سیستم رولت هلندی | استراتژی شرط بندی هلندی برای برد

سیستم رولت هلندی | استراتژی شرط بندی هلندی برای برد

سیستم رولت هلندی _استراتژی شرط بندی هلندی

سیستم رولت هلندی اسـت از ان استراتژی رولت با کشش بزرگ اسـت. با این وجود ؛ آیا استراتژی شرط بندی هلندی ماثر اسـت؟همه ی بازیکنانی کـه ثروت خودرا با رولت قمار می‌کنند مطمئناً مطمئن هستند کـه دراین بازی بر نتایج چرخ رولت تاثیری ندارند.

 

از این رو تلاش خودرا بر استراتژی هاي‌ شرط بندی متمرکز کرده و سعی می‌کنند عملکرد شرط بندی خودرا افزایش دهند. یکی از این چارچوب ها سیستم رولت هلندی اسـت کـه دراین مقاله از explosiongame.info بـه طور جامع توضیح داده شده اسـت .

 

سیستم رولت هلندی؛ یک تکنیک هلندی!

بعد از این‌که نحوه بازی مینی رولت یا سایر اقتباس هاي‌ بازی Devil را پیدا کردید ؛ باید بـه دنبال سیستمی باشید کـه ساختار شرط بندی شـما را تقویت کند و بسته بـه شرط بندی شـما ؛ استراتژی شرط بندی هلندی ممکن اسـت استراتژی خوبی باشد. حالا اگر میخواهید در مورد این سیستم بیشتر بدانید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

استراتژی هلندی چیست؟

سیستم Hollandish یکی از ساده‌ترین چارچوب هاي‌ شرط بندی رولت اسـت کـه می‌توانید از ان استفاده کنید. در بیشتر موارد ؛ چارچوب هاي‌ رولت شامل بالا بردن و پایین آوردن شرط بندی شـما بستگی بـه اتفاقاتی اسـت کـه در آخرین چرخش چرخ رولت رخ داده اسـت. هدف این اسـت کـه از خطوط برد یا باخت استفاده کنیم. بیشتر چارچوب هاي‌ رولت «با احتساب این یکی» حول محور شرط بندی هاي‌ پول نقد قرار میگیرند.

 

شرط هاي‌ نقدی زوج قرمز یا مشکی ؛ فرد یا زوج ؛ یا بالا یا پایین را شامل می‌شود. هریک از این شرط بندی ها حتی پول نقد را پرداخت میکنند. بـه این ترتیب ؛ اگر 100 دلار شرط بندی نقدی کنید و برنده شوید ؛ 200 دلار سود دریافت میکنید. همه ی این ها حتی شرط بندی هاي‌ نقدی عملاً چیز دیگری را بـه اشتراک می گذارند. هر کدام 47.37 possibility احتمال برنده شدن دارند.

 

درصورت عدم وجود تفاوت دراین مورد ؛ احتمالاً در حال حاضر متوجه شده اید کـه برنده شدن در رولت در طولانی مدت غیرممکن اسـت. سیستم هلندی یک چارچوب “پیشرفت منفی” اسـت. این بدان معناست کـه هنگام از دست دادن مبلغ شرط بندی خودرا افزایش دهید. «یک چارچوب “پیشرفت مثبت” انتظار می‌رود کـه هنگام پیروزی میزان شرط بندی خودرا افزایش دهید.»

سیستم رولت هلندی _استراتژی شرط بندی هلندی

منطق پشت روش هلندی

صادقانه بگویم ؛ تاکنون اطلاعات زیادی در مورد زمینه تاریخی روش هلندی وجود ندارد. در هر صورت ؛ چارچوب هلندی احتمالاً یکی از شناخته شده ترین تکنیک هاي‌ موجود اسـت. بسیاری از بازیکنان در سراسر جهان از چارچوب هلندی برای افزایش لذت بازی و بـه دست آوردن پول نقد در چرخ رولت استفاده کرده اند.

 

در هر صورت ؛ توجه داشته باشید کـه سیستم شرط بندی هلندی در رولت بـه طور کلی یک روش شرط بندی مطمئن اسـت. در واقع ؛ متخصصان متعددی این رویکرد شرط بندی را در دسته چارچوب هاي‌ محافظه کار طبقه بندی میکنند. باور کنید یا نه ؛ دیدن این‌که سیستم شرط بندی هلندی در رولت کمتر از Labouchere یا Martingale تهاجمی اسـت ؛ بسیار دشوار اسـت.

 

اصل اساسی استراتژی هلندی افزایش شرط بندی پس از 3 چرخش اسـت ؛ اما فقط درصورت از دست دادن تعداد بیشتری از چرخش ها نسبت بـه برنده شدن. بنابر این ؛ داشتن تعادل مثبت پس از چرخه 3 چرخش برای بازگشت بـه شرط اولیه بسیار مهم اسـت. اگر این بـه نظر میرسد اشتباه اسـت ؛ اما اکنون کـه می‌دانید استراتژی هلندی و منطق ان چیست ؛ بگذارید ببینیم چگونه کار می‌کند.

 

چگونه می توان از استراتژی هلندی در رولت استفاده کرد؟

همانگونه کـه در بالا گفته شد ؛ سیستم هلندی مانند یک برنامه پیشرفت منفی مانند مارتینگل عمل می‌کند. درصورت از دست دادن شرط بندی ؛ سهام شـما افزایش می‌یابد. درصورت عدم پیروزی ؛ شرط شـما بـه یک واحد اصلی باز میگردد.

 

تمایز با طرح هلندی این اسـت کـه در هر دور سه شرط جداگانه تعیین می‌شود. شرط بندی در مناطق زوج نقدی مانند قرمز/مشکی یا فرد/زوج قرار می‌گیرد. درصورت عدم دسترسی دو نفر از سه شرط بندی «یا سه امتیاز برای سه نفر برای برد قاطع» ؛ سهام شـما بـه مقدار اولیه باز می‌گردد.

 

اگر دو یا سه شرط بندی کنید ؛ سهام خودرا افزایش میدهید. هر بار کـه ضرر میکنید ؛ سهام سیستم هلندی دو برابر می‌شود. بـه این ترتیب ؛ واحدها از یک شروع می‌شوند ؛ در ان نقطه سه ؛ پنج ؛ هفت ؛ نه ؛ یازده و غیره میروند. درصورت عدم امکان شرط بندی ؛ مثلا 5 دلار در هر شرط ؛ فقط شماره متوالی را در پنج ضرب کنید.

 

نمونه ای از سیستم رولت هلندی توضیح داده شده است

در این جا نمونه اي از سیستم رولت هلندی در بالا توضیح داده شده اسـت. توجه داشته باشید کـه برای این مثال ؛ ما از شماره 2 شروع کردیم «شـما میتوانید دنباله اصلی رابا هر چیزی کـه میخواهید تغییر دهید ؛ بنابر این 1؛3؛5؛7؛9 تبدیل میشود 2؛6؛10؛14؛18 و غیره».

 

در اینجا یک راهنمای ریاضی برای روشن شدن تکنیک هلندی وجود دارد:

شرط 2 و باخت – موجودی – 2
شرط 2 و باخت – مانده – 4
شرط 2 و برنده-تراز-2
شرط 6 و موجودی باخته-8
شرط 6 و برنده-تراز-2
شرط 6 و موجودی باخته-8
شرط 10 و موجودی باخته-18
شرط بندی 10 و برنده-تراز-8
شرط 10 و برنده-تراز +2 «جلسه بعدی را در شرط بندی اولیه خود برای این وضعیت شروع کنید 2».

 

مزایا و معایب استراتژی رولت هلندی

هلندیش نیز مانند هر استراتژی دیگری دارای جنبه هاي‌ مثبت و منفی خود اسـت. در اینبخش از مقاله ما ؛ مزایا و معایب استراتژی رولت هلندی ذکر شده اسـت.

 

مزایای سیستم هلندی

هم توسط بازیکنان آرماتور و هم آمادگی آموخته میشود.
قوانین جالب بازی را سرگرم کننده تر از اکثر فریم ورک ها میکند.
روش کمتر تهاجمی با عده اي از چارچوب هاي‌ مختلف در تضاد اسـت.

 

معایب سیستم هلندی

می‌تواند کسل کننده باشد زیرا فقط میتوانید از 1 شرط خارجی زوج در هر سکانس استفاده کنید.
استفاده از مزایای پس از شروع با شکست میتواند بـه انرژی جدی نیاز داشته باشد.
یک خطر کوچک وجوددارد کـه یک بازی باخت برای بازیکنان هزینه زیادی بـه همراه داشته باشد.

 

آیا توصیه می شود از هلندی ها استفاده کنم؟

اگر می‌خواهید از سیستم رولت هلندی استفاده کنید ؛ بـه هدف شـما از بازی رولت بستگی دارد. هیچ متدولوژیکی این اختیار را نخواهد داشت کـه بـه شـما اجازه دهد در خانه کمی آزادی عمل داشته باشید. با این حال ؛ با استفاده از استراتژی شرط بندی هلندی ؛ بـه هرحال خواهید فهمید کـه چگونه بخش عمده اي از جلسات خودرا با سود بـه اتمام برسانید ؛ زیرا این امر صرف نظر از این‌که تعداد دورهای باخت شـما بیشتر از دورهای برنده اسـت ؛ قابل تصور اسـت.

 

این موقعیت ترجیحی بـه هرحال بـه ضرر ضررهای فوق العاده اسـت کـه درصورت داشتن یک جلسه بازنده وجوددارد ؛ زیرا تعداد زیادی دور باخت کل از دست دادن کل بانک شـما را بـه همراه خواهد داشت. در صورتی کـه شـما برای تصدیق ضررهای قابل توجه بیشتر آماده شده اید تا بتوانید بیشتر جلسات رابا سود بـه اتمام برسانید و تجربه رولت جذاب تری داشته باشید کـه در ان با الگوی خاصی شرط بندی می‌کنید ؛ در ان زمان سیستم رولت هلندی میتواند تصمیم شایسته اي باشد

 

هنگام استفاده از چارچوب شرط بندی هلندی ، آن را مستقیماً ادامه دهید

سیستم قمار هلندی نشان داده اسـت کـه ممکن اسـت با استفاده از یک انفجار ؛ بـه عنوان مثال برادران و خواهران استراتژی خود ؛ از ان استفاده نکند ؛ اما شیوه اي کـه واقعاً بسیار کمتر تهاجمی اسـت ؛ با دیدگاه هاي‌ مثبت ان همراه اسـت و بـه بازیکن این مزیت را میدهد کـه بـه همان اندازه وقت بگیرد. درصورت لزوم.

 

در حالی کـه محدوده ضررهای پیشرونده و مداوم در مورد سایر استراتژی ها بـه سرعت افزایش مییابد و بـه سهام بالا تبدیل می‌شود ؛ این امر در استراتژی شرط بندی هلندی اتفاق نمی افتد و این امر بـه ویژه درصورت ضررهای زود هنگام و پیشرفت سه گانه پشت سر هم صادق اسـت. برش یا بیشتر

سیستم رولت هلندی

بدیهی اسـت ؛ در حالی کـه این واقعیت بـه تنهایی کاملاً قطعی اسـت ؛ طبق معمولً مشاهده این نکته بسیار مهم اسـت کـه هنگام استفاده از این چارچوب ؛ شرط هاي‌ پیشنهادی نیز بـه طور مداوم در مواقعی کـه بازدهی بیشتری نسبت بـه کنار گذاشتن چرخش ها وجود داشته باشد ؛ افزایش می‌یابد. در خلاصه داستان ؛ احتمالاً شـما بازیکنی هستید کـه طرفدار یک تکنیک آهسته و مستقیم مناسب هستید ؛ مطمئناً نباید از سیستم رولت هلندی دورتر نگاه کنید.

 

دنبال کردن مطلقا انچه اتفاق میوفتد برای هر شخصی ممکن اسـت ساده باشد ؛ اما بـه دلیل تکنیک هاي‌ مشهورتر دیگر ؛ نیازی بـه زحمت تمام آموزش ها ندارد. بـه طور کلی ؛ ما بـه طور کلی پیشنهاد می‌کنیم زمانی کـه شروع بـه کنار گذاشتن پول هاي‌ واقعی مختلف می‌کنید ؛ در مورد انواع هزینه هاي‌ صفر بازی هاي‌ خود تمرین کنید تا اهمیت کار دقیقاً انجام شود.

سیستم رولت هلندی _استراتژی شرط بندی هلندی

آیا سیستم رولت هلندی کار می کند و از خانه جلو می رود؟

اگر چه استراتژی شرط بندی هلندی بـه نظر میرسد کـه یک چارچوب بسیار برنامه ریزی شده اسـت ؛ باشگاه قمار بـه طور مداوم در بازی هاي‌ طولانی مدت برتری دارد. هدف از این امر اساسی اسـت – صرف نظر از روش شرط بندی کـه استفاده میکنید ؛ حاشیه خانه بـه طور مداوم نتایج را برای باشگاه قمار هدایت میکند.

 

در مورد رولت ؛ متخصصان پیشنهاد میکنند از سیستم رولت هلندی در شرط بندی هاي‌ خارجی استفاده کنید. بـه طور معمول ؛ ما بـه ان شرط بندی ها بـه عنوان 50-50 شرط بندی اشاره میکنیم ؛ با این حال ؛ شانس آن طور کـه ممکن اسـت بـه نظر برسد نیست. در واقع ؛ شانس شـما تا 48.6 decre کاهش مییابد ؛ کـه نشان می‌دهد استراتژی شرط بندی هلندی می‌تواند مiveثر باشد در صورتی کـه از ان در جلسات کوتاه استفاده کنید.

 

نتیجه

استراتژی شرط بندی هلندی بسیار محبوب اسـت ؛ زیرا مزایای زیادی برای ان دارد. بـه طور کلی در مقایسه با روش هاي دیگر ساده اسـت و سطح خطر بـه طور طبیعی پایین تر اسـت. در حالی کـه این چارچوب بـه سختی می‌تواند شـما را بـه یک سرمایه گذار کوتاه مدت تبدیل کند ؛ می‌تواند منفعت واقعی را برای شـما بـه ارمغان آورد.

 

مسأله اساسی این اسـت کـه شـما می‌توانید بـه سوراخی برسید کـه فرار از ان زمان و پول زیادی می طلبد ؛ کـه بدیهی اسـت کـه این نقطه ضعف اکثر چارچوب هاي‌ منفی مترقی اسـت. قبل از این‌که سیستم رولت هلندی را روی میز رولت امتحان کنید ؛ باید بر اساس اندازه صندوق بانکی خود تصمیم بگیرید.

 

نکاتی در مورد چارچوب شرط بندی هلندی و مدیریت پول هنگام استفاده از آن

در مورد مدیریت نقدینگی در سیستم رولت هلندی بسیار مهم اسـت کـه بازیکنان قبل از شروع بازی ؛ بانک خودرا تقویت کنند و هر اتفاقی بیفتد بـه ان پایبند باشند. بـه طور قابل توجهی ؛ بازیکنان باید بانکی را تنظیم کنند کـه بتوانند ان را حفظ کنند و با توجه بـه نوع درآمد آن ها منطقی باشد. هرگونه حمایتی کـه از طریق وجوه ذخیره یا نقدینگی اجاره اي دریافت میکند ؛ بانکی نیست کـه بازیکنان باید داشته باشند.

 

در واقع ؛ بهترین کاری کـه میتوان انجام داد این اسـت کـه در طول پیشرفت یکگام مشخص در بالای فهرست اولویت ها داشته باشیم ؛ جایی کـه آن ها تصمیم میگیرند کـه ضرر کنند و یک‌بار دیگر شروع کنند. تصویری از این در زندگی واقعی این اسـت کـه با 20 دلار در هر چرخش بـه جایی برسید کـه در ان شرط بندی میکنید. درصورت عدم وقوع چنین اتفاقی ؛ در ان مرحله ؛ احتمالاً ادامه مسیر برای شـما خطرناک اسـت.

سیستم رولت هلندی

بدیهی اسـت ؛ در حالی کـه زمان خروج از بازی به طور استثنایی بـه نوع بازیکنی کـه سعی میکنید بستگی دارد ؛ بـه خاطر سپردن کل بانک انتخابی شـما هنگام انتخاب کامل مربوط بـه بازی ؛ مهم اسـت. نه تنها باید تضمین کنید کـه همیشه در محدوده پیشنهادات بانک خود بازی می‌کنید ؛ اما اساساً هیچ نقدی اضافی کـه تهیه می‌کنید بازی نمی‌کنید.

 

علاوه بر این ؛ مرتکب خطای احمقانه اي نشوید کـه همه ی بانک هاي‌ خودرا دریک پیشرفت منفجر کنید. این یک تصمیم احمقانه اسـت ؛ و بازی شـما بـه طرز شگفت انگیزی سریع خواهد بود کـه واقعاً برای شـما بسیار ترسناک اسـت ؛ در فرصتی کـه شـما نیاز بـه یک شب خوب داشتید. خودرا نظارت کنید و اگر در اواسط پیشرفت یک شلیک را تحمل کردید ؛ در دام دلسردی نیفتید. بـه طور کلی ؛ بهتر از این اسـت کـه یک دور شکست را پشت سر بگذارید کـه میتواند باعث خستگی بیشتر بانک شـما شود.

سیستم رولت هلندی _استراتژی شرط بندی هلندی

بیشترین سوالات در مورد سیستم شرط بندی هلندی

آیا می توانم با چارچوب شرط بندی هلندی برنده شوم؟

در واقع ؛ شـما می‌توانید. درصورت تسلط بر استراتژی شرط بندی هلندی ؛ میتوانید بازدهی مثمر ثمر را مشاهده کنید. از آنجا کـه پیشرفت با روش کار میکند ؛ بـه طور غیر قابل انکاری نسبت بـه چیزی شبیه بـه Martingale ؛ غیر قابل انکار اسـت.

 

معایب هلندی چیست؟

مانع سیستم رولت هلندی این اسـت کـه رویه اي آهسته اسـت ودر مقایسه با سایر سازه ها. بـه همین ترتیب ؛ دیدن نتایج مثبت در صورتی کـه بیش از حد دریک منطقه منفی قرار گرفته اید ؛ دشوار اسـت. در مواقعی کـه این اتفاق میوفتد ؛ ممکن اسـت لازم باشد شرط بندی بزرگی کنید تا بـه یک منطقه مثبت برسید.

 

بر خلاف روش هلندی ، یک گزینه مناسب چیست؟

استفاده از چارچوب مشهور Martingale هم ساده اسـت و هم تهاجمی تر از هلندی ها. Martingale بـه دلیل دستورالعمل هاي‌ مستقیم ان هنوز با افراد تازه کار مشهور اسـت.

 

برچسب‌ها:
مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد
مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد مشهورترین خرافات رولت - ممکن است شیطان اهمیت بدهد در بین بازی هاي‌ کازینو ؛ رولت خرافاتی ترین اسـت ؛ همانگونه ...
استراتژی شماره رولت داغ و سرد – اجازه دهید داغ شود
استراتژی شماره رولت داغ و سرد – اجازه دهید داغ شود استراتژی شماره رولت داغ و سرد - اجازه دهید داغ شود استراتژی شماره رولت داغ و سرد یک چارچوب شرط بندی ...
استراتژی های پیشرفت رولت منفی – آنهایی که خوب هستند
استراتژی های پیشرفت رولت منفی – آنهایی که خوب هستند استراتژی های پیشرفت رولت منفی - آنهایی که خوب هستند رولت دارای 2 دسته استراتژی اسـت ؛ سیستم هاي‌ مترقی و ...
استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب
استراتژی رولت کسلگوکن ، یک سیستم شرط بندی خوب استراتژی رولت کسلگوکن - یک سیستم شرط بندی خوب برای برنده شدن در رولت بـه یک استراتژی خوب مانند استراتژی رولت ...
استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان و روش برد تضمینی
استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان و روش برد تضمینی استراتژی رولت چهار خیابان دو خیابان بـه کسانی کـه میخواهند ساختار شرط بندی رولت خودرا بـه طور کامل بازرسی کنند استراتژی ...
استراتژی رولت پنج و چهار – سیستم شرط بندی پنج چهار
استراتژی رولت پنج و چهار – سیستم شرط بندی پنج چهار استراتژی رولت پنج چهار - سیستم شرط بندی پنج چهار بـه کمک بانوی شانس در رولت اعتقاد نداشته باشید ؛ سپس ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی