بازی ۳۱ آموزش کامل بازی پاسور 31 به ساده ترین زبان

بازی ۳۱ آموزش کامل بازی پاسور 31 به ساده ترین زبان

آموزش کامل بازی ۳۱ به ساده ترین زبان

بازی ۳۱ این بازی کـه از تعداد یک تا چند نفر میتوانند انجام دهند و بازی بسیار جالبی کـه با حداقل ۲ نفر میتوان شروع نمود. باوجود طرفدار زیاد این بازی دراین پست بـه آموزش بازی و نیز ترفند هاي‌ جالب این بازی میپردازیم با ما همراه باشید. بازی ورق ۳۱ همچنین با نام بازی اسکات «Scat» شناخته میشود.

 

بازی ورق ۳۱ چیست؟

بازی ورق سی و یک، یک بازی کارتی اسـت. در بازی سی و یک برای این کـه شکست نخورید باید ارزش کارت ها را بـه شماره ۳۱ برسانید. کارت هاي‌ بازی کارتی ۳۱ شبیه کارت هاي‌ پوکر هستند. برای آموزش پوکر کلیک کنید.

 

آنچه برای انجام ورق ۳۱ نیاز دارید عبارت اند از موارد زیر:

دستکم دو نفر بازیکن
یک بسته کارت ۵۲ تایی معمولی
۳ سکه یا ژتون بـه ازای هر بازیکن

بازی سی و یک نیز یکی از بازی هاي‌ کارتی اسـت. تا کنون آموزش بازی هاي‌ کارتی زیادی را در سایت قرار داده ایم. چنانچه شـما بـه بازی هاي‌ کارتی علاقه دارید شاید بخواهید از میان مقالات دیگر ما دراین حوزه نگاهی بـه آموزش بازی پاسور و آموزش بازی بلک جک ما هم بیندازید. همچنین در حوزه شرط بندی ورزشی حتماً آموزش شرط بندی والیبال و آموزش شرط بندی بسکتبال را از دست ندهید.

بازی ۳۱ _ آموزش کامل بازی ۳۱ به ساده ترین زبان

نحوه پخش کارت ها در بازی ۳۱ «نحوه دست دادن»

در بازی کارتی ۳۱؛ هر بازیکن ۳ کارت دریافت می‌کند. در هر دور بازی شرط بندی ۳۱ بـه هر بازیکن یک کارت داده خواهد شد. سایر کارت ها در وسط گذاشته میشوند. در بازی ورق ۳۱ از میان کارت هاي‌ باقیمانده در وسط، بالاترین کارت بـه پشت بر گردانده میشود تا جمع کارت هاي‌ حذف شده ایجاد گردد.

 

هدف بازی ورق ۳۱

در ادامه آموزش ورق ۳۱ شـما رابا هدف نهایی این بازی آشنا میکنیم. هدف نهایی بازی شرط بندی سی و یک ان اسـت کـه بازیکن باید تلاش کند ارزش کارت هایي کـه در دست او اسـت بـه شماره ۳۱ نزدیک تر گردد. شماره ۳۱ در بازی ورق ۳۱ بـه همین منظور اسـت. هر بازیکن دراین بازی دارای ۳ فرصت یا جان اسـت.

 

در جریان نزدیک شدن بـه شماره ۳۱ باید سعی کنید کـه بیشتر از دستکم یک نفر دیگر بـه این شماره نزدیک شوید. علت این مساله ان اسـت کـه پس از پایان هر دور ورق ۳۱؛ بازیکن دارای بیشترین فاصله با شماره ۳۱ یک فرصت از ۳ جان خودرا از دست خواهد داد.

 

در ادامه آموزش بازی ۳۱ با رتبه کارت های بازی ۳۱ آشنا می شویم:

تک: ۱۱
کارت هاي‌ شاه، بی‌بی و سرباز:‌ ۱۰
کارت هاي‌ ۲ تا ۱۰: ارزش انها معادل شماره خودشان اسـت

ارزش کارت ها را وقتی باهم جمع می بندیم کـه دارای خال یکسان باشند. برای نمونه کارت هاي‌ شاه دل، آس دل و ۵ دل مجموع ارزش ۲۶ دارند. ولی در صورتی کـه دراین دست، بـه جای ۵ دل، ۵ پیک وجود داشت، ارزش ان برابر با شماره ۲۱ میگردید. در صورتی کـه هر ۳ خال گوناگون باشند، ارزش دست معادل اسـت با ارزش بیشترین کارت در دست. برای نمونه اگر دست ما شامل ۸ پیک، شاه دل و ۳ خشت باشد، آنگاه ارزش این دست برابر اسـت با شماره ۳.

 

سه کارت با ارزش عددی برابر دارای ارزش ۳۰ هستند. برای نمونه اگر دست ما شامل سه کارت بـه ترتیب ۶ خشت، ۶ پیک و ۶ دل باشند ارزش دست ما برابر با ۳۰ خواهد بود.

 

ارزش دست های بازی سی و یک

در بازی ورق ۳۱ هم چون سایر بازی هاي‌ کارتی، کارت هایي کـه در دست شـما هستند یک دست را تشکیل می‌دهند. قبلا مقالاتی راجع بـه دست هاي‌ پوکر نیز نوشته ایم کـه میتوانید جهت آشنایی با مفهوم کلی دسته هاي‌ کارت از ان استفاده کنید. در تصویر زیر میتوانید ارزش چند دست ورق ۳۱ را مشاهده کنید:

 

چطور بازی ۳۱ را انجام دهیم

برای این کـه بـه این سوال پاسخ دهیم کـه چطور ۳۱ بازی کنیم ابتدا باید بدانیم چطور این بازی را شروع کنیم. در ورق ۳۱ ان بازیکنی کـه در جایگاه نفر بعدی دیلر یا همان پخش کننده کارت ها قرار دارد، بازی را آغاز خواهد نمود. این بازیکن اجازه دارد کـه از بسته ورق هاي‌ وسط و یا از میان کارت هاي‌ حذف شده، یک کارت را بردارد. او نمی‌تواند بـه طور هم زمان از هر دوی این‌ها کارت بردارد.

 

بازیکن پس از برداشتن کارت، ۲ انتخاب خواهد داشت. بازیکن یا ان کارت را حفظ خواهد کرد و بدین ترتیب یک کارت از دست خودرا نیز حذف خواهد نمود و یا ان کارت برداشته شده از وسط را بر روی کارت هاي‌ حذف شده قرار می‌دهد.

 

بازی در جهت حرکت عقربه هاي‌ ساعت انجام میگردد. هر کدام از بازیکنان سعی می‌کنند کـه ارزش کارت هاي‌ خودرا بیشتر نمایند.

آموزش بازی 31

ناک در بازی کارتی ۳۱

بازیکن ممکن اسـت در میانه بازی خاطرجمعی پیدا کند کـه مجموع ارزش کارت هاي‌ دست او بـه قدر کافی برای بردن، بالا رفته اسـت. در چنین شرایطی این بازیکن می‌تواند دستور ناک بدهد. پس از صدور این دستور، این بازیکن دیگر قادر بـه کشیدن کارت دیگری نخواهد بود. ولی سایر بازیکنان همان‌ گونه میتوانند یک دور دیگر بازی را ادامه دهند و کارت بکشند.

 

پس از این کـه آخرین بازیکن هم کارت خودرا کشید، تمام بازیکنان کارت هاي‌ خودرا نمایش خواهند داد. بازیکنی کـه مجموع کارت هاي‌ در دست او از سایر بازیکنان دارای ارزش پایین تری اسـت، یکی از جان هاي‌ خودرا از دست خواهد داد. برنده بازی نیز بازیکنی می باشد کـه دستکم یک جان برای او مانده باشد.

 

آموزش بازی ورق ۳۱

در تصویر بالا بازیکن شماره ۲ با ۲۸ امتیاز چون نزدیک ترین امتیاز را بـه شماره ۳۲ دارد برنده اسـت.

 

قوانین ورق۳۱ در شرط بندی

در صورتی کـه مجموع ارزش کارت هاي‌ یک بازیکن بـه شماره ۳۱ برسد، این بازیکن باید این موضوع را فورا با نمایش کارت هاي‌ خود بـه سایر بازیکن ها اعلام نماید. سپس تمام بازیکن هاي‌ دیگر یکی از جان هاي‌ خودرا از دست خواهند داد.در صورتی کـه بازیکنی کـه دستور ناک میدهد، ارزش کارت هاي‌ دست او از هـمه بازیکنان دیگر کمتر باشد، این بازیکن ۲ جان خودرا از دست خواهد داد.

 

وقتی کـه ارزش کارت هاي‌ دست بازیکنی کـه دستور ناک داده اسـت با یک بازیکن دیگر برابر باشد، ان بازیکن کـه ناک نکرده اسـت یک جان خودرا از دست خواهد داد. زیرا این بازیکن یک دور دیگر فرصت داشته تا بتواند ارزش کارت هاي‌ خودرا افزایش بدهد.

 

در صورتی کـه دو یا چند بازیکن، کارت هاي‌ دست ان ها دارای ارزش یکسانی باشند، تمام این بازیکن ها یک جان خودرا از دست خواهند داد. «وقتی کـه در پی یافتن کم ارزش ترین دست هستند اینکار را انجام خواهند داد.»

 

در صورتی کـه بازیکنی جان سوم خودرا نیز باخت، وی همان‌ گونه در بازی خواهد بود؛ بازیکنی از بازی حذف خواهد شد کـه دریک دست باخته و همچنین این بازیکن بـه طور هم زمان سکه اي ندارد.

ترفندهای بازی ۳۱

 

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق ویتنامی ...
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play  بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی هیجان انگیز ...
قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia
قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia قوانین بازی Vändtia _ نحوه بازی با ورق بازی Vändtia قوانین بازی Vändtia یک بازی کارتی فوق العاده سرگرم کننده اسـت ...
10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان
10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان 10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان 10 بازی با ورق سرگرم کننده از سراسر جهان انجام می شود ...
بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن (Pan)
بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن (Pan) بازی کارتی پن آموزش کامل بازی کارتی پن «Pan» بازی کارتی پن Pan یک بازی با ورق لهستانی اسـت کـه نباید ...
بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب
بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب بازی عشای دو دست بازی هیجانی و جذاب تصویری از کارت هاي‌ بازی ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی