بازی انفجار

نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ نحوه برداشت پول از بازی انفجار چگونه است؟ راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار

قوانین بازی هرمی بازی یک نفره قوانین کامل Pyramid Solitaire

قوانین بازی هرمی بازی یک نفره قوانین کامل Pyramid Solitaire

قوانین بازی هرمی بازی یک نفره قوانین کامل Pyramid Solitaire

اگر بـه دنبال تغییر بازی یک نفره خود هستید ؛ نسخه دیگری را امتحان کنید. Pyramid کـه Solitaire 13 نیز نامیده میشود ؛ یک بازی کارتی یک نفره با قوانین بازی هرمی بسیار ساده اسـت. یادگیری ان راحت اسـت و فقط چند دقیقه طول می‌کشد تا هر دست را بازی کنید. وقتی فقط چند دقیقه برای کشتن وقت دارید عالی اسـت.

 

مانند بازی یک نفره سنتی ؛ بازی با یک بازیکن و یک عرشه استاندارد 52 کارته انجام می‌شود. هدف این اسـت کـه همه ی کارت ها را از هرم حذف کنیم.

 

هدف PIRMID SOLITAIRE: حذف 52 کارت و تخریب هرم بـه نوبه خود.

تعداد بازیکنان: 1

مواد: یک عرشه استاندارد از 52 کارت و یک سطح مسطح بزرگ

نوع بازی: بازی یک نفره

 

بررسی اجمالی SOLITAIRE پیرامید

Pyramid Solitaire یک بازی اسـت کـه توسط یک نفر انجام میشود و هدف این اسـت کـه همه ی 52 کارت را دریک توده دور ریخته و هرم رابا اینکار تخریب کنید. هنگامی کـه هرم از بین می‌رود ؛ بازی از نظر فنی برنده میشود ؛ بنابر این همه ی 52 کارت الزاماًً برای بردن شـما بـه توده دور ریختن احتیاج ندارند.

 

برای دور انداختن کارت ها ؛ اینکار باید بـه صورت جفت انجام شود و هر جفت باید برابر 13 باشد. ما بعدا در مورد ارزش کارت صحبت می‌کنیم ؛ اما برای بدست آوردن نکته اصلی بازی ؛ باید کارت هایي با ارزش کلی 13 را کنار بگذارید و اینکار را برای کشف کارت هاي‌ بیشتر در هرم برای دور انداختن

 

همه ی کارت ها دارای مقادیر متفاوتی هستند کـه اکثر انها بـه اسانی بـه خاطر سپرده میشوند زیرا با مقدار عددی روی کارت انها منطبق اسـت. همان طور کـه همه ی 2s دارای مقدار دو هستند ؛ هر 3s دارای مقدار سه هستند و غیره و غیره.

 

هر چند چند تناقض وجوددارد و من اکنون این ها را برای شـما توضیح خواهم داد. ارزش آس ها یک ؛ جک ها ارزش یازده ؛ ملکه ها دوازده و پادشاهان ارزش سیزده دارند.سلطان دارای ارزش سیزده بـه این معنی اسـت کـه این تنها کارت اسـت کـه برای دور ریختن نیازی بـه یک جفت ندارد.

قوانین بازی هرمی بازی یک نفره قوانین کامل Pyramid Solitaire
ارزش کارت

برای راه اندازی بازی یک نفره هرمی ؛ عرشه 52 کارته خودرا کاملاً بـه هم می‌زنید و هرم رابا قرار دادن نخستین کارت رو بـه بالا شروع میکنید ؛ در حال حاضر برای شروع ردیف دوم ؛ دو کارت روبه‌رو دیگر قرار می‌دهید کـه کمی روی کارت بالا همپوشانی دارند. این الگو تکرار میشود تا زمانی کـه بـه ردیف پایینی خود برسید کـه دارای 7 کارت در ان اسـت.

راه اندازی

پس از ساختن هرم ؛ با بقیه تخته ادامه دهید. در عده اي از بازی ها ؛ ردیف دوم هفت تایی زیر «بدون همپوشانی» ردیف پایینی هرم را انجام میدهید. بـه این رزرو می‌گویند و این کارت ها همیشه قابل پخش هستند.

 

اما در حال حاضر ؛ ما طوری ادامه میدهیم کـه گویی با یک خط ذخیره بازی نمی‌کنیم. هنگامی کـه تابلو مورد نظر قرار گرفت ؛ کارتهای باقیمانده بـه صورت رو بـه بالا قرار میگیرند تا انبار را تشکیل دهند و شـما در طول بازی از کارتهای این عرشه استفاده خواهید کرد.

 

هوشمندانه اسـت کـه کارت بالای خودرا از انبار بـه شمع دور انداخته منتقل کنید. کارت هاي‌ موجود در شمع دور انداخته نیز رو بـه بالا قرار گرفته اند و اساساً برعکس انبار شـما هستند. در طول بازی می‌توانید از هردو شمع بازی کنید.

 

نحوه بازی پیرامید SOLITAIRE

بازی با جفت شدن کارت ها بـه ارزش کل 13 امتیاز و دور انداختن این جفت ها انجام می‌شود. فقط از کارت هایي کـه در معرض هستند می‌توان بـه صورت جفت استفاده کرد. در ابتدای بازی کارت هاي‌ موجود شامل ردیف پایینی هرم ؛ کارت بالا از انبار و کارت بالای شمع دور انداخته می‌شود.

 

برای این کـه کارتهای بیشتری در هرم در معرض باشد ؛ هردو کارت کـه باهم تداخل دارند باید برداشته شوند ؛ هنگامی کـه کارت دیگری باهم تداخل ندارد ؛ میتوان از ان برای جفت کردن استفاده کرد.

 

نحوه تنظیم بازی

تنظیمات بازی یکی از موارد کلیدی اسـت کـه در مورد این نسخه با نسخه اصلی متفاوت اسـت. معمولاً ؛ عرشه را مخلوط کنید . برای ایجاد یک هرم ؛ کارتها رابا یک ردیف 1 کارت شروع کنید ؛ بـه دنبال ان یک ردیف دو کارته و بـه همین ترتیب ؛ تا یک ردیف 7 کارت را تقسیم کنید. هر سطر باید با ردیف قبلی همپوشانی داشته باشد. پس از تکمیل ؛ هرم در مجموع شامل 28 کارت خواهد بود. کارتهای باقیمانده روی میز قرار میگیرند و شمع قرعه کشی را تشکیل می‌دهند.قوانین بازی هرمی .

 

گیم پلی

کارت هاي‌ موجود در شمع قرعه کشی را یکی یکی نشان دهید. اگر کارتی از شمع قرعه کشی استفاده نمی‌شود ؛ باید با کارت بعدی از شمع قرعه کشی پوشانده شود. می‌توان ان را بعدا در بازی استفاده کرد ؛ اما تنها در صورتی کـه فاش نشود زیرا هر گونه کارت قرعه کشی در بالای ان می‌تواند دور ریخته شود.

 

هنگامی کـه دو کارت در معرض تعداد 13 شماره باشد ؛ میتوان انها را دور انداخت. «بـه همین دلیل اسـت کـه گاهی از این نسخه بازی بـه عنوان بازی یک نفره 13 یاد میشود.» دور انداختن همیشه اختیاری اسـت و ممکن اسـت مواقعی وجود داشته باشد کـه انتخاب تاکتیکی بهتر عدم دور انداختن باشد.

 

کارت هایي کـه در هرم قراردارند در صورتی کـه هیچ کارتی روی انها همپوشانی نداشته باشد ؛ نمایان می‌شوند. فقط یک کارت از شمع قرعه کشی در هر زمان از بازی نمایان می‌شود «جدید ترین کارت شمع قرعه کشی کـه ظاهر میشود تنها کارت از شمع قرعه کشی اسـت کـه نمایان شده اسـت».

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 9 و 4 هردو در هرم قرار گرفته باشند ؛ میتوان آن ها را دور انداخت. اگر یک شماره 5 در هرم نمایان شود و 8 بعد از این کـه از شمع قرعه کشی بالا رفت ؛ میتوان آن ها را دور انداخت.

 

ارزش کارت

آس ها 1 ؛ جک ها 11 ؛ ملکه ها 12 و پادشاهان 13 ارزش دارند. پادشاهان را می‌توان بـه عنوان یک کارت دور انداخت.

 

برخی ترکیبات احتمالی دور انداختن:

سلطان:

بـه عنوان یک کارت واحد
ملکه + آس
کارت جک + شماره 2
کارت شماره 10 + کارت شماره 3
کارت شماره 9 + کارت شماره 4
کارت شماره 8 + کارت شماره 5
کارت شماره 7 + کارت شماره 6

 

نسخه جایگزین Draw Pile

بـه جای نشان دادن کارت ها از ستون قرعه کشی یک بـه یک ؛ آن ها را در مجموعه هاي‌ سه تایی نشان دهید. نخستین مجموعه سه تایی روی میز گذاشته میشود تا با سه شمع متمایز شروع شود. وقتی قرعه کشی هاي‌ بعدی انجام میشود ؛ سه کارت جدید روی این سه شمع پخش می‌شود. ترتیب قرار دادن کارت ها روی شمع ها باید در طول بازی ثابت بماند.

قوانین بازی هرمی بازی یک نفره قوانین کامل Pyramid Solitaire

چگونه برنده بازی باشیم

هنگامی کـه همه ی کارت ها از هرم حذف شده اند یا وقتی قرعه کشی تمام شده اسـت ؛ بازی را برنده میشوید ؛ هر کدام کـه اول اتفاق بیفتد.

نحوه بازی یک نفره هرمی
طرح بندی کارت

بازی Pyramid با یک بسته 52 تایی بـه خوبی مخلوط میشود. هرمی از کارت ها تقسیم می‌شود ؛ شامل 21 کارت اسـت کـه از شش ردیف همپوشانی تشکیل شده اسـت. هر کارت در پنج ردیف بالا توسط دو کارت در ردیف زیر مسدود شده اسـت.

 

هر دوی این کارتها باید قبل از رهاسازی کارت بالا دور انداخته شوند و برای بازی در معرض قرار گیرد. شش کارت نمایان شده در ردیف پایینی هرم بلافاصله برای بازی در معرض هستند. شش کارت بـه ذخیره اي در زیر هرم تعلق میگیرد کـه هر کارت برای بازی در معرض اسـت.

 

طرح کارت هرمی

جفت کارت هاي‌ در معرض دید کـه مجموعاً 13 شماره هستند ؛ برداشته می‌شوند ودر یک توده دور ریختنی در بالا سمت چپ منطقه بازی قرار میگیرند. هدف بازی این اسـت کـه همه ی 52 کارت را دور بیندازید و هرم را دراین مرحله تخریب کنید. آس ها 1 ؛ جک 11 ؛ کوئینز 12 و کینگز مجموعاً 13 شماره بـه حساب می‌آیند و بـه این ترتیب ؛ بـه عنوان یک کارت بـه دور از یک جفت دور انداخته می‌شوند.

 

قوانین بازی هرمی

کارت ها از کارت یک بـه یک در کارت تبدیل میشوند. اگر کارت را نمی‌توان با یک کارت موجود دیگر جفت کرد ؛ ان را دریک توده آشغال دور می ریزیم ؛ کارت در معرض بالای ان همیشه برای جفت شدن در معرض اسـت. در هر زمان ؛ هر جفت کارت موجود کـه مجموع آن ها 13 نفر اسـت ؛ یا پادشاهان در معرض دید واحد ممکن اسـت بـه شمع دور انداخته منتقل شوند.

 

کارتهای موجود عبارتند از هر کارتی کـه کاملاً در معرض دید قرار گیرد و شامل هر یک از شش کارت ذخیره ؛ آخرین کارت از انبار ؛ کارت بالای شمع آشغال و هر کارت کاملاً بدون پوشش در هرم باشد. فقط شش کارت در ردیف پایینی هرم در ابتدای بازی موجود اسـت و با حذف انها ؛ کارت ها در هرم بالاتر در معرض قرار می‌گیرند. برای این کـه کارت هرمی در معرض باشد ؛ باید با برداشتن دو کارت پوشاننده ان ؛ کاملاً نمایان شود.

 

در اسکرین شات فوق ؛ K را می‌توان بـه تنهایی همراه با جفت کارت زیر کنار گذاشت:

Q و A
J و 2
8 و 5
7 و 6
4 و 9

 

کنترل های بازی مخصوص هرم

کارتهای نمایان شده ممکن اسـت با حرکت دادن اشاره گر ماوس روی انها و کلیک روی انها ؛ رو بـه رو شوند. برای دور انداختن یک جفت کارت کـه تعداد آن ها 13 شماره اسـت ؛ روی هردو کارت «یا یک King» کلیک کنید تا هر دوی انها رو بـه پایین شود ؛ سپس روی شمع دور انداخته در بالا سمت چپ صفحه کلیک کنید. کارتها بـه طور خودکار بـه آنجا پرواز می‌کنند. اگر اشتباهی مرتکب شده اید ؛ میتوانید کارتهای رو بـه پایین رابا کلیک مجدد روی آن ها ؛ دوباره رو بـه بالا کنید.قوانین بازی هرمی .

 

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!
11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!   11 بازی سرگرم کننده + کارت راحت برای…

بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه
بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه

بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» ،کارت ها را بـه ترتیب صعودی و بر…

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان
نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و راحت اسـت کـه…

بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS
بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS

بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با ورق PHONICS بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با…

همه چهار – قوانین بازی با ورق
همه چهار – قوانین بازی با ورق

همه چهار - قوانین بازی با ورق همه چهار - قوانین بازی با ورق ،All Fours درحدود قرن هفدهم در…

آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)
آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)

آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» یک بازی فوق العاده سرگرم کننده…

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟
چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟ چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم درسال 2018؛ تعداد…

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)
بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل «Beehive Solitaire» بازی یک نفره کندوی زنبور عسل Beehive Solitaire یک بازی یک نفره…

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش
نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت هاي‌ خراش…

نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق
نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق

نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق یک بازی کلاهبرداری بسیار…

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب

نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق…

بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play

 بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت