بازی انفجار

راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار راهنمای نهایی شرط بندی رمز ارز اتریوم بازی انفجار کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ کد امنیتی بازی انفجار چی است؟ این کد امنیتی قابل هک است؟ بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی بازی انفجار Aviator با روش های برد قطعی حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم حقه های بازی انفجار برای سودهای میلیونی با پول کم هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ هک کد هش برای برد در بازی انفجار امکان پذیر است ؟ بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر بازی انفجار راکت + آموزش بازی انفجار راکت و معرفی سایت معتبر ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار ربات ضریب بازی انفجار + آموزش استراتژی برد 100 میلیون در بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار l آموزش کامل الگوریتم و کد خوانی سایت بازی انفجار آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال آموزش شارژ حساب سایت بازی انفجار و سایت پیش بینی فوتبال شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی شبیه ساز بازی انفجار + نسخه ای آزمایشی از انفجار شرطی آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار آموزش کامل بازی انفجار از 0 تا 100 بازی انفجار بدانید + ترفند بازی انفجار سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های سایت بازی انفجار با شارژ کم بررسی امکانات و مزیت های ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر ساخت ایمیل بازی انفجار درآمد بالا از بهترین سایت بازی انفجار معتبر آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) آموزش بازی انفجار یادگرفتن بازی انفجار کازینو (روش بازی انفجار) بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بهترین سایت بازی انفجار با بیشترین شارژ هدیه اولیه رایگان بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ بونوس بازی انفجار چگونه در بازی انفجار برنده شویم ؟ خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار خرید ربات بازی انفجار + آموزش استفاده از ربات بازی انفجار باخت از بازی انفجار + آموزش ترفند جبران باخت از بازی انفجار باخت از بازی انفجار + آموزش ترفند جبران باخت از بازی انفجار

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

قوانین بازی UNO

قوانین بازی UNO هنگامی کـه بـه انها عادت کنید ساده هستند. ما همچنین چند قانون رایج خانه را برای ادویه تر کردن بازی گنجانده ایم.UNO یک بازی کارتی سریع اسـت کـه شبیه بـه Crazy 8s انجام می شود کـه شامل کارت هاي‌ ویژه اي اسـت کـه سرگرمی را افزایش می دهد.

 

درست مانند بازی دیگری توسط سازندگان UNO بـه نام فاز 10 ؛ UNO برای سنین 7 سال بـه بالا پیشنهاد می شود، اما بچه هاي‌ کوچک تر هنوز هم می‌توانند از بازی لذت ببرند. حتی می تواند یک بازی خوب برای تقویت اعداد و رنگ ها باشد.

 

هدف قوانین بازی UNO

هدف UNO این اسـت کـه نخستین کسی باشید کـه آخرین کارت در دست شـما را بازی می کند. لذت UNO شرط فریاد زدن “UNO!” وقتی بـه آخرین کارت رسیدید. هنگام انجام چندین بازی، برنده بازیکنی اسـت کـه کمترین امتیاز را داشته باشد.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

نحوه تنظیم بازی

فروشنده با بـه هم زدن عرشه و کشیدن هر بازیکن یک کارت تعیین می شود. بازیکنی کـه بیشترین تعداد کارت خودرا دارد فروشنده اسـت.

 

اگر بازیکنی کارت خاصی را بکشد کـه اعداد ندارد، مانند کارت وایلد، بازیکن باید ان کارت را بـه انتهای عرشه برگرداند و یک کارت جدید بکشد.

 

اگر دو یا چند بازیکن همان شماره بالا را بکشند، ان بازیکنان باید کارت‌ها را بـه عرشه برگردانند و کارت‌هاي‌ جدید بکشند تا زمانی کـه یکی از بازیکنان بالاتر از دیگری «هاي‌» بکشد.

 

پس از انتخاب فروشنده، بـه هر بازیکن هفت کارت داده می شود. کارت هاي‌ باقیمانده رو بـه پایین قرار می‌گیرند. بـه این کارت ها “عکسهای” میگویند.

 

فروشنده نخستین کارت روی شمع قرعه کشی را میگیرد و ان را رو بـه بالا درکنار شمع قرعه کشی قرار می دهد. اگر این کارت یک کارت Wild یا Wild Draw 4 باشد، ان کارت در وسط قرعه کشی قرار می‌گیرد و یک کارت جدید کشیده می شود.

 

بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین کسی اسـت کـه بازی می کند مگر این کـه کارت اولیه کـه برگردانده شده یک کارت معکوس باشد. معکوس حتی اگر بازیکنی ان را بازی نکرده باشد فعال درنظر گرفته می شود، بنابر این شخص سمت راست فروشنده خواهد بود.

 

یک قانون متداول خانه این اسـت کـه هنگام بازی چند دستی UNO، فروشنده‌ها را جای گزین کنید، و فروشنده را بـه سمت چپ در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت از آخرین فروشنده حرکت دهید.

 

هنگام بازی با کودکان کوچک تر، جایگزینی برای کشیدن بالاترین کارت این اسـت کـه بـه کوچک‌ترین کودک اجازه دهید فروشنده اولیه باشد.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

چگونه بازی کنیم

گیم پلی UNO شامل هر بازیکنی اسـت کـه بـه نوبت انجام می شود کـه شامل مطابقت با بالاترین کارت رو بـه بالا در پشته یا بازی یکی از کارت هاي‌ خاص اسـت.

 

در ابتدای نوبت، یک بازیکن می تواند شماره یا رنگ کارت رو بـه بالا رابا کارتی کـه در دست دارد مطابقت دهد. اگر کارت مطابقت داشت، بازی برای بازیکن بعدی ادامه مییابد.

 

اگر بازیکن کارت تطبیقی ​​نداشته باشد اما یک کارت وایلد یا وایلد دراو 4 کارت در دست داشته باشد، می تواند انتخاب کند کـه کارت را بازی کند. کارت هاي‌ وایلد بـه بازیکن اجازه می دهد هر رنگی را انتخاب کند.

 

اگر بازیکن نمی‌تواند کارتی را از دست خود بازی کند، باید بالاترین کارت را از شمع قرعه کشی بگیرد. اگر کارت کشیده شده قابل بازی نباشد، انها بـه گرفتن کارت از انبوه قرعه کشی ادامه میدهند تا زمانی کـه بتوانند یک کارت بازی کنند.

 

بازیکن وادار نیست کـه یک کارت مطابق از دست خود بازی کند. آن ها میتوانند انتخاب کنند کـه یک کارت وایلد بازی کنند یا یک کارت جدید از شمع قرعه کشی بگیرند.

 

اگر بازیکن تصمیم بگیرد کـه کارت بکشد، باید بـه کشیدن کارت ادامه دهد تا زمانی کـه کارت قابل بازی دریافت کند. انها نمیتوانند کارتی را کـه در ابتدا در دستشان بود، پس از انتخاب کارتی از قرعه کشی بازی کنند.

قوانین بازی UNO

پس از این کـه بازیکن کارت رو بـه بالا را مطابقت داد، بازی برای بازیکن بعدی ادامه مییابد. در شروع بازی، بازی در سمت چپ بازیکن در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد.

 

همانگونه کـه از نام ان پیداست، کارت معکوس جهت بازیکن بعدی را از چپ بـه راست یا راست بـه چپ تغییر می دهد.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

یک کارت معکوس کـه دریک بازی دو نفره بازی می شود مانند یک کارت Skip عمل می کند.

 

اگر آخرین کارت از شمع قرعه کشی گرفته شود، تمام کارت هایي کـه بازی شده اند.

 

بـه جز بالاترین کارت رو بـه بالا، باید باهم مخلوط شوند و بـه عنوان یک شمع قرعه کشی جدید استفاده شوند.

 

این می تواند بـه تعداد دفعاتی کـه ممکن اسـت طول بکشد تا بالاخره کارت‌هاي‌ شخصی در دستش تمام شود ادامه یابد.

 

کارت های ویژه

سرگرمی UNO همه ی کارت هاي‌ ویژه اي اسـت کـه می تواند بازی رابا ضربان قلب تغییر دهد.

 

این کارت ها مقدار مشخصی از استراتژی را بـه یک بازی اضافه می‌کنند کـه در غیر این صورت شانس قرعه کشی خواهد بود.

 

در عده اي از عرشه ها، این کارت ها فقط با یک علامت مشخص می شوند. سایر عرشه ها نیز نام کارت ویژه را مشخص می‌کنند.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

معکوس:

این کارت ترتیب بازی را برعکس می کند و ان را از چپ بـه راست یا راست بـه چپ تغییر می دهد. استفاده از ان برای پیشگیري از بیرون رفتن کارت توسط بازیکن بسیار عالی اسـت.

 

معکوس از نمادی استفاده می کند کـه دو فلش در جهت مخالف یک دیگر قراردارند، یکی روی دیگری. کارت معکوس یک رنگ دارد و فقط روی کارت هاي‌ رو بـه بالا با ان رنگ قابل بازی اسـت.

 

Skip:

این کارت باعث می شود نفر بعدی نوبت خودرا از دست بدهد. بازی برای بازیکن بعدی ادامه می‌یابد بـه گونه اي کـه انگار نوبت خودرا بـه اتمام رسانده اسـت.

 

در بازی‌هاي‌ دو نفره، این کارت بـه شـما امکان میدهد فوراً بـه نوبت دیگری بروید. سمبل استفاده شده برای Skip طبق معمول دایره اي اسـت کـه یک خط از ان عبور می کند. کارت Skip یک رنگ دارد و فقط روی کارت هاي‌ رو بـه بالا با ان رنگ قابل بازی اسـت.

 

تساوی 2:

این کارت بازیکن بعدی را وادار می کند کـه دو کارت بکشد و از نوبت خود بگذرد، انگار کـه کارت Skip اسـت. این کارت از علامت “+2” برای سمبل استفاده می کند. این یک رنگ دارد و فقط زمانی می‌توان بازی کرد کـه کارت رو بـه بالا همان رنگ باشد.

 

Wild: این کارت بـه بازیکن اجازه می دهد تا با هر رنگ یا عددی بازی کند، حتی یک کارت وحشی دیگر. آن ها همچنین یک رنگ را برای کارت وایلد صدا میکنند و بازیکن بعدی را وادار می کند.

 

کـه از ان رنگ برای بازی استفاده کند. کارت Wild را می‌توان بازی کرد حتی اگر بازیکن کارت قابل بازی دیگری داشته باشد. وایلد کارت ها طبق معمول سیاه هستند و هر چهار رنگ را روی ان ها نشان میدهند.

 

اگر کارت Wild یا کارت Wild Draw 4 نخستین کارتی باشد کـه دریک بازی ظاهر می شود، نخستین بازیکن می تواند رنگ را انتخاب کند.

 

Wild Draw 4:

این کارت بازیکن بعدی را وادار می کند کـه چهار کارت بکشد و مانند کارت Skip از نوبت خود بگذرد. برخلاف کارت وایلد، اگر بازیکن کارتی با رنگ و/یا شماره کارت رو بـه بالا داشته باشد ؛ کارت Wild Draw 4 قابل بازی نیست . این کارت شبیه یک کارت وایلد با علامت “+4” روی ان اسـت.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

“UNO!” چگونه در بازی برنده شویم

یک بازیکن باید قبل از بازی کارت دوم بـه آخرین خود، “UNO” را بگوید . اگر بازیکنی فقط یک کارت در دست داشته باشد و بازیکن دیگری قبل از شروع نوبت بازیکن بعدی بگوید “UNO”؛ بازیکن باید چهار کارت جدید از انبوه قرعه کشی بکشد.

 

اگر بازیکن بعدی نوبت خودرا شروع کند و هیچکس “UNO” نگوید، بازی بـه گونه اي ادامه مییابد کـه گویی بازیکن اصلی “UNO” گفته اسـت. انها وادار نیستند برای نگفتن “UNO” کارت جدیدی بکشند.

 

زمانی درنظر گرفته میشود کـه بازیکنی کـه کارت رو بـه بالا رابا کارتی از عرشه خود تطبیق می دهد، وایلد کارت بازی میکند یا کارتی را از انبوه قرعه‌کشی انتخاب میکند، نوبت خودرا گرفته اسـت.

 

وقتی بازیکنان شروع بـه کشیدن از شمع قرعه کشی می‌کنند، نمی‌توانند “UNO” را صدا کنند.

 

فراخوانی “UNO” برنده بازی نیست. بازیکن همان‌ گونه باید آخرین کارت خودرا بازی کند.

 

اگر نتوانند آخرین کارت را بازی کنند، باید از انبوه قرعه کشی کارت بگیرند تا زمانی کـه بتوانند بازی کنند. ممکن اسـت قبل از برنده شدن بازی چندین UNO داشته باشید.

 

اگر کارت برنده یک کارت Draw 2 یا Wild Draw 4 باشد، بازیکن بعدی همان‌ گونه باید ان کارت ها را قبل از پایان بازی بکشد. از این کارت ها در امتیازدهی استفاده می شود.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

نحوه امتیاز دهی

قوانین رسمی میگوید کـه مسابقات زمانی برنده می شوند کـه نفر اول بـه امتیاز 500 برسد. برنده کسی اسـت کـه کمترین امتیاز را در ان زمان کسب کند. قوانین خانه می تواند تعداد امتیازهای مورد نیاز برای پایان مسابقه را از 500 بـه هر شماره دیگری تغییر دهد.

 

در پایان هر بازی، همه ی کارت‌ها جمع‌آوری می شوند و امتیاز ان بازی یادداشت میشود و جمع می شود تا مشخص شود کـه آیا بازیکنی از 500 امتیاز عبور کرده اسـت یا خیر.

 

همه ی کارت هاي‌ شماره گذاری شده ارزش اسمی خودرا «0 تا 9» میگیرند.

معکوس کردن، پرش و کشیدن 2 کارت هر کدام 20 امتیاز کسب می‌کنند.

Wild and Wild Draw 4 کارت هر کدام 50 امتیاز می‌گیرند.

 

یک قانون معمول خانه برای امتیاز دادن و تعیین برنده کلی این اسـت کـه بازیکن یا بازیکنانی کـه مجموع امتیاز انها بـه 500 یا بیشتر می‌رسد حذف شود، اما بـه بازی ادامه دهید تا زمانی کـه همه ی بازیکنان بـه جز یک بازیکن بـه این روش حذف شوند.

 

112 کارت به شرح زیر است:

19 کارت آبی – 0 تا 9
19 گرین کارت – 0 تا 9
19 کارت قرمز – 0 تا 9
19 کارت زرد – 0 تا 9
8 کارت پرش – هر کدام 2 کارت بـه رنگ هاي‌ آبی، سبز، قرمز و زرد
8 کارت معکوس – هر کدام 2 کارت بـه رنگ هاي‌ آبی، سبز، قرمز و زرد
8 2 کارت بکشید – هر کدام 2 کارت بـه رنگ هاي‌ آبی، سبز، قرمز و زرد
4 وایلد کارت
4 وحشی 4 کارت را بکشید
4 کارت خالی
دستورالعمل ها

 

هدف بازی

نخستین بازیکنی کـه در هر دور تمام کارت هایي را کـه در دست دارد بازی می کند، برای کارت هایي کـه حریفان در دست دارند امتیاز میگیرد. نخستین بازیکنی کـه 500 امتیاز کسب کند برنده بازی اسـت.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور
برپایی

هر بازیکن یک کارت می‌کشد. بازیکن با بالاترین ارزش امتیاز فروشنده اسـت. عرشه را بـه هم بزنید. بـه هر بازیکن 7 کارت داده می شود.

 

کارت هاي‌ باقیمانده را رو بـه پایین قرار دهید تا یک شمع قرعه کشی تشکیل شود. کارت بالای شمع قرعه کشی را برگردانید تا شمع دور انداختن شروع شود.

 

اگر کارت بالایی Wild یا Wild Draw 4 اسـت، ان را بـه عرشه برگردانید و کارت دیگری انتخاب کنید. برای همه ی کارت‌هاي‌ دیگر، دستورالعمل‌هاي‌ زیر را ببینید.

 

2 کارت بکش

وقتی این کارت را بازی میکنید، نفر بعدی کـه بازی می کند باید 2 کارت بکشد و نوبت خودرا از دست بدهد.

 

اگر این کارت در ابتدای بازی باز شود، بازیکن اول باید دو کارت بکشد. این کارت فقط روی یک رنگ مشابه یا روی کارت Draw 2 دیگر قابل بازی اسـت.

قوانین بازی UNO آموزش بازی یک نفره پاسور

کارت معکوس

این کارت جهت بازی را معکوس می کند. بازی بـه سمت چپ اکنون بـه سمت راست می گذرد و بالعکس.

 

اگر این کارت در ابتدای بازی باز شود، بازیکن سمت راست اکنون ابتدا بازی می کند و بازی سپس بـه جای سمت چپ بـه سمت راست میرود.

 

این کارت فقط روی یک رنگ مشابه یا روی کارت معکوس دیگری قابل بازی اسـت.

 

کارت پرش

نفر بعدی در صف بازی پس از بازی این کارت نوبت خودرا از دست می دهد و “پرش” می شود.

اگر این کارت در ابتدای بازی باز شود، نخستین بازیکن «بازیکن سمت چپ فروشنده» حذف می شود.

این کارت را فقط می‌توان با رنگ مشابه یا روی کارت پرش دیگر بازی کرد.

 

وایلد کارت

هنگامی کـه این کارت را بازی میکنید، میتوانید رنگ در حال پخش را بـه هر رنگی «از جمله رنگ فعلی» تغییر دهید تا بـه بازی ادامه دهید. حتی اگر کارت قابل بازی دیگری در دست داشته باشید، میتوانید یک کارت وایلد بازی کنید.

 

اگر این کارت در ابتدای بازی باز شود، شخصی کـه در سمت چپ فروشنده اسـت رنگ را برای شروع بازی انتخاب می کند و نخستین کارت را بازی می کند.

وایلد دراو 4 کارت

این کارت بـه شـما امکان میدهد رنگ بعدی را کـه پخش می شود فراخوانی کنید و از بازیکن بعدی میـــخواهد کـه 4 کارت را از شمع DRAW انتخاب کند و نوبت خودرا از دست بدهد. با این حال، یک مشکل وجوددارد!

 

فقط زمانی می‌توانید این کارت را بازی کنید کـه کارتی در دست نداشته باشید کـه با رنگ کارتی کـه قبلا بازی کرده‌اید مطابقت داشته باشد. اگر در ابتدای بازی ظاهر شد، این کارت را بـه عرشه برگردانید و کارت دیگری انتخاب کنید.

 

توجه:

یک بازیکن ممکن اسـت یک کارت “Wild Draw Four” را بازی کند، حتی اگر یک شماره منطبق یا کارت کلمه با رنگ متفاوت در دست داشته باشد. اگر مشکوک هستید کـه بازیکنی کارت Wild Draw 4 را غیرقانونی بازی کرده اسـت، میتوانید وی را بـه چالش بکشید.

 

بازیکنی کـه بـه چالش کشیده می شود باید دست خودرا بـه بازیکنی کـه چالش کرده اسـت نشان دهد. اگر بازیکنی کـه بـه چالش کشیده شده مقصر باشد، باید 4 کارت را بکشد. اگر بازیکنی کـه بـه چالش کشیده شده مقصر نباشد، حریف باید 4 کارت بـه اضافه 2 کارت اضافی بکشد.

 

فقط فردی کـه باید 4 کارت را بکشد می تواند چالش را انجام دهد.

این کارت های اضافی برای چیست؟

این یک کارت ویژه اسـت کـه میتوانید بـه یکی از دو روش استفاده کنید. اگر کارتی از عرشه UNO شـما گم شد یا آسیب دید، میتوانید از کارت خالی بـه عنوان جای گزین استفاده کنید.

قوانین بازی UNO

مثال:اگر متوجه شدید کـه عرشه شـما یکی از 7هاي‌ زرد را ندارد، بـه سادگی ان رابا برداشتن کارت خالی زرد، علامت گذاری “7” روی ان و اضافه کردن ان بـه عرشه جای گزین کنید.

 

اگر خانواده شـما یک قانون UNO خاص دارند کـه ترجیح میدهید با ان بازی کنید، میتوانید ان قانون را روی کارت هاي‌ خالی بنویسید و مستقیماً بـه عرشه اضافه کنید.

 

بازی بازی

بازیکن سمت چپ فروشنده ابتدا بازی می کند. برای شروع بازی بـه سمت چپ پاس می دهد. کارت بالایی روی شمع DISCARD رابا شماره، رنگ یا کلمه مطابقت دهید.

 

بـه عنوان مثال، اگر کارت سبز 7 اسـت، باید یک کارت سبز یا هر رنگ 7 را بازی کنید. یا، می‌توانید هر کارت Wild یا کارت Wild Draw 4 را بازی کنید.

قوانین بازی UNO

اگر چیزی منطبق با ان ندارید، باید یک کارت از شمع DRAW انتخاب کنید. اگر کارتی کشیدید کـه می‌توانید بازی کنید، ان را بازی کنید.

 

در غیر این صورت، بازی بـه شخص بعدی منتقل می شود. قبل از بازی کارت بعدی، باید بگویید “UNO”. اگر نگویید UNO و بازیکن دیگری شـما را فقط با یک کارت قبل از این کـه بازیکن بعدی نوبت خودرا شروع کند، بگیرد، باید چهار کارت دیگر از شمع DRAW انتخاب کنید.

 

اگر قبل از این کـه بازیکن بعدی یک کارت از روی انبوه DRAW بکشد یا برای بازی کردن یک کارت از دست او بگیرد، دستگیر نشدید، وادار نیستید کارت هاي‌ اضافی را بکشید.

 

هنگامی کـه یک بازیکن آخرین کارت خودرا بازی می کند، دست تمام می شود. امتیازها ارزیابی می شوند «بـه بخش امتیازدهی مراجعه کنید» و شـما دوباره شروع میکنید.

قوانین بازی UNO

بیرون رفتن

اگر فراموش کردید قبل از این کـه کارتتان بـه انبوه DISCARD برخورد کند، بگویید “UNO”؛ اما قبل از این کـه هر بازیکن دیگری شـما را بگیرد، خودرا “گیر” کنید، در امان هستید و مشمول جریمه 4 کارتی نمیشوید.

 

شـما نمیتوانید بازیکنی را بـه دلیل عدم گفتن “UNO!” تا زمانی کـه کارت دوم بـه آخرین او، شمع DISCARD را لمس کند. همچنین، ممکن اسـت پس از شروع نوبت بازیکن بعدی، بازیکنی را بـه دلیل عدم بیان ان دستگیر نکنید.

 

“شروع یک نوبت” بـه این صورت تعریف می شود کـه یک کارت از شمع DRAW بکشید یا یک کارت از دست خود برای بازی بکشید.

قوانین بازی UNO

اگر آخرین کارتی کـه در دست بازی میشود، کارت Draw 2 یا Wild Draw 4 باشد، بازیکن بعدی باید بسته بـه کارت بازی، 2 یا 4 کارت بکشد. این کارت ها زمانی شمارش می شوند کـه امتیاز جمع شود.

 

اگر تا زمانی کـه شمع DRAW خالی شد، هیچکس از کارت خارج نشد، شمع DISCARD را تغییر دهید و بـه بازی ادامه دهید.

گلزنی

اگر نخستین کسی هستید کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می‌شوید، برای کارت هایي کـه در دستان دیگر بازیکنان باقیمانده اند امتیاز می‌گیرید. برای ثبت امتیاز خود بعد از هر دست از صفحه امتیاز موجود استفاده کنید. هر کارت ارزش زیر را دارد:

همه ی کارت هاي‌ شماره «0-9» ارزش اسمی
قرعه کشی 2 20 امتیاز
معکوس 20 امتیاز
پرش کنید 20 امتیاز
وحشی 50 امتیاز
قرعه کشی وحشی 4 50 امتیاز
جای خالی ?

 

برنده نخستین بازیکنی اسـت کـه بـه امتیاز 500 برسد . با این حال، بازی ممکن اسـت با نگه داشتن مجموع امتیازات در حال اجرا در پایان هر دست بـه دست آید.

 

وقتی یک بازیکن بـه امتیاز 500 برسد، بازیکنی کـه کمترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.

قوانین بازی UNO

عقب نشینی

ممکن اسـت انتخاب کنید کـه کارت قابل بازی را از دست خود بازی نکنید. اگر چنین اسـت، باید یک کارت از شمع DRAW بکشید. اگر قابل بازی باشد، ان کارت قابل بازی اسـت، اما ممکن اسـت پس از قرعه کشی، کارتی از دست خود بازی نکنید.

 

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!
11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!

11 بازی سرگرم کننده + کارت آسان برای کودکان و بزرگسالان!   11 بازی سرگرم کننده + کارت راحت برای…

بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه
بررسی بازی ورق نرتز (Nertz Solitaire) بونوس هدیه

بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» بررسی بازی ورق نرتز «Nertz Solitaire» ،کارت ها را بـه ترتیب صعودی و بر…

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان
نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان

نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و آسان نحوه بازی 99 یک بازی سرگرم کننده و راحت اسـت کـه…

بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS
بازی برو فیش ! هجاها (برو ماهی) بازی با ورق PHONICS

بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با ورق PHONICS بازی برو فیش ! هجاها «برو ماهی» بازی با…

همه چهار – قوانین بازی با ورق
همه چهار – قوانین بازی با ورق

همه چهار - قوانین بازی با ورق همه چهار - قوانین بازی با ورق ،All Fours درحدود قرن هفدهم در…

آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)
آموزش بازی کارتی گو فیش (Go Fish)

آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» آموزش بازی کارتی گو فیش «Go Fish» یک بازی فوق العاده سرگرم کننده…

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟
چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟

چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم ؟ چگونه بازی کارت شیت هد را بازی کنیم درسال 2018؛ تعداد…

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)
بازی یک نفره کندوی زنبور عسل (Beehive Solitaire)

بازی یک نفره کندوی زنبور عسل «Beehive Solitaire» بازی یک نفره کندوی زنبور عسل Beehive Solitaire یک بازی یک نفره…

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش
نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش

نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت های خراش نکات مهم برای افزایش شانس برنده شدن کارت هاي‌ خراش…

نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق
نحوه بازی پیک قوانین کامل بازی با ورق

نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق نحوه بازی پیک: قوانین کامل بازی با ورق یک بازی کلاهبرداری بسیار…

نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب
نحوه بازی تین لن (Tien Len) آموزش بازی بسیار جذاب

نحوه بازی تین لن «Tien Len» آموزش بازی بسیار جذاب نحوه بازی تین لن «Tien Len» یک بازی با ورق…

بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play
بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play

 بازی Boom City Live بازی سرگرمی هیجان انگیز از Pragmatic Play   Pragmatic Boom City Live یک نمایش بازی سرگرمی…

sc4re.buzz
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت