قوانین بازی کارت های قلب | آموزش کامل بازی های پاسور

قوانین بازی کارت های قلب | آموزش کامل بازی های پاسور

قوانین بازی کارت های قلب

جد قرن 18th Hearts Reverse نامیده می شد زیرا دراین بازی با ورق شـما میخواهید ترفندهای خاصی را از دست بدهید تا آن ها را برنده شوید.قوانین بازی کارت های قلب را در سایت explosiongame.info آموزش ببنید.بازیکنی کـه 2 باشگاه را پس از پاس در اختیار دارد ؛ پیش افتاده اسـت. اگر 2 برای بازی سه دستی حذف شده باشد ؛ 3 باشگاه هدایت می‌شوند.

 

درصورت امکان هر بازیکن باید از این روش پیروی کند. اگر بازیکنی از هدایت کت و شلوار خالی باشد ؛ ممکن اسـت کارت هر کت و شلوار دیگر دور ریخته شود. با این حال ؛ اگر بازیکنی وقتی نخستین ترفند را هدایت می‌کند ؛ چماقی ندارد ؛ یک قلب یا ملکه بیل را نمی‌توان دور انداخت. بالاترین کارت کت و شلوار منجر بـه یک ترفند میشود و برنده ان ترفند در مرحله بعدی هدایت می‌شود. کت و شلوار ترامپ وجود ندارد.

 

برنده ترفند ان را گرد آوری کرده و ان را رو بـه پایین قرار می‌دهد. تا زمانی کـه یک قلب یا ملکه بیل دور نماند ؛ قلب ها هدایت نمیشوند. لازم نیست ملکه در نخستین فرصت کنار گذاشته شود.ملکه در هر زمان می‌تواند رهبری شود.

 

بازیکنان 

3 تا 7 ؛ بهترین با 4.

 

عرشه

عرشه استاندارد 52 کارته.

 

رتبه

A «زیاد» تا 2 «کم».

 

هدف

در پایان بازی ؛ بازیکنی با کمترین امتیاز برنده میشود.

قوانین بازی کارت های قلب _ آموزش کامل بازی های پاسور

قوانین بازی کارت های قلب

هدف شما در هر دست این است:

از بردن هر گونه ترفند از جمله قلب یا ملکه بیل «مشهور بـه ماریا سیاه» یا
برنده همه ی 13 قلب و ماریا سیاه.

 

برپایی

دریک بازی 4 نفره Hearts ؛ هر بازیکن 13 کارت دریافت میکند.دریک بازی 3 نفره ؛ 2 الماس حذف میشود و هر بازیکن 17 کارت دریافت می‌کند. دریک بازی 5 نفره ؛ دو الماس و دو چماق حذف میشوند. هر بازیکن 10 کارت دریافت میکند. دریک بازی 6 نفره ؛ دو و سه الماس و سه و چهار چماق حذف میشوند. هر بازیکن 8 کارت دریافت میکند. دریک بازی 7 نفره ؛ دو و سه الماس و سه چماق حذف میشوند. هر بازیکن 7 کارت دریافت می‌کند.

 

گذراندن کارت ها

پس از نگاه بـه دست خود ؛ هر بازیکن سه کارت را انتخاب می‌کند و انها را رو بـه پایین بـه بازیکن دیگر ارسال میکند. همه ی بازیکنان باید کارت هاي‌ خودرا قبل از مشاهده کارت هاي‌ دریافت شده از رقیب پاس کنند.

 

چرخش پاس دریک بازی 4 نفره عبارت اسـت از: «دست اول» بـه بازیکن سمت چپ شـما ؛ «دست دوم» بـه بازیکن در سمت راست شـما ؛ «دست سوم» بـه بازیکن ان طرف میز ؛ «دست چهارم» بدون پاس بـه سپس چرخش تا پایان بازی تکرار میشود. هنگامی کـه بیش از چهار بازیکن درگیر هستند ؛ چرخش پاس بـه شرح زیر اسـت: «1» بـه بازیکن در سمت چپ شـما ؛ «2» بـه بازیکن در سمت راست شـما ؛ سپس تکرار کنید.

 

ترفندها

بازیکنی کـه 2 باشگاه را پس از پاس نگه می دارد با ان کارت بازی می‌کند تا نخستین ترفند را شروع کند. اگر 2 باشگاه در بازی 3 نفره حذف شده باشند ؛ 3 باشگاه هدایت می‌شوند.درصورت امکان هر بازیکن باید از این روش پیروی کند. اگر بازیکنی در کارت هدایت کارت نداشته باشد ؛ ممکن اسـت کارت هر کت و شلوار دیگر دور ریخته شود. با این حال ؛ اگر بازیکنی وقتی نخستین ترفند را هدایت می‌کند ؛ باشگاه نداشته باشد ؛ قلب یا ماریا سیاه نمیتواند بازی کند.

 

بالاترین کارت کت و شلوار منجر یک ترفند میشود. برنده این ترفند تمام کارت هاي‌ برنده شده را دریک پشته در مقابل خود و رو بـه پایین نگه می دارد. برنده یک ترفند ترفند بعدی را شروع میکند.

 

ممکن اسـت قلبها تا زمان قلب هدایت نشوند یا ماریا سیاه بازی نشده باشد «بـه این میگویند “شکستن” قلب». ماریا سیاه را می‌توان در هر زمان رهبری کرد.

 

در قلب ها کت و شلوار ترامپ وجود ندارد.

 

امتیاز دهی

برای هر بازیکن از یک برگه امتیاز با یک ستون استفاده کنید. در پایان هر دست ؛ تعداد قلبهایی کـه هر بازیکن گرفته اسـت ؛ و همچنین ماریا سیاه شمارش کنید. قلب ها هر کدام 1 امتیاز هستند ؛ سیاه ماریا 13 امتیاز اسـت.

 

اگر یک بازیکن تمام 13 قلب و بلک ماریا «کـه بـه تیراندازی بـه ماه مشهور اسـت » را بـه دست آورده باشد ؛ ان بازیکن میتواند 26 امتیاز از امتیاز خود کم کند یا 26 امتیاز را بـه نمره هر بازیکن دیگر اضافه کند.

 

بازی Hearts تا 100 امتیاز انجام می‌شود «هر امتیازی را می‌توان قبل از شروع بازی مورد توافق قرار داد ؛ اما 50 حداقل حداقلی اسـت». هنگامی کـه یک بازیکن بـه امتیاز مورد توافق برسد یا از ان عبور کند ؛ بازی بـه اتمام میرسد. بازیکنی با کمترین امتیاز برنده می‌شود.

 

انواع

انواع مختلفی از Hearts نیز پخش میشوند ؛ از جمله Cancellation Hearts و Omnibus Hearts.

 

تاریخ

تاریخ قلب با 18 شروع میشود هفتم بازی قرن اسپانیایی Reversis. Reversis شامل عناصر زیادی بود کـه امروزه در قلبهای امروزی دیده میشود ؛ مانند امتیازات پنالتی برای ترفندهای بدست آمده و امتیازهای اضافی برای کارتهای خاصی مانند ملکه قلب. تا سال 1850 ؛ قوانین اضافه و اصلاح شد.

 

قلبها تبدیل بـه کارت پنالتی شدند. بـه گفته دیوید پارلت ؛ محقق بازی هاي‌ کارتی ؛ قلبها نخستین بار در دهه 1880 بـه کشور آمریکا آمد. سپس در میان دانش آموزان دبستان بسیار محبوب شد. در اواخر 20 هفتم قرن، سیستم عامل ویندوز بازی حتی بیشتر با آپلود یک نسخه دیجیتال از این بازی بر روی نرم افزار خودرا رواج داده اسـت.

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ اولیه قلبها ؛ مقاله دیوید پارلت را در این جا ببینید

 

تغییرات
در حال عبور

عده اي از تغییرات اجازه عبور می‌دهد. پاس دادن قبل از قرار دادن کارت اصلی در ابتدای دور انجام میشود و یک پیچیدگی اضافی در بازی ایجاد میکند و امکان استفاده از استراتژی بیشتری را برای بازیکنان فراهم میکند. اگر بازی اجازه پاس دادن را بدهد ؛ بازیکنان قبل از شروع هر دور 3 کارت را انتخاب می‌کنند کـه دوست دارند از بین بروند.

 

جهت پاس در چرخه هاي‌ 4 تغییر می‌کند. در نخستین نوبت ؛ بازیکنان سه کارت خودرا بـه شخص سمت چپ ارسال میکنند. در نوبت دوم ؛ بازیکنان سه کارت خودرا بـه شخص سمت راست خود منتقل میکنند. در نوبت سوم ؛ بازیکنان سه کارت خودرا بـه شخص مقابل میدهند.

 

ودر پیچ چهارم ؛ هیچ پاسخی رخ نمیدهد. بـه طور معمول ؛ بازیکنان می‌خواهند از رده هاي‌ بالای Hearts و Queen of Spades خلاص شوند ؛ زیرا این کارت ها بـه احتمال زیاد بازیکن را فریب می‌دهند و امتیاز کسب میکنند.

 

دو بازیکن قلب

دو نفر ممکن اسـت Hearts رابا تغییر عرشه بازی کنند. در Two Player Hearts ؛ 3 ؛ 5 ؛ 7 ؛ 9 ؛ Jacks و ؛ Kings از روی عرشه برداشته میشود و 13 کارت برای هر بازیکن باقی می‌ماند. همه ی قوانین کلی ثابت می‌مانند.

 

به همه دلها

Omnibus Hearts شامل 10 الماس اسـت. در Omnibus ؛ اگر کسی ترفندی را کـه حاوی 10 الماس اسـت برنده شود ؛ 10 امتیاز از امتیاز آن ها کم میشود. متعاقباً ؛ برای یک نفر برای تیراندازی بـه ماه ؛ یک بازیکن باید تمام Hearts ؛ Queen of Spades و 10 الماس را بدست آورد. عکسبرداری از ماه در Omnibus Hearts منجر بـه تفریق 36 امتیاز بـه نمره خود یا اضافه کردن 26 امتیاز بـه نمره دیگران می‌شود. تیرانداز تصمیم می‌گیرد کـه کدام گزینه بازی خودرا بهتر پیش ببرد.

 

لغو قلبها

Cancellation Hearts نسخه اي از Hearts برای بسیاری از بازیکنان اسـت کـه طبق معمولً 5 تا 11 نفر هستند. در Cancellation Hearts ؛ 2 بسته کارت در حال بازی اسـت. از آنجا کـه دو کارت در هر کارت وجوددارد ؛ یک استراتژی جدید لغو ظاهر می‌شود. اگر یک جفت کارت بازی شود ؛ آن ها در رتبه بندی ترفند یک دیگر را لغو میکنند ؛ اما بازهم بـه عنوان امتیاز حساب می‌شوند.

 

بنابر این ؛ اگر هردو Ace of Hearts بازی شوند ؛ بالاترین کارت بعدی برنده این ترفند اسـت ؛ اما برنده همان‌ گونه دو امتیاز برای Hearts میگیرد. اگر 2 جفت از هر کارت در حال بازی باشد ؛ ترفند باطل شده و کارت ها بـه برنده ترفند بعدی داده می‌شود. در Cancellation Hearts ؛ یک استراتژی متداول این اسـت کـه ملکه بیل ها را جفت کنید تا برنده این ترفند 26 امتیاز مخرب دریافت کند.

قوانین بازی کارت های قلب _ آموزش کامل بازی های پاسور

قوانین بازی کارت های قلب

در زیر معاملات مختلف برای هر تعداد بازیکن نشان داده شده است:

برای 5 بازیکن ؛ یک جوکر اضافه می‌شود ؛ 21 کارت بـه هر بازیکن داده میشود و جوکر بازی را هدایت می‌کند. برای 6 بازیکن ؛ 2 باشگاه و 2 الماس حذف میشوند ؛ 17 کارت بـه هر بازیکن داده میشود و 2 باشگاه باقی مانده بازی را هدایت میکنند. برای 7 بازیکن ؛ یک جوکر اضافه می‌شود ؛ 15 کارت بـه هر بازیکن داده میشود و جوکر هدایت میشود.

 

برای 8 بازیکن ؛ یک Joker اضافه میشود ؛ 2 Club حذف می‌شود ؛ 13 کارت بـه هر بازیکن داده می‌شود و Joker منجر می‌شود. برای 9 بازیکن ؛ 2 باشگاه ؛ هردو 2 الماس و هر 2 اسپاد حذف میشوند ؛ 11 کارت بـه هر بازیکن داده میشود و 2 باشگاه هدایت میشود.

 

برای 10 بازیکن ؛ 2 Club ؛ هردو 2 Diamonds و 2 Spades حذف میشوند ؛ 10 کارت بـه هر بازیکن داده می‌شود و 2 Clubs منجر میشود. سرانجام ؛ برای 11 بازیکن ؛ 2 باشگاه ؛ هردو 2 الماس و هر 2 اسپاد حذف میشوند ،با جوکر بـه عنوان صفر باشگاه ها رفتار میشود.

 

معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی
معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری در سرتاسر جهان اشکال مختلفی دارد. یکی از ترفندهای کلاهبرداری ...
بازی نوک اوت ویست Knockout Whist بازی کارتی هیجان انگیز
بازی نوک اوت ویست Knockout Whist بازی کارتی هیجان انگیز بازی نوک اوت ویست «Knockout Whist» بازی کارتی هیجان انگیز   بازی نوک اوت ویست Knockout Whist یک بازی کارتی هیجان انگیز ...
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ شمارش موفق کارت شامل عوامل متعددی اسـت. شـما باید ...
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen) آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen» آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده این اسـت کـه از کارت هایي کـه ...
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ Hearts ...
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ مدتها قبل از این کـه تگزاس هولدم ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی