بازی انفجار

نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

نحوه بازی Po Ke No

بازی Po-Ke-No یکی اسـت کـه ترکیبی از دو بازی شناخته شده دیگر اسـت. این دو بازی پوکر و کنو اسـت. با ترکیب این دو بازی باهم نتیجه یک بازی کاملاً شبیه بـه یکنوع بازی شبیه لوتو اسـت.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

مراحل 1

برچسب ظروف نگهدارنده پول «گلدان». Po-Ke-No بازی اي اسـت کـه در ان بازیکنان برای پول بازی میکنند. برای سازماندهی و اجرای روان بازی ؛ لازم اسـت کـه بر روی این ظروف ؛ کـه بـه آن ها گلدان نیز گفته می‌شود ؛ برچسب بزنید.

 

بازی بدون این ظروف امکان‌پذیر اسـت اما توصیه نمی‌شود. این بـه این دلیل اسـت کـه با پیشرفت بازی ؛ بازیکنان بـه ترتیب بـه هر دسته اضافه پول میکنند و تشخیص یک گلدان از گلدان دیگر دشوار اسـت.

 

چندین برچسب مختلف وجوددارد کـه میتوان روی هر گلدان قرار داد ؛ اما طبق معمولً چهار برچسب گلدان استاندارد وجوددارد کـه بـه طور معمول توسط بازیکنان بـه طور جهانی استفاده می‌شود. برچسب گلدان ها Corners ؛ Centers ؛ Five in a Row و Four of a Kind اسـت.

 

Centers برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن فضای مرکزی صفحه بازی خودرا پوشش میدهد.Corners برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن چهار گوشه صفحه بازی خودرا بپوشاند.

 

Five in a Row زمانی اسـت کـه یک بازیکن پنج پشت سر هم را در صفحه بازی خود پوشش می‌دهد. این می‌تواند بـه صورت مورب ؛ افقی یا عمودی باشد.Four of a kind برای زمانی اسـت کـه یک بازیکن دارای چهار فرقه یکسان اسـت ؛ مانند 4 Jacks.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No

2- تعیین کنید کـه فروشنده چه کسی خواهد بود. فروشنده شخصی خواهد بود کـه کارت ها را بهم میزند و کارت ها را از روی عرشه می‌کشد.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

3- صفحه بازی را انتخاب کنید. از نظر ریاضی ؛ همه ی تخته هاي‌ بازی شانس برنده شدن در هر یک از گلدان ها را دارند. «اگر چه باید گفت ؛ عده اي از دامپزشکان بازی عده اي از تخته هاي‌ بازی را “خوش شانس تر” از دیگران میدانند».

 

در زمان انتخاب تخته هاي‌ بازی ؛ اگر تخته بازی باقیمانده باشد پس از این کـه همه ی بـه غیر از فروشنده ؛ یکی از تابلوهای بازی را باقیمانده اسـت ؛ فروشنده می‌تواند خود یک تابلو انتخاب کرده و بـه همراه سایر بازیکنان شرکت کند.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

بازی Po Ke No

4- تعیین کنید کـه هر گلدان چه ارزشی خواهد داشت. هر گلدان می‌تواند ارزش فردی خودرا داشته باشد یا برای همه ی گلدان ها یک مقدار یکنواخت وجوددارد. گلدان ها میتوانند از 1 سنت بـه بالا باشند. بـه طور معمول گلدان ها بیش از 25 سنت ارزش ندارند ؛ زیرا این باعث لذت بیشتر بازی میشود. این بدان دلیل اسـت کـه هر گلدان پایین تر بـه مدت طولانی تری می‌رود کـه بازی ادامه یابد.

بازی Po Ke No آموزش کامل تصویری بازی پاسور Po Ke No

5 بـه هر گلدان پول اضافه کنید.

بازی Po Ke No

6- از فروشنده بخواهید کارت هاي‌ نقاشی را شروع کند. فروشنده این اسـت کـه یک کارت را از یک طبقه از بالای عرشه بکشد. همان طور کـه فروشنده کارت میکشد ؛ اگر کارت با یکی از فضاهای موجود در صفحه بازی بازیکن مطابقت داشته باشد ؛

 

قرار اسـت ان رابا یکی از تراشه هاي‌ پوکر بپوشانیم. این روند کارت هاي‌ فروشنده و بازیکنان کـه فضای مربوطه را در صفحه بازی خود پوشش میدهند ؛ ادامه مییابد تا این کـه یکی از تخته هاي‌ بازیکنان شرایط لازم برای برنده شدن یکی از گلدان ها را برآورده کند.

 

مراکز
گوشه ها
پنج دریک ردیف «مورب»
پنج دریک ردیف «افقی»
پنج دریک ردیف «عمودی»
چهار نوع

7- داد بزن “پو-که-نه! “

هنگامی کـه یک بازیکن فریاد میزند “Po-Ke-No!” این نشانه اي اسـت برای بقیه بازیکنان کـه انها معتقدند یکی از گلدان هاي‌ فوق را برنده شده اندقبل از این کـه بازیکن بتواند پولی را کـه در قابلمه اسـت مطالبه کند ؛ لازم اسـت کـه از طریق کارتهایی کـه رسم شده اسـت برگردید و آن ها رابا فضاهای برنده شده بررسی کنید.

بازی Po Ke No

8- فروشندگان «ودر صورت لزوم تخته هاي‌ بازی» را تغییر دهید. بعد از این کـه برنده دور قبلی جایزه خودرا ادعا کرد ؛ سپس آن ها نماینده فروش دور بعدی می‌شوند.

 

الزامی نیست کـه شخص پس از انتخاب اولیه در ابتدای بازی ؛ صفحه بازی خودرا تغییر دهد ؛ اما اگر بخواهد می‌تواند اینکار را انجام دهد.

بازی Po Ke No

9- مراحل 5 تا 9 را تا زمان اتمام بازی تکرار کنید. این بازی میتواند ادامه داشته باشد تا زمانی کـه همه ی بازیکنان پول و تمایل بـه بازی داشته باشند. درصورتی کـه همه ی بازیکنان درگیر تصمیم بگیرند بازی را خاتمه دهند ؛ میتواند در همان زمان بـه اتمام برسد. بازیکنان می‌توانند در پایان بازی میزان پول خودرا حساب کنند و مقدار کار خودرا برای تعیین این کـه برنده کل کدام اسـت ؛ کم کنند.

 

در صورتی کـه بازیکنان بخواهند بازی را بـه اتمام برسانند اما هنوز هم در گلدان ها پول دارند ؛ می‌توانند یکی از دو کار را انجام دهند. انها میتوانند پول باقیمانده پول را در گلدان ها بـه طور مساوی بین خود تقسیم کنند یا یک دور آخر مشهور بـه “پوشش همه ی” بازی کنند. در دور “پوشش کل” ؛ همه ی گلدان هاي‌ باقیمانده ترکیب می‌شوند و بازی تا زمانی کـه یک بازیکن کل صفحه بازی خودرا پوشش دهد ؛ ادامه می‌یابد.

 

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!
11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!   11 بازی سرگرم کننده + کارت راحت برای…

بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه
بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه

بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» ،کارت ها را بـه ترتیب صعودی و بر…

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان
نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و راحت اسـت کـه…

بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS
بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS

بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با ورق PHONICS بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با…

همه چهار – قوانین بازی با ورق
همه چهار – قوانین بازی با ورق

همه چهار - قوانین بازی با ورق همه چهار - قوانین بازی با ورق ،All Fours درحدود قرن هفدهم در…

آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)
آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)

آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» یک بازی فوق العاده سرگرم کننده…

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟
چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟ چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم درسال 2018؛ تعداد…

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)
بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل «Beehive Solitaire» بازی یک نفره کندوی زنبور عسل Beehive Solitaire یک بازی یک نفره…

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش
نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت هاي‌ خراش…

نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق
نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق

نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق یک بازی کلاهبرداری بسیار…

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب

نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق…

بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play

 بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت