نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست | آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست | آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

روش 1پخش منظم LCR

1_ 3 بازیکن یا بیشتر دریک فرم دایره اي بنشینید. دور یک میز یا روی زمین بنشینید ؛ همه ی بازیکنان LCR را بـه صورت یک دایره قرار دهید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه در وسط فضا وجوددارد ؛ زیرا این منطقه بـه عنوان “قابلمه” اي کـه تراشه ها در طول بازی قرار می‌گیرند ؛ استفاده می‌شود. دراین پست نحوه بازی: چپ ؛ مرکز ؛ راست کـه بیشتر بازی هاي‌ کارتی در پاسور اسـت آشنا شوید.

 

برای بازی حداقل بـه 3 بازیکن نیاز دارید تا حداقل 1 بازیکن در سمت چپ و 1 بازیکن در سمت راست خود داشته باشید.هیچ محدودیتی برای تعداد افرادی کـه می‌توانند بازی LCR انجام دهند وجود ندارد. با این حال ؛ مطمئن شوید کـه تراشه هاي‌ کافی برای هر بازیکن دارید.

2 _ برای شروع بـه هر بازیکن 3 تراشه بدهید. LCR عموماً با تراشه هاي‌ پوکر بازی می‌شود. اگر هیچ تراشه پوکر ندارید ؛ میتوانید از هر نوع جایگزینی با اندازه مشابه ؛ مانند دکمه ها یا چهارم استفاده کنید. فقط مطمئن شوید کـه مقدار کافی دارید تا هر بازیکن بتواند بازی رابا 3 تراشه یا جای گزین تراشه آغاز کند.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

3_ اگر تاس خرده فروشی LCR ندارید ؛ اعداد روی تاس را مشخص کنید. برای پخش LCR ؛ میتوانید تاس هاي‌ خرده فروشی 6 طرفه LCR را خریداری و استفاده کنید. اگر تاس LCR خرده فروشی ندارید ؛ میتوانید از هر تاس معمولی 6 طرفه استفاده کنید. هنگام استفاده از تاس هاي‌ معمولی ؛ قبل از نخستین بازیکن رول ؛ باید “چپ” ؛ “راست” و “مرکز” را بـه اعداد خاصی اختصاص دهید.

 

تاس هاي‌ خرده فروشی LCR دارای یک L دریک طرف ؛ یک C دریک طرف ؛ یک R دریک طرف و یک نقطه واحد در 3 طرف باقیمانده اسـت. L مخفف “چپ” ؛ R مخفف “راست” و C مخفف “مرکز” اسـت.

 

برای استفاده از 3 تاس معمولی 6 طرفه برای بازی ؛ می‌توانید از جایگزینی هاي‌ زیر استفاده کنید: 1 ؛ 2 و 3 نقطه ؛ 4 L ؛ 5 C ؛ و 6 R اسـت.

4_ بازیکنی را برای شروع بازی انتخاب کنید. در LCR ؛ بازیکنان تعیین می‌کنند کـه چه کسی نخستین نفر اسـت. نحوه انتخاب نخستین بازیکن بـه شـما بستگی دارد. نخستین بازیکن میتواند جوان‌ترین بازیکن ؛ مسن ترین بازیکن ؛ بلندترین بازیکن ؛ کوتاه ترین بازیکن و غیره باشد. همچنین می‌توانید از همه ی بازیکنان بخواهید تاس را یک‌بار بیندازند ؛ و بازیکنی کـه بیشترین نقطه را می اندازد ابتدا باید برود.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

5_نخستین بازیکنی را کـه 3 تاس بازی را انداخت ؛ دریافت کنید. هنگامی کـه مشخص کردید چه کسی نخستین نفر اسـت ؛ بـه بازیکن اول 3 تاس بازی بدهید. در LCR ؛ بازیکنان فقط بـه اندازه تاس کـه تراشه در اختیار دارند می ریزند. از آنجا کـه این نخستین نوبت اسـت ؛ هر بازیکن 3 تراشه خواهد داشت. بنابر این ؛ هر بازیکن در دور اول هر 3 تاس را می اندازد. برای شروع ؛ نخستین بازیکن را کـه 3 تاس را می اندازد ؛ دریافت کنید.پس از نوبت بازیکن اول ؛ بازیکنان برای بقیه بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت می‌چرخند.

6_ از بازیکن اول بخواهید تراشه هاي‌ خودرا بر اساس انچه کـه رول کرده اسـت ؛ بدهد یا نگه دارد. بعد از این کـه نخستین بازیکن تاس بازی 3 را پرتاب کرد ؛ بـه تاس نگاه کنید تا ببینید طرف ان رو بـه بالا اسـت. 4 احتمال وجوددارد: L «یا 4 تاس معمولی» ؛ C «5 تاس معمولی» ؛ R «6 تاس معمولی» ؛ یا نقطه «1؛2 ؛ یا 3 تاس معمولی». هر یک از این 4 احتمال یک عمل خاص را تعیین میکند کـه بـه شرح زیر اسـت:

 

برای یک L ؛ 1 تراشه بـه پخش کننده سمت چپ بدهید.
برای C ؛ 1 چیپس بـه گلدان مرکزی بدهید.
برای R ؛ 1 تراشه بـه پخش کننده سمت راست بدهید.
برای هر نقطه نورد شده ؛ همان تعداد تراشه را نگه دارید.
بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن اول 2 نقطه و 1 لیتر رول کند ؛ 1 تراشه بـه بازیکن سمت چپ خود میدهد و 2 تراشه را در اختیار دارد.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

7_ بـه بازیکن بعدی کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت حرکت میکند ؛ ادامه دهید. بعد از این کـه بازیکن اول تراکت هاي‌ خودرا واگذار کرد یا نگه داشت تا نوبت خودرا کامل کند ؛ با حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه بازی ادامه دهید و اجازه دهید هر بازیکن تاس را بیندازد و نوبت خودرا کامل کند. دور اول زمانی تکمیل میشود کـه هر بازیکن نوبت خودرا کامل کرده باشد.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

8_ بعد از دور اول همان تعداد تاس کـه تراشه دارید بریزید. پس از کامل شدن دور اول ؛ از ان بـه بعد در بازی ؛ هر بازیکن فقط مقدار تاس هایي را کـه در اختیار دارد می ریزد. تعداد تراشه هایي کـه در اختیار دارند بستگی بـه آنچه در دور قبل انداخته اند و همچنین بازیکنان چپ و راست خود چه غلطی میکنند بستگی دارد. اگر بازیکنی هیچ تراشه اي نداشته باشد ؛ تاس را در ان دور نمی اندازد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر در دور اول 1 نقطه ؛ یک L و یک C را بچرخانید ؛ 1 تراشه را نگه داشته اید ؛ 1 تراشه بـه پخش کننده در سمت چپ شـما داده شده و 1 تراشه بـه گلدان مرکزی داده اید. اگر هیچ کدام از بازیکنان سمت چپ یا راست شـما یک L یا R را نوردید و بـه آن ها دستور داد کـه یک تراشه بـه شـما بدهند ؛ فقط 1 تراشه دارید. بنابر این ؛ شـما فقط 1 تاس می ریزید.

 

اگر در دور اول 1 نقطه ؛ یک L و یک C را بچرخانید ؛ و بازیکن سمت راست شـما یک L را بچرخاند و شخص سمت چپ شـما یک R نوردد ؛ پس 2 تراشه خواهید داشت. بنابر این ؛ در دور بعدی 2 تاس می‌اندزید.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

9_ اگر تمام تراشه هاي‌ خودرا از دست دادید ؛ در بازی بمانید. اگر تراشه اي ندارید نمی‌توانید تاس را بیندازید ؛ اما تا زمانی کـه کسی برنده نشود ؛ از بازی خارج نمیشوید. بنابر این ؛ شـما میتوانید در بازی باقی بمانید ؛ زیرا یک احتمال خوب وجوددارد کـه بازیکنی در سمت چپ یا راست شـما R یا L «یا اگر با تاس معمولی بازی می‌کنید» 5 یا 6» و سپس باید 1 بـه شـما بدهد. تراشه هاي‌ انها .

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

10_ بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه یک بازیکن تمام تراشه ها را بدست آورد. هنگامی کـه همه ی بازیکنان بـه جز یکی همه ی تراشه هاي‌ خودرا بـه بازیکنان دیگر یا بـه گلدان مرکزی از دست دادند ؛ بازیکنی کـه هنوز تراشه هایش باقیمانده اسـت برنده بازی میشود.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

روش2استفاده از LCR انواع بازی

1_ LCR Wild را امتحان کنید تا بازی رقابتی تر شود. قوانین LCR Wild همان LCR معمولی اسـت و تنها چند تغییر ساده دارد. در نسخه خرده فروشی LCR Wild ؛ یکی از نقاط هر تاس با W جای گزین میشود. اگر با تاس معمولی بازی میکنید ؛ یکی از اعدادی را کـه یک نقطه برای تعیین W تعیین می‌کند ؛ مانند 1 تغییر دهید. سپس ؛ قوانین معمولی LCR را بـه شرح زیر تغییر دهید:
اگر W «یا 1 شماره با تاس معمولی» میزنید ؛ 1 تراشه از هر بازیکن دیگر بگیرید.
اگر 2 Ws رول میکنید ؛ 2 تراشه از 1 بازیکن دیگر یا 1 تراشه از 2 بازیکن دیگر بگیرید.
اگر 3 W را بچرخانید ؛ فوراً بازی را برنده می‌شوید.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

2_برای ادامه بازی LCR Last Chip Wins را بازی کنید. در LCR Last Chip Wins بازیکنان بـه نوبت عمل میکنند و از قوانین مشابه LCR معمولی پیروی میکنند ؛ اما برنده آخرین بازیکنی اسـت کـه تمام تراشه هاي‌ خودرا در گلدان مرکزی رها میکند. بنابر این ؛ هنگامی کـه یک بازیکن تنها 1 تراشه باقی میماند ؛ ان بازیکن درصورت غلطاندن C برنده می‌شود.

 

اگر یک بازیکن فقط 1 تراشه باقی بماند و C را نزند ؛ ممکن اسـت اگر بازیکن در سمت چپ یک R یا بازیکن سمت راست او یک L را رول کند ؛ باید تراشه هاي‌ بیشتری ببرد. گرد

 

LCR Last Chip Wins میتواند بازی را بیشتر ادامه دهد زیرا هر بازیکن هنوز شانس برنده شدن را دارد مگر این کـه 1 بازیکن حداقل 1 تراشه داشته باشد.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست

3_ برای دشوارتر کردن برد ؛ از نوع LCR نقطه بـه برنده استفاده کنید. دراین نوع LCR ؛ قوانین یکسان باقی میمانند تا زمانی کـه تنها یک بازیکن هیچ تراشه اي باقی نماند. بـه جای برنده شدن ؛ این بازیکن باید روی هر 3 تاس بازی یک نقطه بکشد. اگر اینکار را نکردند ؛ بازی ادامه مییابد تا زمانی کـه تنها بازیکن با تراشه باقیمانده 3 نقطه رول کند.

نحوه بازی: چپ ، مرکز ، راست _ آموزش کامل بازی کارتی پاسور LCR

4_ اگر در جایی کـه قمار مجاز اسـت بازی میکنید ؛ سهام خودرا در LCR انتخاب کنید. برای بازی LCR جایی کـه سهام خودرا انتخاب میکنید ؛ ابتدا بـه هر تراشه یک مقدار پولی اختصاص دهید. سپس ؛ بـه جای دریافت 3 چیپ بـه صورت خودکار در ابتدای بازی ؛ هر بازیکن تعداد چیپ هایي را کـه میـــخواهد شروع کند انتخاب می‌کند و مقدار معادل پول را در گلدان مرکزی قرار میدهد. سپس بازی عادی پیش می‌رود و برنده تمام تراشه ها و پول را در گلدان مرکزی باقی می‌گذارد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر همه ی بازیکنان تصمیم بگیرند کـه ارزش هر تراشه 1 دلار اسـت و شـما فقط میخواهید 2 دلار قمار کنید ؛ برای شروع بازی بـه جای 3 فقط 2 تراشه میگیرید.

 

آنچه برای بازی نیاز دارید

3 تاس ؛ و حداقل 9 چیپس پوکر

 

راه اندازی بازی

حداقل سه بازیکن را در اطراف میز روی یک دایره قرار دهید. مطمئن شوید کـه فضای زیادی در وسط حلقه وجوددارد تا بازیکنان تراشه هاي‌ پوکر خودرا برای “قابلمه” قرار دهند.برای شروع بـه هر بازیکن سه چیپ پوکر بدهید. اگر با بیش از سه بازیکن بازی می‌کنید ؛ مطمئن شوید کـه هر بازیکن دارای سه چیپ برای شروع بازی اسـت.

 

اگر تراشه پوکر ندارید میتوانید با سکه یا دکمه بازی کنید.

اعداد روی تاس را برای چپ ؛ مرکز و راست تعیین کنید.

1 ؛ 2 و 3 = نقاط

4 = چپ

5 = مرکز

6 = راست

 

بازی

هر بازیکن تاس می اندازد و تعداد نقاط پرتاب شده را شمارش می‌کند «شماره 1-3». بازیکنی کـه بیشترین نقطه را بکشد نخستین بازیکن اسـت.در چپ ؛ مرکز ؛ بازیکنان راست فقط تعداد تاس هایي را کـه در اختیار دارند می‌اندازند. برای نخستین رول ؛ هر بازیکن سه تاس می اندازد.بعد از نخستین رول بـه تاس نگاه کنید تا ببینید کدام طرف رو بـه بالا اسـت. چهار احتمال وجوددارد:

 

برای 4 «چپ» – 1 تراشه بـه بازیکن سمت چپ بدهید
برای 5 «مرکز» -1 تراشه بـه گلدان مرکزی بدهید
برای 6 «راست» – 1 تراشه بـه بازیکن سمت راست بدهید

 

برای هر نقطه نورد شده ؛ همان تعداد تراشه را نگه دارید

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن اول دو نقطه و یک 4 «چپ» بکشد ؛ 1 تراشه بـه بازیکن سمت چپ خود میدهد و 2 تراشه را نگه می دارد.

 

بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد و نخستین دور زمانی تکمیل می‌شود کـه هر بازیکن نوبت خودرا کامل کرده باشد.

 

پس از اتمام دور اول ؛ هر بازیکن مقدار تاس کـه با مقدار تراشه اي کـه در اختیار دارد مطابقت دارد.

 

اگر بازیکنی هیچ تراشه اي نداشته باشد ؛ تاس را در ان دور نمی اندازد. حتی اگر نتوانید تاس را بیندازید ؛ تا زمانی کـه کسی برنده نشود ؛ از بازی خارج نمی‌شوید. این احتمال وجوددارد کـه بازیکن سمت راست یا چپ شـما وادار باشد در هر دور بازی یک تراشه بـه شـما بدهد.

 

چگونه برنده شوید

بازی تا زمانی ادامه مییابد کـه همه ی بازیکنان بـه جز یکی تمام تراشه هاي‌ خودرا بـه بازیکنان دیگر یا بـه گلدان مرکزی از دست داده باشند. بازیکنی کـه هنوز تراشه هایش باقیمانده برنده بازی اسـت.

 

نحوه پخش LCR

Left-Center-Right «LCR» یک بازی تاس سریع اسـت کـه یادگیری ان راحت و بازی سرگرم کننده اسـت. تنها با 3 تاس ؛ حداقل 9 چیپ پوکر و حداقل 3 بازیکن ؛ می‌توانید LCR را تقریبا در هر مکانی بازی کنید. یک بازی معمولی LCR را امتحان کنید ؛ یا چیزها رابا یکی از بازیهای مختلف LCR ترکیب کنید.

 

اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ شمارش موفق کارت شامل عوامل متعددی اسـت. شـما باید ...
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen) آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen» آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده این اسـت کـه از کارت هایي کـه ...
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ Hearts ...
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ مدتها قبل از این کـه تگزاس هولدم ...
نقش جوکر در بازی های ورق و ترفندهای برد حتمی
نقش جوکر در بازی های ورق و ترفندهای برد حتمی نقش جوکر در بازی های ورق عرشه هاي‌ کارت مدرن شامل دو جوکر و یک کارت خالی اسـت. هیچ طرح استانداردی ...
آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و روش برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "آموزش بازی با فلش کارت" کدام یک از بازی هاي‌‌‌ ورق بـه ذهن ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی