالاتری داشته باشد برنده خواهد بود.

 

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق ویتنامی ...
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play  بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی هیجان انگیز ...
قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia
قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia قوانین بازی Vändtia یک بازی کارتی فوق العاده سرگرم کننده اسـت ...
10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان
10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان 10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان 10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان انجام می شود ...
بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن (Pan)
بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن (Pan) بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن «Pan» بازی کارتی پن Pan یک بازی با ورق لهستانی اسـت کـه نباید ...
بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب
بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب تصویری از کارت هاي‌ بازی ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی