قوانین بازی ایوچر برای بازی ترفند بازی کارت

قوانین بازی ایوچر برای بازی ترفند بازی کارت

قوانین بازی ایوچر برای بازی ترفند بازی کارت

قوانین بازی ایوچر یک بازی با ترفند اسـت کـه می‌تواند با چهار بازیکن در دو مشارکت انجام شود. هدف این اسـت کـه نخستین مشارکتی باشد کـه حداقل 10 امتیاز کسب کند. این تنها یک شکل از بازی اسـت. همچنین میتوان ان را بـه صورت دو دستی ؛ سه گوش ؛ و راه آهن ایوچر بازی کرد.

 

عرشه ایوچر

در آمریکای شمالی ؛ یک عرشه 24 کارته رایج اسـت «با استفاده از نه ؛ 10 ؛ جک ؛ ملکه ؛ سلطان و آس در هر چهار کت و شلوار». عده اي از بازیکنان یک عرشه 32 کارته «اضافه کردن هفت و هشت از هر کت و شلوار» را ترجیح می‌دهند. Euchre بریتانیایی از 25 کارت «24 مورد ذکر شده در بالا ؛ بـه علاوه یک جوکر» استفاده می‌کند. تغییرات دیگری نیز وجوددارد. این قوانین برای Euchre 24 کارته اسـت و از آداب و رسوم آمریکای شمالی استفاده میکند.

 

ارزش کارت

قاعده کلی این اسـت کـه آس ها با ارزش ترین کارت ها هستند و نه کارت با ارزش ترین. دو استثنا وجوددارد. جک کت و شلوار ترامپ “بال راست” اسـت و با ارزش ترین کارت اسـت. جک دیگر با همان رنگ “bower left” اسـت و دومین کارت ارزشمند اسـت.

 

برپایی قوانین بازی ایوچر

شرکا باید روبروی یک دیگر بنشینند. یک فروشنده بـه طور تصادفی انتخاب می‌شود.بـه هر بازیکن پنج کارت داده میشود. چهار کارت باقی مانده رو بـه پایین در وسط جدول قرار می‌گیرند. کارت بالا رو بـه بالا اسـت ؛ این کارت در ابتدا لباس برنده را تنظیم میکند.

 

در عده اي از سنت ها ؛ فروشنده کارت ها را بـه شرح زیر ارسال می‌کند: سه تا بـه رقیب در سمت چپ ؛ دو تا بـه شریک خود ؛ سه شماره بـه رقیب در سمت راست او ؛ دو نفر بـه خودش ؛ دو نفر بـه طرف مقابل در سمت چپ ؛ سه شماره بـه شریک خود ؛ دو شماره بـه رقیب در سمت راست خود ؛ و سپس سه بـه خود.

 

اولین دور مناقصه

بازیکنان پیشنهاد می‌دهند کـه از سمت چپ فروشنده شروع کرده ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه دهند ؛ آیا از کت و شلوار کارت رو بـه عنوان برگ برنده استفاده کنند یا نه. بازیکنان گزینه هاي‌ زیر را دارند:

بازیکن سمت چپ فروشنده ممکن اسـت پاس بدهد یا بگوید “من ان را سفارش میدهم.” اگر اینکار را انجام دهد ؛ هیچ بازیکن دیگری نمیتواند پیشنهاد بدهد.

 

اگر نخستین بازیکن پاس میدهد ؛ بازیکن مقابل فروشنده «شریک فروشنده» ممکن اسـت پاس بدهد یا بگوید “من کمک می‌کنم”. اگر اینکار را انجام دهد ؛ هیچ بازیکن دیگری نمیتواند پیشنهاد بدهد.

 

اگر دو بازیکن اول پاس دهند ؛ بازیکن سمت چپ شریک فروشنده میتواند پاس بدهد یا بگوید “من ان را سفارش میدهم”. اگر اینکار را انجام دهد ؛ هیچ بازیکن دیگری نمی‌تواند پیشنهاد بدهد.

قوانین بازی ایوچر برای بازی ترفند بازی کارت

قوانین بازی ایوچر

اگر سه بازیکن اول پاس بدهند ؛ فروشنده ممکن اسـت پاس بدهد یا بگوید “قبول می‌کنم”. اگر او قبول کرد ؛ کارت رو بـه بالا را میگیرد و کارت را از دست خود جای گزین می‌کند «رو بـه پایین». کت و شلوار کارت رو بـه بالا برنده میشود.

 

درصورت پاس دادن هر چهار بازیکن ؛ دور دوم مناقصه برگزار میشود «بـه تصویر زیر مراجعه کنید».

 

اگر یکی از مخالفان فروشنده بگوید ؛ “من ان را سفارش می‌دهم” ؛ یا شریک فروشنده بگوید ؛ “من کمک میکنم” ؛ فروشنده این اختیار را دارد کـه کارت رو بـه بالا را برداشته و یکی را از دست بـه صورت رو بـه پایین دور بیندازد. این‌که آیا فروشنده ان را برمی دارد یا نه ؛ کت و شلوار کارت رو بـه جلو برنده می‌شود.

 

دور دوم مناقصه

اگر هر چهار بازیکن در دور اول مناقصه قبول شوند ؛ کارت رو بـه رو رو بـه رو میشود و دور دوم مناقصه رخ میدهد.در دور دوم مناقصه ؛ نخستین بازیکنی کـه کت و شلوار نام میبرد ؛ ترامپ را انتخاب کرده اسـت. اگر هیچ بازیکنی پیشنهاد ندهد ؛ همه ی کارت ها باهم مخلوط می‌شوند و بازیکن بعدی دست جدیدی میدهد.

 

مشارکتی کـه لباس برنده را در هردو مرحله مناقصه انتخاب می‌کند ؛ “سازندگان” شناخته می‌شود. مشارکت دیگر بـه عنوان “مدافعان” شناخته میشود.

 

تنها رفتن

اگر فکر می‌کنید دست فوق العاده اي دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید “تنها بروید”. این بدان معناست کـه شریک زندگی شـما می‌نشیند و کارت هاي‌ خودرا روی میز قرار می‌دهد و شـما بدون شریک با این دست بازی میکنید.

 

هر شخصی ممکن اسـت اعلام کند کـه پس از انتخاب ترامپ تنها می‌رود اما قبل از هدایت نخستین کارت. این امکان وجوددارد کـه دو بازیکن ؛ یکی از هر مشارکت ؛ هردو تصمیم بگیرند بـه تنهایی دریک دست بروند.

قوانین بازی ایوچر برای بازی ترفند بازی کارت

گیم پلی

بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد ابتدا با پخش هر کارت از دست خود هدایت می‌شود.

 

موارد استثنا:

اگر شخصی تصمیم گرفته اسـت کـه بـه تنهایی برود ؛ بازیکن اول بـه سمت چپ ان شخص پیش میرود. اگر دو بازیکن تصمیم گرفته اند بـه تنهایی بروند ؛ بازیکنی کـه تیم را انتخاب نکرده «مدافع» ابتدا هدایت می‌شود.

 

درصورت امکان بازیکنان باید کت و شلوار کارت led را بزنند. اگر نه ؛ آن ها ممکن اسـت با هر کارت بازی کنند. بالاترین کارت بازی شده با کت و شلوار اصلی برنده این ترفند اسـت ؛ مگر این‌که یک یا چند برنده بازی شود ؛ دراین صورت بالاترین برگ برنده این ترفند را برنده می‌شود.بازیکنی کـه برنده این ترفند می‌شود بـه ترفند بعدی می انجامد.

 

امتیاز دهی

اگر هر چهار بازیکن در دستی شرکت کنند ؛ سازندگان برای سه ترفند یک امتیاز میگیرند. آن ها برای گرفتن هر پنج ترفند یک امتیاز پاداش «دو کل» می‌گیرند. اگر سازندگان نتوانند سه ترفند انجام دهند ؛ آن ها “euchred” می‌شوند و مدافعان دو امتیاز کسب میکنند.

 

اگر یک سازنده بـه تنهایی برود ودر هر پنج ترفند برنده شود ؛ مشارکت او چهار امتیاز کسب میکند. اگر سه یا چهار ترفند برنده شود ؛ مشارکت او تنها یک امتیاز کسب می‌کند.

 

اگر مدافع بـه تنهایی برود و سه یا چهار ترفند برنده شود ؛ شراکت او دو امتیاز کسب می‌کند. اگر او در هر پنج ترفند برنده شود ؛ شراکت او چهار امتیاز کسب می‌کند.نخستین تیمی کـه 10 امتیاز کسب کند برنده اسـت.

 

اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ شمارش موفق کارت شامل عوامل متعددی اسـت. شـما باید ...
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen) آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen» آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده این اسـت کـه از کارت هایي کـه ...
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ Hearts ...
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ مدتها قبل از این کـه تگزاس هولدم ...
نقش جوکر در بازی های ورق و ترفندهای برد حتمی
نقش جوکر در بازی های ورق و ترفندهای برد حتمی نقش جوکر در بازی های ورق عرشه هاي‌ کارت مدرن شامل دو جوکر و یک کارت خالی اسـت. هیچ طرح استانداردی ...
آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "آموزش بازی با فلش کارت" کدام یک از بازی هاي‌‌‌ ورق بـه ذهن ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی