تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی یک بازی محبوب کازینو

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی یک بازی محبوب کازینو

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی

بـه عنوان یک طرفدار رولت ؛ باید ویژگی هاي‌ هر نوع را بدانید. این مقاله درباره تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی اسـت .بـه عنوان یک بازی محبوب کازینو ؛ رولت دارای چندین نوع اسـت و هر نوع رولت دارای ویژگی هاي‌ خاصی اسـت. کسانی کـه می‌خواهند یک عصر رایگان را بـه طور معمولی در کازینو بگذرانند ممکن اسـت این ویژگی هاي‌ اساسی را بفهمند.

 

اما برای کسانی کـه علاقه زیادی بـه این بازی دارند و میخواهند با بازی در ان ثروت خودرا افزایش دهند ؛ تسلط بر این ویژگی هاي‌ منحصر بـه فرد ضروری اسـت. در بین انواع دیگر رولت ؛ رولت آمریکایی و اروپایی محبوبیت بیشتری دارند ؛ بنابر این دراین مقاله از explosiongame.info تفاوت رولت آمریکایی و اروپایی توضیح داده شده اسـت.

 

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی

رولت چندین نسخه دارد و رولت آمریکایی و اروپایی دو مورد از محبوب ترین انها هستند. تفاوتهای کوچکی بین این دو اقتباس وجوددارد کـه باید برای پیش گیری از سردرگمی در هنگام بازی و التیام تجربه بازی انجام شود. اگر می‌خواهید این تمایزهای ظریف را بیاموزید ؛ روی خطوط زیر تمرکز کنید.

 

چیدمان بازی ها

یکی از تفاوت هاي‌ مهم بین رولت آمریکایی و اروپایی چیدمان بازی ها اسـت. رولت آمریکایی 38 جیب بر روی چرخ برجسته می‌کند در حالی کـه رولت اروپایی 37 جیب را برجسته میکند. جیب ها اشاره بـه محل فرود توپ دارند. توضیح در مورد تمایز در تعداد ضروری اسـت زیرا چرخ رولت آمریکایی دارای دو صفر اسـت ؛ یعنی یک جیب 0 و دیگری یک جیب 00.

 

در مورد چیدمان بازی ؛ تنوع اروپایی تنها یک جیب “0” دارد. بـه غیر از این تمایزها ؛ هردو نوع رولت دارای 18 جیب مشکی و 18 جیب قرمز هستند. جدا از تمایز ’00’ ؛ چرخ رولت آمریکایی علاوه بر این کـه در مقایسه با تنوع رولت اروپایی ؛ دنباله متفاوتی دارد – چرخ برای رولت آمریکایی در تقاضای اعداد در جهت عقربه هاي‌ ساعت عمل می‌کند.

 

اگر بازی را درک کنید ؛ برای شـما ساده خواهد بود کـه این دو را از هم جدا کنید زیرا انواع مختلف رولت دقیقاً پخش شده اند تا تضمین کنند کـه سطوح و شانس ؛ سیاه و قرمزها دقیقاً توزیع شده اند.

 

مشخصات رولت اروپایی رولت آمریکایی

مجموع اعداد 37 38
اعداد قرمز 18 18
اعداد سیاه 18 18
اعداد سبز 1 «0» 2 «0 و 00»
House Edge 2.7% 5.26%
قوانین اختیاری در زندان هیچ یک
شرط بندی منحصر بـه فرد تماس با شرط بندی شرط پنج شماره

 

پرداخت ها یکسان یکسان

House Edge و استثناء آن

این نیز یکی از تفاوت هاي‌ قابل توجه بین چرخ هاي‌ رولت آمریکایی و اروپایی اسـت. بـه این ترتیب تنوع در شماره هاي‌ جیبی لبه خانه را از نخستین نقطه شروع تا دورترین حد بازی تغییر می‌دهد. ضروری اسـت بدانید کـه این عامل حیاتی اسـت کـه انتخاب بازیکنان را در انتخاب نوع رولت برای بازی تعیین می‌کند.

 

در مورد چرخ رولت آمریکایی ؛ لبه خانه طبق معمولً حدود 5.26 اسـت ؛ تقریبا دو برابر تغییرات اروپایی. توضیحات تخصصی پشت این امر ناشی از نحوه همراهی رولت آمریکایی با جیب 0 و 00 اسـت. این بدان معناست کـه وقتی بازیکنی شرط بندی میکند ؛ خانه دارای مزیت قابل توجهی در بازی اسـت.

 

بـه ویژه زمانی کـه حتی شرط بندی نقدی نیز لحاظ میشود. استراتژی پرداخت ها برابر اسـت با چیدمان هاي‌ مختلف بازی. بازیکنان هنگام بازی با چرخ رولت اروپایی کـه حاشیه خانه بـه طور قابل توجهی پایین تر از چرخ رولت آمریکایی اسـت ؛ شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.

 

برای چرخ رولت اروپایی ؛ لبه خانه حدود 2.7 اسـت. این بـه این دلیل اسـت کـه وجود “0” روی چرخ ؛ شانس بیشتری را برای بازیکن در هنگام شرط بندی ارائه می‌دهد. این بدان معناست کـه شـما بهتر اسـت برای افزایش شانس خود در چرخ رولت اروپا بازی کنید یا بـه طور کلی بررسی کنید کـه کدام بازی رولت بهترین شانس را دارد .

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی یک بازی محبوب کازینو

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی

چیزی کـه اهمیت زیادی ندارد ؛ زیرا تنها یک جیب اسـت. با این وجود ؛ در شانس خاموش کـه میخواهید در دراز مدت برنده شوید ؛ این تضاد جزئی تأثیر بسزایی در برنده شدن شـما دارد. شانس برنده شدن در رولت آمریکایی 1 از 38 اسـت. با این حال ؛ با رولت اروپایی ؛ 1 از هر 37 اسـت.

 

تقریبا مطمئناً ؛ امتیازات خانگی بـه تدریج از حساب بانکی هر بازیکن متوسط ​​می کاهد. با این وجود ؛ قماربازان ماهر در بازی هاي‌ چارچوب رولت می‌توانند تعداد برنده دقیق را پیشبینی کنند. با اینکار ؛ شانس بازیکن اساساً افزایش مییابد ؛ کـه نشان می‌دهد بردها بـه طور مداوم بیشتر از حد معمول اتفاق میوفتد.

 

دقت پیشبینی می‌تواند فوق العاده بالا باشد تا جایی کـه بازیکن بـه جای 2.70 house حاشیه خانه ؛ تا 120 advantage از مزیت برخوردار میشود. برای این وضعیت ؛ بـه طور کلی در چرخ خاصی کـه یک بازیکن در ان بازی می‌کند تفاوتی ایجاد نمیشود. زیرا بازیکن دارای برتری بزرگی نسبت بـه خانه اسـت. بنابر این اگر با کامپیوتر رولت بازی میکنید ؛ تنوع بازی رولت برای شـما مسئله مهمی نیست.

 

همه ی چیز بـه رایانه اي بستگی دارد کـه بیشترین چرخش را ندارد و یکی از مهم ترین برتری هاي‌ پخش کننده را ارائه می‌دهد. لبه خانه بـه احتمال زیاد یک عامل اسـت. با این حال ؛ پیشبینی چرخش عامل مهمی در انتخاب بین چرخ رولت آمریکایی و چرخ رولت اروپایی اسـت.

 

قوانین بازی

قوانین اساسی رولت در همه ی تغییرات معادل اسـت. گام هاي‌ آشکاری وجوددارد کـه بازیکنان می‌توانند هنگام بازی روی میز رولت اروپایی بـه جای میز رولت آمریکایی انجام دهند ؛ کـه یکی از تفاوت هاي‌ مهم دیگر بین رولت آمریکایی و اروپایی اسـت. در مورد قوانین اساسی رولت ؛ هنگام بازی در چرخ رولت اروپایی ؛ دو قانون مطلوب خاص وجوددارد کـه بازیکن می‌تواند از انها استفاده کند. اصل اول “قانون زندان” اسـت. این بـه بازیکن این امکان را می‌دهد کـه هنگام شرط بندی نقدی یک چرخش اضافی داشته باشد و توپ در جیب “0” قرار گیرد.

 

سوء استفاده از قانون زندان En میتواند بـه طور اساسی حاشیه خانه را تا 1.35 کاهش دهد. دومین قانون مطلوب این اسـت کـه بازیکنان هنگام بازی در میز رولت اروپایی میتوانند “شرط بندی تماس بگیرند”. “شرط بندی تماس” نوعی شرط بندی اسـت کـه یک بازیکن بـه جای قرار دادن تراشه ها روی میزهای شرط بندی رولت ؛ بـه فروشنده گزارش می‌دهد.

 

تقریبا همانگونه کـه در شرط بندی استاندارد. لازم بـه ذکر اسـت کـه شرط تماس طبق معمولً برای زمانی کـه شـما نیاز بـه یک حرکت شرط بندی پیچیده دارید انجام می‌شود. یک شرط تماس شامل Red Split و Neighbours میشود.

 

تقسیم قرمز و همسایگان

هنگام بازی با رولت آمریکایی ؛ بازیکن می‌تواند “شرط بندی 5 عددی” را قرار دهد. این شرط بر روی 0 ؛ 00 ؛ 1 ؛ 2 و 3 تعیین می‌شود. با توجه بـه این شرط بندی “5 عددی” ؛ میتوانید بفهمید کـه چرا بازی کردن این بازی خاص روی میز رولت اروپایی چالش برانگیز اسـت. شرط بندی هایي از این دست طبق معمولً خطرناک هستند زیرا بازیکن بـه خانه 7؛9 edge برتری داده اسـت کـه بیشتر از شرط بندی دیگر روی رولت اسـت.

 

صرف نظر از این کـه پرداخت 6: 1 داشته باشید ؛ “شرط بندی 5 عددی” هنوز یکی از شرط هاي‌ سودمند قابل اغماض اسـت کـه میتوانید در بازی رولت آمریکایی انجام دهید. با این حال ؛ تا آنجا کـه می‌توان انتظار داشت ؛ تضمین میکند کـه سعی می‌کنید از این نوع شرط بندی فرار کنید. نکته قابل توجه این اسـت کـه عده اي از اصول ممکن اسـت برای انواع مختلف بازی قابل استفاده نباشند. بر این اساس ؛ قبل از شرکت در چرخ رولت آمریکایی یا رولت اروپایی ؛ ابتدا باید استانداردهای قابل استفاده را بررسی کنید.

 

چیپس

یکی از تفاوت هاي‌ جزئی بین رولت آمریکایی و اروپایی تراشه ها هستند. رولت اروپایی از تراشه هاي‌ رنگی استفاده می‌کند و رنگ ارزش تراشه را نشان میدهد. با این وجود ؛ در ایالات متحده ؛ هر بازیکن تراشه هایي با رنگ متفاوت دریافت میکند. این امر باعث میشود کـه افراد گروهی ساده تر دنبال کنند کـه چه کسی و کجا شرط بندی کرده اسـت. بـه عنوان یک رنگ خاص بـه یک پخش کننده خاص متصل می‌شود.

 

شرط بندی و تنوع

در هر یک از دو شکل ؛ میتوانید تعداد برنده را مشخص کنید. همچنین شرط بندی هاي‌ مشهوری وجود دارند کـه از اعداد سیاه یا قرمز ؛ زوج یا فرد یا حتی ترکیب هاي‌ مختلف استفاده می‌کنند. یک شرط تقسیم وجوددارد کـه در ان شـما یکی از سه ردیف را انتخاب کرده و روی هر عددی در ان سطر یا ستون یا پایین و بالا شرط بندی میکنید.

 

اعداد در جایی در محدوده یک و هجده و جایی در محدوده نوزده و 36 قراردارند. در نهایت ؛ میتوانید بر روی هر ده مورد شرط بندی کنید. علاوه بر این ؛ یک شرط بندی فوق العاده بـه نام شرط بندی مار وجوددارد ؛ کـه در ان میتوانید بر روی اعداد شرط بندی شده روی میز مانند مار شرط بندی کنید. این یکی در هر باشگاه قابل دسترسی نیست و یکی از تفاوت هاي‌ جزئی دیگر بین رولت آمریکایی و اروپایی اسـت.

 

اعلام شده و شرط بندی فرانسوی

در رولت اروپایی ؛ چند جای گزین اضافی وجوددارد کـه احتمالاً در هر باشگاه قمار شناخته نمی‌شود. این شرط بندی ها شرط بندی اعلام شده نامیده میشوند ودر برخی باشگاه ها ممنوع اسـت. تصور این اسـت کـه سهام را بخوانید «زیرا همه ی نام دارند» بدون این کـه هیچ تراشه اي روی میز بگذارید. در انگلستان ؛ این شرط بندی ها با شرط بندی اعتباری شناخته میشوند. این دسته همچنین یکی از تفاوت هاي‌ اصلی بین رولت آمریکایی و اروپایی اسـت.

 

نخستین مورد از شرط بندی ها Voisins du zéro «همسایگان صفر» اسـت. شـما روی هفده شماره شرط بندی می‌کنید کـه در جیب صفر در رولت تک صفر قراردارند. دومی Jeu zéro یا صفر شرط بندی اسـت ؛ جایی کـه روی اعدادی کـه نزدیکترین بـه صفر جیب هستند شرط بندی می‌کنید. Le tiers du cylinder سومین خودرویی اسـت کـه در ان 33٪ از یک چرخ شرط بندی می‌کنید.

 

Orphelins دو مجموعه اعداد یا قسمت هایي از چرخ اسـت کـه توسط هیچ شرط بندی قبلی محافظت نشده اسـت. علاوه بر این ؛ شـما میتوانید بر روی یک شماره خاص با “همسایه ها” شرط بندی کنید ؛ جایی کـه این همسایه ها دو شماره در دو طرف عددی هستند کـه در ان شرط بندی می‌کنید.

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی یک بازی محبوب کازینو

بازگشت به پخش کننده «RTP»

بازی رولت نه تنها سرگرم کننده و هوشمندانه اسـت ؛ بلکه میتواند با چند دور چرخاندن شـما پول زیادی بـه دست آورد. در صورتی کـه شـما بـه اندازه کافی خوش شانس باشید کـه روی شماره هاي‌ خوش شانس شرط بندی کنید. همان طور کـه در بالا ذکر شد ؛ گسترش 00 مقیاس را بـه سمت کازینو متمایل می‌کند.

 

فرم اروپایی با خوشحالی 97.30٪ RTP را درکنار هر شرط بندی بـه نمایش میگذارد. چرخ آمریکایی دارای 94/74 درصد RTP برای همه ی شرط بندی ها بدون حالت 5 خط اسـت کـه بـه 92.11 درصد کاهش می‌یابد. این چیدمان علاوه بر این بر حاشیه خانه نیز تأثیر می‌گذارد ؛ زیرا رولت آمریکایی در 5.25٪ بالاتر از رولت اروپایی 2.7٪ اسـت. این تمایز همچنین بـه عنوان یکی از مهم‌ترین تفاوتهای بین رولت آمریکایی و اروپایی درنظر گرفته می‌شود.

 

نوع شرط بندی بازگشت رولت آمریکایی به پخش کننده بازگشت رولت اروپایی به پخش کننده

یکنواخت «بـه عنوان مثال قرمز/سیاه» 47.4% 48.6%
ستون 31.6% 32.4%
دوازده 31.6% 32.4%
شش خط 15.8% 16.2%
گوشه 10.5% 10.8%
خیابان 7.9% 8.1%
شکاف 5.3% 5.4%
سر راست 2.6% 2.7%

 

نتیجه

رولت طبق معمولً دور از شانس اسـت. شـما میتوانید با استفاده از تکنیک هاي‌ صحیح و رعایت دقیق قوانین بازی ؛ ثروت زیادی بدست آورید. قبل از شروع بازی روی میز ؛ انرژی خودرا صرف کنید تا دستورالعمل هاي‌ سطح میز رولت را درنظر بگیرید. علاوه بر این ؛ از بازیکنان مختلفی کـه بر بازی تسلط دارند و چند ترفند برای آموزش دارند یاد بگیرید.

 

در نهایت ؛ وقتی در ابتدای بازی پول نقد خودرا از دست می‌دهید ؛ دلسرد نشوید. بـه خاطر داشته باشید کـه در حال یادگیری هستید ودر بازی بهتر خواهید بود. با گفتن این موارد ؛ بـه یاد بیاورید کـه مدیریت بانک شـما ضروری اسـت. بنابر این خواه رولت چرخ آمریکایی باشد یا چرخ رولت اروپایی ؛ تا آنجا کـه میتوانید سعی کنید با بانکداری خود محتاطانه برخورد کنید.

 

برچسب‌ها:
مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد
مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد مشهورترین خرافات رولت - ممکن است شیطان اهمیت بدهد در بین بازی هاي‌ کازینو ؛ رولت خرافاتی ترین اسـت ؛ همانگونه ...
استراتژی شماره رولت داغ و سرد – اجازه دهید داغ شود
استراتژی شماره رولت داغ و سرد – اجازه دهید داغ شود استراتژی شماره رولت داغ و سرد - اجازه دهید داغ شود استراتژی شماره رولت داغ و سرد یک چارچوب شرط بندی ...
استراتژی های پیشرفت رولت منفی – آنهایی که خوب هستند
استراتژی های پیشرفت رولت منفی – آنهایی که خوب هستند استراتژی های پیشرفت رولت منفی - آنهایی که خوب هستند رولت دارای 2 دسته استراتژی اسـت ؛ سیستم هاي‌ مترقی و ...
استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب
استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب استراتژی رولت کسلگوکن - یک سیستم شرط بندی خوب برای برنده شدن در رولت بـه یک استراتژی خوب مانند استراتژی رولت ...
استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان و روش برد تضمینی
استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان و روش برد تضمینی استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان بـه کسانی کـه میخواهند ساختار شرط بندی رولت خودرا بـه طور کامل بازرسی کنند استراتژی ...
استراتژی رولت پنج و چهار – سیستم شرط بندی پنج چهار
استراتژی رولت پنج و چهار – سیستم شرط بندی پنج چهار استراتژی رولت پنج چهار - سیستم شرط بندی پنج چهار بـه کمک بانوی شانس در رولت اعتقاد نداشته باشید ؛ سپس ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی