نحوه بازی یک نفره عنکبوتی کوچک بازی کارت Solitaire

نحوه بازی یک نفره عنکبوتی کوچک بازی کارت Solitaire

نحوه بازی یک نفره عنکبوتی کوچک _ چگونه می توان بازی کارت Solitaire

عنکبوت کوچک یک بازی کارتی یک نفره اسـت کـه بـه بازیکنان حق انتخاب زیادی می‌دهد. از یک عرشه 52 کارت بازی استفاده میکند. یک بازیکن خوب باید بیش از نیمی از زمان برنده شود. نحوه بازی یک نفره عنکبوتی کوچک با انواع دیگر بازی یک نفره مانند بازی یک نفره یوکان و بازی یک نفره پوکر متفاوت اسـت.

بازیکنان
1 بازیکن.

 

عرشه

یک عرشه استاندارد 52 کارته.

 

هدف

برای ساخت چهار پایه ؛ دو تا از آس تا کینگ و دو تا از سلطان تا آس.

نحوه ی بازی یک نفره عنکبوتی کوچک _ چگونه می توان بازی کارت Solitaire

برپایی

کل عرشه را بـه دو ردیف از چهار شمع رو بـه بالا «در مجموع هشت شمع» تقسیم کنید ؛ و بین ردیف ها برای ردیف سوم «کـه پایه ها خواهند بود» فضا باقی میماند. این دو ردیف بـه عنوان “تابلو بالا” و “تابلو پایین” شناخته میشوند.

 

همانگونه کـه در طول معامله در معرض قرار گرفتند ؛ دو آس با همان رنگ «قرمز یا سیاه» را بـه ردیف پایه منتقل کنید. دو سلطان رنگ دیگر را بـه ردیف پایه منتقل کنید.

 

گیم پلی

یک کارت در معرض یک تابلو ممکن اسـت در هر زمان بـه شمع دیگری در تابلو منتقل شود ؛ بـه شرطی کـه بـه ترتیب مرتب شده باشد. برای این اهداف ؛ یک آس بالاتر از یک سلطان و پایین تر از یک 2 اسـت. توجه : این بدان معناست کـه شمع هاي‌ تابلو میتوانند دور خود بچرخند ؛ بـه عنوان مثال: QKA-2-3.

 

اگر در تابلو یک فضای خالی ایجاد شود ؛ پر نمیشود.یک کارت در معرض در تابلو بالا ممکن اسـت در هر زمان بـه یکی از شمع هاي‌ پایه منتقل شود ؛ بـه شرطی کـه بـه ترتیب مرتب شده باشد و کارت ها همان کت و شلوار را داشته باشند. مثال : اگر Ace of Clubs یکی از کارت هاي‌ پایه باشد ؛ 2 Clubs ممکن اسـت از تابلو بالا بـه ان پایه منتقل شود.

 

یک کارت باز شده در تابلو پایین فقط می‌تواند بلافاصله بـه شمع پایه بلافاصله در بالای ان منتقل شود و تنها در صورتی کـه بـه ترتیب مرتب شده باشد و کارتها از یک کت و شلوار استفاده کنند.هنگامی کـه یک کارت روی پایه پخش میشود ؛ نمی‌توان ان را برداشت.

 

در پایه ها ؛ آس و سلطان هرگز نمیتوانند روی یک دیگر بازی کنند. دو پایه اي کـه با آس شروع شده اند باید بـه این ترتیب ساخته شوند: A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-JQK. دو پایه اي کـه با سلطان شروع شده اند باید بـه این ترتیب ساخته شوند: KQJ-10-9-8-7-6-5-4-3-2-A.

 

استراتژی

حرکت ماثر کارتها در اطراف تابلو کلید پیروزی اسـت. برای انتقال کارت هاي‌ موجود بـه پایه ها عجله نکنید. اغلب ؛ آن ها در تابلو برای شـما مفیدتر خواهند بود.سعی کنید کارت هاي‌ تابلو را بـه ترتیب مخالف بر روی پایه ها قرار دهید تا بعدا بـه اسانی بتوانید پایه ها را بسازید.

 

برنده شدن

با تکمیل هر چهار پایه ؛ بازی یک نفره عنکبوت کوچک را برنده می‌شوید.

 

قوانین مربوط به عنکبوت کوچک

دسته هاي‌ عنکبوت خانوادگی چالش برانگیز ؛ کوچک ؛

 

انواع متفکر

همچنین بـه عنوان شناخته می‌شود. عنکبوت کوچک شباهت زیادی بـه همنام هاي‌ خود درخانواده عنکبوت ندارد ؛ اما این یک چیز خوب اسـت: این برداشت بی نظیری از موضوع عنکبوت اسـت. یک حافظه خوب بـه شـما کمک می‌کند تا دراین بازی جالب برنده شوید.

 

Morehead & Mott-Smith بیان می‌کنند کـه از هر سه بازی می‌توان دو بازی را برد. اما اگر این درست باشد ؛ انها چیزی درباره عنکبوت کوچک میدانند کـه ما نمیدانیم. تا این جا ؛ ما دریافتیم کـه این بازی بسیار دشوار اسـت و پیروزی هاي‌ کمیاب اسـت.

 

چیدمان

یک کارت بـه هریک از هشت شمع تابلو بدهید ؛ همه ی رو بـه بالا. تابلوها باید در دو ردیف چهار تایی باشند و فاصله بین انها برای چهار پایه کـه خالی شروع می‌شوند ؛ وجود داشته باشد. کارتهای باقی مانده را در عرشه نگه دارید ؛ آماده معامله باشید.

نحوه ی بازی یک نفره عنکبوتی کوچک _ چگونه می توان بازی کارت Solitaire

بازی

هر قسمت از بازی عنکبوت کوچک دو قسمت دارد کـه در هر قسمت قوانین متفاوتی وجوددارد.در طول قسمت اول ؛ میتوانید کارتهای تک را از روی تابلوها بـه پایه ها منتقل کنید. دو تا از پایه با مطلب شروع و ساخت تا در کت و شلوار را بـه سلطان.

 

این دو شروع با پادشاهان و پایین ساخت در کت و شلوار بـه آس. هردو شمع Ace باید یک رنگ باشند و هردو شمع King باید رنگ دیگری داشته باشند ؛ اما شـما می‌توانید تصمیم بگیرید کـه کدام قرمز و کدام سیاه اسـت.

 

توجه داشته باشید

قوانین معمول برای عنکبوت کوچک محدودیتی برای کارت بازی بـه پایه هاي‌ غیر خالی اضافه میکند. محدودیت این اسـت کـه کارتهایی کـه از ردیف پایینی تابلوها گرفته می‌شوند فقط میتوانند مستقیماً روی پایه قرار بگیرند ؛ در حالی کـه کارتهایی کـه از ردیف بالا گرفته می‌شوند ممکن اسـت روی هر پایه اي پخش شوند.

 

بازی یک نفره تا سپیده دم این قانون را اجرا نمی‌کند «ما احساس میکنیم کـه بازی در حال حاضر بـه اندازه کافی سخت اسـت و این قانون بـه نوعی پیچیده اسـت» اما اگر ترجیح می‌دهید می‌توانید بـه صورت داوطلبانه با این قانون بازی کنید.

 

هنگامی کـه شـما گیر، و یا وقتی شـما لطفا، مقابله هشت کارت هاي‌ بیشتر از عرشه، یکی بر روی هر شمع تابلو فرش، رو بـه بالا و بدون توجه بـه هر کارت حاضر وجوددارد. سپس بـه بازی کارت هاي‌ موجود برای پایه ها ادامه دهید.

 

در آخرین معامله ؛ فقط چهار کارت در عرشه وجود خواهد داشت. بـه چهار تابلو برتر بپردازید این باعث فعال شدن قسمت دوم بازی میشود.

 

در قسمت دوم بازی ؛ ممکن اسـت دیگر معامله نکنید «زیرا عرشه در حال حاضر خالی اسـت» اما میتوانید کارت ها را بین تابلوها جابه‌جا کنید. شـما میتوانید بدون درنظر گرفتن کت و شلوار ؛ کارت بالای هر تابلو را برداشته و روی هر تابلو دیگر بیندازید. بـه این معنا کـه میتوانید یک شماره 5 را روی 4 یا 6 بگذارید ؛ بدون این کـه بـه رنگ یا کت و شلوار 4 یا 6 اهمیت دهید.

 

معامله

روی عرشه کلیک کنید تا یک کارت روی هر تابلو قرار گیرد. هنگامی کـه عرشه خالی اسـت ؛ دیگر معامله مجاز نیست ؛ و ممکن اسـت اکنون کارتها را بین تابلوها حرکت دهید.

 

هدف

هدف این اسـت کـه همه ی کارت ها را روی پایه ها منتقل کنیم.

نحوه ی بازی یک نفره عنکبوتی کوچک

نکات

سعی کنید تابلوها رابا کت و شلوار مرتب کنید و سعی کنید انها را بـه ترتیب صعودی یا نزولی مناسب داشته باشید. بـه عنوان مثال ؛ اگر دو پایه از Kings of Spades و Clubs شروع می‌شود ؛ سعی کنید کارت هاي‌ سیاه را در تابلوها طوری ترتیب دهید کـه از کارت هاي‌ پایین در پایین تا کارت هاي‌ بالا در بالا مرتب شوند « و برعکس برای کارت قرمز».

 

برای بازی با کارت بـه پایه ها عجله نکنید! اگر پایه ها با قرمزهای قرمز و شاهان سیاه شروع میشود ؛ تنها زمانی کـه می‌توانید با سلطان قرمز بـه عنوان پایه بازی کنید ؛ نزدیک بـه اتمام بازی اسـت. این بدان معناست کـه یک سلطان قرمز «یا یک آس سیاه» دریک تابلو دسترسی شـما بـه کارت هاي‌ زیر را مسدود می‌کند. بـه یاد داشته باشید کـه نمیتوانید با یک کارت روی یک تابلو خالی بازی کنید: بنابر این شـما باید یک سلطان قرمز مسدود کننده را روی یک ملکه دریک توده دیگر حرکت دهید تا بـه کارتهای زیر برسید.

 

اما مراقب باشید! اگر قبلاً ملکه هاي‌ سیاه را روی پایه بازی کرده‌اید ؛ فقط می‌توانید پادشاهان قرمز را روی ملکه هاي‌ قرمز قرار دهید ؛ و این بـه طور دائمکارتهای زیر آن ها را مسدود کنید بنابر این ملکه هاي‌ سیاه را در تابلوها نگه دارید تا زمانی کـه تابلوها را تا آنجا کـه میتوانید سفارش دهید.

 

البته همین منطق در مورد 2s مشکی دراین مثال صدق میکند و وقتی معکوس می‌شود کـه پایه ها با Aces سیاه و قرمز Kings شروع میشود.

 

معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی
معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری خیابانی معروف ترین ترفند کارت کلاهبرداری در سرتاسر جهان اشکال مختلفی دارد. یکی از ترفندهای کلاهبرداری ...
بازی نوک اوت ویست Knockout Whist بازی کارتی هیجان انگیز
بازی نوک اوت ویست Knockout Whist بازی کارتی هیجان انگیز بازی نوک اوت ویست «Knockout Whist» بازی کارتی هیجان انگیز   بازی نوک اوت ویست Knockout Whist یک بازی کارتی هیجان انگیز ...
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟
اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ اصول اولیه در شمارش کارت چیست؟ شمارش موفق کارت شامل عوامل متعددی اسـت. شـما باید ...
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)
آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen) آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen» آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده این اسـت کـه از کارت هایي کـه ...
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها قلب بازی با ورق را ارائه نمی دهند؟ Hearts ...
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟
چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ چرا کازینوها جین رامی ارائه نمی دهند؟ مدتها قبل از این کـه تگزاس هولدم ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی