نحوه بازی یک نفره ساعت | قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

نحوه بازی یک نفره ساعت | قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

بازی یک نفره احتمالاً محبوب ترین بازی کارتی برای یک نفر اسـت ؛ اما اگر بـه دنبال چاشنی چیزها هستید ؛ ممکن اسـت بخواهید نحوه بازی یک نفره ساعت را امتحان کنید. این تنوع در کلاسیک قدیمی طوری تنظیم شده اسـت کـه شبیه صفحه ساعت باشد ؛ جایی کـه نام ان از آنجا آمده اسـت.

 

در حالی کـه برنده شدن Clock Solitaire بسیار نادر اسـت ؛ اما بازی هنوز سرگرم کننده اسـت. چیزی کـه پیروزی را بسیار سخت میکند این اسـت کـه یک بازی کارتی اسـت کـه کاملاً توسط شانس هدایت میشود. ساعت بازی یک نفره همچنین بـه عنوان چهار نوع ؛ کارت مخفی ؛ شماره گیری خورشید و مسافران شناخته می‌شود.

 

نحوه بازی یک نفره ساعت

بازیکنان: فقط بـه یک بازیکن نیاز دارد
عرشه: عرشه استاندارد 52 کارته
هدف: قبل از آشکار شدن چهارمین سلطان ؛ تمام مجموعه هاي‌ چهارگانه خودرا تکمیل کنید.

نحوه بازی یک نفره ساعت _ قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

برپایی

عرشه را مخلوط کرده و کارت ها را ؛ رو بـه پایین ؛ بـه 13 شمع از هر چهار کارت تقسیم کنید.شمع ها باید طوری تنظیم شوند کـه انگار اعداد روی یک ساعت هستند و شمع اضافی در وسط دایره قرار دارد. “اعداد” هر یک از شمع ها «1 تا 12 در ساعت و شمع میانی بـه عنوان شماره 13» مهم هستند.

 

گیم پلی

کارت بالا را روی شمع سیزدهم رو بـه بالا بچرخانید «این شمع در وسط دایره اسـت». کارت را ؛ همان‌ گونه رو بـه بالا ؛ در زیر شمع شماره ان کارت قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ یک شماره 4 زیر 4 شمع می‌رود. یک آس بـه زیر یک توده میرود. کارتهای چهره بـه شرح زیر قرار می‌گیرند: جک زیر 11 ؛ ملکه زیر 12 ؛ سلطان زیر 13 سال.

 

سپس ؛ کارت بالای ان شمع را بـه سمت بالا بچرخانید و ان را ؛ همان‌ گونه رو بـه بالا ؛ زیر شمع مناسب قرار دهید. بـه همین ترتیب تا پایان بازی ادامه دهید.

 

اگر کارت پایانی رو بـه پایین دریک شمع متعلق بـه همان شمع اسـت ؛ بازی رابا چرخاندن کارت بعدی «حرکت در جهت عقربه هاي‌ ساعت» بـه سمت بالا ادامه دهید.

نحوه بازی یک نفره ساعت _ قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارتنحوه بازی یک نفره ساعت _ قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

چگونه برنده شویم

اگر هر 13 شمع بـه شمع هاي‌ روبه‌رو از نوع چهار تبدیل شوند ؛ برنده می‌شوید. با این حال ؛ اگر سلطان چهارم قبل از تمام شدن مجموعه هاي‌ دیگر رو بـه رو شود ؛ بازنده میشوید. ساعت بازی یک نفره تنها درحدود 1 of مواقع برنده میشود زیرا کاملاً بر اساس شانس اسـت.

 

تغییرات ساعت بازی یک نفره

اگر ساعت بازی یک نفره معمولی برای شـما بـه اندازه کافی چالش برانگیز نیست ؛ ممکن اسـت تغییرات مختلفی وجود داشته باشد. در عده اي از نسخه هاي‌ بازی ؛ هدف فقط این نیست کـه هر کارت را در چهار تکه قرار دهید ؛ بلکه رنگ کارت را نیز مانند یک دیگر تغییر دهید. این بدان معناست کـه شـما فقط میتوانید یک آس قرمز را بر روی یک آس سیاه و غیره قرار دهید. همان طور کـه می‌توانید تصور کنید ؛ این تنوع بازی را بیشتر چالش برانگیز می‌کند.

 

اگر از این قانون پیروی می‌کنید ؛ ممکن اسـت بخواهید یک توده آشغال برای زمانی کـه هنوز نمیتوانید کارت بگذارید معرفی کنید. طبق معمولً بـه بازیکنان اجازه داده می‌شود حداکثر دو بار قبل از پایان بازی از توده آشغال استفاده کنند. اگر چه ؛ اکثر بازیها قبل از استفاده از شمع آشغال بـه اتمام میرسند.

 

بازی هاي‌ تک نفره یکی از بهترین راه ها برای مشغول نگه داشتن بچه ها و درگیر شدن مغز آن ها اسـت! بعد از این کـه بچه هاي‌ شـما از بازی یک نفره با کارت سنتی خسته شدند ؛ بـه انها بیاموزید کـه چگونه یک نفره ساعت را بازی کنند ؛ کـه گاهی اوقات بـه عنوان صبر ساعت نیز شناخته می‌شود.

نحوه بازی یک نفره ساعت _ قوانین کامل بازی یک نفره ساعت بازی کارت

چگونه یک بازی ورق ساعت یک نفره بازی کنیم

Clock Solitaire یک بازی ساده کارتی یک نفره اسـت کـه در ان کارت ها در شکل‌گیری اعداد روی صفحه ساعت قرار میگیرند ؛ از این رو نام “ساعت” را دارد. بردن چالش برانگیز اسـت ؛ اما بازهم وسوسه کننده اسـت کـه بارها و بارها بازی کنید ؛ فقط تا ببینید آیا اینبار در نهایت بازی را شکست خواهید داد یا خیر !

 

نحوه بازی یک نفره ساعت

هدف: تکمیل تمام چهار مجموعه منحصر بـه فرد قبل از افشای سلطان نهایی

انچه شـما نیاز دارید:

یک بازیکن مشتاق

یک دسته از 52 کارت ؛ جوکر حذف شد.

اگر مانند خانواده ما احمق هستید ؛ تعدادی عرشه دیوانه وار برای انتخاب دارید. کوسه ثور یا وحشتناک؟ پرندگان یا چارلز دیکنز؟ شـما نام ببرید ؛ ما یک دسته کارت داریم کـه شبیه ان اسـت. ها

پشته هاي‌ کارت بازی


معامله

کل عرشه را ؛ رو بـه پایین ؛ بـه سیزده شمع مساوی تقسیم کنید. هر شمع دارای چهار کارت خواهد بود.

 

ترتیب کارت ها

12 دسته را دریک دایره مانند دریک صفحه ساعت قرار دهید. پشته سیزدهم را در مرکز قرار دهید.توجه داشته باشید کـه هر شمع مربوط بـه یک شماره در صفحه ساعت اسـت کـه 12 شماره در بالا قرار دارد. هر کارت شماره مربوط بـه شماره تعیین شده خود اسـت « 2 در ساعت 2 و غیره ». کارتهای چهره بـه شرح زیر اسـت: جک = 11 ؛ ملکه = 12 ؛ کینگ = 13.برای بازی با ورق ساعت یک نفره تنظیم کنید

 

باز کردن حرکت

کارت بالای پشته سیزدهم « وسط » را برگردانید.نخستین کارت نشان از صبر ساعت

گام بعدی

کارتی را کـه بـه تازگی فاش کرده‌اید ؛ رو بـه بالا ؛ زیر شمع مربوط بـه ان ؛ روی صفحه ساعت قرار دهید. سپس کارت بالای ان شمع را برگردانید .بـه عنوان مثال ؛ اگر نخستین کارت نشان داده شده سه عددی اسـت ؛ ان را رو بـه بالا در زیر شمع 3 قرار دهید و کارت بالای 3 شمع را برگردانید. در عکس زیر مشخص شده اسـت کـه ان کارت 7 اسـت.بازی برای بازی یک نفره

 

بازی را ادامه دهید

بـه همین ترتیب ادامه دهید. در عکسهای زیر مشاهده کنید کـه:
ساعت 7 رو بـه بالا زیر 7 قرار میگیرد ؛ نشان داده میشود کـه کارت فوقانی آس اسـت. خال ساعت رو بـه بالا زیر 1 قرار می‌گیرد ؛ کارت بالای شمع 1 « آس » 2 نشان داده میشود. 2 رو بـه رو میشود و زیر 2 روی ساعت قرار می‌گیرد ؛ ان کارت بالا 6 نشان داده می‌شود و غیرهسه نمایشنامه متوالی برای یک نفره ساعت

 

برد یا باخت

اگر بازیکن قبل از تکمیل مجموعه سلطان ؛ تمام 12 ست چهار نوعه را کامل کند ؛ برنده می‌شود. اگر چهار سلطان ابتدا فاش شوند ؛ او میبازد.

توجه داشته باشید:

اگر آخرین کارت رو بـه پایین دریک پشته متعلق بـه همان پشته باشد « بـه عنوان مثال ؛ 4 در ساعت چهار » شـما بیرون نیستید. فقط با حرکت بـه شماره موجود بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت در دایره ؛ بازی را ادامه دهید.همه ی کارت ها دریک دایره قراردارند.

 

نحوه بازی یک نفره سلول آزاد
نحوه بازی یک نفره سلول آزاد نحوه بازی یک نفره سلول آزاد نحوه بازی یک نفره سلول آزاد یکی از سخت ترین انواع بازی یک نفره محسوب ...
نحوه بازی چارادها (Charades ) بازی مناسب برای تمام سنین
نحوه بازی چارادها (Charades ) بازی مناسب برای تمام سنین نحوه بازی چارادها «Charades »  نحوه بازی چارادها «Charades » یک بازی مناسب برای تمام سنین اسـت. این شامل اجرای کلمات ...
بازی پیچ موش مصری قوانین بازی پیچ موش مصری
بازی پیچ موش مصری قوانین بازی پیچ موش مصری قوانین بازی پیچ موش مصری بازی پیچ موش مصری« Egyptian Rat Screw » یک بازی چند نفره اسـت کـه شانس رابا ...
نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک
نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک نحوه بازی خدمتکار قدیمی | بازی های ورق کلاسیک گاهی اوقات Odd One Out نامیده می شود. بازیکنان کارت ها را ...
بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت
بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت بازی کنت Kent آموزش تصویری بازی کارتی کنت بازی کنت Kent کـه با نام کمپس یا پول نیز شناخته می شود، ...
نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی
نحوه بازی رامی 500 آموزش بازی کارتی پاسور رامی نحوه بازی رامی 500 نحوه بازی رامی 500 یک نسخه سرگرم کننده و آرامش بخش از بازی ورق رامی اسـت. دراین ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی