تفاوت بین رولت فرانسوی و رولت اروپایی در چیست ؟

تفاوت بین رولت فرانسوی و رولت اروپایی در چیست ؟

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

رولت دارای سابقه طولانی ودر نتیجه انواع مختلفی اسـت. در این جا تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی توضیح داده شده اسـت.رولت یک کازینو محبوب اسـت و از آنجا کـه سازگاری هاي‌ مختلفی دارد ؛ میتواند نیازهای بازیکنان مختلف را برآورده کند. اگر چه ساختار اساسی در بین هـمه این سازگاری ها یکسان اسـت.

 

اما تفاوت هاي‌ جزئی وجوددارد کـه می‌تواند شانس برنده شدن و پاداش شـما را بـه میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. این تمایزها بین فرانسوی و اروپایی نیز وجوددارد. بنابر این ؛ دراین مقاله از explosiongame.info ؛ تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی روشن میشود.

 

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

اگر از طرفداران رولت هستید و از تفاوت هاي‌ موجود بین رولت آمریکایی و اروپایی مطلع هستید ؛ پیشنهاد میکنیم بـه خواندن این مقاله ادامه دهید ؛ زیرا یادگیری نکات ظریف کـه این سه نوع را متمایز میکند بـه شـما کمک میکند تا آسان تر مورد دلخواه خودرا انتخاب کنید.

 

رولت اروپایی و فرانسوی معادل آن نیستند

رولت اروپایی صفر تنها مشهور ترین مجموعه رولت اسـت بـه دلیل شانس برنده و حاشیه ان کـه بسیار بهتر از نوع آمریکایی دو صفر اسـت ؛ دیگر اقتباس اصلی رولت. رولت اروپایی در حال حاضر یک مشکل اساسی دارد – اغلب با رولت فرانسوی اشتباه گرفته میشود.

 

برای افرادی کـه شرط نمی بندند ؛ این ممکن اسـت قابل توجیه باشد. رولت فرانسوی در موناکو و فرانسه اجرا می‌شود ودر همین راستا بـه عنوان اروپایی دیده می‌شود. برای افرادی کـه باوجود این دو بازی انجام داده اند ؛ تفاوت بین رولت فرانسوی و رولت اروپایی عمیقاً قابل تشخیص اسـت.

 

این تمایز را نمی‌توان در بازی یافت زیرا رولت اروپایی و فرانسوی قوانین خاصی را بـه اشتراک می گذارند. بـه عنوان مثال ؛ قوانین La Partage و En Prison رولت فرانسوی ممکن اسـت در میزهای رولت اروپایی در باشگاه هاي‌ خاص موجود باشد. هردو مجموعه اروپایی و فرانسوی رولت بـه دلیل وجود تنها یک شکاف صفر سبز ؛ دارای شانس مقایسه اي و مزیت اصلی هستند.

 

بلکه مهم ترین چیز جسمی اسـت. این ها ویژگی های کوچکی هستند کـه تأثیر کمی بر نحوه انجام بازی دارند. با این حال ؛ انها بـه طور غیر منطقی قابل تشخیص هستند ؛ نه کمتر. خیر ؛ این چرخ نیست زیرا در دو نسخه اروپایی و فرانسوی از مجموعه مشابه یک صفر استفاده شده اسـت. نحوه چیدمان میز بـه همین سادگی اسـت.

 

جداول رولت اروپایی و فرانسوی چقدر متفاوت است

اگر واقعاً هردو میز رولت اروپایی و فرانسوی را مشاهده کرده‌اید ؛ بی شک میتوانید تعداد زیادی از ویژگی ها را بـه عنوان تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی فهرست کنید. اول محل چرخ اسـت. در رولت اروپایی ؛ چرخ را میتوان بـه یک طرف میز دید ؛ در حالی کـه در رولت فرانسوی ؛ ان را در وسط میز قرار داده اسـت.

 

میز رولت فرانسوی دارای دو چیدمان اسـت و این یکیدیگر از تفاوت هاي‌ بین رولت فرانسوی و اروپایی اسـت. انگیزه پشت این احتمالاً این اسـت کـه بازیکنان بیشتری دریک جدول قرار بگیرند.

 

تفاوت قابل توجه دیگر ؛ در بین تفاوت هاي‌ بین رولت فرانسوی و اروپایی ؛ در زبان مورد استفاده اسـت. اصطلاحات رولت رولت اروپایی طبق معمولً بـه زبان انگلیسی اسـت. همچنین می‌تواند بـه هر زبان دیگری کـه بازی در ان انجام میشود باشد. در رولت فرانسوی ؛ با این وجود ؛ نام شرط بندی ها و عبارات مختلف روی میز فقط بـه زبان فرانسه اسـت.

 

این امر اغلب بـه عنوان چیزی تلقی میشود کـه غیرفرانسوی زبانان رابا مشکل روبه‌رو می‌کند. در هر صورت ؛ هر فردی کـه نحوه بازی رولت را بفهمد ؛ ان را ساده می‌داند ؛ عمدتا از آنجا کـه این طرح بـه طور منظم شبیه بـه مواردی اسـت کـه در میزهای رولت اروپایی استفاده میشود.

 

هنگام نگاه کردن بـه سطح ؛ رولت اروپایی و فرانسوی شبیه دو هیولای متفاوت بـه نظر میرسند. باوجود این ؛ بازی دو شکل اساساً مشابه ان اسـت کـه تصور میکنید بدون توجه بـه تضادها تصور میکنید کـه آن ها بازی مشابهی هستند.

 

اصول رولت فرانسوی

رولت فرانسوی مانند سایر بازی هاي‌ دیگر بازی میشود. شـما بر روی یک شماره یا تعداد اعداد شرط بندی میکنید و اگر توپ بـه عددی برسد کـه پیشبینی کرده‌اید ؛ برنده جایزه میشوید. با این وجود ؛ همانگونه کـه در بالا ذکر شد ؛ چند تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی و انواع دیگر ان وجوددارد.

 

یکی از تفاوت هاي‌ اصلی در قالب شرط بندی اسـت. با توجه بـه این‌که از یک چرخ صفر استفاده می‌کند ؛ شبیه نسخه اروپایی بازی اسـت. می‌توانید روی اعدادی در محدوده 1 و 36 و روی یک صفر واحد در رولت فرانسوی شرط بندی کنید.

 

این تنوع بازی گزینه هاي‌ مختلف شرط بندی را ارائه می‌دهد در حالی کـه شـما را بـه دلیل یک صفر در موقعیت مورد نظر قرار میدهد. بـه همین ترتیب ؛ رولت فرانسوی قانون La Partage را ارائه میدهد کـه شانس شـما را بیشتر میکند.

 

شرط های رولت فرانسوی

همان طور کـه گفتیم ؛ یکی از تفاوت هاي‌ بین رولت فرانسوی و اروپایی بازی بـه خاطر شرط بندی هایي اسـت کـه میتوانید قرار دهید. انتخاب شرط بندی بـه زبان فرانسوی اسـت کـه ممکن اسـت تا حدودی وحشتناک بـه نظر برسد. در این جا لیستی از شرط بندی هاي‌ موجود دراین سازگاری بازی آمده اسـت:

En Plein – مستقیماً روی یک شماره شرط بندی کنید
کلون – شرط بندی ستون
Sixain – شرط بندی روی شش شماره
کارر – گوشه شرط بندی روی چهار شماره
Carre Simple یا Transversale – شرط بندی خیابانی در ردیف 3 شماره
En Chaval – تقسیم سهام بر روی یک جفت شماره
Manque – بـه معنی کم ؛ شرط بندی شده بر روی اعداد در جایی در محدوده 1 و 18

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

Passe – بـه معنی بالا ؛ شرط بندی اعداد را در جایی در محدوده 19 و 36 قرار میدهد
روژ – بـه معنی قرمز ؛ شرط بندی روی هر شماره قرمز
نوآر – بـه معنی سیاه ؛ شرط بندی روی هر شماره سیاه و سفید
جفت – بـه معنی زوج ؛ سهم روی اعداد زوج قرار میگیرد
نقص – بـه معنای فرد ؛ سهمی کـه روی اعداد فرد قرار میگیرد
Premiere Douzaine – شرط 12 شماره اولیه در جایی در محدوده 1 و 12 قرار میگیرد
Moyenne Douzaine – شرط بندی ده شماره بعدی را در محدوده 13 و 24 قرار داد
Derniere Douzaine – شرطی کـه روی دوازده شماره سوم در محدوده 25 و 36 قرار می‌گیرد

 

قاعده اي کـه باعث می‌شود رولت فرانسوی از گروه جدا شود La Partage نام دارد. بر این اساس ؛ اگر توپ در جیب صفر بیفتد و شرط زوج نقدی مانند اعداد سیاه/قرمز ؛ زوج/فرد ؛ یا کم/زیاد انجام دهید ؛ تنها نیمی از شرط خودرا از دست خواهید داد. بـه جای از دست دادن کل شرط ؛ نیمی از ان را برای شرط بندی بیشتر پس انداز می‌کنید.

 

این استاندارد با بازگرداندن بخشی از شرط بندی هاي‌ غیر برنده خود ؛ امکان برنده شدن شـما را در طولانی مدت ایجاد میکند. چیزی کـه در ان باورنکردنی اسـت این اسـت کـه نیازی بـه شرط بندی برای سوء استفاده ندارید. با این حال ؛ این فقط در مورد شرط بندی هاي‌ نقدی صدق می‌کند. بـه تدریج ؛ این قانون بر تمام شرط بندی هاي‌ پول نقد حاشیه خانه را نصف میکند.

 

پرداخت ها و شانس ها

رولت فرانسوی یک تنوع بازی با کمترین حاشیه خانه اسـت ؛ کـه باعث می‌شود ان را بـه طور استثنایی برای بازیکنان در سراسر جهان شناخته شود. با استفاده از قانون La Partage ؛ حاشیه خانه فقط 1.35 اسـت. در مورد پرداخت هایي کـه می‌توانید امیدوار باشید ؛ Straight 35: 1 ؛ Split 17: 1 ؛ Street and Trio 11: 1 میپردازد.

 

در حالی کـه شرط بندی چهار عددی و Square یا Corner 8: 1 پرداخت می‌کند. یک شرط شش خطی 5: 1 و ستون و هر یک از دوازده شرط بندی 2: 1 پرداخت میکنند. در واقع شرط بندی نقدی Rouge/Noir ؛ Impair/Pair و Manque/Passe پرداخت 1: 1 اسـت.

 

تفاوتهای اساسی بین رولت فرانسوی و اروپایی به طور خلاصه

ما فقط بـه مهم‌ترین تفاوتهای بین رولت فرانسوی و اروپایی اشاره کردیم.نام شرط بندی هایي کـه میتوانید بازی کنید. در شکل فرانسوی بازی ؛ طراحی میز مانند سابق اسـت ؛ و نام شرط بندی بـه زبان فرانسوی در سراسر جهان اسـت. این جا و آنجا ؛ برای ساده تر کردن درک بازیکنان ؛ ارائه دهندگان نام انگلیسی شرط بندی را وارد می‌کنند.

 

تمایز دیگر ؛ قانون La Partage اسـت کـه در فرانسوی بازی ارائه شده اسـت. بـه دلیل این استاندارد ؛ نیمی از شرط بندی شـما زمانی حفظ میشود کـه توپ بـه صفر برسد ؛ بـه شرطی کـه شـما با هر یک از شرط بندی هاي‌ نقدی بازی کرده‌اید. این شرط بندی ها بـه خوبی در آماتورها شناخته شده اند ؛ زیرا ساده هستند و بـه شـما این فرصت را میدهند کـه در مسافت طولانی کمی سود ببرید. بـه نظر می‌رسد شرط بندی هاي‌ نقدی حتی با قانون La Partage جذابیت بیشتری دارد.

 

یکیدیگر از استانداردهای منحصر بـه فرد شـما می‌توانید در میزهای رولت فرانسوی کشف کنید En Prison. بیشتر از ان در باشگاه هاي‌ قمار زمینی استفاده میشود و اساساً این یک تغییر جزئی از قانون La Partage اسـت. بـه همین دلیل ؛ اگر توپ بـه صفر برسد ؛ شـما فقط نیمی از شرط زوج خودرا از دست می‌دهید.

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

با این وجود ؛ شـما می‌توانید سهام را در دور بعد “در زندان” بگذارید و با همه ی یا هیچ بازی کنید. درصورت عدم برخورد مجدد توپ بر روی صفر یا روی عددی کـه شرط خودرا روی ان نگذاشته اید ؛ کل سهام را از دست می‌دهید. در غیر این صورت ؛ شـما پول نقد خودرا دریافت میکنید.

 

همانگونه کـه واضح اسـت ؛ رولت فرانسوی یک تنوع بازی انرژی زا اسـت. عالی ترین موقعیت ترجیحی ان حاشیه کم خانه و سطح پرداخت 98.5 اسـت. مهمتر از همه ی ؛ هنوز هم بهتر اسـت رولت فرانسوی را روی رولت اروپایی بازی کنید زیرا دارای ویژگی هاي‌ برجسته اي اسـت کـه بـه بازیکنان امکان میدهد سهم و برد خودرا افزایش دهند. علاوه بر این ؛ بازیکنان جدید تشویق می‌شوند تا قبل از بررسی انواع دیگر رولت ؛ شانس خودرا در رولت فرانسوی امتحان کنند.

 

تفاوت بین رولت آمریکایی و اروپایی چیست؟

از آنجا کـه متوجه شدید تفاوت رولت فرانسوی با رولت اروپایی چگونه اسـت ؛ بیایید با تفاوت هاي‌ موجود بین رولت آمریکایی و اروپایی آشنا شویم. این تمایزها عبارتند از:

 

صفرها :

این قابل تشخیص ترین تمایز بین دو چرخ اسـت. چرخ اروپایی دارای یک “0” و اجرای آمریکایی دارای “0” و “00” اسـت.
جیب : چرخ اروپایی دارای 37 جیب ؛ و نسخه آمریکایی دارای 38 جیب اسـت.

 

House Edge :

این عناصر بـه این معنی اسـت کـه شـما با نوع اروپایی یک لبه پایین تر خواهید داشت. حاشیه خانه در تنوع آمریکایی 5.26 is اسـت ؛ اما در شکل اروپایی ؛ بسیار خوب ممکن اسـت بـه 1.352 low «با قانون زندان En» باشد.

 

قوانین :

نوع اروپایی دارای قانون “زندان” اسـت. این بـه شـما اجازه میدهد کـه نیمی از شرط خودرا واگذار کنید یا درصورت نشان دادن صفر از ان برای بازی در بازی بعدی استفاده کنید.

 

چیپس :

چیپس هایي کـه روی میز آمریکایی استفاده میشوند دارای رنگ هاي‌ متنوعی هستند ؛ اما آنهایی کـه روی میز اروپایی هستند رنگ مشابهی دارند.

 

همه ی موارد درنظر گرفته شده ؛ رولت اروپایی و آمریکایی هردو بـه طور غیر قابل وصفی در سراسر جهان قابل توجه هستند. چند باشگاه بـه سادگی یکی از آن ها را ارائه میدهند ؛ کـه درک کاملی از هردو ایجاد میکند. هنگام بازی رولت اروپایی برنده شدن در مسافت طولانی دشوارتر اسـت.

 

زیرا تنها یک صفر وجوددارد. گزینه La Partage یک تکنیک بیمه آینده را ارائه میدهد. شـما می‌توانید دو نوع رولت را در باشگاه هاي‌ شرط بندی آنلاین رولت زنده بازی کنید. آن ها میتوانند اوقات اشتیاق و سرگرمی را فراهم آورند ؛ اما در عین حال کـه تفاوتهای کلیدی در بالا گسترش مییابد ؛ دوام می آورند.

 

تفاوت بین رولت آمریکایی و فرانسوی چیست؟

بنابر این تفاوت بین رولت آمریکایی و فرانسوی چیست؟ چه پارامترهایی این دو را از یک دیگر جدا می‌کند؟ تمایزها بـه شرح زیر اسـت:بی شک می‌توان رولت فرانسوی را از رولت آمریکایی با نگاه کردن بـه چرخ هایي کـه در هر اجرا استفاده می‌شود تشخیص داد.

 

چرخ رولت فرانسوی دارای 37 جیب رنگی اسـت کـه اعداد 0 تا 36 را در خود جای داده اسـت ؛ در حالی کـه چرخ رولت آمریکایی 38 جیب دارد. یک جیب با دو شماره صفر بـه چرخ رولت آمریکایی اضافه شد.

 

درنظر گرفتن دو شماره صفر در جیب رولت آمریکایی بازی رابا خطر بیشتری همراه میکند ؛ زیرا حاشیه خانه ان بـه 5.3 درصد افزایش یافته اسـت. دراین راستا ؛ بازیکنان شانس بیشتری برای برنده شدن درصورت عدم بازی رولت فرانسوی خواهند داشت زیرا این بازی دارای 2.7 درصد حاشیه اسـت.

 

 علاوه بر این‌که بازیکنان رولت فرانسوی شانس بیشتری برای برنده شدن دارند ؛ دو نوع رولت نیز چارچوب متفاوتی دارند کـه در توزیع تراشه ها استفاده میشود. با توجه بـه رولت آمریکایی ؛ بـه بازیکنان رنگ هاي‌ مختلف تراشه داده می‌شود ؛ بنابر این بی شک فروشنده میتواند شرط بندی هاي‌ تعیین شده در جدول رولت را تشخیص دهد.

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

تفاوت بین رولت فرانسوی و اروپایی

در حالی کـه بازیکنان رولت فرانسوی از تراشه هاي‌ رنگی یکسانی برخوردار بودند ؛ کـه شور و شوق بیشتری بـه بازی می بخشید ؛ زیرا بازیکنان وادار خواهند شد از توانایی هاي‌ ذهنی خود در یادآوری جایی کـه شرط بندی خودرا پایین آورده اند استفاده کنند.

 

بـه دلیل ویژگی هایي کـه قبلاً در رولت فرانسوی و رولت آمریکایی ذکر شد ؛ از بازیکنان باشگاه خواسته می‌شود کـه بازی رولت فرانسوی را بر روی رولت آمریکایی انتخاب کنند ؛ زیرا هنگام بازی با رولت فرانسوی ؛ امکان برجسته تری در التیام حساب بانکی خود خواهند داشت.

 

این بازی بـه بازیکنان اجازه می‌دهد تا از خانه خود بـه 1.35 درصد بکاهند زیرا از قانون En Prison و قانون La Partage استفاده می‌کند. این اصول برای بازیکنان رولت فرانسوی انتخابی اسـت. برای بازیکنان رولت جدید ؛ اگر قبل از بررسی انواع مختلف ؛ ابتدا در بازی رولت فرانسوی ضربه بزنند ؛ مفید خواهد بود. بـه این ترتیب ؛ بـه انها تضمین داده میشود کـه اوقات خوبی را خواهند داشت در حالی کـه فرصتی برتر برای ارتقاء برنده هاي‌ خود دارند.

 

برچسب‌ها:
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale شاید مشهور ترین سیستم قمار تمام دوران ...
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت کـه باید بدانید همه ی بازی هاي‌ قمار ...
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت محبوب و راحت برای بازی اسـت. اما ...
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت هنگامی کـه بـه حساب کازینوی آنلاین خود وارد می‌شوید و بـه ...
7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین و سایت معتبر
7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین و سایت معتبر 7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین 7 حقیقت غم انگیز در مورد رولت آنلاین من دوست دارم هر از ...
7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت
7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت 7 درسی که از باختن در میز رولت باید آموخت 7 درسی کـه از باختن در میز رولت باید آموخت . ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی