مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد

مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد

مشهورترین خرافات رولت – ممکن است شیطان اهمیت بدهد

در بین بازی هاي‌ کازینو ؛ رولت خرافاتی ترین اسـت ؛ همانگونه کـه بـه ان بازی شیطان میگویند. در این جا مشهورترین خرافات رولت را خواهید خواند .اگر چه ما در قرن 21 هستیم و دانش بـه بالاترین سطح پیشرفت خود رسیده اسـت ؛ اما عده اي از ما هنوز بـه مفاهیمی بدون استدلال علمی اعتقاد داریم کـه خرافات نامیده میشوند.

 

برای افراد خرافاتی ؛ رعایت عده اي از این مفاهیم خوب اسـت و عده اي از آن ها باید اجتناب شوند. در مورد بازی هاي‌ کازینو ؛ باید گفت رولت خرافاتی ترین اسـت و دلیل اصلی ان این اسـت کـه بـه ان بازی شیطان می‌گویند. دراین مقاله از explosiongame.info ؛ با مشهور ترین خرافات رولت آشنا میشوید.

 

مشهورترین خرافات رولت جهان چیست؟

جامعه بـه این معناست کـه ما باید در هر شرایطی بـه عقاید یک دیگر احترام بگذاریم ؛ همچنین در مورد بازی در کازینو نیز صادق اسـت. بـه عنوان مثال ؛ شـما ممکن اسـت یک بازیکن خرافاتی نباشید ؛ اما هنگام ایجاد این بازی باید مهم‌ترین آداب رولت را رعایت کنید تا یک جلسه دوستانه ایجاد کنید. احترام بـه آداب بازی همچنین شامل آشنایی با سنت رولت اسـت. اگر میخواهید درباره انها بیشتر بدانید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

 

اعداد خوش شانس

بـه عنوان یکی از رسوم رولت ؛ طبق معمولً بازیکنان رولت عده اي از شرط بندی ها را بر دیگران ترجیح می‌دهند. آن ها احساس میکنند کـه یک شماره خاص یا ترکیبی از اعداد شانس آن ها را افزایش میدهد. بازیکنان منفرد بـه طور مداوم اهداف خاصی را پشت سر می گذارند کـه یک شماره را بر دیگری انتخاب کنند. اینکار عجیب غریبی نیست راستش را بخواهید ؛ وقتی لذت میبرید کـه احساس می‌کنید شرط بندی ها چیزهای خوبی را در زندگی روزمره مانند تولدها و تعداد فرزندان و غیره بـه شـما یادآوری می‌کنند ؛ بسیار لذت بخش تر اسـت.

 

 شماره های خواب

هیچ راهنمایی برای خرافات مشهور رولت پیدا نمی‌کنید کـه این مورد را شامل نمیشود. عده اي از اعداد مشهور بـه عنوان “شماره خواب” طبقه بندی میشوند. این بدان معناست کـه هیچکس مدتی برای انها شرط بندی نکرده اسـت و بازیکنان اغلب انها را انتخاب میکنند زیرا فکر می‌کنند “شماره هاي‌ خواب” شانس بالاتری دارند. این تصور هیچ گونه توضیح عددی و معقولی ندارد زیرا هر عددی در چرخ رولت احتمال برنده شدن مشابهی دارد.

 

چرخ سفت

این نگرانی وجوددارد کـه نمایندگی هاي‌ فروش عده اي از چرخ هاي‌ باشگاه را بازرسی کنند. این امر غیرقانونی اسـت و اگر چه هیچ باشگاهی درگیر چنین تمرینات رولت نشده اسـت ؛ اما هنوز تردیدهای زیادی در مورد مکان ها وجوددارد. اگر باشگاهی چرخ رولت خودرا تقلب می‌کند ؛ احتمالاً بدون مجوز بازی آن ها را غیرقانونی می‌کند. پایبندی بـه باشگاه هاي‌ قانونی روش ایده آل برای حفظ فاصله استراتژیک از چنین بدبختی اسـت.

مشهورترین خرافات رولت - ممکن است شیطان اهمیت بدهد

مشهورترین خرافات رولت

 افسون ها/آیین ها

عده اي از بازیکنان پای خرگوش را حمل می‌کنند ؛ برخی دیگر لباس هاي‌ خوش شانس دارند یا مراسم قبل از بازدید از میز رولت انجام می‌دهند. از هر چیزی کـه آن ها استفاده میکنند ؛ حمل میکنند یا انجام می‌دهند ؛ هیچ تأییدی وجود ندارد کـه این مفهوم رولت بر انچه کـه هنگامی کـه تراشه هاي‌ خودرا کنار می گذارند اتفاق میوفتد تأثیر بگذارد. با این حال ؛ این نباید بـه این معنی باشد کـه کمکی نمیکند. در مقاله اي از انجمن روانشناسی بریتانیا بحث شده اسـت کـه چگونه خرافات خوش شانس می‌تواند اعتماد بـه نفس ورزشکاران – و کوسه کارت ها را افزایش دهد.

 

اقلام بدشانس

مجموعه کاملی از چیزها و شرایط وجوددارد کـه اکثر بازیکنان انها را بدشانس میدانند. این‌ها ممکن اسـت رنگ بدشانسی «مانند سیاه» یا شماره «مانند 13» باشند. اکثر بازیکنان ؛ کـه بـه چنین خرافاتی رولت اعتقاد دارند ؛ از رفتن بـه باشگاه قمار خودداری میکنند اگر گربه سیاه از راه آن ها عبور کند ؛ آینه را بشکنند یا زیر نردبان قدم بزنند. علاوه بر این ؛ ورود بـه باشگاه از درب اصلی ان بدشانس اسـت.

 

شرط بندی با روده خود

صرف نظر از این کـه منبع این سنت رولت “انگیزه آسمانی” اسـت یا ایمان بازیکن بـه غریزه زمینی آن ها ؛ این ایده با تصمیم گیری سریع با دور نگه داشتن از محاسبات گره خورده اسـت. این یک روش خطرناک برای برخورد با یک بازی روی میز باشگاه اسـت کـه کاملاً بـه شانس بستگی دارد. بدیهی اسـت کـه بازی آهسته درصورت بازی با اعداد بسیار خطرناک اسـت: میانگین ها پس از حجم عظیمی از شرط بندی ها درنظر گرفته شده اند.

 

نتایج از پیش تعیین شده

عده اي از بازیکنان مطمئن هستند کـه نتیجه چرخش رولت تصادفی نیست و چرخش هاي‌ قبلی بر نتیجه چرخش زیر تأثیر می‌گذارد. بـه همین دلیل اسـت ؛ طبق روال رولت ؛ آن ها روی شماره هاي‌ خواب خود شرط بندی میکنند با این خاطرجمعی کـه بـه زودی برنده خواهند شد. حقیقت امر این اسـت کـه هر یک از اعداد شانس مشابهی دارند و هیچ چیز بر نتیجه چرخش تأثیر نمیگذارد.

 

الگوها

تعداد زیادی از کوسه کارتها الگویی دارند کـه هنگام ساختن شرط بندی از ان پیروی می‌کنند. آن ها ممکن اسـت تصمیم بگیرند فقط روی رنگ ها یا اعداد خاص شرط بندی کنند. در حالی کـه شرط بندی روی قرمز یا مشکی بدیهی اسـت کـه دارای مزایای ترجیحی نسبت بـه رنگ سبز اسـت و هر راهنمای رولت هاي‌ خرافاتی مشهور بـه الگوها و روندها اشاره می‌کند ؛ اما بعید بـه نظر میرسد کـه الگوهای “خوش شانس” را اثبات کند.

 

تعداد زیادی از افراد خرافاتی دارای الگوی شرط بندی هستند کـه برای همه ی چیز استفاده میکنند. الگوی انها می‌تواند بر روی طیف گسترده اي از چیزها پایه گذاری شود. افراد زیادی از جشن تولد یا اعداد مورد علاقه استفاده می‌کنند. چیزی کـه الگوهای خاصی را برای افراد خوش شانس میکند ؛ برای هر شخص ذهنی اسـت.

 

دعا كردن

سایر تمرینات رولت شامل خواندن دعا قبل از شروع بازی ؛ حمل تسبیح یا هر چیز مذهبی دیگری قبل از شروع بازی یا حتی یک مراسم مذهبی پیچیده اسـت کـه باید قبل از شروع بازی انجام شود.

 

رنگ یا شماره چشم نواز

علاوه بر این ؛ یک تصور رولت وجوددارد کـه باید روی همان رنگی کـه برای نخستین بار جلب توجه میکند ؛ شرط بندی کنید. در واقع ؛ 50 احتمال وجوددارد کـه رنگ خاصی ظاهر شود ؛ کـه این ایده را بسیار بی فایده می‌کند.

مشهورترین خرافات رولت - ممکن است شیطان اهمیت بدهد

مشهورترین خرافات رولت

بعد باید مشکی/قرمز باشد

عده اي از بازیکنان رولت بر اساس رنگ روی چرخ شرط بندی خودرا پایین می آورند. انتخاب بین سیاه و قرمز بسیار ساده تر از همه ی اعداد موجود اسـت. در بین خرافات رولت ؛ رایج هنگامی کـه چنین شرط بندی می‌کنید ؛ شرط بندی روی رنگی اسـت کـه هنوز برنده نشده اسـت ؛ با این اعتقاد کـه درکنار پیروزی اسـت.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر هفت شماره قرمز قبلاً برنده شده بود ؛ شـما معتقدید کـه رنگ برنده زیر باید سیاه باشد. بازیکنان زیادی بر این باورند کـه در عین حال بین سیاه و قرمز ؛ بـه طور مداوم در هر چرخش 50/50 شانس وجوددارد.

 

خط پایین

طور کلی ؛ تصورات عجیب‌وغریب میتواند بـه فرد کمک کند کـه در هنگام کنار گذاشتن شرط بندی خود احساس خاطرجمعی و امنیت بیشتری داشته باشد ودر عین حال اگر اوضاع آن طور کـه انتظار می‌رود پیش نرود ؛ بـه او یک قربانی عذاب دهد. تقریبا دشوار اسـت چنین بازیکنان رولت را متقاعد کنیم کـه سنت هاي‌ رولت بـه اندازه اي کـه ترجیح می‌دهند نقش مهمی در بازی ندارند.

 

راستش را بخواهید ؛ شانس بسیار بهتری برای فردی وجوددارد کـه از منطق و استدلال استفاده میکند در حالی کـه شرط بندی خودرا کنار می‌گذارد ؛ در مقایسه با اتکا بـه جذابیت خوش شانس برای ایجاد پاداش مناسب. در نتیجه ؛ احتیاط این اسـت کـه شرط بندی خودرا بر اساس رسوم رولت قرار ندهید ؛ از احساسات و محاسبه افراد طفره نروید و حتی در طول بازی ها شرط بندی کنید تا شانس خودرا برای برنده شدن در بازی سخاوتمندانه افزایش دهید.

 

در واقع ؛ این قابل تأمل اسـت کـه باور کنیم همه ی مفاهیمی کـه بـه آن ها کمک میکند این اسـت کـه فرد را از تمرکز روشن و تصمیم گیری بر اساس مشروعیتی کـه بر شرط بندی او مدیریت می‌کند ؛ منع کند. خرافات در واقع بر اساس نیست و هیچ خاطرجمعی ریاضی وجود ندارد کـه برای بازیکنان مفید باشد کـه در هنگام انتخاب شرط بندی خود در دور شانس بـه نام رولت از انها استفاده کند.

برچسب‌ها:
بررسی بازی زنده رولت سوپر استیک (Live Roulette Super Stake)
بررسی بازی زنده رولت سوپر استیک (Live Roulette Super Stake) بررسی بازی زنده رولت سوپر استیک «Live Roulette Super Stake» بررسی بازی زنده رولت سوپر استیک Super Stake Roulette نخستین بازی ...
آیا می توان همزمان روی مشکی و قرمز در رولت شرط بندی کرد؟
آیا می توان همزمان روی مشکی و قرمز در رولت شرط بندی کرد؟ آیا می توان همزمان روی مشکی و قرمز در رولت شرط بندی کرد؟ آیا می توان همزمان روی مشکی و قرمز ...
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟
سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale چه مدت در رولت آنلاین کار می کند؟ سیستم رولت Martingale شاید مشهور ترین سیستم قمار تمام دوران ...
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید
5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت که باید بدانید 5 حقیقت ریاضی درباره رولت کـه باید بدانید همه ی بازی هاي‌ قمار ...
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت
11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت 11 نکته سریع برای بازیکنان آماتور رولت محبوب و راحت برای بازی اسـت. اما ...
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی
نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت در بهترین سایت شرط بندی نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت نحوه انتخاب بهترین نسخه رولت هنگامی کـه بـه حساب کازینوی آنلاین خود وارد می‌شوید و بـه ...
sc4re.buzz
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی