استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب

استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب

استراتژی رولت کسلگوکن – یک سیستم شرط بندی خوب

برای برنده شدن در رولت بـه یک استراتژی خوب مانند استراتژی رولت کسلگوکن نیاز دارید ؛ اما سیستم شرط بندی کسلگوکن چگونه کار می‌کند؟رولت یک بازی شانس اسـت ؛ بـه این معنی کـه شـما نمیتوانید نتیجه چرخش رولت را پیشبینی یا تغییر دهید. در واقع ؛ تنها کاری کـه میتوانید دراین بازی انجام دهید این اسـت.

 

کـه استراتژی هاي‌ شرط بندی خودرا التیام بخشیده ودر نتیجه شانس برنده شدن خودرا افزایش دهید. یکی از استراتژی هایي کـه با این هدف طراحی شده اسـت ؛ استراتژی رولت کسلگوکن اسـت کـه دراین مقاله از explosiongame.info توضیح داده شده اسـت .

 

همه آنچه باید در مورد استراتژی رولت کسلگوکن بدانید

طبیعت غیر قابل پیشبینی رولت ان را بـه یک بازی با هیجان بالا تبدیل کرده اسـت. حقیقت این اسـت کـه دراین بازی کازینو شـما هیچ کنترلی بر نتایج ندارید و فقط می‌توانید خودرا بـه بهترین سیستم هاي‌ شرط بندی رولت مجهز کنید . حالا اگر می‌خواهید با سیستم شرط بندی کسل گاکن آشنا شوید ؛ بـه عنوان یکی از این چارچوب هاي‌ شرط بندی ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

استراتژی کسلگوکن چیست؟

یافتن استراتژی یا ترتیب نحوه عملکرد یک توپ در چرخ رولت و زمان و مکان افتادن ان در کدام اسلات شماره ؛ تحمل زیادی و حتی زمان بیشتری را می طلبد. کریستین کایسان سه سال طول کشید تا رفتار کوگل و کسل را کشف کند. او توجه ویژه اي بـه مشاهده نحوه پرتاب توپ بـه چرخ رولت توسط کروپرهای مختلف و میزان قدرت لازم برای انجام ان داشت.

 

برای “ساکسون” این تلاش در طول دهه 80 توجیه شد ؛ زیرا برای حدود 20 سال مشاهده چرخ کار او بودو جبران خسارت وی میلیون‌ها سود بود. کایسان ادعا میکند کـه 66 درصد از ظرفیت هاي‌ او توانایی و 33 درصد احساس اسـت. علاوه بر این ؛ مشاهده گلدان بـه سادگی با یادگیری یک احساس خاص از زمان و استعدادهای همراه ان مرتبط اسـت.

 

استراتژی کسلگوکن در رولت چگونه کار می کند؟

برخلاف سایر فریمورک هاي‌ رولت ؛ سیستم کسلگوکن مطمئناً عددی نیست ؛ بلکه یک سیستم فیزیکی اسـت. کسلگوکن آلمانی اسـت و بـه طور کلی بـه معنی “توجه بـه چرخ رولت” اسـت. هدف سیستم کسلگوکن این اسـت کـه هنگام سقوط توپ احساس خوبی برای سقوط توپ داشته باشد و حدس و گمان شایسته اي بر روی چه تعداد یا ناحیه اي فرود بیاید. قبل از امتناع از بازی ؛ شرط بندی بـه همان سرعتی کـه انتظار می رفت تعیین میشود.

 

هنگام استفاده از روش کسلگکن باید بـه یک سری موارد توجه کرد – سرعت دقیق چرخ رولت و توپ و موقعیت دقیق شروع توپ. موانع کوچک بـه شکل لوزی روی چرخ باعث ایجاد برخی مشکلات دیگر شده اسـت زیرا آن ها اساساً بر عملکرد طبیعی توپ تأثیر می گذارند.

 

بـه طور معمول ؛ هنگام استفاده از روش کسل گاکن ؛ بازیکن سعی می‌کند شرط بندی خودرا تا آنجا کـه می‌توان منطقی پیشبینی کرد – مدت کوتاهی قبل از اعلام شرط بندی “دیگر شرط بندی” ؛ کنار بگذارد. هدف پشت این بدیهی اسـت: هرچه دیرتر بازیکن شرط خودرا با استفاده از چارچوب کسلگوکن کنار بگذارد ؛ برای او ساده تر اسـت کـه بفهمد توپ کجا قرار میگیرد.

 

عوامل قابل پیش بینی در روش کسلگوکن

بازیکنانی کـه نحوه توجه ؛ پیگیری و اعمال عوامل قابل پیشبینی را درک میکنند ؛ میتوانند از روش کسلگوکن بـه طور مثرتری استفاده کنند. این ممکن اسـت بـه آن ها کمی آزادی عمل بدهد کـه در محدوده 2 and و 10 over نسبت بـه باشگاه اسـت – و این تنها چیزی اسـت کـه آن ها نیاز دارند زیرا رولت اروپایی تنها 2.70 edge حاشیه دارد. عواملی کـه بدون زحمت دیده می‌شوند “الماس غالب” نامیده می‌شوند.

 

الماس بازتابنده هاي‌ فلزی هستند کـه در اطراف لبه چرخ قرار گرفته اند و بـه این دلیل چرخش ها بـه طور تصادفی انجام میشوند. در هر صورت ؛ در بیشتر چرخش ها ؛ توپ بـه طور کلی بیش از سایرین بـه برخی الماس ها برخورد می‌کند ؛ کـه بـه عنوان برتری الماس شناخته می‌شود و طبق معمولً حتی با کوچک‌ترین شیب چرخ ایجاد میشود.

 

نکته دیگری کـه میتوانید با استفاده از سیستم شرط بندی کسلگوکن در رولت پیشبینی کنید این اسـت کـه آیا چرخ در هر ظرفیتی تعصب دارد. در قدیم این امر معمولی بود زیرا مونتاژ چرخ امروز با ان برابر نبود. با این حال ؛ حتی باشگاه هاي‌ قمار فعلی نیز برای کنار گذاشتن و پیشگیري از نقص هاي‌ کوچک روی چرخ مناسب نیستند – فرورفتگی ها ؛ لبه ها ؛ نشانه هایي از الماس غالب هستند.

استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب

استراتژی رولت کسلگوکن

در حالی کـه استفاده از سیستم شرط بندی کسلگوکن در بازیکنان رولت می‌تواند پرش توپ را دنبال کند – بـه طور منظم ؛ الگوهایی وجوددارد کـه میتوانید بعد از چرخش هاي‌ متعدد مشاهده کنید. اگر چه باشگاه بـه شـما اجازه نمیدهد سرعت مخصوص چرخ و توپ را بررسی کنید ؛ اما میتوانید اینکار را بدون توجه بـه دقت انجام دهید. سپس باید موقعیتی را کـه توپ از آنجا رها شده اسـت و تعداد متوسط ​​دفعات پرتاب ان از مسیر توپ را درنظر بگیرید.

 

متغیر دیگری کـه می‌توان در سیستم رولت کسلگوکن پیشبینی کرد کاهش سرعت چرخ و توپ اسـت – اگر چه ابزارهای منحصر بـه فردی وجوددارد کـه می‌تواند این را تشخیص دهد ؛ اما توسط باشگاه هاي‌ قمار مجاز نیست. در هر صورت ؛ شکارچیان ادراکی ممکن اسـت این توانایی را داشته باشند کـه تعیین کنند توپ چه زمانی و بر روی کدام الماس قرار اسـت سقوط کند. از ان نقطه بـه بعد ؛ آن ها همچنین می‌توانند اعداد را پیشبینی کنند و یا در غیر اینصورت قسمتی از چرخ کـه باید با توپ برخورد شود.

 

چگونه می توان از استراتژی کسلگوکن در رولت استفاده کرد و شرط بندی را در این سیستم قرار داد؟

در حالی کـه از سیستم رولت کسلگوکن استفاده می‌کرد ؛ بازیکنان محل شرط بندی “شرط بندی فرانسوی” را توضیح می دادند. این ترکیبها مجموعه اي از اعداد را کـه بـه یک دیگر نزدیک هستند را پوشش میدهد. بنابر این این یک منطقه خاص در چرخ رولت اسـت. ترکیبی از اعداد از قبل مشخص شده وجوددارد «برای مثال همسایه هاي‌ صفر ؛ یک سوم چرخ ؛…».

 

یا ممکن اسـت یک شماره مشخص و 2 همسایه ان در هردو طرف باشد ؛ بنابر این مجموع پنج شماره. هدف پشت این؟ باشگاه با سرعت بخشیدن بـه چرخ هاي‌ رولت خود بـه طور فزاینده اي با ان مقابله میکند.

 

مزایا و معایب استراتژی رولت کسلگوکن

بنابر این اکنون شـما پاسخ سوالات “استراتژی کسلگوکن چیست؟” و “استراتژی کسلگکنن در رولت چگونه کار میکند؟” ؛ اما مزایا و معایب ان چطور؟ این قسمت را بررسی کنید

 

مزایای چارچوب شرط بندی کسلگوکن

با توجه بـه این واقعیت کـه رولت یک دور از امکانات اسـت ؛ استراتژی رولت رول کسلگوکن بسیار مناسب اسـت کـه مورد استفاده قرار گیرد. این واقعیت کـه سیستم شرط بندی کسلگوکن بـه بازیکنان این شانس را میدهد کـه واقعاً برای پیشبینی نتیجه شانس خودرا امتحان کنند ؛ بـه احتمال زیاد بهترین موقعیت چارچوب اسـت. یکیدیگر از جنبه هاي‌ مثبت استراتژی رولت کسلگوکن این واقعیت اسـت کـه برای بازیکنان باتجربه تر و همچنین برای تازه کارها منطقی اسـت.

 

معایب چارچوب شرط بندی کسلگوکن

تغییرات فنی در بازی کـه توسط باشگاه هاي‌ خاصی انجام می‌شود بـه هیچ عنوان تنها موانع سیستم شرط بندی کسلگوکن نیست کـه دنبال کردن انها را برای بازیکنان دشوار می‌کند. واقعیت این اسـت کـه باشگاههای قمار بیشتر از رویکردهایی استفاده کرده اند کـه با بازیکنان رولت کار نمیکند ؛ آن ها با استفاده از استراتژی رولت کسلگوکن تمام تلاش خودرا برای ایجاد مزیت می‌کنند. این رویکردها حتی بایکوت هایي را تحمیل می‌کند کـه بر بازیکنان خاصی کـه از چارچوب استفاده میکنند ؛ استفاده می‌شود.

 

محدودیت میزهای پایین نیز باری در مورد استفاده از تکنیک شرط بندی کسلگوکن اسـت. همچنین ؛ بـه دلیل این واقعیت کـه این فریم ورک فیزیکی اسـت و نه عددی ؛ هنگام بازی رولت دریک باشگاه آنلاین نمی‌توان از ان استفاده کرد. باشگاه هاي‌ آنلاین توسط یک ژنراتور شماره تصادفی «RNG» نظارت می‌شوند کـه تصمیم می‌گیرد توپ فرود بیاید و بـه هیچ عنوان با ویژگی هاي‌ فیزیکی مانند سرعت توپ یا چرخ بـه هیچ عنوان متصل نیست.

 

آیا سیستم رولت کسلگوکن کار می کند؟

تعداد زیادی از چارچوب هاي‌ شرط بندی ضامن شکست و تضمین مزایای طولانی مدت هستند. بـه هرحال ؛ هیچ چارچوب شرط بندی در طولانی مدت واقعاً کار نمی‌کند ؛ زیرا نمیتواند حاشیه خانه را از بین ببرد ؛ کـه در محدوده 2.70 and و 5.26 in در رولت اسـت. این در واقع همان چیزی اسـت کـه استراتژی رولت کسلگوکن انجام می‌دهد.

 

باوجود این ؛ بـه بازیکنان اجازه میدهد پیشبینی هاي‌ درستی از اکثر چرخش ها داشته باشند. عده اي از متخصصان ادعا میکنند کـه با استفاده از این تکنیک ؛ نمیتوان بـه طور انحصاری حاشیه خانه را کاهش داد ؛ بلکه شانس بازیکن را کاهش داد.

 

بر این اساس ؛ اعتقاد بر این اسـت کـه سیستم شرط بندی کسلگوکن بـه بازیکنان کمی آزادی عمل می‌دهد در محدوده 2 and و 10. راستش را بخواهید ؛ بازیکنان بدون درنظر گرفتن این‌که آیا کل پیشبینی هاي‌ انها دقیق نیست ؛ موقعیت برتر را نسبت بـه باشگاه انتخاب می‌کنند.

استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب

استراتژی رولت کسلگوکن

انها می‌توانند سودهای هنگفتی را در درازمدت بـه دست آورند ؛ در صورتی کـه بدانند چگونه می‌توان نیمی از نتایج را تا حدودی پیشبینی کرد. این واقعیت کـه شـما میتوانید روی ناحیه اي از چرخ شرط بندی کنید ؛ و نه فقط روی یک شماره مستقیم ؛ با گذشت زمان شانس موفقیت شـما را بسیار افزایش میدهد.

 

با این وجود ؛ باشگاه ها نیز از این واقعیت ها بسیار آگاه هستند. بـه همین دلیل اسـت کـه آن ها رویکردها و شیوه هاي‌ متفاوتی را برای پیشگیري از جنگ و یا کمی بازی ناتوان کننده در کل ساختارهای ان ؛ از جمله استراتژی رولت کسلگوکن بـه کار می‌گیرند.

 

این احتمالاً جدی ترین خطر و کاستی این استراتژی اسـت – این‌که برای استفاده دقیق و ماثر ؛ چرخش هاي‌ بیشماری باید مورد توجه قرار گرفته و شکسته شوند. بیشتر باشگاه ها بـه ناظران دور میز رولت بیش از چند دقیقه اجازه نمی‌دهند و اگر اجازه دهند ؛ چنین بازیکنانی را بـه طور جدی بررسی میکنند.

 

بنابراین آیا چارچوب کسلگوکن ارزش یادگیری دارد؟

کریستین کیسان ؛ بازیکن رولت ماهر ؛ چنین نظری داشت ودر استفاده از این تکنیک بسیار مثر بود. Kaisan احتمالاً معروف ترین قمارباز در کشور آلمان اسـت و اگر چه اعتراف میکند کـه در طول دوران حرفه اي خود در قمار از باشگاه هاي‌ مختلف قمار محدود شده اسـت ؛ بدیهی اسـت کـه پشیمان نیست. او ادعا میکند کـه تنها با استفاده از سیستم شرط بندی کسلگوکن چندین میلیون دلار برنده شده اسـت.

 

بسیاری دیگر نیز تلاش می‌کنند و ان را عملی میکنند. این چارچوب نظری و فیزیکی ممکن اسـت برای اکثر بازیکنان رولت بهترین پاسخ نباشد ؛ بـه ویژه اگر انها از باشگاه مدرن دیدن کنند ؛ جایی کـه چرخ ها کاملاً بالا نگه داشته شده اند و بـه دلیل تعصب کامل آزمایش شده اند.

 

در حقیقت امروزه ؛ مدیریت یک حرفه رولت کارآمد با استفاده از استراتژی رولت کسلگوکن بسیار دشوار اسـت. این بی شک جذاب اسـت و بی شک در روزهای گذشته ماثر بوده اسـت ؛ اما باشگاه هاي‌ قمار از این امر هوشیارتر شده و بـه ان توجه کرده اند. بنابر این ؛ در حال حاضر آن ها تکنیک کسلگوکن را تقریبا دشوار میکنند.

 

خط پایین

بیشتر چیزهای رولت از فرانسه می‌آید. با این حال ؛ بـه نظر میرسد کـه آلمانی ها نیز چیزی برای ارائه روی میز دارند. سیستم شرط بندی کسلگوکن یک روش نسبتاً جدید اسـت و بـه دلیل زحمت ان مورد ستایش قرار می‌گیرد. بازیکنان مدت زیادی اسـت کـه از ان استفاده می‌کنند بدون این‌که اثری روی ان بگذارند. در ان زمان ؛ کیسان آمد و بازی شیطان را در کشور آلمان برای همیشه تغییر داد.

 

کوسه هاي‌ چاشنی کارت بـه طور کلی در “توجه” بهتر از آماتورها عمل خواهند کرد. بـه این ترتیب ؛ ما پیشنهاد می‌کنیم قبل از کار با چارچوب ساکسون ؛ بینشی را گرد آوری کنید. در هر صورت ؛ خیابانی دلپذیر اسـت کـه از طریق میز رولت میتوانید از ان عبور کنید. کسلگوکن تا زمانی کـه شـما نظارت را در دست دارید ؛ قانونی و محکم اسـت.

 

برچسب‌ها:
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale شاید مشهور ترین سیستم قمار تمام دوران ...
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت کـه باید بدانید همه ی بازی هاي‌ قمار ...
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت محبوب و راحت برای بازی اسـت. اما ...
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت هنگامی کـه بـه حساب کازینوی آنلاین خود وارد می‌شوید و بـه ...
7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین و سایت معتبر
7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین و سایت معتبر 7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین 7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین من دوست دارم هر از ...
7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت
7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت 7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت 7 درسی کـه از باختن در میز رولت باید آموخت . ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی